Sunteți pe pagina 1din 2

I.A.

Scrieți pe foaia de examen noțiunile cu care trebuie să completați spațiile libere din afirmațiile
următoare, astfel încât acestea să fie corecte
Hormonii eliberați în circulație de către neurohipofiză sunt ………… și …………
Pancreasul endocrin secretă hormonii: ……………… și …………………..
Secreția endocrină a ovarului este reprezentată prin hormonii ……….. și ………….
Testosteronul este secretat de ………………… iar cortizolul de ……………..

I.B. Numiți două glande endocrine. Asociați fiecărei glande un exemplu de hormon produs de aceasta.

I.C. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură
variantă de răspuns.
1. Tiroxina este secretată de:
a) hipofiză
b) pancreas
c) tiroidă
d) ovar

2. Boala Basedow-Graves se manifestă prin:


a) creșterea în greutate
b) mărirea tiroidei
c) scăderea metabolismului bazal
d) scăderea tensiunii arteriale

3. Are efect hipoglicemiant:


a) glucagonul
b) insulina
c) tiroxina
d) triiodotironina

4. Hiposecreția de insulină determină:


a) comă hipoglicemică
b) diabet insipid
c) diabet zaharat
d) nanism hipofizar
I.D. Citiți cu atenție afirmațiile următoare. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți pe foaia
de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A. Dacă apreciați că afirmația este
falsă, scrieți pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera F si modificați
parțial afirmația pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiți, în acest scop, informația științifică
adecvată. Nu se acceptă folosirea negației.
În diabetul insipid se produc eliminări masive de urină.
Acromegalia este cauzată de hiposecreția de hormoni tiroidieni.
Ovarele secretă exocrin hormoni estrogeni, iar endocrin ovule.

II. Două prietene discută despre starea lor de sănătate. Una dintre ele susține că elimină 15-20 litri urină în
24h. Cealaltă este îngrijorată că are 30 kg peste greutatea normală, este anemică și prezintă gușă.
a. Stabiliți afecțiunile pe care le prezintă cele două persoane şi câte o cauză pentru fiecare
b. Enumerați alte două manifestări pentru fiecare boală

III. Sistemul endocrin este alcătuit din totalitatea glandelor cu secreție internă
a. Caracterizați o disfuncție endocrină precizând denumirea, cauza și o caracteristică a disfuncției endocrine
alese
b. Precizați denumirea celor 2 hormoni hipofizari care acționează asupra gonadelor
c. Alcătuiți un mini eseu cu titlul „Glandele suprarenale”, folosind informația științifică adecvată.
În acest scop, respectați următoarele etape:
– enumerarea a șase noțiuni specifice acestei teme
– construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum 3-4 fraze, folosind corect și în
corelație noțiunile enumerate

S-ar putea să vă placă și