Sunteți pe pagina 1din 25

Caracteristicile de disponibilitate sunt definite prin conceptele 

Alegeți una sau mai multe opțiuni:


sustenabilitate
tehnologie avansată
fiabilitate
mentenabilitate

2 întrebare
Complet
Marcat din 3,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Fac  parte din factorii interni de influență asupra procesului de recrutare:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:


atractivitatea zonei de amplasare - natural, turistic, facilităţi;
sisteme de recompense, inclusiv cele sociale
imaginea, reputaţia şi prestigiul organizaţiei care prezintă o mai mare sau mai mică atractivitate
pentru candidaţi ;
preferinţele candidaţilor în funcţie de nivelul lor de educaţie şi formare profesională, de domeniul
de activitate, de aspiraţii diverse ;

3 întrebare
Complet
Marcat din 3,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

După natura verificărilor se evidențiază următoarele metode de control : 

Alegeți una sau mai multe opțiuni:


selectiv
prin măsurare
total
prin atribute

4 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Estimarea climatului organizațional favorabil se utilizează pentru elaborarea planului dezvoltării


sociale a colectivului

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

5 întrebare
Complet
Marcat din 3,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Criteriile de apreciere ale calităţii produselor pot fi divizate în :

Alegeți una sau mai multe opțiuni:


criterii specifice
criterii de bază 
criterii auxiliare
criterii generale
criterii atributive 

6 întrebare
Complet
Marcat din 3,00
Întrebare cu flag

Textul întrebării

Care din cele prezentate mai jos nu caracterizează profitul:

Alegeți o opțiune:
poate fi calculat atât în unități valorice cât și în unități naturale
categorie economică;
indicator de apreciere a eficienței organizației
se determină ca diferență între venituri și cheltuieli

7 întrebare
Complet
Marcat din 3,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Fac parte din caracteristicile pregătirii profesionale:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:


calificare iniţială
recalificarea
însuşirea unei noi meserii;

8 întrebare
Complet
Marcat din 3,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Care din următoarele  fac parte din planuri permanente

Alegeți una sau mai multe opțiuni:


bugete
reguli
politici
proiecte
programe
proceduri standarde

9 întrebare
Complet
Marcat din 3,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Sisteme de recompense, inclusiv cele sociale fac parte din

Alegeți o opțiune:
factorii interni, ce influențează asupra recrutării;
factorii externi
Factorii mixti

10 întrebare
Complet
Marcat din 3,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Fac parte din cheltuieli / costuri directe 

Alegeți o opțiune:
cheltuieli administrative
costul complet
costul deșeurilor recuperabile 

11 întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Textul întrebării

Metoda sortimentului tip este o metodă de calcul a necesarului de resurse materiale

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

12 întrebare
Complet
Marcat din 3,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Care elemente internaționale au contribuit la schimbări esențiale în domeniul calității : 

Alegeți una sau mai multe opțiuni:


dezvoltarea tehnologiei 
piața globală condusă de client 
 implementarea modelelor noi de afaceri bazate pe excelență 
migrația forței de muncă
creșterea investițiilor

13 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării
Reducerea costului de producţie constituie o latură deosebit de importantă a managementului
unității economice

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

14 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Metoda retribuției medii de calcul a fondului de salarizare este recomandată a fi utilizată în


cazurile când în perioada de plan au loc modificări importante în ce priveşte nomenclatorul de
producţie, nivelul de calificare şi încadrare a personalului.

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

15 întrebare
Complet
Marcat din 3,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

 Relația de calcul 
 reflectă:

Alegeți o opțiune:
indicele creșterii productivității muncii
 ritmul creșterii numărului de măsuri organizatprici în anul de plan față de cel de bază
creșterea productivității muncii datorită unor factori organizatorici

16 întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Textul întrebării

Pentru muncitorii care lucrează în acord fondul de retribuire se calculează în funcție de timpul
efectiv lucrat

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

17 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Noțiunea de calitate poate fi utilizată în toate domeniile vieții omenești și nu doar

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

18 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Metoda calculului detaliat a necesarului de muncitori necesită cunoaşterea volumului planificat al


producţiei fizice şi timpul normat pe fiecare produs în parte

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals
19 întrebare
Complet
Marcat din 3,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Fac parte din cheltuielile activității operaționale :

