Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA

I.P.CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ENERGETICĂ ȘI ELECTRONICĂ

GHID
pentru realizarea proiectului
de inițiere a unei afaceri
la unitatea de curs,,Bazele antreprenoriatului,,

Elaborat profesor
de discipline economice
Natalia Cușnir
grad didactic SUPERIOR, Magistru

1
Pentru elaborarea planului de afaceri utilizaţi materialul teoretic recomandat şi exemplele din internet. Nu
există o structură unică a planului de afaceri, însă este necesar ca structura unui plan de afaceri să acopere toate
domeniile importante ale activităţii companiei, iar gradul de detaliere depinde de volumul afacerii, stadiul de
dezvoltare, obiectivele urmărite de antreprenor şi specificul domeniului de activitate economică a întreprinderii.
Însă, pentru executarea proiectului vă propun următoarea structură a
planului de afaceri pe care e necesar de respectat.
N.B. tot ce este scris cu culoare alabastră este pentru ghidare. Când veți realiza planul ștergeți această
informație de culoare albastră.

Model foaie de titlu

_____________12.2020________
(luna şi anul elaborării)

PLAN DE AFACERI
al ___GRINNING S.R.L_________
(forma organizatorico-juridică şi denumirea întreprinderii)
privind iniţierea afacerii de
________________STOMATOLOGIE___________________
____
(producere a cărui bun sau prestarea a căror servicii)
Elaborat în scop de plan de acțiune și instrument de gestiune

Administrator: __________Tomsa Dumitru__________________


(numele antreprenorului)

Adresa juridică: ____Orasul LEOVA________________________


(adresa unde se va desfăşura afacerea)

Tel. de contact: __________37367189207________________________________

E-mail: __________dtomsa@bk.ru________________________________

Informaţia inclusă în acest plan este confidenţială


şi nu poate fi difuzată fără permisiunea conducerii întreprinderii. 2
Cuprinsul planului de afaceri
Completați la final
№ Compartimentul planului Pagina

Sumarul
3
Completați la final
INFORMAŢII GENERALE PRIVIND AFACEREA
Fondatorul
Forma organizatorico-
juridică (bifaţi şi
argumentaţi alegerea
făcută)
Domeniul de
activitate(argumentați
alegerea)
Genul activitate al
afacerii (se aleg din
CAEM ):

Producerea / prestarea
serviciului va fi plasată în
localitatea: (notaţi)
Implementarea ideii de  realizarea propriei idei de afaceri,
afaceri prin (alegeți  procurarea întreprinderii deja existente
modalitatea)  procurarea unei francize,
Mărfuri/servicii prestate
(descrieţi)
Destinatarii produselor  Cine vor fi clienţii firmei?
/serviciilor (răspundeți la  Produsele sînt destinate pentru piaţa locală, regională, export(locul
întrebările propuse) unde se va exporta)?
 Care sînt caracteristicile demografice ale consumatorilor(sexul, vîrsta,
statutul social etc.)?

Cererea pentru produsul/


serviciul propus
(argumentaţi)
Produsele /serviciile
propuse sunt unice prin:
(descrieţi)

1. Descrierea ideii de afaceri


4
1.1 Descrierea întreprinderii şi a activităţii desfăşurate

5
Ce este de fapt stomatologia?

Stomatologia este știința care se ocupă cu studiul formațiunilor anatomice și cu tratarea bolilor care apar la
nivelul cavității orale.
Din punct de vedere științific susțin definirea dată total, însă pentru mine, stomatologia înseamnă zâmbet defapt. Tocmai de
aceea am ales un mod mai putin convențional si mai putin intalnit in lucrarile de specialitate de a defini zambetul. Și pentru
că fiecare dintre noi avem o definiție proprie, eu am ales să definesc zâmbetul ca un antidot neprețuit în proastele dispoziții.
Cel mai important element al unei fizionomii frumoase este dantura. O dantură perfectă vă va duce mai multă încredere în
voi, ne va oferi un zâmbet de neuitat care în cele mai multe cazuri vă va ușura viața. Va aduce aportul în legarea relațiilor
mai strâse și mai frumoase cu cei din jur și desigur o viață mai colorată.
Stomatologia ,, Grinning ,, va fi o întreprindere ce va activa sub forma organizatorico-juridică ca întreprindere cu
răspundere limitată.
Motivul pentru care am optat pentru această formă de organizare este faptul că procedura de înființare de la zero a
ăntreprinderii este mai facilă, suntem liberi în alegearea ideii de afacere și de a alege cum mrcanizăm cu ea, plus la asta un
benefiuciu ar mai fi și faptul că astfel nu suntem impuși la depunerea unei sume de bani pentru formarea capitalului statutar.
Stomatologia propusă se va afla în centrul orașului Leova pe strada Ștefan cel Mare 15/1, într-un bloc nou, asigurat cu apă,
canalizare, condiții moderne de muncă, parcare și un mic loc de joacă pentru copii.
Principalul scop propus este deservirea la nivel a clienților cât și folosirea a produselor și tehnicii de înaltă calitate.

