Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa etapa 1

Sistem de trasmisie a energiei pentru un sistem de tip “inima artificiala”,


folosind compensarea inductanței de dispersie a transformatorului
transcutanat

Cerință: Obținerea valorilor inductivităților de dispersie, a condensatoarelor C1 și C2 și a


frecvenței optime, precum și a variațiilor H(ν,k) (relația (4)) pentru Qmin şi Qmax.

Datele de intrare:

N=19;
k=0.15+0.005*N;
U0=24;%[V]
Us =44+0.3*N;%[V]
i0 =0.48+0.02*N;%[A]
Lm =24+0.2*N;%[uH]
Qmin=4;
Qmax=8;

Calculul variațiilor H(v,k) pentru Qmin si Qmax:


k=0.245;
Qmin=4;
Qmax=8;
niu=0:0.01:2;
H1=1./sqrt((1+((1-k)./k).*(1-(1./niu.^2))).^2+(Qmin.*(niu-1./niu).*(1+(1-k)./
(2.*k).*(1-1./niu.^2))).^2);
H2=1./sqrt((1+((1-k)./k).*(1-(1./niu.^2))).^2+(Qmax.*(niu-1./niu).*(1+(1-k)./
(2.*k).*(1-1./niu.^2))).^2);
plot (niu,H1,'r')
hold on
plot (niu,H2)

Fig.1 Variația H(v,k) pentru Qmin si Qmax