Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea Tehnică ”Gheorghe

Asachi” Iași
Facultatea de Construcții de Mașini
și Management Industrial
Departamentul Tehnologia
Construcțiilor de Mașini

Proiectarea Procesului Tehnologic


pentru Ambutisare Succesivă și
Proiectarea Matriței
Corespunzătoare pentru o Piesă
Conform Documentației
BAZELE PRELUCRĂRII PRIN DEFORMARE PLASTICĂ II
CUPRINS
Etapa 1

• Proprietăți.......................................................................................pag 2
• Forme de livrare..............................................................................pag 3
• Schița desenului de execuție..........................................................pag 4

Etapa 2

• Determinarea diametrului semifabricatului plan........................pag 5


• Determinarea lățimii benzii...........................................................pag 5
• Determinarea distanței dintre riglele de ghidare.........................pag 7
• Determinarea numărului operațiilor de ambutisare pentru piese
cilindrice cu flanșă...........................................................................pag 8 
Determinarea tipurilor de operații.................................................pag 9
• Adoptarea razelor de racordare.....................................................pag 10
• Calculul înălțimilor intermediare..................................................pag 10

Etapa 3
• Calculul forței de ambutisare la piese cilindrice cu flanșă...........pag 11
• Calculul forței de apăsare pentru reținerea materialului.............pag 12 
Calculul forței de împingere prin placa de ambutisare................pag 12
• Calculul forței necesare pentru comprimarea dispozitivului de
amortizare........................................................................................pag 12
• Calculul forței pentru decuparea flanșei........................................pag 13
• Calcului forțelor totale.....................................................................pag 14
• Calculul lucrului mecanic la ambutisare........................................pag 14 
Calculul forței de apăsare pentru reținerea materialului..............pag 14
• Calculul forței de împingere prin placa de ambutisare.................pag 15
• Calculul forței necesare pentru comprimarea dispozitivului de
amortizare........................................................................................pag 15
• Calculul forței pentru decuparea flanșei........................................pag 15
• Calcului forțelor totale......................................................................pag 15
• Calculul lucrului mecanic la ambutisare..........................................pag 16
• Determinarea centrului de presiune al ștanțelor.............................pag 16

Etapa 4
• ETAPA 4.docx Etapa 5
PAGE 1
• Ansamblu Terminat Mutu Stefan.pdf

Etapa 6

• Calculul normei de timp...................................................................pag 20


• Calculul costului unei piese ambutisate..........................................pag 21

PAGE 2
ETAPA 1
Proprietăți fizico-mecanice ale materialului CuZn20
 Compoziție
Material compozit Minim % Maxim %
Al - 0,0200
Cu 79,000 81,000
Fe - 0,0500
Ni - 0,3000
Pb - 0,0500
Sn - 0,1000
Zn - rest
Altele - 0,1000

 Elongație : 50% pentru temperaturi cuprinse între 0-30


 Duritate minimă HB : 50-130 pentru temperaturi cuprinse între 0-30
 Duritate maximă HB : 80-190 pentru temperaturi cuprinse între 0-30
 Duritate minimă HV : 55-165 pentru temperaturi cuprinse între 0-30
 Duritate maximă HV : 75-200 pentru temperaturi cuprinse între 0-30
 Rezistență la tracțiune min: 290-340 MPa pentru temperaturi cuprinse între
0-30
 Efort de tracțiune (yield stress) : 110-190 MPa pentru temperaturi cuprinse
între 0-30
 Densitate : 8,65-8.7 kg/dm3 pentru temperaturi cuprinse între 0-30
 Coeficient de dilatație termică : 19-19.1×10-6/C pentru temperaturi cuprinse
între 300500
 Punct de topire : 985 C pentru temperaturi cuprinse între 0-30
 Modul de elasticitate : 119 GPa pentru temperaturi cuprinse între 0-30
 Modul de forfecare : 43 GPa pentru temperaturi cuprinse între 0-30
 Rezistivitate electrică specifică : 0,053878-0,064 Ω mm2/m pentru temperaturi
cuprinse între 0-30
 Caldură specifică : 375-376 J/kg×C pentru temperaturi cuprinse între 0-
30
 Conductivitate termică : 138-140 W/m×C pentru temperaturi cuprinse între
0-30

Forme de livrare ale materialului CuZn20

Materialul se livrează sub formă de tijă de tip R,H070,R370,H105,R460,H140, cu lungimea


standard de 30,000 mm.