1.2 Scopul şi obiectivele afacerii

Ca misiuni propuse stomatologiei ,, Grinning SRL,, se enumeră:

 Consumatori: satisfacerea cerințelor clienților este principalul nostru scop și obiectivul întregului nostru personal;
 Personalul: ca scop prioritar propus este urmărirea de a angaja personal calificat cât și motivarea, încurajarea și instruirea
speciliștilor în domeniul dat pentru a obține rezulatul pe măsura așteptărilor;
 Orientarea spre dezvoltare: tinderea spre creșterea profitului va favoriza și va aduce aportul în dezvoltarea afacerii pe plan economic.;
 Calitate: întregul personal v-a aduce aportul la îmbunătățirea constantă a proceselor economice pentru a obține în final un rezultat pe
măsura așteptărilor, o înaltă calitate și desigur o menținere a legăturii strânse cu dorințele consumatorului.;
 Eficiența: vom munci cu toții la capitolul ,,productivitate,, pentru a furniza servicii mai calitative clienților;
 Formarea imaginii: preocuparea noastră pe prim-plan este asigurarea personalului cu condiții de muncă corespunzătoare, crearea
aspectului atât pe interior cât și exterior a stomatologiei într-un design modern, condimentat cu careva elemente retro ce va genera o
atmosferă mai caldă clinicii;
 Clinica stomatologică ,, Grinning SRL,, urmează a deveni competitivă pe piață luând în considerare raportul dintre preț/calitate,
serviciile acordate fiind la nivel, și la un preț accesibil.
 Direcții de dezvoltare:
 Îmbunătățirea calității serviciilor oferite
 Atragerea clienților prin intermediul panpurilor publicitare, pliantelor etc, de promovare și informare a serviciilor.
 Atragerea clienților prin promoții, reduceri, concursuri etc., pentru ai familiariza mai efficient cu serviciile noastre.
 Asigurarea clienților prin garanții specificate în cadrul tratamentului;
Scopul ideii de afaceri:

Obiectivele ideii de afaceri

Obiectivele sunt metode (strategii) pentru a realiza scopurile (de exemplu: prin utilizarea metodelor de promovare X şi Y, volumul
vînzarilor se măreşte cu 10% în al doilea trimestru anul 2020).

Obiectivele trebuie sa fie reale, măsurabile, specifice activităţii, adevărate şi relevante.


Pentru stabilirea acestora se utilizează analiza SWOT .

1.3 Analiza SWOT

6
O opțiune de sintetizare a diagnosticei strategice întreprinderii este analiza SWOT ce cuprinde
analiza afacerii propuse pe viitor, atât a internă cât și cea internă.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


 Implimentarea propiei idei;
 Lipsa de experiență;
 Alegerea amplasării;
 Riscul de a eșua cu ideea;
 Servicii de înaltă calitate;
 Costul ridicat al utilajelor și a materiri prime;
 Alegerea personalului;
 Colaborarea atât cu clienții cât și u furnizorii;  Timp îndelungat în lansarea afacerii;
OPORTUNITĂŢI RISCURI
 Libertatea de a forma propria imagine
după propriile
 Nesatisfacerea clienților în serviciile oferite;
preferințe;
 Crearea unei imagine joase pe piață;
 Diversitatea serviciilor oferite;
 De a nu reuși să îmi atrag clienții;
 Satisfația din lansarea propriei afaceri
de la zero;  Datoriile față de persoanele terțe;
 Colectarea angajaților după grila  Opunerea personalului asupra administrației;
calificativă propusă Faliment;
în alegerea specialiștilor;

