Sunteți pe pagina 1din 51

TOTALIZAREA NR.

1
Sisteme biologice.
1. CM Nucleotidele sunt unități structurale:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. hidrati de carbon
 b. DNA
 c. proteine
 d. lipide
 e. ARN
2. CS Activitatea celulelor umane:
Alegeți un răspuns:
 a. independent de condițiile externe
 b. programate în proteine
 c. programată în ADN
 d. controlată de lipide
 e. Celule cu o structură mai complexă decât eucariotele
3. CS Unitatea structurală și funcțională a corpului este:
Alegeți un răspuns:
 a. Organoid celular
 b. Sistemul de organe
 c. pânză
 d. organ
 e. celulă

4. CM Biosystems se caracterizează prin:


Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Absolut independenta fata de mediul inconjurator
 b. integritate
 c. Organizarea ierarhică
 d. Uniformitatea elementelor
 e. Schimbul de materie și energie
5. AS Asociați numerele din figură cu organele celulare:

2 membrana plasmatica
7 REr
6 Aparat Golgi
9 REn
5 Centriol

6. CM Selectați fazele mitozei:


Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. telofază
 b. prophase
 c. anafaza
 d. interfază
 e. metafază
7. AS Asociați imaginile cu etapele ciclului celular:
 
2 profaza
3 metafaza
5 telofaza
1 interfaza
4 anafaza

8. CM Celula somatică a corpului uman conține:


Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Aparatul Golgi
 b. Miezul haploid
 c. Reticulul endoplasmic neted
 d. nucleu diploid
 e. Reticulul endoplasmatic rugos
9. CS Care din următoarele organele celulare are ADN-ul propriu:
Alegeți un răspuns:
 a. Aparatul Golgi
 b. mitochondrion
 c. lizozomi
 d. Reticulul endoplasmic neted
 e. Reticulul endoplasmic reticular
10. CS În celulele umane, ADN-ul este situat la:
Alegeți un răspuns:
 a. ribozomi
 b. Doar în nucleu
 c. Reticulul endoplasmatic
 d. Nucleul și mitocondria
 e. citoplasma
11. CS ADN-ul nuclear conține informații privind:
Alegeți un răspuns:
 a. hidrati de carbon
 b. Cele mai multe proteine celulare
 c. Toate proteinele mitocondriale
 d. Proteine nucleare numai
 e. lipide
12. AS Asociați imagini cu termeni:

  cod genetic

cromozom

ARN
ADN
13. AS Asociați numerele din figură cu organele celulare:

 
2 membrana plasmatica
9 REn
6 Aparat Golgi
1 nucleu
8 mitocondria

14. CS nucleul este format din:


Alegeți un răspuns:
 a. ARN și proteine
 b. ADN și proteine
 c. ADN, rRNA și proteine
 d. tRNA, rRNA și proteine
 e. ADN, tARN și protein

15. Ribosomii CM constau din:


Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Molecule ADN și proteine
 b. Molecule ADN, ARN și proteine
 c. Două subunități (mari și mici)
 d. ARN și molecule de proteine
 e. Molecule de lipide membranare, ARN și proteine
16. CS Celulele somatice umane au:
Alegeți un răspuns:
 a. genomi identici
 b. set de cromozomi haploid
 c. diferite genomuri
 d. proteine identice
 e. structură identică
17. CS Ce codifică un codon mRNA?
Alegeți un răspuns:
 a. nucleotid
 b. Aminoacid
 c. rRNA molecula
 d. polipeptidic
 e. Molecula TRNA
18. CS Care codon mRNA corespunde ADN-ului codon AGG?
Alegeți un răspuns:
 a. UCC
 b. ACC
 c. AGG
 d. TCC
 e. UGG
19. CS Care din organele de celule listate are 2 membrane:
Alegeți un răspuns:
 a. Reticulul endoplasmatic
 b. Aparatul Golgi
 c. mitochondrion
 d. peroxisom
 e. lizozomi
20. Membrană celulară CS constă din:
Alegeți un răspuns:
 a. Lipide și carbohidrați
 b. ARN, proteine, lipide, carbohidrați
 c. ADN, ARN, proteine, lipide, carbohidrați
 d. Proteine și lipide
 e. Proteine, lipide și carbohidrați
21. CS Din cele două subunități din celulă se formează:
Alegeți un răspuns:
 a. Reticulul endoplasmatic
 b. Aparatul Golgi
 c. miez
 d. lizozomi
 e. ribozomului
22. Moleculele ADN-ului constau în:
Alegeți un răspuns:
 a. Un lanț de polinucleotide
 b. Două lanțuri de polinucleotide
 c. Două lanțuri de polipeptide
 d. Un lanț polipeptidic

