Sunteți pe pagina 1din 1

4.

DESCRIEREA SARCINILOR / ATRIBUTIILOR / ACTIVITATILOR POSTULUI:


Completari atributii ocazionale:
1) Dupa aliniatul urmator:
- participa la transportul la suprafata a partilor mecanice componente ale dispozitivelor,instalatiilor
mecanice,electromecanice,utilajelor deteriorate,defecte a caror reparatie,reconditionare in subteran nu
este posibila; (liniile 69, 70, 71).
se introduce:
- participa ocazional la incarcarea, descarcarea, transportul, manipularea materialelor la suprafata;
- indruma si supravegheaza personalul ( lucratorii ) aflat in subordinea directa care participa ocazional la
incarcarea, descarcarea, transportul, manipularea materialelor la suprafata.
- executa ocazional la suprafata lucrari de reparatii utilaje mecanice si confectii metalice;