1.4 Strategia afacerii


În urma analizei, dintre oportunităţi sau riscuri si dintre punctele tari sau punctele slabe se va stabili strategia pe care întreprinderea
trebuie să o urmeze (exemplu: creşterea sau reducerea preţului, diversificarea produselor, reducerea anumitor riscuri, etc.).
Pentru diminuarea punctelor Vom pune accentul pe interdependența dintre stratehie și alte dimensiunin ale
slabe se vor întreprinde organizației cum ar fi structura, procesele, sistemele, structura, competențele și
următoarele măsuri: resursele.
Strategia, și inclusiv una reușită reprezintă elementul cel mai important în lansarea și
dezvoltarea unei afaceri. Pe lângă consultarea și deservirea înaltă a clienților, îmi voi
aduce aportul în pregătirea personalului foarte bună, perfecționarea lor continuă,
prin frecventarea unor cursuri specifice de perfecționare și dezvoltare.

Pentru diminuarea riscurilor se ,,Grinning SRL,, va deține o politică servicii și prețuri centrate pe client, așa cum
vor întreprinde următoarele clientul este cel ce urmează tangența dintre raportul preț-calitate. Știind cerințele
măsuri: pieței, ca viitor antreprenor, am decis că deschiderea anume a unei clinici după
standardele europene va genera lansarea mai rapidă și mai eficientă a viitoarei
afaceri. Spațiul va fi unul dotat, compartimentat și amenajat architectural conceput
ca un spațiu minimalist, ce va vorbi depre gradul îalt de tehnologizare, ne vom
concentra pe linii simple, fără detalii dedecor stridente. Principalul accent cromantic

1.5 Descrierea produsului/serviciului


Clinica stomatologică ,,Grinning SRL,, va include o serie de tratamente stomatologice din arii diferite (protetica, ortodonție,
implantologie, chirurgie) și are ca scop îmbunătățirea asoectului dentiției pacienților. În acest scop vor fi folosite mai multe tehnici ca de
exemplu: albirea, feletarea dinților (fire cu material composite, fie cu fetele ceramice), remodelarea dentară, diverse tratamente
ortodentice sau chiar aplicarea unor implante.
Securitatea va fi una din cele mai importante sarcini a medicilor din centrul stomatologic dat. Toate procedurile vor fi absolut

7
inofensive din punct de vedere de apariție a riscului ca pacientul șă se infecteze în timpul tratamentului de diferite boli virale și
infecțioase, deoarece în ,,Grining SRL,, se vor utiliza numai echipamente moderne preconizate pentru sterilizare și autoclavare, care
corespund standartelor de calitate americană și europeană. În clinică va activa propriul laborator dentar care va fi echipat cu o tehnică
de ultimă oră ce va permite realizarea chiar și a celor mai complicate proceduri ortopedice într-o perioadă extrem de scurtă de timp.
Caracteristicile tehnologice şi Calitatea și siguranța serviciilor vor fi monitorizate de către managerul
calitative ale întreprinderii și inclusiv cei zece angajați: 5 stomatologi, 3 asistente
produsului/serviciului medicale, 2 laboranți, 2 menajere, un recepționer și un ajutor ethnic.

Asortimentul şi nomenclatura, cu Denumirea produsului/serviciului Cantitatea anuală


precizarea cantităţilor anuale (buc.)
exprimate în unităţi fizice
luminire și vinire din ceramică; 320

construcții nemetalice bazate pe Dioxid de 200


Zirconiu;
construcții metalo-ceramice (coroane, proteze sub 250
formă de poduri);

construcții din Dioxid de Zirconiu; 300

structuri nedemontabile pe orice sisteme de 400


implantare;
proteze detașabile cu înlocuirea parțială sau 420
completă a rândurilor dentare;
proteze flexibile din nylon; 360

taburi pliabile (crom, cobalt); 320

coroane temporare: CAD CAM; 400

Necesităţile pe care le satisface Iingrijirea , curatarea , inalbirea , indreptarea dintilor oaminilor.


produsul sau serviciul dat

Calitatea produsului/serviciului Cea mai inalta calitate din Moldova , fiecare client este multumit de lucrul
facut.
Ambalajul, design-ul produsului

Deservirea clienţilor

2. Planul de marketing

2.1 Piaţa şi consumatorii


Stomatologia ,,Grinning,, urmează a fi amplasată în orașul Leova, marea parte a clienților vor fi din întregul raion (din
sate) și evident din oraș. Accesul în clinică va fi facil pentru autoturisme, datorită faptului că va dispune de parcare.

