Sunteți pe pagina 1din 6

Anexa etapa 3

Modelarea și simularea unei pompe sanguine din structura unui sistem

de asistență a ventriculului stâng

Cerința 2. Să se obțină variația temporală (p(V)(t) (răspunsul la intrare semnal treaptă), pentru
funcția de transfer H(s):

P (V ) ωn2
=H ( s )= 2
P FICT s + 2ξ ωn s +ω n2

Amplitudinea intrării:

- 60 mmHg;
- timp de simulare: 4 secunde.

Fig 1. Schema in Simulink pentru funcția de transfer H(s)

In Source Block Parameters am setat:


- Step time:0
- Final value:60
Fig 2. Setări pentru Source Block Parameters: Step

După aceste setări, dând click dublu pe SCOPE, am obținut rezultatul următor pe osciloscop:

Fig 3. Variația temporală p(V)(t) (răspunsul la intrare semnal treaptă), pentru funcția de
transfer H(s) pentru un timp de simulare de 4 sec
Cerința 3. Să se reprezinte diagramele Bode pentru funcția de transfer H(s):

P (V ) ωn2
=H ( s )= 2 2
P FICT s + 2ξ ωn s +ω n

Variația lui ω: între 1 și 2500 s-1 .

Cod Matlab

Num=[55.02]
Den=[1 2.491 55.02]
X=tf(Num,Den)
wn=[1:1:2500]
figure,bode(X,wn)

Fig 4. Diagramele Bode pentru funcția de transfer H(s)


Cerința 5: Să se obțină variația temporală Qres(t) (răspunsul la intrare semnal treaptă) pentru
funcția de transfer

Q res (s) 1
=H 1 ( s )=
P FICT (s) 1
Lso∗s 2+ Rso∗s+
CVAD

Qres fiind debitul sanguin prin latura care conține Rs0 si Ls0. Amplitudinea intrării: 60
mmHg; timp de simulare: 4 secunde.

Fig 5. Schema in Simulink pentru funcția de transfer H1(s)

In Source Block Parameters: Step am setat Step time: 0 si Final value: 60.
Rezultatul obținut pe osciloscop:

Fig 6. Variația temporală p(V)(t) (răspunsul la intrare semnal treaptă), pentru funcția de transfer
H1(s) pentru un timp de simulare de 4 sec

Cerința 6: Să se reprezinte diagramele Bode pentru funcția de transfer H1(s):

Q res (s) 1
=H 1 ( s )=
P FICT (s) 1
Lso∗s 2+ Rso∗s+
CVAD

Variația lui ω: între 1 și 2500 s-1 .

Cod Matlab:

Num=[1]
Den=[0.059 0.147 3.246]
X=tf(Num,Den)
wn=[1:1:2500]
figure,bode(X,wn)
Fig 7. Diagramele Bode pentru funcția de transfer H1(s)