Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele: Data:

Clasa: a IX a
Test la biologie
1 punct oficiu
I 1 punct
Scrieţi, pe foaia de test, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare,
astfel încât aceasta să fie corectă.
Gameții sunt celule……………………….., iar celulele …………………….sunt diploide.
Sporii formează prin germinare organisme…………………………, iar gameții prin fecundație formează
organisme………………………
II 1 punct
Numiţi două etape ale interfazei și câte o caracteristică.

III 2 puncte
Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. Gameţii: 5. Formarea fusului de diviziune are loc în:
a. se b. metafază,
numesc şi celule somatice, c. anafază,
b. conţin d. telofază,
unul din cromosomii pereche, e. profază.
c. sunt
celule diploide, 6. Dispunerea cromosomilor în placa ecuatorială are loc în:
d. se a. profază,
formează prin mitoză. b. anafază,
c. metafază,
2.Fiecare din cei patru gameţi formaţi prin d. telofază.
diviziunea meiotică a unei celule 2n = 10
cromosomi va avea: 7.La sfârşitul etapei ecvaţionale rezultă:
a. n= 5 cromosomi, a. două celule diploide,
b. 2n = 10 cromosomi, b. patru celule haploide,
c. 2n = 5 cromosomi, c. doi gameţi,
d. n= 10 cromosomi. d. o celulă diploidă.

3. Interfaza se caracterizează prin: 8.În anafaza I meiotică:


a. spiralizatea la maximum a cromosomilor, a. se dezorganizează fusul de diviziune,
b. formarea fusului de diviziune, b. cromosomii sunt monocromatidici,
c. procese de recombinare genetică, c. cromosomii sunt clivaţi,
d. sinteza de ADN, ARN şi proteine. d.cromosomii migrează către polii celulei.

4.Diviziunea directă (Amitoza) este întâlnită la


următoarele specii, cu o excepție:
a.drojdia de bere,
b. leucocite,
c. celule tumorale,
d. celule gametice.

IV 1punct
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în
dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de
examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să
devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.
Mitoza asigură diversitate.
1
Neuronii stau într-o etapă G0.
Fiecare specie prezintă un număr caracteristic de cromosomi, n.

V. 3 puncte
a. Precizați o asemănare și o deosebire profaza I și profaza II.
b. Alcătuiţi un minieseu intitulat „ Meioza”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop,
respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum 5-6 fraze, folosind corect şi în
corelaţie noţiunile enumerate.