8
Caracteristicile pieţei Stomatologia va evolua în permanență,
pentru a se putea adapta nevoilor
pacienților din ziua de astazi. Clinica va fi
dotată sută la sută cu existența unor
tehnici și aparaturi moderne menite să
crească calitatea actului medical.
Programul de muncă va fi de șase zile
lucrătoare săptămânal.
Luni-Vineri, orele 08:00-16:30;
Sâmbătă, orele 08:00-12:00;
Deasemeni programările vor fi
preconizate în timpul orelor de lucru.

Consumatorii şi potenţialii clienţi Consumatoeii sunt cei care doresc sa-si repareze
dintii calitativ si sigur.
Tendinţele de dezvoltare a pieţii Tendintele sunt ca clientul sa fie multumit de
lucrul facut.

2.2 Concurenţii
Indicaţi cine sunt concurenţii şi descrierea produselor lor. Analiza concurenţilor prin metoda comparativă. Măsuri de
diminuare a riscului concurenţial
Denumirea firmei Produsul/serviciul Avantaje Dezavantaje
oferit
Servicii la preț accesibil Acordarea serviciilor necalitative
1. Stomatologia de stat
Prezența pe piață de un Nivelul dotărilor neperformant
timp mai îndelungat
2. Stomatologia privată ,,Lupu,, Experiența îndelungată Preț ce nu corespunde
pe piață calității
Imagine formată Lipsa parcării

2.3 Plasamentul şi distribuţia


La înființarea unei afaceri, pe lângă toate celelalte aspecte legate de formalitățile documentare, întocmirea planului de
afaceri și acumularea surselor financiare pentru lansarea firmei pe piață, antreprenorii ar trebui să țină cont și de un
aspect destul de important — alegerea amplasării întreprinderii.
Deseori afacerea poate eșua din cauza alegerii nepotrivite a amplasării acesteia, însă aceasta nu ne poate împiedica să ne
dezvoltăm afacerea în continuare.
Avantajele amplasării Dezavantajele amplasării
o Dotarea cu echipamente performante a Defectarea tehnicii, și riscul de specialiști în
cliniticii cunoașsterea mecanismului lor
o Forțe de muncă cu un nivel înalt de calitate Concurenții
o Amplasarea clinicii în centrul orașului, cu Clinica fiind un fenomen nou pe piață, nu va
fluxul mare de persoane, prezența parcării dispune de multă cunoștință pe piață de către
și micului loc de joacă pentru copii potențialii clienți în domeniul dat
o Servicii diverse ce vor fi în stare să Nemulțumirea clienților din motivul lisei de
satisfacă toate cerințele clientului informare a clienților despre noile servicii noi
apărute în domeniul dat
Metoda de comercializare (alegeți şi a. cu amănuntul (la unitate)specificul serviciul
argumentaţi răspunsul) b. angro (în volum mare de unităţi
c. distribuitori (agenţi comerciali)

9
d. altele
2.4 Politica de preţ
Notaţi, care sunt preţurile, evoluţia preţurilor.
Denumirea produsului/serviciului Preţ uitate (lei)
Consultaţie Gratuit
Plan tratament Gratuit
Radiografie panoramică 200

Radiografie 3D 400
Implantologie – chirurgie dentară 6000
Anestezie locală 60
Implant dentar în două faze Alpha Bio + abutment 5400

Extracţia dinţilor permanenţi 400


Extracția complicată a dințilo și suturarea 800
Proteze Dentare 1200
Coroană metalo-ceramică pe dinte (Cr-CO, non alergic) 2000
Coroană metalo-ceramică pe implant dentar (fixă) 2400
2.5 Promovarea
Descrierea metodelor de promovare, costul şi eficienţa.
.
Metoda de promovare Costul (lei) Eficienţa (rezultatul aşteptat)

