Sunteți pe pagina 1din 3

2.

Educație timpurie

Tema 2 : Realizați proiectul unei activități didactice de sine stătătoare, la grupa mare.
Mijlocul de realizare a activității ( metoda didactică predominantă ) va fi lectura după imagini.
Proiectul va include un plan de întrebări care va ghida lectura după imagini ce va include
minimum 15 întrebări.

Grupa : Mare
Denumirea activității : Activitate de educare a limbajului (DLC)
Tema săptămânală : Jocurile copiilor iarna
Tema activității : Poveste de iarnă
Mod de realizare : Lectură după imagini
Tipul activității : de predare –învățare
Scopul activității : Dezvoltarea sensibilității și afectivității copiilor, a dragostei pentru natură și
frumusețile ei, bucuria pentru jocurile copiilor iarna. Educarea unei exprimări verbale
corectedin punct de vedere fonetic, lexical și sitactic în limba romănă.
Obiective operaționale :
* să participe activ la conversația despre iarnă ;
* să alcătuiască propoziții simple și dezvoltate despre iarnă ;
*să identifice caracteristicile anotipului iarna
* să fie capabili să poarte o conversație pe baza imaginilor de pe planșe ;
* să realizeze o expunere cursivă și expresivă cu ajutorul planșelor, urmărind firul cronologic al
evenimentelor, concomitent cu imaginile prezentate ;
* să demonstreze înțelegerea textului textului,prezentând povestirea corect ,fluent și expresiv.
Metode și procedee didactice : conversația , expunerea , povestirea , explicatia
Mijloace și materiale didactice : „o pădure”cu brazi din carton, săniuțe pe derdeluș, o fetiță și
un băiat (păpuși), un om de zăpadă din polistiren, o căsuță din carton, planșe ilustrând iarna.
(Recompensa : un omuleț de zăpadă confecționat din polistiren și hârtie colorată).
Forme de organizare : frontal , pe grupe ,individual;
Durata : 25 – 30 minute
Evaluarea : formativă, continuă , observarea sistematică a comportamentlui copiilor, analiza
răspunsurilor ; finală : prin aprecieri asupra realizării obiectivelor.
Evenimentele Conținutul învățării Mijloace didactice
activității
1. Moment Asigurarea materialelor și a unui climat favorabil desfășurării activității
organizatoric
2. Captarea Orientez atenția copiilor spre omul de zăpadă așezat în colț : - omul de zăpadă
atenției - Ce vedeți acolo în colț ? (un om de zăpadă) -păpuși
-Oare cine l-a construit? (fetița și băiețelul)
-Cu ce se joacă copiii ? ( cu săniuța ) - săniuțe
- Unde se joacă cu săniuța ? ( pe derdeluș )
-Ce se află lângă derdeluș ? ( o pădure de brazi ) - brazii
- Ce se vede lângă pădure ? ( o căsuță frumoasă ,parcă din povești ) -căsuța
3. Anunțarea - În ce anotimp se întâmplă toate acestea ? (iarna )
temei și a Astăzi vom alcătui o poveste despre iarnă pe baza unor imagini pe care vi le-am
obiectivelor pregătit .
4, Dirijarea Le voi prezenta prima planșă .
învățării – Este iarnă . Un băiețel și o fetiță ,împreună cu cei doi prieteni au ieșit să se
dea pe derdeluș . - planșa I
– Pe cine vedeți aici ? ( copii )
- Haideți să dăm un nume copiilor ! ( Martin , Petre, Alexandra, Bianca )
- Unde s-au dus ei ? ( Ei s-au dus pe derdeluș. )
- De ce s-au dus pe derdeluș ? ( Ei s-au dus pe derdeluș ca să se dea cu sania. )
Le voi prezenta a doua planșă. - planșa II
– Cine se află lângă derdeluș ? ( două fetițe )
- Ce fac ele ? ( construiesc un om de zăpadă )
- Vi se pare vesel omul de zăpadă ? ( Da ! )
- De ce credeți că e vesel omul de zăpadă ? ( Este vesel pentru că în jurul lui
sunt copii. )
- Ce are în mână omul de zăpadă ? ( o mătură )
- Ce are pe cap ? ( o oală veche)
- Din ce este făcut nasul ? ( În nas are un morcov . )
- Dar ochii din ce sunt ? ( din cărbune )
- Haideți să dăm nume fetițelor ! ( Claudia și Maria )
Le voi prezenta a treia planșă .
– Oare ce se întâmplă mai târziu ? ( O sanie se oprește chiar în omul de zăpadă.) - planșa III
– Ce se întâmplă cu omul de zăpadă ? ( se strică și este acum supărat )
Le voi prezenta planșa a patra .
– Oare ce se întâmplă ? Priviți ! Băiețelul își cheamă toți prietenii și împreună
refac omul de zăpadă . - planșa IV
– Cum sunt acum copiii și omul de zăpadă ? ( fericiți )
Le prezint planșa a cincea .
Copiii se dau împreună pe derdeluș.
– Cum sunt ei acum ? Cum se încheie povestea ? ( Copiii sunt fericiți, râd, sunt - planșa V
bucuroși .)
- Haideți să dăm un titlu poveștii ! Cum să se numească ? ( ex. „ Povesta omului
de zăpadă ” ; „ La derdeluș ”.
5.Asigurarea Să vedem, cine știe să ne spună singur acum „ Povestea omului de zăpadă ”? - toate planșele
feed-backului Voi numi 2-3 copii care vor spune povestea. sunt afișate în
Povestea omului de zăpadă ordinea desfășurării
Este iarnă . Ninge . Matin , Petre , Alexandra și Bianca s-au dus pe derdeluș întâmplărilor
ca să se dea cu sania . Claudia și Maria au construit un om de zăpadă . Ele au
pus în mâinile omului de zăpadă o mătură, pe cap o oală veche , iar la nas un
morcov . Sania lui Martin s-a oprit în omul de zăpadă și l-a stricat . Martin a
chemat prietenii lui și împreună au construit din nou omul de zăpadă.
Acum toți sunt fericiți și se dau cu săniuța .
– Ați avut și voi asemenea întâmplări ? Copiii povestesc înțâmplările lor
personale .
6. Evaluarea Se vor face aprecieri generale și individuale cu privire la comportamentul - recompensa :
activității copiilor în timpul activității și la răspunsurile copiilor . omul de zăpadă
Pentru participarea lor activă la desfășurarea activității o să primească o mică
recompensă : „ omul de zăpadă” (construit din polistiren și hârtie glasată ).
Dacă timpul ne va permite , se va cânta cântecul „ Omul de zăpadă ”.

BIBLIOGRAFIE :

1. Magdalena Dumitrana , „Educarea limbajului în învățământul preșcolar „ vol 1- Comunicare


orală , Ed . Compania 1999 .

2. Programa activității instructiv educative în grădinița de copii , București , 2005 .

Popa Pascu – Aurelian

An. II PIPP - ID .