Sunteți pe pagina 1din 5

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5 Cod fiscal: 17104480


Tel./Fax: 021-310.17.31 Operator de date cu caracter personal

Centrul de Zi Sf.Maria
str.Trompetului, Nr.117, Sector 5 Bucuresti Nr........../12.03.2020

PLAN DE LUCRU LA DOMICILIU


12-31 MARTIE 2020
Perioada Tip activitati Timp de
lucru zilnic
12-13 martie Joi si Vineri 8 ore
1.Intalnire echipa –teleconferinta si stabilire program lucru si obiective

2.Crearea a doua grupuri de what-up pentru beneficiarii centrului (parintii copiilor) pe fiecare grupa de
copii (20)cu urmatorul scop:
• personalul specializat din centru o sa comunice zilnic cu beneficiarii copii si parinti pe perioada sistarii
activitatilor din centru, oferind consiliere educationala si sugestii cu privire la tipuri de activitati care se pot
desfasura la domiciliu, precum si de a facilita legatura cu autoritatile locale in situatii de urgenta pentru
beneficiarii centrului; de a informa beneficiarii cu privire la masurile de preventive si interventie pentru
Coronavirus in vederea protejarii copiilor si constientizarii respectarii masurilor in situatii de urgenta!
Timpul alocat pentru consilierea telefonica a fiecarui beneficiar este de minim 15 minute /maxim 30 minute.
• de a a utiliza tehnologia de tip smartphone / telefon/ tableta cu posibilitatea de a desfasura activitati educativ-
distractive folosind videoconferinta pe what’up si videomodeling ca tehnica educationala pe timpul izolarii la
domiciliul al copiilor si parintilor ca masura de preventie la Pandemia cu Coronavirus. Perioada recomandata
este intre orele 10.00 -12.00 si 15.00-17.00 pentru organizarea unor activitati distractive si efectuarea unor sarcini
educationale pentru minigrupuri 4 copii, iar la fnal de saptamana ne auzim/vedem online cu toata grupa de copii.

1
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5 Cod fiscal: 17104480


Tel./Fax: 021-310.17.31 Operator de date cu caracter personal

3. Elaborarea unui plan de activitati educative pentru situatia de urgenta in care copiii si parintii sunt
izolati la domiciliu si comunicarea acestuia pe grupurile de what up.

4. Colaborarea permanenta cu personalul din alte servicii ale DGASPC Sector 5 pentru a-i sprijini familiile
beneficiare ale centrului care sunt in situatii de risc – de exemplu mame singure cu copii fara nici un fel de
sprijin sau alte situatii care necesita sprijin suplimentar/urgent.
8 ore
16-20 martie LUNI -JOI
9.00 – 10.00 - Pregatirea activitatilor cu copiii si parintii
10.00 -12.30 - Activitati educativ -recreative –tip videoconferinte cu minigrup 1 / minigrup 2 , minigrup 3,
minigrup 4 , minigrup 5 - realizate impreuna cu parintii - asistam procesul de educatie timpurie la
domiciliu pentru copii
12.30 -14.00 - Conectare echipa centru si activitati de comunicare cu alte servicii locale
14.00 -16.00 - Activitati de consiliere telefonica pentru parinti – acordare suport emotional, consiliere medicala,
psihologica si educational, sprijin pentru situatii de urgenta –referire /interventie.
16.00 -17.00 - Conectare echipa centru -feedback si raportare

VINERI
8.00 -16.00 – Intalnire echipa –teleconferinta/videoconferinta,
Stabilire si pregatire program lucru si obiective pentru saptamana urmatoare.
Completare documente si dosare beneficiari
Pregatirea activitatilor cu copiii si parintii

23-27 martie LUNI -JOI 8 ore

2
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5 Cod fiscal: 17104480


Tel./Fax: 021-310.17.31 Operator de date cu caracter personal

9.00 – 10.00 - Pregatirea activitatilor cu copiii si parintii


10.00 -12.30 - Activitati educativ -recreative –tip videoconferinte cu minigrup 1 / minigrup 2 , minigrup 3,
minigrup 4 , minigrup 5 - realizate impreuna cu parintii - asistam procesul de educatie timpurie la
domiciliu pentru copii
12.30 -14.00 - Conectare echipa centru si activitati de comunicare cu alte servicii locale
14.00 -16.00 - Activitati de consiliere telefonica pentru parinti – acordare suport emotional, consiliere medicala,
psihologica si educational, sprijin pentru situatii de urgenta –referire /interventie.
16.00 -17.00 - Conectare echipa centru -feedback si raportare

VINERI
8.00 -16.00 – Intalnire echipa –teleconferinta/videoconferinta,
Stabilire si pregatire program lucru si obiective pentru saptamana urmatoare.
Completare documente si dosare beneficiari
Pregatirea activitatilor cu copiii si parintii