Panou publicitar în faţa 1500 Pentru persoanele ce nu sunt locuitoare a


atelierului orașului (din sate, din alte orașe) va fi cu mult
Cărţi de vizită mai simplu și rapid să se deplaseze spre
clinică
Publicitate radio la postul local 600 Așa cum clinica va fi amplasată în raion,
radioul este încă ceva actual pentru populația
de la sate.
Sistemul de reduceri de _5__% 250000 Vor veni mai multi clieti pentru a dispune de
pentru clienţii fideli o reducere

altele

3. Planul operaţional
3.1 Descrierea procesului tehnologic (schema operaţională)
Descrierea etapelor de producere / prestare a serviciilor
Misiunea nostra este de a construi  un zimbet impecabil, fara durere,  cu multa rabdare, fara a neglija
calitatea. Fiecare pacient are nevoie de un mod de abordare personal, de un plan de tratament care se
pliaza pe nevoia , necesitatea si profilul lui. De aceea vom trata pacientii in mod diferit, efectuind o
gama larga de lucrari de calitate, fara durere si stress emotional.
Viziunea noastra este de a crea o  alta perceptie a pacientului privind medicul stomatolog si a serviciilor
stomatologice. Creându-mi un cabinet  cu un colectiv tanar, care doreste sa se perfectioneze in mod
constant ,ne gindim ca putem aduce prin serviciile noastre un suflu nou in actualitatea stomatologica
prin calitatea serviciilor oferite si prin modul de abordare al pacientilor. Am conceput un  program prin
care fiecare pacient beneficiaza de  suport informational si educational privind sanatatea dentara ,
program ce poate influenta toate grupele de varsta pornind de la prescolari, adolescenti, tineri si
10
terminind cu vasta a  treia.
    Vom dispune asemenea de o echipa care se va baza pe efectuarea unor lucrari de  calitate incepind
cu tratamentul unei simple leziuni carioase, extractii dentare, tratamente de canal, estetica dentara,
parodontologie si terminind cu lucrari complexe ca protezari pe implante, lucrari protetice pe implante
fixe si lucrari mobile.

3.2 Necesarul de spaţiu, echipament, consumabile şi costurile acestora


Determinaţi cheltuielile pentru spaţiu, utilaj, materie primă, consumabile(de exemplu, furnitură) necesare la iniţiere
afacerii.
Materiale necesare Nr. de Costul Suma totală, lei
unităţi unităţii, lei
Mobiler 2 7000 14000
Mobilier bucătărie 1 1500 1500
Ustensile - 600 600
Tehnica de echipament - 56550 56550
Tehnică de laborator 1 39000 39000
Tehnică bucătărie 1 1000 1000
Telefoane recepționale 2 1000 2000
Echipament pentru personal - 600 600
Materii prime pentru laborator - 100000 100000
Medicamente - 6000 6000
Total - - 221250
4. Necesarul de resurse umane
4.1 Structura organizatorică(organigrama)
Organigrama unei firme este reprezentarea grafică detaliată a modului de funcționare, bazată pe
resursele de care dispune firma și pe relațiile de subordonare pe verticală sau orizontală între diferitele
entități care o compun. Entitățile pot fi atât compartimente, cât și posturi individuale, însă pentru fiecare
post trebuie întocmită o fișă a postului.

4.2 Necesarul de resurse umane şi remunerarea lor


Nr. Funcţia Nr. de persoane Salariul lunar, lei
1. Antreprenor 1 6000
2. Contabil 1 4500
3. Recepționer 1 5000
4. Stomatologi 5 7000
5. Laboranți 2 6000
6. Asistente medicale 3 5500
7. Menagere 2 3500
8. Ajutorul tehnic 1 2400
Total 18 88400

11
5. Planul de finanţare
Răspundeți la întrebările:
 De cîţi bani aveţi nevoie pentru realizarea afacerii?
 De cîte surse financiare proprii dispuneţi?
 Unde găsiţi sursele necesare (descrierea unui program de finanţare de către stat la care puteţi
apela)?
 Care este venitul estimat pe an?

6. Estimarea riscului şi asigurările

Descrierea riscurilor posibile specifice afacerii şi modalităţile de depăşire ale acestora.

Tipul de risc Modalitate de depăşire

12

S-ar putea să vă placă și