Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢ Exemplar unic


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Anexa nr.7
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Nr. 4.025.774
“PODUL ÎNALT” AL JUDEŢULUI VASLUI Vaslui 14.10.2016

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
concursului pentru ocuparea postului de subofiţer tehnic principal
compartimentul Financiar

TEMATICĂ
Îndatoririle si drepturile cadrelor militare. Interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor
1.
drepturi şi libertăţi. Recompense şi sancţiuni.
2. Reguli şi politici contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
3. instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare
şi legale.
4. Organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului.
Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile. Reconstituirea
documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse. Păstrarea şi arhivarea
5.
registrelor de contabilitate şi a celorlalte documente financiar-contabile. Registrele de
contabilitate. Formele de înregistrare în contabilitate.
6. Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice.
7. Principii şi reguli bugetare. Categorii, rolul şi responsabilităţile ordonatorilor de credite.
Aprobarea, depunerea şi componenţa situaţiilor financiare. Planul de conturi general pentru
8.
instituţiile publice. Monografii contabile.
Stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie
9.
cadrelor militare.
10. Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.
11. Operaţiunile de casa ale instituţiilor publice.
12. Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice. Cheltuieli clasificaţia economică.
BIBLIOGRAFIE
1. Lege nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare.
Ordin nr. 126/2016 din 19 august 2016 pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în
2.
cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Ordin nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
3. angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
Ordin nr. 231 din 25 septembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
4. organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei
şi Internelor.
Ordin nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
5.
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
6. Ordin nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile.
Ordonanţă nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate
7.
în patrimoniul instituţiilor publice.
Ordin nr. 3471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
8.
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice.
9. Lege nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice.
10. Ordin nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.
H.G. nr. 1867 din 22 decembrie 2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de
11. acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul
Apărării.
O.U.G. nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru
12.
creşterea copiilor.
H.G. nr. 52 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
13. prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea
copiilor.
Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale
14.
unităţilor socialiste.
Ordin nr. 1954 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind
15.
finanţele publice.

Notă: Se studiază legislaţia actualizată, cu toate modificările legislative intervenite.

COMISIA DE CONCURS