23. Moleculele de ARN CS constau din:


Alegeți un răspuns:
 a. Două lanțuri de polinucleotide
 b. Un lanț polipeptidic
 c. Două lanțuri de polipeptide
 d. Un lanț de polinucleotide
24. CS Organoamele non-membrane includ:
Alegeți un răspuns:
 a. miez
 b. centrozomului
 c. mitochondrion
 d. Aparatul Golgi
 e. lizozomi
25. CS Care dintre organele celulare enumerate nu are o membrană:
Alegeți un răspuns:
 a. ribozomului
 b. mitochondrion
 c. Aparatul Golgi
 d. Reticulul endoplasmatic
 e. lizozomi
26. CM Baza vieții biosistemele este asigurată de nivelurile de organizare:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Biocenotic și Biosferă
 b. celulă
 c. Moleculară genetică
 d. organismică
 e. Populația specii

27. CS Verificați declarația care descrie viruși:


Alegeți un răspuns:
 a. Conține programul genetic numai în ADN
 b. Implementați programul biologic numai în celula gazdă
 c. Acestea sunt forme de viață celulare.
 d. Conține programul genetic numai în ARN
 e. Constă din membrană, citoplasmă și ribozomi
28. CM Translatia Informației genetice :
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Finalizat cu sinteza proteinelor
 b. Aceasta este o transcriere a codului genetic.
 c. Completă sinteza ARN
 d. Realizat pe ribozomi
 e. Implementat în miez
29. CM Celulele umane se caracterizează prin:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Formarea țesuturilor
 b. Stabilitate în medii diferite
 c. Disponibilitatea diferitelor funcții
30. CS Celulele somatice ale unui organism au:
Alegeți un răspuns:
 a. funcții identice
 b. cantitate diferită de ADN
 c. diferite genomuri
 d. același genom
 e. proteine identice

31. CS Pentru incluziunile citoplasme includ:


Alegeți un răspuns:
 a. Ribosomi și nucleoli
 b. Mitochondria și lizozomii
 c. Ribosomi și lizozomi
 d. picaturi de grăsime, granule de glicogen
 e. Grăsimi și peroxizomi
32. Transferul de informații genetice de la o generație la alta este furnizat de:
Alegeți un răspuns:
 a. replică
 b. reparație
 c. presiune de la
 d. transcriere
 e. traducere
33. ADN-ul CM codifică:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. ARNt
 b. lipide
 c. proteine
 d. hidrati de carbon
 e. ARNr
34. Componentele nucleului care stochează informații genetice sunt:
Alegeți un răspuns:
 a. Acizi nucleici
 b. proteine
 c. ribozomi
 d. lamelă
 e. nucleoporins
35. CS Organisme procariote:
Alegeți un răspuns:
 a. Sunt multicelulare
 b. Consultați diploidul
 c. Nu aveți organoide membranare
 d. Conține organoizi membranari și nemembranici
 e. Conține mitocondriile
36. CM celula Somatica a corpului uman conține:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. citoplasma
 b. nucleu
 c. Plasma membrana
 d. flagellum
 e. Peretele celular
37. CS Care organism este heterozygos pentru două perechi de alele?
Alegeți un răspuns:
 a. aa bb
 b. Aa bB
 c. Aa bb
 d. aa BB
 e. AA bb
38. Ce structură este caracteristică pentru toate bacteriile?
Alegeți un răspuns:
 a. Aparatul Golgi
 b. DNA
 c. capsulă
 d. flagellum
 e. Toate cele enumerate mai sus
39. CM Pentru mutații genetice este caracteristică:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Există celule diploide și haploide
 b. Duce la formarea de semne mutante
 c. Poate fi dominantă sau recesivă.
 d. În același timp, întrerupeți activitatea tuturor genelor
40. CS Celulele eucariote sunt caracterizate prin:
Alegeți un răspuns:
 a. Lipsa mitocondriilor
 b. Numai diviziunea amitotică
 c. Lipsa membranei nucleare
 d. Prezența plasmidelor
 e. Prezența nucleului și a organelurilor
41. CS Mitochondria se caracterizează printr-o anumită autonomie, deoarece:
Alegeți un răspuns:
 a. Localizat izolat în citoplasmă
 b. Conține două membrane
 c. Conține ADN
 d. Sintetizați moleculele ATP
 e. Sintetizați toate proteinele necesare în sine.
42. Biopolimeri CM:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Constă din aceiași atomi ca și natura neînsuflețită
 b. Constă din atomi găsiți numai în sistemele vii
 c. Se compune din monomeri
 d. Sunt macromolecule
 e. Efectuează funcții vitale în celula umană