PAGE 3
 R290 :
 Diametru : 4d≤80mm
 Grosime : 4g≤80mm
 Efort de tracțiune (Rp0,2) : ≤230 MPa
 Rezistență la tracțiune (Rm) : ≥290 MPa
 Elongația (A) : ≥45% (Lo = 5.65√So (d or w > 8mm); Amin. 40% in Lo =
11.3√So mm (4 < d or w <= 8mm))
 H070 :
 Diametru : 4d≤80mm
 Grosime : 4g≤80mm  Duritate (HB) : 70-110 HBW  R370 :
 Diametru : 4d≤40mm
 Grosime : 4g≤35mm
 Efort de tracțiune (Rp0,2): ≥240 MPa
 Rezistență la tracțiune (Rm): ≥370 MPa
 Elongația (A) : ≥14% (Lo = 5.65√So (d or w > 8mm); Amin. 12% in Lo =
11.3√So mm (4 < d or w <= 8mm))
 H105 :
 Diametru : 4d≤40mm
 Grosime : 4g≤35mm  Duritate (HB) : 105-145 HBW  R460 :
 Diametru : 4d≤8mm
 Grosime : 4g≤6mm
 Efort de tracțiune (Rp0,2): ≥330 MPa
 Rezistență la tracțiune (Rm): ≥460 MPa
 Elongația (A) : ≥8% (Lo = 5.65√So (d or w > 8mm); Amin. 6% in Lo =
11.3√So mm (4 < d or w <= 8mm))
 H140 :
 Diametru : 4d≤8mm
 Grosime : 4g≤6mm
 Duritate (HB) : ≥140 HBW

PAGE 4
ETAPA 2
Determinarea diametrului semifabricatului plan Se
împarte piesa în arii elementare:
PAGE 5
Formulă de calcul Rezultat
𝐴 =(𝑑
−𝑑) A1=314,159
A2=182,128
𝐴 =(2𝜋 × 𝑑 ×𝑟−
8×𝑟) 𝐴 =𝜋×𝑑×ℎ A3=1281,769
=(2𝜋 × 𝑑 × 𝑟 + 8 × 𝑟 )
𝐴 A4=153,437
=𝑑
𝐴 A5=346,360

𝐷 = 1,13 × ∑ 𝐴 D0=53,92
𝐷 = (1.08 − 1.10) ×

𝐷 D0 = 58,77
Determinarea lățimii benzii
Formulă de calcul Rezultat
𝐵 = 𝐷 + 2𝑎 B = 62,57

a1=1.9 (Tabel 6.3. TEODORESCU)

BSTAS =65 (Tabel valori STAS bază teoretică BPDP 2)

PAGE 6
Tabel 6.3. TEODORESCU

10 12 14 15 16 18 20 21 22 24
25 26 28 29 30 32 35 36 40 42
45 46 47 48 50 52 55 56 60 63
65 70 72 75 80 81 85 90 94 95
100 103 105 106 110 115 120 130 135 140
145 150 155 160 180 200 220 240 250 260
270 280 300 320 360 400 450 500 560 -
Tabel valori STAS bază teoretică proiect BPDP 2

Determinarea distanței dintre riglele de ghidare


Formulă de calcul Rezultat
𝐷 =𝐵 +𝑗 Dr=70

j=5 (Tabel 6.7 TEODORESCU)

PAGE 7
Tabel 6.7 TEODORESCU

Formulă de calcul Rezultat

𝑁 = Np=541

𝑃=𝐷 +𝑏 P=55,42
×
𝑋= X=55452865 buc

b=1,5 (Tabel 6.3 TEODORESCU)

Tabel 6.8 TEODORESCU


Abaterile la lățime=0,8 (Tabel 6.8 TEODORESCU)

