Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectului Bibliotecă digitală www.educationline.

md

Nr. Acţiuni Termene de Indicatori / Rezultate


crt. realizare

1. Identificarea coordonatorilor, avizorilor și autorilor


Proiectarea conținuturilor

1.1. Organizarea Iunie-iulie Procese-verbale ale ședințelor


concururilor 2020 Consiliului de administrare a
pentru Bibliotecii digitale;
selectarea Formulare pentru înregistrare;
coordonatorilor Ordine ref. la constituirea
, avizorilor și grupurilor de lucru.
autorilor

1.2. Proiectarea Iulie 2020 Lista subiectelor ce urmează să fie


conținuturilor filmate;
ce urmează să Tabelul sinoptic al conținuturilor
fie filmate curriculare ce urmează să fie
filmate (pe disciplină/ pe
clasă/treaptă)

1.3. Selectarea Iulie 2020 Procese-verbale ale ședințelor


autorilor Consiliului de administrare a
Bibliotecii digitale;

2. Realizarea lecțiilor video

2.1. Elaborarea iulie - Scenarii conform Ghidului pentru


scenariilor decembrie elaborarea lecțiilor video.
lecțiilor 2020
Prezentarea scenariului în PPT.

2.2. Avizarea iulie - Acte de avizare pentru fiecare


scenariilor decembrie scenariu de lecție.
lecțiilor 2020

2.3. Redactarea iulie- Avizul corectorului


scenariilor decembrie
lecțiilor

2.4. Producerea august 2020 Relatarea scenariilor în format


lecțiilor video - martie video
2021
Filmarea și editarea lecțiilor

Identitate vizuală, branding,


elemente grafice

3. Elaborarea sarcinilor interactive

3.1. Formularea august 2020 Sarcini formulate la etapele lecției


sarcinilor - martie
interactive. 2021

3.2. Avizarea august 2020 Acte de avizare pentru sarcinile


sarcinilor - martie fiecărei lecții
interactive 2021

4. Administrarea Bibliotecii digitale

4.1. Plasarea august 2020 Lecții plasate în sistemul online.


lecțiilor filmate - martie
și a sarcinilor 2021 Sarcini interactive plasate în
interactive în sistemul online.
sistemul online

4.2. Promovarea august 2020 Gestionarea site-ului și a paginii de


bibliotecii - martie Facebook ”Educație online”
digitale 2021

TOTAL: 2000 lei/unitate