43. CS Alegeți răspunsul corect care caracterizează procariotele:


Alegeți un răspuns:
 a. Conține un set diploid de cromozomi
 b. Ei trăiesc numai în condiții anaerobe.
 c. Împărțiți mitoza și meioza
 d. Aveți un nucleu
 e. Conține ribozomi
44. AS Asociați imaginile cu etapele ciclului celular:

 
1 metafaza
3 prometafaza
5 interfaza
2 telofaza
4 anafaza
6 profaza

45. CM Replicarea este un proces molecular:


Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Furnizarea unei dublări a informațiilor genetice
 b. Caracteristică a ARN
 c. Furnizarea eredității organismelor
 d. Asigurarea variabilității organismelor
 e. ADN specific
46. CM Găsiți sinonime pentru termenul "clivare":
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. distrugere
 b. depolimerizare
 c. sinteză
 d. liza
47. CM Meiosis prevede:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Reproducerea celulelor somatice
 b. Reproducere sexuală
 c. Creșterea corpului
 d. gametogenesis
 e. Variabilitatea organismelor vii
48. Studii de Biologie Moleculară CM:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Baza moleculară a proprietăților universale ale vieții
 b. Mecanisme de implementare a programului biologic
 c. Forma, structura celulelor, țesuturilor și organelor
 d. Macromoleculele, relația dintre structura și funcțiile lor
 e. Diviziunea celulară și mecanismele moarte celulară

49. Genele CM sunt situate în:


Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. cromozom
 b. nucleu
 c. ribozomi
 d. Centrul celular
 e. mitocpndrii
50. CM Găsiți sinonime pentru termenul "sinteză":
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. formare
 b. polimerizare
 c. geneză
 d. clivaj
51. CM Mitosis prevede:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Creșterea celulelor
 b. Regenerarea țesuturilor corporale
 c. Diviziunea celulară indirectă
 d. Reproducerea celulelor somatice
 e. Diviziunea celulară directă
52. Ribosomii CM sunt responsabili pentru:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Genetic Code traanslare
 b. Scindarea proteinelor celulare
 c. Sinteza ARNm
 d. Sinteza proteinelor celulare
 e. Sinteza TRNA

53. CS Procarioții diferă de eucariote:


Alegeți un răspuns:
 a. Fără replicare
 b. Lipsa membranei citoplasmatice
 c. Lipsa acizilor nucleici
 d. Lipsa nucleului
 e. Lipsa ribozomilor

54. Genele CM:


Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Poate fi alelică și nonalelică
 b. Poate fi dominantă sau recesivă.
 c. Sunt pereche
 d. Identificați simptomele
55. CS Reproducerea de sine, ca proprietate a sistemelor biologice, înseamnă:
Alegeți un răspuns:
 a. Echilibrul cu mediul
 b. Abilitatea de a-și reglementa în mod independent activitățile
 c. Proprietatea organismelor vii să rămână neschimbată
 d. Din homeostaza dinamică
 e. Abilitatea de a crea propriul lor tip
56. Care dintre următoarele formațiuni se găsește în celulele procariote?
Alegeți un răspuns:
 a. cloroplaste
 b. plasmidele
 c. Aparatul Golgi
 d. miez
 e. mitocondriile