30-31 martie LUNI -MARTI 8 ore


9.00 – 10.00 - Pregatirea activitatilor cu copiii si parintii
10.00 -12.30 - Activitati educativ -recreative –tip videoconferinte cu minigrup 1 / minigrup 2 , minigrup 3,
minigrup 4 , minigrup 5 - realizate impreuna cu parintii - asistam procesul de educatie timpurie la
domiciliu pentru copii
12.30 -14.00 - Conectare echipa centru si activitati de comunicare cu alte servicii locale
14.00 -16.00 - Activitati de consiliere telefonica pentru parinti – acordare suport emotional, consiliere medicala,
psihologica si educational, sprijin pentru situatii de urgenta –referire /interventie.
16.00 -17.00 - Conectare echipa centru -feedback si raportare

RECOMANDARI PRIVIND OFERIREA


3
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5 Cod fiscal: 17104480


Tel./Fax: 021-310.17.31 Operator de date cu caracter personal

ACTIVITATILOR DE CONSILIERE TELEFONICĂ PE PERIOADA SISTARII ACTIVITATILOR DIN CENTRU

Consilierea telefonica pentru copii si parinti asigură beneficiarilor centrului asistenţă şi consiliere pentru asigurarea sprijinului educational si
emotional acordat parintilor si copiilor pentru a nu se simti izolati si de petrecere a timpului liber/activitati educative pentru copii, intr-un mod
care presupune interactiune prin utilizarea retelelor sociale/linii telefonice, precum si asistenta in vedeerea depăşirii unor situaţii de urgenţă sau
probleme la care acestia au dificultati sa le gestioneze in contextul pandemiei cu Coronavirus.

Copiii si parintii din centru care beneficiaza de aceasta consiliere telefonica din partea personalului specializat al centrului (educatori, psiholog
si asistent medical) vor avea asigurat sprijinul educational, suportul emoţional şi informaţional de specialitate, necesar în condiţii de
confidenţialitate în ceea ce priveşte identitatea lor şi situaţia expusă sau semnalată.

Consiliere telefonica a copiilor si parintilor se face doar cu acordul exprimat in scris prin mesaj sms dat de catre parinte pe telefon centru.

Personalul de specialitate al centrului care ofera consiliere telefonica furnizează informaţii adecvate nevoilor apelanţilor (copii sau parinti) cu
scopul de a-i sprijini in procesul de invatarre la domiciliu – actiuni intreprinse si realizarea unor activitati distractive cu colegii de grupa de tip
clubul copiilor de la distanta.

Personalul de specialitate care ofera consiliere telefonica colaboreaza cu membrii echipelor din alte departamente ale DGASPC sector 5, cu
scopul de a-i sprijini pe parintii beneficiari aflati in situatii de risc si gasirea de solutii pentru fiecare familie/copil, precum si monitorizarea
progresului si sigurantei copiilor pe perioada izolarii acestora la domiciliu.

4
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5 Cod fiscal: 17104480


Tel./Fax: 021-310.17.31 Operator de date cu caracter personal

Personalul de specialitate care ofera activitati de invatare timpurie la distanta si consiliere telefonica este obligat să adapteze conţinutul
informaţiilor în funcţie de nevoile grupului de copii si discuţia cu apelantul- parinte, ordinea de furnizare a informaţiilor nefiind de strictă
aplicare. Nu se comunică, sub nicio formă, informaţii cu caracter personal cu privire la beneficiari.

Personalul de specialitate care ofera consiliere telefonica utilizează tehnici specifice de comunicare şi consiliere, care sunt documentate si care
respecta principiile şi procedurile privind asigurarea protecţiei copiilor, cât şi a “consilierilor”. Vor fi identificate aşteptările parintilor si copiilor,
se discută despre planul de activitati propus a fi desfasurat in perioada de „izolare” datorate masurilor de preventie la Coronavirus, durata si
procesul, şi se obţine acordul de comunicare prin telefon si what up.

Personalul de specialitate care ofera consiliere telefonica utilizează cu acordul parintilor un set de întrebări cheie în vederea determinării
unei eventuale situatii de risc cu Coronavirus la momentul efectuării apelului sau, si îndrumă beneficiarul catre apelarea liniei telefonice
verde pentru Coronavirus: 0800 800 358.

Prin situaţii de risc se înţeleg acele situaţii care presupun un pericol iminent pentru copil/parinte (periclitează viaţa, sănătatea sau securitatea
parintelui şi, după caz, a copiilor săi).

Cazurile de urgenţă (determinate pe baza setului unic de întrebări cheie) vor fi îndrumate să sune de urgenţă la linia verde: 0800 800 358.

Personalul de specialitate care ofera consiliere telefonica respectă anonimatul şi confidenţialitatea convorbirilor. Orice informaţie primită
de la parinte sau copil pe parcursul furnizării de informaţii sau de sprijin educational si emotional la distanta este confidenţială, la fel şi datele
cu caracter personal ale acesteia. Vor fi respectate cu stricteţe prevederile legale în domeniul reglementării protecţiei datelor cu caracter personal.

Avantajul activitatilor de consiliere telefonica il reprezinta rapiditatea interventiei si poate fi eficienta pentru perioade scurte de timp in vederea
depasirii unor situatii de criza care necesita spriijin specializat si sfaturi la problemele cu care se confrunta copiii si parintii.