Sunteți pe pagina 1din 6

Meioza

I.Caractere generale
II.Modalități de realizare
III.Importanță
I.Caractere generale
 Meioza este caracteristică organismelor care se reproduc pe cale sexuată și,în linii
mari,se desfășoară după un model asemănător cu cel al mitozei.
-se desfășoară în organele reproducătoare;
-începe cu o celulă diploidă(2n) și se finalizează cu formarea a două/patru celule haploide(n);
-celula mamă care intră în diviziunea meiotică are o garnitură dublă de cromozomi rezultată din
contopirea a două garnituri simple,aparținând celor doi gameți de sexe diferite,care s-au
contopit în procesul fecundației;
-nucleul se divide de două ori,în timp ce cromatina se sintetizează,la începutul diviziunii,în
interfază;
-la plante, duce la formarea celulelor reproducătoare asexuate (spori) şi se mai numeşte
sporală, iar la animale se finalizează direct cu formarea gameţilor şi se numeşte gametică.
II.Modalități de realizare
https://youtu.be/4_r2dmyYI_Y
- desfăşurarea meiozei este în mare parte asemănătoare cu cea a mitozei, fiind parcurse aceleaşi
etape fundamentale; A.interfazaeste subdivizată în G1, S şi G2, cu aceleaşi procese
metabolice şi morfogenetice ; B.diviziunea propriu-zisă
- se desfăşoară în două etape:
1. Meioza I = etapa reducţională = prima diviziune de maturație- cu 4 faze:
• profaza I – este mult mai lungă decât cea mitotică
-cel mai important eveniment îl reprezintă împerecherea cromozomilor omologi
şi formarea bivalenţilor sau tetradelor cromozomiale (cromozomii din aceeaşi
pereche se numesc omologi şi sunt formaţi din câte douăcromatide fiecare, în total
patru cromatide, adică o tetradă).
Locurile în care cromozomii se ating se numesc chiasme. La acest nivel, cromozomii se
pot rupe şi pot realiza schimburi de gene, fenomen numit crossing-over. Rezultă
cromozomi recombinaţi care asigură variabilitatea organismelor.
-alte evenimente: - condensarea cromozomilor, dispariţia nucleolului şi dezorganizarea
membranei nucleare, formarea fusului de diviziune.
• metafaza I - cromozomii tetracromatdici se aliniază în placa metafazică
.. - centromerii tetradelor se dispun deo parte si de alta a planului ecuatorial,
pe aceeaşi fibră a fusului de diviziune / dansul cromozomilor
.. - apoi are loc separarea omologilor;
•anafaza I - un omolog din fiecare pereche este translocat la un pol, iar celălalt la polul opus;
- cromozomii merg spre un pol sau altul, în funcţie de poziţia lor în placa metafazică (de modul

lor de ancorare la firele fusului de diviziune) => posibilitatea amestecării cromozomilor materni
cu cei paterni, mixare denumită recombinare genetică intereromozomală (dansul cromozomilor
sau dansul lui Muller).
•telofaza I - cromozomii bicromatidici ajung la polii celulei, se despiralizează, reapar nucleolii
şi se refac membranele nucleare. Fusul de diviziune dispare.
Urmează citochineza şi rezultă două celule fiice, fiecare cu n cromozomi (celule haploide).

2. Meioza II =diviziune ecvaţională (egală) = a II a diviziune de maturaţie = homeotipică


-este separată de cea heterotipică printr-o interfază scurtă unde nu se dublează cantitatea de
ADN
 se desfăşoară ca o mitoză obişnuită cu: profaza II, metafaza II, anafaza II, telofaza
II.Profaza II-este foarte scurtă: se dezorganizează învelişul nuclear, se formeză fusul de
diviziune, se spiralizează cromozomii.
 Metafaza II - cromozomii bicromatidici se prind prin centromeri de fusul de diviziune
şi se dispun într-un singur plan în placa metafazică.
 Anafaza II - se desprind cromatidele şi se formează cromozomi monocromatidici, care
vor fi traşi spre polii celulei. Se găsesc la jumătatea distanţei spre poli.
 Telofaza II – se individualizează nucleele haploide prin formarea învelişului nuclear.

Rezultatul final: patru celule haploide (cu jumătate din numărul de cromozomi al celulei
mamă).
III.Importanță
https://youtu.be/Ba9LXKH2ztU
Meioza şi mitoza sunt două mecanisme apărute în cursul evoluţiei organismelor prin care
se asigură multiplicarea, perpetuarea şi evoluţia sistemelor biologice sau
autoreproducerea sistemelor vii.
 mitoza generează uniformitate şi asigură continuitatea;
 meioza generează biodiversitate şi promovează discontinuitatea şi evoluţia
organismelor.
 Fecundația și meioza sunt procese care se completează reciproc.