Sunteți pe pagina 1din 4

SUBIECTE ANATOMIE - EXAMEN PRACTIC

AN 2 SEM 2
40. Artera carotidă internă – segment
1. Embriogeneza generală a sistemului intracranian
nervos 41. Artera cerebrală anterioară
2. Organizarea funcțională a substanței 42. Artera cerebrală laterală
cenușii a măduvii spinării 43. Artera cerebrală mijlocie
3. Organizarea funcțională a sistemului de 44. Artera cerebrală posterioară
conducere a etajului spinal 45. Carotida internă – ramuri colaterale
4. Fasciculele spino-talamice 46. Trunchiul arterial vertebrao-bazilar
5. Fasciculele spino-bulbare 47. Sinusurile venoase ale durei mater
6. Fasciculele spino-cerebeloase. craniene
7. Căile piramidale 48. Vascularizația măduvei spinării
8. Căile extrapiramidale la nivel medular 49. Vascularizația cerebelului și a trunchiului
9. Coloana motorie somitică cerebral
10. Coloana motorie branhială 50. Vena cerebrală magna
11. Coloana vegetativă motorie 51. Măduva spinării – conformație externă,
(parasimpaticul cranian) raporturi
12. Coloana senzitivă somatică: nucleii 52. Fata anterioară și laterală a trunchiului
cohleari cerebral
13. Coloana senzitivă somatică: nucleii 53. Faţa dorsală a trunchiului cerebral
vestibulari 54. Faţa ventrală a trunchiului cerebral
14. Coloana senzitivă branhială 55. Cerebelul – conformaţie externă, raporturi
15. Nucleii intersegmentari ai trunchiului 56. Cerebel – lobulaţia
cerebral 57. Talamus – conformaţie externă
16. Nucleii suprasegmentari ai trunchiului 58. Hipotalamusul
cerebral 59. Epitalamusul si metatalamusul
17. Organizarea funcțională a substanței albe a 60. Glanda pineală
trunchiului cerebral 61. Hipofiza
18. Organizarea funcțională a substanței 62. Emisferele cerebrale – şanţuri şi girusuri
reticulate 63. Faţa inferioară a emisferelor cerebrale
19. Embriogeneza și organizarea funcțională a 64. Faţa laterală a emisferelor cerebrale
substanței cenușii a cerebelului 65. Faţa medială a emisferelor cerebrale
20. Embriogeneza și dezvoltarea funcțională a 66. Lobul occipital
substanței albe a cerebelului 67. Lobul orbitar
21. Organizarea funcțională a nucleilor 68. Lobul parietal
talamici 69. Lobul temporal
22. Hipotalamusul: nuclei și funcții 70. Lobul temporo-occipital
23. Scoarța cerebrală 71. Spaţiile perforate anterior şi posterior
24. Nucleii striaţi 72. Nucleul claustrum
25. Sistemul limbic 73. Capsula albă internă
26. Corpul calos 74. Capsulele externă şi extremă
27. Trigonul cerebral 75. Comisurile albe anterioară şi posterioară
28. Urechea medie: pereți 76. Regiunea subtalamică
29. Urechea medie: conținut 77. Plafonul ventriculului III
30. Vestibulul osos și canalele semicircular 78. Plafonul ventriculului IV
osoase 79. Planşeul ventriculului III
31. Melcul osos 80. Planşeul ventriculului IV
32. Labirintul membranos 81. Cornul anterior al ventriculilor laterali
33. Calea acustică 82. Cornul inferior al ventriculilor laterali
34. Calea vestibulară 83. Cornul lui Amon, fimbria şi girusul dentat
35. Calea optică 84. Cornul posterior al ventriculilor laterali
36. Calea olfactivă 85. Plexurile coroide ale sistemului ventricular
37. Formarea și circulația lichidului rahidian cerebral
38. Artera bazilară 86. Meningele spinal
39. Poligonul arterial al lui Willis 87. Dependențele sagitale ale durei mater
craniene
88. Septurile durei mater craniene 102. Nervii cranieni III, IV si VI
89. Arahnoida și pia mater craniene 103. Mediile transparente şi refringente
90. Orbita – pereţi ale globului ocular.
91. Tunica fibroasă a globului ocularȘ 104. Urechea externă; auricul
sclerotica 105. Urechea externă
92. Corneea 106. Conduct auditiv extern
93. Tractul uveal 107. Ductul cohlear
94. Irisul 108. Tuba auditivă
95. Cristalinul 109. Meatul acustic intern
96. Retina 110. Receptorii olfactivi
97. Pleoapele şi conjunctiva 111. Mucoasa olfactivă
98. Capsula lui Tenon, aparatul lacrimal 112. Tractul olfactiv
99. Muşchii extrinseci ai globului ocular 113. Receptorii gustativi
100. Glanda lacrimală şi căile lacrimale 114. Mucoasa gustativă
101. Vascularizaţia globului ocular şi a
anexelor
Conf.dr. Dumitru Păduraru

Coordonator activitate didactica


Prof.dr. Anca Sava

S-ar putea să vă placă și