Alegeți una sau mai multe opțiuni:


alte cheltuieli operaționale
cheltuieli administrative 
costul vânzărilor 
cheltuieli financiare
cheltuieli cu active imobilizate 
cheltuieli de distribuire 

20 întrebare
Complet
Marcat din 3,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Sunt factori de influență asupra formării stocului curent, care condiţionează stabilirea momentului
unei noi aprovizionări

Alegeți una sau mai multe opțiuni:


durata de aprovizionare
distribuţia statistică a cererii
condiţiile de furnizare
cantitatea de aprovizionat

21 întrebare
Nu a primit răspuns
Marcat din 10,00
Întrebare cu flag

Textul întrebării

Un atelier are 178 muncitori de bază, care execută lucrări, a căror categorie medie este de 3,7.
Fondul de timp disponibil al unui muncitor este de 2210 ore/an. Retribuția tarifară pentru o lucrare
de categoria a III-a este de 15,8 lei, iar pentru a IV-a – de 16,3 lei. Să se determine fondul de
retribuire tarifar pe atelier.

22 întrebare
Complet
Marcat din 3,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Pentru care unități de măsură este caracteristic „reprezintă acele unităţi de măsură care exprimă
volumul producţiei planificate prin cantitatea de muncă necesară executării ei, de regulă, în om-
ore sau om-zile normate”

Alegeți o opțiune:
valorice
naturale
de timp de muncă
convențional naturale

23 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

O importantă caracteristică de disponibilitate a calității este reprezentată de termenul de garanţie

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

24 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Caracteristicile calității  cuantificabile presupun posibilitatea măsurării și înregistrării valorilor


efective

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

25 întrebare
Complet
Marcat din 3,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Nu sunt indicatori ce caracterizează nivelul dezvoltării sociale a întreprinderii:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:


rentabilitatea vânzărilor
profitul brut
disciplina muncii
fluctuația cadrelor
ponderea mijloacelor fixe neproductive în suma lor totală

26 întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Textul întrebării

Metoda analitică a statelor de funcțiuni este o metodă de calcul a necesarului de personal tehnic,
economic, de altă specialitate și administrativ

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

27 întrebare
Complet
Marcat din 3,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Gustul, forma, rezistenţa la rupere sunt caracteristici specifice:

Alegeți o opțiune:
obiectelor de consum individual
mijloacelor de muncă
obiectelor muncii

28 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Gradul de utilitate ale produsului,  caracteristicile tehnice şi preţul acestuia sunt  componente ale
calității

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

29 întrebare
Complet
Marcat din 3,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Nu fac parte din cheltuieli / costuri directe 

Alegeți una sau mai multe opțiuni:


costul de uzină
costuri materiale 
cheltuieli administrative
costuri indirecte de producție 
contribuții asupra retribuțiilor 
costuri cu personalul 

30 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Metoda observărilor face parte din metodele utilizate pentru elaborarea planului dezvoltării
sociale a colectivului

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

31 întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Textul întrebării

Balanța timpului de muncă reprezintă numărul planificat de ore de muncă în mediu pentru un
muncitor

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

32 întrebare
Complet
Marcat din 3,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

În funcție de abordarea temporală se evidențiază următoarele tipuri de stocuri:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:


stocuri finale
stocuri inițiale
stocuri medii
stocuri intermediare

33 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Cheltuielile activităţii operaţionale cuprind cheltuieli ocazionate de efectuarea activităţii de bază a


întreprinderii

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

34 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Orice funcţie a unui produs / serviciu indispensabilă pentru satisfacerea necesităţilor clientului sau
care îi conferă aptitudinea de a fi util este considerate caracteristică a calității

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

35 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Criteriile  funcționale nu fac parte din rândul criteriilor de apreciere a calității produselor

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

36 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării
Creșterea implicării și a responsabilității angajaților față de locul de muncă poate fi realizată
implementând măsuri de motivare a angajaților

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

37 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Aplicarea metodei „zero stocuri” asigură economisirea suprafeţelor de producţie, reducerea


activelor circulante

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

38 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Planificarea sortimentului înseamnă determinarea raportului cantitativ între diferite feluri de


produse

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

39 întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Textul întrebării

Planificarea creşterii productivităţii muncii după  factorii tehnico-economici se bazează, de obicei,


pe creșterea volumului de producție

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

40 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Norma de consum reprezintă cantitatea maximă dintr-un anumit material prevăzută pentru
consum în scopul obţinerii unei unităţi de produs sau executării unei unităţi de lucrări, în anumite
condiţii tehnico-organizatorice specifice unităţii economice

