Sunteți pe pagina 1din 2

Nume şi prenume__________________________________________

Stiluri de învăţare:

Stil Activ Reflexiv Teoretician Pragmatic


Punctaj
Grad de
preferinţă

Interpretarea rezultatelor

Întrebările chestionarului completat de dumneavoastră au fost reunite în 4 grupe de


câte 20 de întrebări, fiecare grupă fiind ataşată unuia dintre cel 4 stiluri de învăţare propuse
de Honey şi Mumford (Activ, Reflexiv, Teoretician şi Pragmatic). Apoi, fiecare răspuns
marcat cu semnul √ a fost notat cu un 1 punct şi s-a calculat punctajul total pentru fiecare
grupă (vedeţi tabelul de mai sus, în ceea ce priveşte punctajele dumneavoastră). Ce ne
spun însă aceste punctaje ?
Cum scorul maxim pentru fiecare stil este de 20 de puncte, la prima vedere s-ar
putea spune că scorul cel mai mare indică şi stilul de învăţare predominant la o persoană.
Dar lucrurile nu stau chiar aşa. Înainte de a ajunge la o concluzie, este bine să comparaţi
punctajul dumneavoastră cu punctajele obţinute de alte persoane care au mai completat
chestionarul. Normele prezentate în tabelul de mai jos se bazează pe punctajul obţinut de
mai bine de 1000 de persoane. Ele au fost determinate pe baza punctajelor obţinute de:
A persoanele dintre primii 10% cu punctaj maxim
B următorii 20%
C grupul de 40% care au un punctaj mediu
D următorii 20%
E grupul de 10% cu cel mai mic punctaj obţinut.
Normele generale sunt următoarele:

A B C D E
Preferinţă Preferinţă Preferinţă Preferinţă Preferinţă
foarte puternică moderată scăzută foarte
puternică scăzută
7-10 4-6 0-3
Activ 13 - 20 11 - 12
(media 9,3)
12-14 9-11 0-8
Reflexiv 18 - 20 15-17
(media 13,6)
11-13 8-10 0-7
Teoretician 16 - 20 14-15
(media 12,5)
12-14 9-11 0-8
Pragmatic 17 - 20 15-16
(media 13,7)

Pentru a vedea cum se folosesc aceste norme, să presupunem că punctajul obţinut


este de 11 pentru Activ, 11 pentru Reflexiv, 11 pentru Teoretician şi 11 pentru Pragmatic.
(Am ales aceste punctaje intenţionat, pentru ca ne demonstrează cât este de important să
apelăm la norme pentru a face o interpretare). Aceste norme dau ponderi diferite pentru cele
11 puncte, după cum urmează:
Punctajul 11 pentru stilul Activ se încadrează în coloana B, indicând o preferinţă
puternică pentru acest stil.
Punctajul 11 pentru stilul Reflexiv se încadrează în coloane D, indicând o preferinţă
scăzută pentru acest stil.
Punctajul 11 pentru stilul Teoretician se încadrează în coloana C, indicând o
preferinţă moderată pentru acest stil.
Punctajul 11 pentru stilul Pragmatic se încadrează în coloană D, indicând o
preferinţă scăzută pentru acest stil.

Descrierea stilurilor de învăţare

Stilul Activ. Oamenii cu acest stil preferă experienţele noi, fiind entuziaşti faţă de tot
ce e nou. Le plac provocările şi situaţiile de criză de scurtă durată, dar se plictisesc când e
vorba de implementare sau de consolidare pe termen lung. Sunt, de regulă, persoane
extravertite, plăcându-le să fie în centrul atenţiei
Puncte tari. Sunt flexibili şi cu orizonturi largi; fericiţi când au un punct de plecare, un
câmp de activitate; bucuroşi când sunt expuşi la situaţii noi şi neprevăzute; optimişti în ceea
ce priveşte orice e nou, fiind foarte atraşi de schimbare.
Puncte slabe. Au tendinţa de a accepta acţiunea imediat următoare fără a gândi;
adesea îşi asumă riscuri nenecesare; au tendinţa de a face prea mult ei înşişi şi să
acapareze atenţia; se grăbesc să acţioneze fără pregătirea necesară; se plictisesc repede în
cursul procesului de implementarea / consolidare.
Stilul Reflexiv. Reflexivii stau deoparte, preferând să culeagă informaţii şi să
gândească temeinic înainte de a trage concluzii. Sunt prudenţi şi meditativi, preferând să-i
observe pe ceilalţi, să asculte şi să înţeleagă.
Puncte tari. Sunt grijulii; conştiincioşi şi metodici; gânditori; bun ascultători şi iscusiţi
în a acumula informaţii; foarte rar se precipită în luarea deciziilor.
Puncte slabe. Tendinţa de a se sustrage de la participarea directă; tendinţa de
tergiversare în luarea deciziilor; tendinţa de a fii prea precauţi şi de a nu-şi asuma destule
riscuri; nu au un comportament asertiv (nu sunt direcţi şi nu sunt prea comunicativi).
Stilul Teoretician. Teoreticienii construiesc edificii logice în care să-şi integreze
observaţiile. Sunt perfecţionişti şi preferă analiza. Le place să-şi compare ideile noi cu cele
vechi, încercând să le integreze într-o construcţie unitară şi să-şi pună adesea întrebări
despre logica lucrurilor. Sunt detaşaţi şi sunt adepţii obiectivităţii raţionale.
Puncte tari. Abordează gândirea logică ,,verticală”; sunt raţionali şi obiectivi; buni în
ceea ce priveşte punerea de întrebări; abordează problemele de o manieră sistematică.
Puncte slabe. Incapabili de a gândi în mai multe direcţii; toleranţa scăzută duce spre
incertitudine, dezordine şi ambiguitate; netoleranţi faţă de orice este subiectiv sau intuitiv;
folosesc mult ,,ar trebui, s-ar cuveni să, ar fi probabil”.
Stilul Pragmatic. Pragmaticilor le place să testeze în practică ideile şi teoriile ca să
vadă dacă funcţionează. Îşi pierd răbdarea în discuţiile prelungite şi preferă să facă ceva, să
rezolve o problemă. Le plac provocările şi sunt convinşi întotdeauna că există soluţii mai
bune pentru problemele lor.
Puncte tari. Sunt practici, cu picioarele pe pământ, realişti; asemenea oamenilor de
afaceri, trec direct la subiect; sunt orientaţi spre tehnică.
Puncte slabe. Au tendinţa de a respinge fără o explicaţie plauzibilă; nu sunt foarte
interesaţi în ceea ce priveşte teoriile de bază; au tendinţa de a aborda prima soluţie ce ar
putea expedia problema; sunt nerăbdători să iasă în faţă; balanţa înclină mai mult către
orientarea spre scop şi nu pe persoană.