57. CM În citoplasm apare:


Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Interacțiunea dintre organoizi
 b. Integrarea într-un sistem holistic a nucleului și a tuturor organoizilor
 c. Acumularea de diferite incluziuni
 d. metabolism
 e. Replicarea ADN-ului
58. CS Câte tipuri de gamete formează un organism cu genotipul Bb cc Dd?
Alegeți un răspuns:
 a. 8
 b. 4
 c. 5
 d. 6
 e. 7
59. CM Importanța biologiei moleculare în formarea viitorilor medici:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Rezolvă problema alimentării umanității
 b. Ajută la înțelegerea proceselor patologice din corpul uman
 c. Baza pentru activități de cercetare de succes
 d. Deschide procesele moleculare ale vieții normale a celulei, a corpului
 e. Oferă o înțelegere a progreselor medicale actuale.
60. CS În ce dintre organismele enumerate sunt informațiile ereditare stocate ca ARN:
Alegeți un răspuns:
 a. eucariotelor
 b. procariote
 c. Eucariotele inferioare
 d. Ribovirusy
 e. bacteriofagi
61. CS Selectați procesele care apar în nucleu:
Alegeți un răspuns:
 a. Replicarea, repararea și traducerea
 b. Transcrierea și traducerea
 c. Replicare, transcriere și reparare
 d. Replicare, transcriere și traducere
 e. Transcrierea, prelucrarea și traducerea
62. CS Celula primară a corpului este:
Alegeți un răspuns:
 a. procariote
 b. blastomer
 c. zigot
 d. Celule de ouă
 e. gamet
63. CS Implementarea (exprimarea) informațiilor genetice este asigurată de:
Alegeți un răspuns:
 a. transcriere, prelucrare și traducere
 b. replicarea și transcripția
 c. transcriere și prelucrare
 d. replicarea și traducerea
 e. replicarea și repararea
64. Celulele care conțin nucleul și organele diferite sunt:
Alegeți un răspuns:
 a. eucariotelor
 b. adenovirusuri
 c. mitocondriile
 d. bacterii
 e. procariote
65. CM translatia prevede:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Traducerea informațiilor genetice
 b. realizarea informațiilor genetice
 c. Autoreproducere
 d. Transferul informațiilor genetice de la celulă la celulă
 e. Integritatea programului genetic al celulei
66. Sistemul celular coloidal este:
Alegeți un răspuns:
 a. Membrană celulară
 b. neurofibrilla
 c. cromozom
 d. citosol
 e. cromatinei
67. CM sinteza proteinelor se efectuează:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. În mitocondrii
 b. Pe suprafața unui reticul endoplasmatic neted
 c. Pe ribozomii reticulului endoplasmatic granular
 d. În lizozomi
 e. În miez
68. Fertilizarea CM:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Oferă zigot educație
 b. Aceasta este o fuziune a gameților de sex feminin și de sex masculin.
 c. Aceasta este fuziunea oului și a spermei.
 d. Oferă formarea de embrioni
 e. Oferă educație blastomeri
69. CS Caracteristicile structurale și funcționale ale celulelor umane datorită:
Alegeți un răspuns:
 a. Activitatea diferențiată a genei
 b. Diferite genomuri
 c. Influența genelor citoplasmatice
 d. Numar diferit de gene
 e. Prezența genomilor nucleari și mitocondriali
70. CM Corpul uman este format din:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Celule cu structură similară, dar funcții diferite
 b. Celule cu material genetic identic
 c. Celule cu material genetic diferit
 d. Celulele formate prin împărțirea zigotului
71. S bacteriofagele sunt:
Alegeți un răspuns:
 a. procariote
 b. eucariotelor
 c. Virușii care trăiesc în bacterii
 d. bacterii
 e. bacillite
72. CM Care secvențe sunt complementare unui fragment al lanțului 5'-AGGAATCCA-3 '?
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. 3'-UCCUUAGGU-5 '
 b. 3'-AGGAAUCCA-5 '
 c. 3'-TCCTTAGGT-5 '
 d. 5'-UCCUUAGGU-3 '
 e. 5'-TCCTTAGGT-

