Sunteți pe pagina 1din 2

Mutescu Alexandra

If your Office product was installed with Microsoft Office Click-to-Run, use Click-to-
Run Product Updates instead of Microsoft Update. Click the File tab, click Help,
click Update Options, and then click the option you want. For more information
about Click-to-Run updates, see Update, repair, or uninstall Office Click-to-Run.

Windows Vista and Windows 7 Choosing this setting enables Microsoft Update
Service and Automatic Updates. Important and recommended updates are
automatically installed for Office, and other Microsoft software. Important
updates provide significant benefits, such as better protection from security or
privacy threats. They also improve the reliability of your computer and
software. If your software connects to an online service, Important updates may
be installed, if required, to maintain your access to the online service.
Recommended updates address non-critical problems and help enhance your
computing experience. You might also be offered new optional Office and
Microsoft software. New software will not be installed automatically.

Windows XP Choosing this setting enables Microsoft Update Service and


Automatic Updates. High Priority updates are automatically installed for
Office, and other Microsoft software. High Priority updates provide
significant benefits, such as better protection from security or privacy
threats. They also improve the reliability of your computer and software. If
your software connects to an online service, High Priority updates might
be installed, if required, to maintain your access to the online service. You
will also receive updates for new software notications as part of this
setting.

Nr. Corpul Lungimea Lă țimea Aria Aria Eroare Eroare Eroare


crt mă sura L (cm) L (cm) A(cm2 ¿ medie absolută absolută relativ
. t cm2 medie ă
1
2
3
4

23. 11. 2020


Mutescu Alexandra

1. Loc de depozitare a alimentelor;


2. Masa de dimineață ;
3. Masa cea mai consistentă ;
4. Masa de seară ;
5. Nu iese fum fă ră foc.
Termenul internet provine din interconectate sub numele
împreunarea artificială și parțială ARPAnet.
a două cuvinte englezești:
Super-rețeaua Internet din zilele
interconnected = interconectat și
noastre, care de mult a împânzit
network = rețea.
întreg globul pământesc, a rezultat
Cuvântul are două sensuri care din extinderea permanentă a
sunt strâns înrudite, în funcție de acestei rețele inițiale Arpanet. Azi
context: pe glob există un singur Internet,
care însă este uriaș; el oferă
Substantivul propriu „Internet”
utilizatorilor săi o multitudine de
(scris cu majusculă) desemnează o
informații și servicii precum e-
rețea mondială unitară de
mail, www, FTP, Găzduire web
calculatoare și alte aparate cu
(web hosting) și multe altele,
adrese computerizate,
unele dintre ele fiind numai contra
interconectate conform
cost.
protocoalelor (regulilor) de
comunicare „Transmission Termenul „Internet” nu trebuie
Control Protocol” și „Internet confundat cu serviciul internetic
Protocol”, numite împreună „stiva World Wide Web (www). Acesta
TCP/IP”. Precursorul Internetului este doar unul din multele servicii
datează din 1965, când Agenția oferite pe Internet, vezi secțiunea
pentru Proiecte de Cercetare „Aplicații Internet” mai jos.
Înaintate de Apărare - a 1

Ministerului Apărării, Department


of Defense sau DoD din SUA
(Defence Advanced Research
Projects Agency, DARPA) a creat
prima rețea de computere
1
Wikipedia

23. 11. 2020