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

41 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Frecvența ca dimensiune a planului presupune existența planurilor permanente și planurilor de


unică folosință

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

42 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Sectorul de materiale în cadrul sistemului funcţional de organizare a aprovizionării se ocupă de


stabilirea graficelor de alimentare a secţiilor

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

43 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Crearea unor condiții corespunzătoare la locul de lucru, de odihnă și trai pentru angajați
reprezintă esența dezvoltării sociale a colectivului

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

44 întrebare
Complet
Marcat din 3,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării
Care din cele enumerate mai jos fac parte din metode de determinare a necesarului de resurse
materiale

Alegeți una sau mai multe opțiuni:


calculului direct
prin analogie
sortimentului-tip
statistică
indicilor dinamici
analitică

45 întrebare
Complet
Marcat din 3,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Care din elementele enumerate nu se iau în considerare la calcularea fondului de salarizare pentru
muncitorii care lucrează în acord:

Alegeți o opțiune:
numărul de muncitori ce sunt remunerați în acord
cantităţile planificate din fiecare sortiment
tariful de acord pe bucată

46 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Previziunea necesarului de personal nu  este o etapă a planificării necesarului de personal

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals
47 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Repartizarea costurilor indirecte de producţie pe tipuri de produse  sau servicii se efectuează


proporţional cu baza stabilită în politicile contabile ale entităţii

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

48 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Planificarea formală are un caracter discontinuu şi se utilizează în întreprinderile mici

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

49 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Metoda calculului prin analogie este o metodă de calcul a normei de consum 

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

50 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Scopul controlului realizării planului dezvoltării sociale constă în orientarea planificării sociale în


direcția corectă

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

51 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Realizarea obiectivului de preț depinde de capacitatea de negociere pe care o are firma

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

52 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Economia de timp de muncă poate fi realizată prin implementarea diferitor măsuri tehnico-
organizatorice
Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

53 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Metoda detaliată pe categorii de personal nu  este metodă de calcul a fondului de salarizare

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

54 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Reducerea rebuturilor nu influențează creșterea producțivității muncii

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

55 întrebare
Complet
Marcat din 3,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Productivitatea muncii se poate determina sub forma raportului dintre:


Alegeți o opțiune:
Volumul de producție şi cantitatea totală de muncă utilizată
Volumul de producție şi capitalul fix folosit
Costurile de producţie totale şi producţia obţinută

56 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Profitul brut se determină ca diferență între rezultatul perioadei de gestiune și cheltuielile  privind
impozitul pe venit

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

57 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Conceptul de mentenanță se referă la stabilirea cheltuielilor de mentenanță

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

58 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag
Textul întrebării

Politicile fac parte din categoria planurilor permanente

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

59 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Costurile simple cuprind elemente de acelaşi fel

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

60 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Producţia marfă fabricată este un indicator valoric al secțiunii planului „Programa de producție”

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

61 întrebare
Complet
Marcat din 3,00

Întrebare cu flag
Textul întrebării

Perfecționarea profesională nu presupune

Alegeți o opțiune:
priceperi şi deprinderi de muncă, recunoscute
ca făcând parte din conţinutul meseriei;
recalificarea
însuşirea de către lucrători deja calificaţi întrun anumit domeniu a unor noi cunoştinţe
calificare iniţială

62 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Productivitatea muncii nu poate fi calculată decât  în unități valorice

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

63 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Diagramele de corelație, ca instrument utilizat în managementul calității arată legătura dintre două
tipuri de date

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

64 întrebare
Complet
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Textul întrebării

Diagramele de corelție sunt instrumente care nu pot fi aplicate în managementul calității

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

65 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Profitul net constituie sursa de bază de acoperire a pierderilor din anii precedenţi, acumulate de
întreprindere pe parcursul activităţii sale

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals

66 întrebare
Complet
Marcat din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Noțiunile de costuri și cheltuieli sunt sinonime și includ aceleași elemente

Selectați o opțiune:
Adevărat
Fals