Sunteți pe pagina 1din 3

I.A.

Scrieți pe foaia de examen noțiunile cu care trebuie să completați spațiile libere din
afirmațiile următoare, astfel încât acestea să fie corecte
Virusurile care conţin ADN se numesc ……………..şi cele care conţin ARN se numesc
……………
Genomul bacterian este reprezentat de un singur …………… de formă ………………..

I.B. Numiţi tipurile de baze azotate din structura acizilor nucleici; precizaţi câte un
exemplu pentru fiecare tip

I.C. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.
1. Sinteza proteinelor
a. are ca primă etapă translația
b. este inițiată de ADN-polimerază
c. se realizează după modelul semiconservativ
d. se finalizează în citoplasmă

2. ARN mesager:
a. este bicatenar cu porțiuni monocatenare
b. intră în alcătuirea ribozomilor
c. se sintetizează prin transcripție
d. conduce aminoacizii la ribozomi

3. Molecula de ADN se caracterizează prin:


a. are ca bază pirimidinică specifică uracilul
b. are o structură monocatenară cu porțiuni bicatenare
c. prezintă legături duble de hidrogen între adenină și timină
d. se denaturează după modelul semiconservativ

4. La unele virusuri, genomul este protejat de:


a. capsidă
b. cromatină
c. membrană celulară
d. membrană nucleară
I.D. Citiți cu atenție afirmațiile următoare. Dacă apreciați că afirmația este adevărată,
scrieți pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A. Dacă
apreciați că afirmația este falsă, scrieți pe foaia de examen, în dreptul cifrei
corespunzătoare afirmației, litera F si modificați parțial afirmația pentru ca aceasta să
devină adevărată. Folosiți, în acest scop, informația științifică adecvată. Nu se acceptă
folosirea negației.
La eucariote cromatina este organizată după modelul nucleosomului.
Procariotele au ca material genetic o moleculă de ARN viral.
Transcripţia ADN-ului se realizează după modelul semiconservativ.

II.1. Ribozomii sunt organite celulare implicate în sinteza proteinelor


a. numiţi tipul de acid nucleic care transferă aminoacizii activaţi la ribozomi
b. precizaţi o asemănare şi o deosebire structurală între nucleotidele din ADN şi cele din ARN
c. o moleculă de ADN bicatenar are 900 de nucleotide, iar 260 dintre acestea conţin timină
– calculaţi câte nucleotide cu guanină conţine molecula de ADN
– precizaţi numărul legăturilor duble şi triple din molecula de ADN
– numărul codonilor din ARN-ul mesager format prin procesul de transcripţie
d. completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe
care aţi propus-o.

II.2. Se dă următoarea succesiune de nucleotide pentru o catenă din molecula de ADN:


ACGGTATCA
a. stabiliţi succesiunea nucleotidelor de pe catena de ADN complementară catenei date
b. precizaţi secvenţa de ARN mesager complementară catenei de ADN obţinută la punctul a.
c. stabiliţi numărul de codoni şi de aminoacizi sintetizaţi pe baza informaţiei din ADN-ul dat

III. Proteinele sunt substanţe macromoleculare sintetizate pe baza informaţiei din ADN
a. enumeraţi cele trei etape ale procesului de sinteză proteică
b. precizaţi două deosebiri între cele două etape ale procesului de sinteză proteică
c. alcătuiţi un mini eseu intitulat „Organizarea materialului genetic”, folosind informaţia
ştiinţifică adecvată
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
– enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme
– construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum 3-4 fraze,
folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

S-ar putea să vă placă și