Sunteți pe pagina 1din 2

I.A.

Scrieți pe foaia de examen, noțiunile cu care să completați spațiile libere din afirmațiile
următoare, astfel încât acestea să fie corecte.
Cele două etape ale ciclului celular sunt ……………….. și ………………………
Meioza se desfășoară în organe aparținând sistemului ………………. și se finalizează cu formarea ………
Sunt diviziuni cariochinetice (indirecte): ……………… și ………………….
Fusul de diviziune se formează în …………………… și se dezorganizează în …………………

I.B.
Dați două exemple de faze ale diviziunii mitotice. Scrieți în dreptul fiecărei faze câte o caracteristică
specifică.
Numiți cele două etape ale diviziunii meiotice. Scrieți în dreptul fiecărei etape câte o caracteristică.

I.C. Scrieți pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură
variantă de răspuns.
1. Nucleul are înveliș nuclear:
a) în metafaza I a meiozei
b) la sfârșitul anafazei I
c) în metafaza mitozei
d) la sfârșitul telofazei I

2. Fenomenul de crossing-over se realizează în:


a) metafaza mitozei
b) profaza I
c) metafaza I
d) telofaza II

3. Gameții formați de un organism conțin 8 cromozomi. Numărul de cromozomi dintr-un neuron al


organismului respectiv este:
a) 8
b) 12
c) 16
d) 32

4. Prin diviziunea mitotică a unei celule cu 2n=46 cromozomi se formează în final celule-fiice cu:
a) 2n=46
b) 2n=92
c) n=23
d) n=46

I.D. Citiți cu atenție, afirmațiile următoare. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți pe foaia
de examen în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera „A”. Dacă apreciați că afirmația este
falsă, scrieți pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera ”F” și modificați
parțial afirmația pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiți în acest scop, informația științifică
adecvată. Nu se acceptă folosirea negației.
Diviziunea meiotică se desfășoară în două etape.
Fusul de diviziune se dezorganizează în profază.
În anafaza I cromozomii sunt monocromatidici.

II. O celulă cu 12 cromozomi se divide mitotic. Stabiliți numărul de cromozomi respectiv de cromatide, în:
a. profază
b. anafază
c. fiecare dintre celulele-fiice la momentul formării acestora

III.1. Diviziunea indirectă se realizează prin mitoză și meioză.


a. realizați schema meiozei pentru o celulă cu 2n = 8 cromozomi
b. stabiliți o asemănare și o deosebire între profaza mitozei și profaza I a meiozei
c. construiți 4 enunțuri afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul științific adecvat.
Folosiți, în acest scop, informații referitoare la următoarele conținuturi:
– ciclul celular
– cromozomii

III.2. Profaza și telofaza sunt faze ale diviziunii celulare mitotice


a. enumerați alte două faze ale diviziunii celulare mitotice
b. comparați profaza cu telofaza precizând două deosebiri între aceste faze
c. alcătuiți un mini eseu intitulat „Diviziunea celulară”, folosind informația științifică adecvată
În acest scop, respectați următoarele etape:
– enumerarea a 6 noțiuni specifice acestei teme
– construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maxim 3-4 fraze, folosind corect și în
corelație noțiunile enumerate.

S-ar putea să vă placă și