Sunteți pe pagina 1din 2

COMBINAREA FACTORILOR DE PRODUCTIE

Orice proces de productie presuune utilliz. tuturor celor 3 fact. de prod.Modul in care sunt uniti cei trei
factori, depinde de decizia producatorului, intreprinzatorului care este calauzit de criteriul eficientei.
Combinarea factorilor de productie consta in unirea factorilor de productie, pentru a desfasura o activitate
economica. Este o decizie care presupune abilitatea producatorului care trebuie sa ia in considerare mai
multe aspecte. Aspectele care sunt luate in seama pentru combinarea fact. de prod. :
· cantitativ, stabilirea numarului, volumului de factori de productie ;
· calitativ, performantele factorilor, cerea consumatorului presupune o selectie a fact. de prod.;
· tehnic, care implica un anumit nivel tehnologic;
· economic, este avut in vedere criteriul eficientei economice.
Producatorii cauta cele mai eficiente solutii de combinare a fact. de prod. Ei trebuie sa tina seama de
urmat. conditii :
- caracterul limitat al fact. de prod.;
- cresterea si diversificarea nevoilor;
- pretul in continua crestere a fact. de prod.;
- concurenta intre producatori.
Pentru a face fata acestor cerinte, de multe ori producatorii trebuie sa ia decizii de inlocuire a unor
factori de productie cu altii. Este vorba de procesul de substituire a fact. de prod. ( ex. inlocuirea unei parti
din forta de munca prin capital fix ). Substituirea fact. de prod. consta in posibilitatea de inlocuire a
unuia/mai multora, cu unul/mai multi factori de prod., cu conditia obtinerii unor rezultate mai bune sau cel
putin egale. Aceasta operatiune se realizeaza cu scopul obtinerii unei calitati sporite cu costuri mai mici.
Pentru aceasta operatiune se fac urmatoarele calcule de eficienta :
· productivitatea marginala consta in sporul de productie obtinut prin folosirea unei cantitati suplimentare
din factorul ''x'', atunci cand ceilalti raman constanti : Wmg=∆Q/∆x, unde ∆Q-sporul de productie,
este Q1 - Q0, ∆x-cresterea cu o unitate a factorului respectiv, ∆x = x1 - x0;
· rata marginala de substituire consta in sporul necesar dintr-un factor, pentru a inlocui (compensa)
reducerea altiu factor cu o unitate, astfel incat productia sa ramana constanta : RmS = - ∆x / ∆y , unde
RmS- rata marginala de substitutie;∆x - sporul factorului ''x'' care substituie; - ∆y - reducerea cu o
unitate a factorului ''y'' (factorul la care se renunta).
· Rata marginala de substitutie se exprima si ca raport intre productivitatile marginaleale celor 2 factori :
RmS = Wmgy / Wmgx
Scopul oricarui producator este cresterea profitului, ceea ce face ca si calculele de eficienta pentru
substitutia fact. de prod. sa fie subordonata aceluiasi scop.

COSTUL PRODUCTIEI

Costul de productie - reprezinta ansamblul cheltuielilor necesare pentru obtinerea unei cantitati / unui
produs.
Cheltuielile trebuie sa se regaseasca in pretul de vanzare al produsului, pentru a fi recuperate. Aceasta
este o conditie pentru reluarea si continuarea productiei. Pretul de vanzare trebuie sa depaseasca valoric
costul de productie, adica costul de productie trebuie sa se situeze sub pretul de vanzare.

Structura costurilor de productie :


· cheltuiele materiale : amortizarea capitalului fix (- proces de recuperare a pretului capitalului fix, suma
de bani inclusa in costul de fabricatie al bunului obtinut → A = Vkf / TA); materii prime, combustibili,
energie, iluminat, piese de schimb, reparatii, depozitare;
· cheltuieli salariale - ce se cheltuieste cu forta de munca;
· alte cheltuieli : chirii, amenzi, penalizari, cheltuieli de protocol.
Cheltuielile materiale reprezinta totalitatea consumurilor de capital circulant impreuna cu amortizarea
capitalului fix.
Cheltuielile salariale reprezinta consumul de factor de munca.

Categorii ale costurilor de productie

1. Costul fix - CF - nu depind de marimea productiei si sunt efectuate pe termen scurt; ex. amortizari,
incalzit, chirie, dobanzi, salariile personalului administrativ,asigurari;

2. Costul variabil - CV- se modifica in functie de volumul productiei; ex materii prime, combustibil,energie
pt. fabricatie, salariile lucratorilor din productie;

3. Costul total - CT- este suma CF si a CV. CT = CF + CV

4. Costul fix mediu - CFM- este costul fix pe o unitate de produs : CFM = Cf / Q

5. Costul variabil mediu - CVM - este costul variabil pe unitate de produs : CVM = CV / Q

6. Costul total mediu - CTM - costul total de productie pe unitate de produs CTM = CT / Q = CF + CV
/ Q,adica CFM + CVM

7. costul total marginal - CTmg - este sporul total ( ∆CT) care are loc atunci cand productia creste cu o
unitate ( ∆Q) : CTmg = ∆CT / ∆Q

Pentru a obtine profit, agentii economici sunt preocupati sa-si reduca pe cat posibil costul productiei.
Cai de reducere a costurilor :
- reducerea cheltuielilor materiale
- cresterea productivitatii muncii
- diminuarea cheltuielilor administrative si de desfacere