73. CM Cell este o unitate funcțională structurală:


Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. procariote
 b. viruși
 c. bacteriofagi
 d. corpului uman
 e. prioni
74. CS Organele non-membrane includ:
Alegeți un răspuns:
 a. lizozomi
 b. mitochondrion
 c. centrozomului
 d. Aparatul Golgi
 e. miez
75. CM Transcrierea informațiilor genetice:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Implementat de molecule de ARNm
 b. Finalizată prin sinteza moleculelor de ARN.
 c. Aceasta este citirea informațiilor genetice din ADN la ARN.
 d. Aceasta este citirea informațiilor genetice de la ARN la ADN.
 e. Completează sinteza proteinelor
76. Ce mutații sunt ereditare?
Alegeți un răspuns:
 a. Somatic indus
 b. generativ
 c. Somato spontană
 d. Mutațiile nu sunt moștenite
 e. mortal
77. CM Care dintre caracteristicile enumerate se referă la caracteristicile biosisteme?
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. integritate
 b. fluxul unidirecțional de informații, materie și energie
 c. autoreglare
 d. dinamică
 e. autoreplicare
78. Care dintre afirmațiile care caracterizează celulele umane este adevărată?
Alegeți un răspuns:
 a. Dimensiunile celulelor în toate țesuturile sunt aceleași.
 b. Celula poate exista independent
 c. Celulele aceluiași organism au aceleași proteine.
 d. Celulele aceluiași organism au genomuri diferite
 e. Celulele aceluiași organism au același genom
79. CS Porii membranei nucleare conectează nucleul cu:
Alegeți un răspuns:
 a. ribozomi
 b. citoplasma
 c. Reticulul endoplasmatic
 d. chondriosome
 e. Mediul extracelular
80. Celula somatice CM a corpului uman conține:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. 23 cromozomi materni și 23 paterni
 b. 46 de cromozomi identici
 c. 46 de cromozomi diferiți
 d. 22 perechi de cromozomi identici și unul diferit
 e. 22 perechi de autozomi și 1 pereche de cromozomi de sex
81. CS Mitochondria este un organoid celular responsabil pentru:
Alegeți un răspuns:
 a. Sinteza lipidelor - principala sursă de energie celulară
 b. Sinteza proteinelor - principala sursă de energie celulară
 c. Sinteza zaharurilor - principala sursă de energie celulară
 d. Sinteza ATP - principala sursă de energie celulară
 e. Sinteza ADN - sursa principală de energie celulară
82. CS Care din următoarele caracteristici sunt caracteristice mitocondriilor:
Alegeți un răspuns:
 a. Numărul de crista în mod constant
 b. Toate proteinele mitocondriale sunt codificate de gene mitocondriale.
 c. Sinteza de ATP are loc pe membrana exterioară
 d. Dependența numărului de cristae de activitatea metabolismului celular
 e. Membrana exterioară formează numeroase cristae.

Macromolecule.
83. Funcțiile T-ARNt CM:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Transferul GI către celulele fiice
 b. decodificarea informațiilor genetice m-ARN
 c. GI de stocare a celulelor
 d. transportul aminoacizilor la ribozomi
 e. realizarea GI în celulă

84. Ce este prezentat în imagine?


 
Alegeți un răspuns:
 a. polipeptid
 b. Secțiunea ADN
 c. Lanțul ARN
85. CM. Selectați componente dTDP:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. pentoză riboză
 b. timină
 c. dezoxiriboză pentoză
 d. 1 reziduu de fosfor
 e. 2 reziduu fosforic