𝐷 = 1.13∑ 𝐴 + 𝐴 + 𝐴 Dc=47,69

Determinarea 𝑚 = mc=0.35 numărului


operațiilor de ambutisare
pentru piese cilindrice cu flanșă:
Formulă de calcul Rezultat
𝑔
× 100 = 8,82
𝐷
𝑑
=2
𝑑

PAGE 8
Tabel 7.3 TEODORESCU
m1=0,5 (ales conform tabelului 7.3 TEODORESCU)

m2=0.7 ; m3=0.75 ; m4=0.78 ; m5=0.82 (aleși conform tabelului 7.4 TEODORESCU)

mcm1 (F)  necesită mai mult de o operație m cm1×m2 (=0,35) (F)  necesită

mai mult de două operații mcm1×m2×m3 (=0,2625) (A)  necesită trei operații

Determinarea tipurilor de operații

Tabelul 7.2 TEODORESCU


Prima operație de ambutisare : Cu reținere

Următoarele operații de ambutisare :Fără reținere

PAGE 9
Adoptarea razelor de racordare și calculul diametrelor intermediare
Calculul diametrelor

Formulă de calcul Rezultat


𝑑 =𝑑 ×𝑚 d1=26,96

fd d2=18,872
fd d3=14,154
Adoptarea razelor de racordare
𝒈/𝑫𝟎∙𝟏𝟎𝟎
Felul ambutisării
2,0−1,0 1,0−0,2 0,2−0,06
Piese fără flanșă (𝟔÷𝟖)∙𝒈 (𝟖÷𝟏𝟎)∙𝒈 (𝟏𝟎÷𝟏𝟓)∙𝒈
Piese cu flanșă (𝟏𝟎÷𝟏𝟓)∙𝒈 (𝟏𝟓÷𝟐𝟎)∙𝒈 (𝟐𝟎÷𝟑𝟎)∙𝒈
Pentru prima operație, conform tabelului, raza de racordare la plăcile de ambutisare este rpl1=19,5
Pentru următoarele operații, razele de racordare se vor determina conform ecuației :

𝑟 = (0,6 − 0,8) × 𝑟 (valoare aleasă : 0,7)

Astfel, razele de racordare vor fi :

• rpl2=13,65
• rpl3=9,555

𝒈/𝑫𝟎∙𝟏𝟎𝟎
Raza poansonului
>𝟎,𝟓 𝟎,𝟓÷𝟎,𝟐 <𝟎,𝟐
𝒓𝒑 𝒓𝒑=𝒓𝒑𝒍 𝒓𝒑=𝟏,𝟓∙𝒓𝒑𝒍 𝒓𝒑=𝟐𝒓𝒑𝒍
Pentru prima operație conform tabelului raza de racordare la poansoanele de ambutisare este rp1=19,5

Pentru următoarele operații, razele de racordare se vor determina conform ecuației :

𝑑 −𝑑 −2×𝑔
𝑟 =
2
Astfel, razele de racordare vor fi :

• rp2=2,544
• rp3=0,859

Calculul înălțimilor intermediare :


Formulă de calcul Rezultat

ℎ = 0,25 × ( − + 3,44 × 𝑟 ) h1=35,93


×…×

PAGE 10
fsdx h2=29,56
fsw h3=37,23
ETAPA 3
Calculul forței de ambutisare la piese cilindrice cu flanșă
Formulă de calcul Rezultat

𝐹=𝜋×𝑑 ×𝑔×𝜎×𝑘 F1=12557,55

kf=0,33 F2=8804,28

σr=300 F3=6603,21

Tabel 11.21 TEODORESCU

Coeficientul kf a fost ales conform tabelului 11.21 din Teodorescu, iar coeficientul σr se găsește în
etapa 1, (pag. 2) în cadrul prezentării proprietăților fizico-mecanice ale materialului CuZn20

Calculul forței de apăsare pentru reținerea materialului


Formulă de calcul Rezultat

𝑄 = ×𝑑 − 𝑑 +2×𝑟 ^2 × 𝑞 Q1=-3072,46
PAGE 11
q=(1.5-2.0) este presiunea specifică de apăsare Q2=-2203,27

q=1.75 (q ales) Q3=-1164,66

𝑄҆ = (1.2 − 1.3) × 𝑄

Conform formulei calculului forței de apăsare pentru piese cu flanșă, forțele de apăsare necesare
sunt :

