Sunteți pe pagina 1din 1

Într-un bidon se află o cantitate de lapte de 2 ori mai mare decât cea

din alt bidon. Dacă din primul s-ar scoate 30 litri, iar din al doilea 20
litri, în primul bidon ar rămâne o cantitate de 3 ori mai mare decât în
al doilea.
Rezolvare:
Metoda figurativă
Notăm- primul bidon=a
- Al doilea bidon =b
Scoatem datele problemei:
a =2xb
a-30 a=3xb
b-20

sol 2
a-30=3x(b-20)
2b-30=3b-60
b=60-30
b= 30
a=2x30
a=60