86. Se formează o legătură fosfodiesterică între:


Alegeți un răspuns:
 a. Două baze azotate de lanțuri opuse
 b. Baze azotate și pentoză
 c. Două resturi de fosfor
 d. Două pentoze dintr-un lanț
 e. Două baze de azot ale unui lanț
87. Legătura peptidică CS este caracteristică pentru:
Alegeți un răspuns:
 a. lipide
 b. DNA
 c. hidrati de carbon
 d. proteine
 e. ARN
88. CS. dNTP au următoarele proprietăți:
Alegeți un răspuns:
 a. sunt monomeri specifici ai ADN-ului
 b. sunt monomeri specifici ai ADN și ARN
 c. sunt monomeri specifici ai proteinelor
 d. sunt molecule - purtători de energie
 e. sunt monomeri ARN specifici
89. Lipidele CM pot efectua următoarele funcții:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. energie
 b. structural
 c. barieră
 d. hormon
 e. catalizatorul
90. CM Pentru ADN este caracteristic:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Prezența legăturilor covalente și ne-covalente
 b. Interacțiunea cu carbohidrați
 c. Formă globulară
 d. Complementaritatea bazelor cu azot
 e. Interacțiuni de proteine
91. Funcțiile de carbohidrat CM:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. rezervă
 b. catalizator
 c. energie
 d. structural
 e. informații
92. CS Ce proprietate a ADN-ului asigură transferul materialului ancestral dintr-o celulă în alta?
Alegeți un răspuns:
 a. replică
 b. transcriere
 c. reparație
 d. renaturare
 e. superspiralling
93. Heterogenitatea CS ADn este determinată de:
Alegeți un răspuns:
 a. Complementaritatea bazelor azotate
 b. Aranjament aleatoriu al bazelor ADN-ului azotat
 c. Regula de taxare
 d. Lungimea moleculei ADN
 e. Structura secundară a ADN
94. CS. ARN monomeri:
Alegeți un răspuns:
 a. Glu
 b. TTP
 c. ATP
 d. Arg
 e. Ala
95. CM Nivelul primar de organizare a proteinelor este determinat de:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Secvență de aminoacizi în lanțul polipeptidic
 b. Legarea hidrogenului
 c. Direcția lanțului polipeptidic 3'-5 '
 d. Legăturile fosfodiesterice
 e. legaturii covalente
96. CS. O caracteristică caracteristică a ADN-ului este numai:
Alegeți un răspuns:
 a. eterogenitate
 b. denaturarea
 c. renaturare
 d. replică
 e. polimerizare
97. Monomerii proteinei CS sunt:
Alegeți un răspuns:
 a. monozaharide
 b. peptide
 c. Acizi grași
 d. nucleotide
 e. Aminoacizi
98. CM Structura secundară a proteinelor se caracterizează prin:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Formarea legăturilor de hidrogen între aminoacizi
 b. Formarea unei dublu helix pe principiul complementarității
 c. Formarea obligațiunilor complementare
 d. Existența heliilor alfa și a structurilor beta
 e. Activitate înaltă funcțională
99. CM. Monomeri ADN:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. ribonucleotide
 b. legat prin legături peptidice
 c. identic cu monomerii ARN
 d. conține baze purină și pirimidină
 e. conține deoxiriboză
100. Ce este prezentat în acest sistem?

 
Alegeți un răspuns:
 a. m-ARN
 b. Modelul structurii secundare ARN
 c. Modelul structurii primare ARN
 d. ARNr
 e. ARNt
101. CM În celulele eucariote, ARN este localizat la:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. membrane
 b. citoplasma
 c. mitocondrii
 d. nucleol
 e. nucleu
102. CS. Monomeri ADN:
Alegeți un răspuns:
 a. GTP
 b. dATP
 c. dUTP
 d. ATP
103. Legătura CM Peptide este caracteristică pentru:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. ARN
 b. proteine
 c. polipeptidic
 d. lipide
 e. DNA
104. CS Găsiți ARN
Alegeți un răspuns:
 a. 5 'AUGUUUCCGUAA 3'
 b.
 c. C6H12O6
 d. CH3 (CH2) 14COOH
 e. 5 'ATGAAACGCGGG 3'
3 'TACTTTGCGCCC 5'
105. CM Ce este prezentat în imagine?

 
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. ADN monomer
 b. ATP
 c. ARN monomer
 d. AMP
 e. dAMP
106. CM monomerii proteinei sunt:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Aminoacizi cu proprietăți acide, de bază sau neutre
 b. 20 tipuri de aminoacizi
 c. ribonucleotide
 d. Alfa-aminoacizi
 e. Acizi grași
107. Legăturile fosfodiesterice CM sunt caracteristice pentru:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. DNA
 b. lipide
 c. Acid gras
 d. polipeptidic
 e. ARN

