Sunteți pe pagina 1din 1

Pisari Ion TMAP-171

Ponderea
% la cheltuielilor
Nr.
Indici Suma, mii lei volumul de pe articole la
d/o
vânzări tot. de
cheltuieli
1. Costul de materie primă 3.780.000 25-35/25 28,4
2. Cheltuieli pentru salarii 1.360.800 8-12/9 10,22
Cheltuieli pentru
3. 907.200 5-8/6 6,81
energie electrică
Cheltuieli pentru
4. întreținerea clădirilor și 756.000 5/5 5,68
utilajelor
5. Amortizarea și uzura 1.058.400 5-8/7 7,95
Cheltuieli legate de
6. uzura obiectelor de 756.000 3-8/5 5,68
mică valoarea
7. Publicitate 453.600 0-3/3 3,40
Cheltuieli pentru
8. 151.200 1/1 1,13
întreținerea creditelor
Cheltuieli pentru
9. 151.200 0,5-1,5/1 1,13
transport
Defalcări în fondul
10. 756.000 5/5 5,68
social și alte fonduri
Cheltuieli
11. 604.800 1-5/4 4,54
administrative
12. Alte cheltuieli 151.200 1/1 1,13
13. Total 13.305.600 85-90/88
Volumul vânzărilor
14. 15.120.000
(Cifra de afaceri)
Tabel. Calculul costurilor indicatorilor

Costul BL = 50 lei;

Coeficientul (K) = 4;

Numărul de locuri în sală = 60 de locuri;

Viteza de rotației a unui loc în cafenea = 3,5;

Timpul nominal de lucru = 360 de zile;

Cost MP: 60 loc.*50 lei*3,5*360 = 3.780.000lei;

Cifra de afaceri (CA): 3.780.000*4 = 15.120.000 lei.