Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

299
21 decembrie 2020
Domnului Răzvan Luțac

Referitor la solicitarea dumneavoastră, vă transmitem următoarele informaţii:

În conformitate cu prevederile ​art. 1, alin (1) din ​Legea nr.38/2018 pentru acordarea de servicii
medicale unor categorii de persoane și pentru completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea
unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român​, „​Spitalul Universitar de
Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” (SUUMC) asigură asistență medicală de urgență,
ambulatorie, spitalicească și reabilitare medicală pentru Președintele României, președintele
Senatului, președintele Camerei Deputaților, prim-ministrul Guvernului României, precum și pentru
omologii străini pe timpul vizitei în România”​.
În ceea ce priveşte interpelarea dumneavoastră având ca subiect dosarul medical al unui pacient,
facem precizarea că ​SUUMC respectă și aplică prevederile legale și cadrul normativ intern incident în
domeniul ​drepturilor pacientului,​ protecției datelor cu ​caracter personal şi libera circulaţie a acestora.
În acest context, SUUMC a făcut demersurile necesare pentru obținerea mandatului de comunicare,
adresându-se familiei pacientului XXXXXXX, pentru a obține acceptul de divulgare a datelor și
informațiilor care fac obiectul solicitării.
Familia nu a fost de acord cu divulgarea datelor și informațiilor medicale, sens în care suntem
nevoiți să invocăm:
- articolul 21 din ​Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului​, cu modificările și completările
ulterioare, „​toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul,
prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia​”.
- Codul deontologic al medicilor care prevede că „evidențele medicului (registru, fişe, foi, condici
de operaţie, procese verbale de necropsie) trebuie păstrate ca materiale secrete profesionale”, divulgarea
secretului profesional intrând sub incidenţa legii penale.
- articolul 22 din Legea nr.46/2003 prevede că ​„informaţiile cu caracter confidenţial pot fi
furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod
expres”.
În conformitate cu prevederile ​Ordinului ministerului sănătăţii nr.1101/2016 privind aprobarea
Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infectiilor associate actului medical în unităţile sanitare,
o infecţie asociată actului medical trebuie dovedit că se datorează spitalizarii sau îngrijirilor
medico-sanitare ambulatorii în unităţi sanitare şi că nu era în incubaţie sau în faza de debut/evoluţie clinică
în momentul internării/actului medical/manevrei medicale, pe baza definițiilor de caz actualizate periodic
de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.
Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central ,,Dr. Carol Davila” (SUUMC) respectă și aplică
normele și procedurile interne care asigură prevenirea şi controlul infecţiilor asociate asistenței medicale,
norme şi proceduri interne, elaborate în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu. Această
activitate este auditată anual de către experţi din structuri instituţionale de profil sau guvernamentale, iar
toate datele incidente acestui domeniu medical sunt raportate, prin Centrul de Medicină Preventivă, către
Direcţia medicală a Ministerului Apărării Naţionale.

1
De asemenea, vă informăm că, încă de la ridicarea unei suspiciuni de infecţie asociate asistenței
medicale, survenită la unul dintre pacienţii internaţi, şi până la obţinerea certitudinii acesteia, prin
intermediul datelor clinice, epidemiologice, de laborator, precum şi pe alte tipuri de teste de diagnostic,
pacienţilor la care există această suspiciune li se prelevează probe microbiologice, aşa cum prevede
protocolul intern al SUUMC. Toate aceste analize zilnice sunt gestionate şi sunt analizate de o echipă
multidisciplinară constituită din medicul curant, medicul de laborator, specialişti boli infecţioase, medic
epidemiolog şi medicii desemnaţi pe fiecare secţie pentru raportarea cazurilor de infecţii asociate actului
medical. În urma consulturilor interdisciplinare se adoptă cea mai bună conduită terapeutică, adaptată
profilului microbiologic, dar şi stării de sănătate a pacientului.

Biroul de presă

S-ar putea să vă placă și