108. Care dintre variantele corespunde cu unul din lanțurile acestui fragment?

 
Alegeți un răspuns:
 a. 5 'GTTAGAGAA 3'
3 'CAATCTCTT 5'
 b. 5 'TGACTCAAC 3'
3 'ACTGACTTG 5'
 c. 5 'ACTGAGTCG 3'
3 'TGACTCAGC 5'
109. CS. În structura primară a polimerului, monomerii sunt interconectați prin:
Alegeți un răspuns:
 a. covalentă
 b. disulfură
 c. hidrogen
 d. electrostatic
 e. ion
110. Replicarea CM este tipică pentru:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. mitocondrial ADN
 b. nucleul ADN
 c. mesager ARN
 d. ADN bacterian
111. Proprietatea CS, caracteristică numai ADN-ului, este:
Alegeți un răspuns:
 a. polaritate
 b. replică
 c. renaturare
 d. superspiralling
 e. eterogenitate
112. CS Structura secundară a ADN este determinată de:
Alegeți un răspuns:
 a. Dublu helix de lanțuri de polinucleotide
 b. Un lanț de polinucleotide
 c. Alfa helixes și structuri beta
 d. Filet polinucleozomal
 e. Un lanț polipeptidic
113. CS Care dintre următoarele nu este valabilă pentru ARN
Alegeți un răspuns:
 a. formarea legăturilor de hidrogen între două baze azotate complementare
 b. replică
 c. transferul informațiilor genetice rescrise din ADN
 d. structură cu un singur lanț
 e. o parte din enzime
114. Proteinele CM sunt localizate în:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. citoplasma
 b. Nu este conținut în cromozomi
 c. membrane
 d. ribozomi
 e. nucleu
115. CS Care molecule sunt caracterizate prin următoarele funcții - reglementare, semnalizare, transport, structural,
catalitic, motor?
 
Alegeți un răspuns:
 a. ARN
 b. grăsimi
 c. proteine
 d. hidrati de carbon
 e. DNA
116. Bazele de azot ale pirimidinei sunt:
Alegeți un răspuns:
 a. Thymina și citozina
 b. Adenina și Uracil
 c. Tymin și Guanin
 d. Adenine și Tymin
 e. Guanin și Adenine
117. Ribose CM:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Este pentoza
 b. Este hexoza
 c. Este o polizaharidă
 d. Este un carbohidrat
 e. Inclus în ATP (ATP)
118. CM Se determină structura secundară a polimerilor:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Legături de hidrogen
 b. Peptide legături
 c. Obligațiuni covalente
 d. Legăturile fosfodiesterice
 e. Legături ne-covalente
119. CS. Care este proporția pentru secvențele non-repetitive (unice) de ADN din genomul uman?
Alegeți un răspuns:
 a. 100%
 b. 50%
 c. 70%
 d. 60%
 e. 40%
120. CM Se determină structura secundară a ADN-ului:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Două lanțuri paralele
 b. Formarea spirală dreaptă
 c. Conținutul de baze purinice diferă de conținutul de baze de pirimidină
 d. Două lanțuri anti-paralele
 e. Prin conectarea complementară a purinelor și a pirimidinelor de lanțuri diferite
121. CM. Selectați componente pentru CMP:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. citozină
 b. pentoză riboză
 c. dezoxiriboză pentoză
 d. 3 reziduu de fosfor
 e. 1 reziduu de fosfor
122. Ce este prezentat în imagine?

 
Alegeți un răspuns:
 a. AMP
 b. dATP
 c. dAMP
 d. ATP
123. CM Selectați declarațiile corecte care descriu proteinele:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Toate sunt solubile în apă
 b. Interacționează cu ADN-ul
 c. Sunt eterogene
 d. Catalizează reacțiile chimice
 e. Interacționați în mod special cu metalele.
124. CM Care din următoarele este o proprietate a proteinelor:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. denaturarea
 b. conformație
 c. renaturare
 d. replică
 e. eterogenitate
125. CM Schema conține următoarele etape:

 
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Transcripte ADN
 b. Replicarea ADN-ului
 c. Implementări GI
 d. dublarea GI
 e. Denaturarea și renaturarea ADN-ului

126. CS Care varianta corespunde secvenței bazelor într-unul din lanțurile unui fragment ADN dat?

 
Alegeți un răspuns:
 a. 3 'ATGC 5'
5 'TACG 3'
 b. 3 'TAGC 5'
5 'ATCG 3'
 c. 5 'ATGC 3'
3 'TACG 5'
127. CS Sunt baze complementare:
Alegeți un răspuns:
 a. Guanin și Uracil
 b. Adenine și Tymin
 c. Thymine și uracil
 d. Tymin și Guanin
 e. Guanin și Adenine
128. CS. Se formează o legătură peptidică între:
Alegeți un răspuns:
 a. două nucleotide
 b. două baze azotate
 c. pe principiul complementarității
 d. doi aminoacizi