• Q1҆=-3840,575
• Q2҆=-2754,087
• Q3҆=-1455,825

Calculul forței de împingere prin placa de ambutisare


Formulă de calcul Rezultat
𝐹Î = (1,2 − 1,3) × 𝐹 Fî1=15696,937

(Fn×1,25 ales) Fî2=11005,35


hdh Fî3=8254,0125
Calculul forței necesare pentru comprimarea dispozitivului de amortizare
Formulă de calcul Rezultat
𝐹 = 0,1 × 𝐹 Fa1=1255,755

hdhrd Fa2=884,428
gsrgds Fa3=660,321

Calculul forței pentru decuparea flanșei

Formulă de calcul Rezultat

𝐹 =𝑙×𝑔×𝜏 Fd=9135

𝐹 =𝑙×𝑔×𝜏 Fp=9135

τ=0,7×300 τ=210 l=Df=29 τ a fost ales conform


tabelului 11.9 TEODORESCU

PAGE 12
Tabel 11.9 TEODORESCU

Calcului forțelor totale


Formulă de calcul Rezultat
𝐹 =𝐹+𝐹+𝐹 Ftotal=27965,04

𝑄 =𝑄+𝑄 +𝑄 Qtotal=-6440,39

𝐹î = 𝐹î + 𝐹î + 𝐹î Fîtotal=34956,2995
𝐹 =𝐹 +𝐹 +𝐹 Fatotal=2796,504

𝑄҆ = 𝑄҆ + 𝑄҆ + 𝑄҆ Q҆total=-8050,487
𝐹 =𝐹 +𝑄 + 𝐹î +𝐹 +𝐹 +𝐹
FTOTAL=69496,9665

Calculul lucrului mecanic la ambutisare

Formulă de calcul Rezultat


××
𝐿= L=1334,341
PAGE 13
Coeficienul C a fost ales din tabelul 11.26 din TEODORESCU, cu valoarea C=0,8

Tabel 11.26 TEODORESCU

Determinarea centrului de presiune al ștanțelor

F1X1=19406.67 F2X2=38180.16
𝐹𝑋 =2×𝜋×𝑟×𝑑 ×𝑥
F3X3=57306.54
F1Y1=14398..52 F2Y2=10077.9
𝐹𝑌 =2×𝜋×𝑟×𝑑 ×𝑦
F3Y3=7559.22
𝑑
𝑥 = x1=13.48
2
𝑑
𝑥 =𝑑 +𝑏+ x2=37.89
2
𝑑
𝑥 = (𝑑 +𝑑)×𝑏+ x3=75.82
2
𝑦 =𝑦 =𝑦 =𝑦 =𝑏 +𝑙 y1=y2=y3=10
F1=1439.6 F2=1007.65
𝐹=2×𝜋×𝑟×𝑑
F3=776.43
𝛴𝐹 𝑋
𝑋= X=35.640
𝛴𝐹
𝛴𝐹 𝑌
𝑌= Y=9.937
𝛴𝐹

PAGE 14
ETAPA 4

PAGE 15
PAGE 16
ETAPA 6
PAGE 17
Calculul normei de timp
𝑇î
𝑁 = +𝑇 + 𝑇 + 𝑇î
𝑛

NT=0,08303

PAGE 18
Calculul normei de timp
480
𝑁 =
𝑇

NP=5783.13

Calculul costului unei piese ambutisate

Formula de calcul Rezultat


𝑓 × 𝑔 ×× 𝑝
𝐶 = Cmat=36.74
10 × 𝐾
𝑆 𝑆 𝑇î
𝐶 = ×𝑇+ × 60 Cman=0.064
60 𝑛
𝑅
𝐶 =𝐶 × Cr=0.2304
100
𝑉×𝐴
𝐶 = × Cap=0,00045
𝑛 × 10
𝑘×𝑉
𝐶 = Cam=0.006
𝑛
𝐶=𝐶 +𝐶 +𝐶+𝐶 +𝐶 C=37.04

PAGE 19