129. Lipidele CM pot efectua următoarele funcții:


Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Fii solvent
 b. catalizatorul
 c. protecție
 d. termoreglare
 e. informații
130. Nucleotida CS conține:
Alegeți un răspuns:
 a. glucoză
 b. Aminoacid
 c. zaharoză
 d. Acid gras
 e. Baza azotată
131. Bazele azotate purine sunt:
Alegeți un răspuns:
 a. Tymin și Guanin
 b. Guanin și Adenine
 c. Adenina și Uracil
 d. Adenine și Tymin
 e. Thymina și citozina
132. CM Care dintre următoarele sunt valabile pentru ARN m:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. sintetizat în nucleu
 b. parte a ribozomului
 c. conține informații despre secvența aminoacizilor din polipeptidă
 d. transportă aminoacizii la ribozomi
 e. caracteristic numai pentru eucariote
133. CM deoxiriboză este:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. carbohidrați
 b. hexoză
 c. Componenta ATP (ATP)
 d. monozaharidă
 e. polizaharid
134. ARN-ul CM Biogenesis apare ca urmare a:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Ca urmare a difuzării
 b. Polimerizarea deoxiribonucleotidelor
 c. Polimerizarea aminoacizilor
 d. Transkriptsii
 e. Ribonucleotide polimerizare
135. CS Funcția ARNm este:
Alegeți un răspuns:
 a. transferul de informații genetice despre structura unei singure proteine
 b. decodificarea informațiilor genetice
 c. stocarea informațiilor genetice
 d. formarea ribozomilor
 e. transferul de informații genetice de la celulă la celulă
136. CM Eterogenitatea moleculelor ADN este determinată de:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. alternând perechi de baze diferite
 b. secvențe de codare alternativă și secvențe non-codificatoare
 c. alternarea secvențelor transcriptabile și ne-transcrise
 d. secvențe alternante singulare și dublu catenare
137. Reparația CS este tipică pentru:
Alegeți un răspuns:
 a. moleculele afectate de factorii de mediu
 b. pentru ADN și ARN
 c. Numai ARN
 d. toate biopolimerii
 e. numai pentru ADN
138. Proteinele sunt specifice pentru:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Prezența structurii primare
 b. Formă globulară
 c. Prezența structurilor beta
 d. Alfa helix presence
 e. Prezența în moleculă a două lanțuri complementare
139. CM Replication prevede
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. dublarea exactă a GI
 b. transmiterea generațiilor de la o generație la alta
 c. implementarea codului GI în ADN
 d. Transferul GI de la celulă la celulă
 e. dublarea exactă a moleculelor de ADN
140. CM. Funcțiile ARN:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. reglarea expresiei genelor
 b. Transferul GI de la celulă la celulă
 c. transportul aminoacizilor la ribozomi
 d. descifrarea gi
 e. Depozitarea GI în eucariote
141. CS Legătura de fosfodiester:
Alegeți un răspuns:
 a. Definește structura primară a acizilor nucleici.
 b. Caracteristic pentru toți polimerii
 c. Formată pe principiul complementarității
 d. Formată între aminoacizi
 e. Formată între baze azotate
142. CM În molecula de ADN se formează legături fosfodiesterice:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. între două baze azotate ale lanțurilor anti-paralele
 b. între două baze de azot ale aceluiași lanț
 c. cu energie
 d. între două pentoze din același lanț
 e. între cele două reziduuri de fosfor
143. CS. Legăturile peptidice se formează între:
Alegeți un răspuns:
 a. grupări carboxil și amino
 b. două penose adiacente
 c. două hexose adiacente
 d. între structurile alfa helix și beta
 e. două baze azotate
144. CS. Ce afirmație despre acizii dezoxiribonucleici este adevărată?
Alegeți un răspuns:
 a. formează helix alfa
 b. formează straturi beta
 c. formează o spirală simplă
 d. au o formă globulară
 e. formează o dublă elicoidală dublă
145. CS Care varianta corespunde uneia din lanțurile dintr-o moleculă ADN dată?

 
Alegeți un răspuns:
 a. 5 'CAGCAGT 3'
3 'GTCGTCA 5'
 b. 3 'GTCGTCA 5'
5 'CAGCAGT 3'
 c. 3 'CAGCAGT 5'
5 'GTCGTCA 3'
146. CM Găsiți palindromele din imagine:

 
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. 4
 b. 3
 c. 6
 d. 7
 e. 5
147. Proprietăți CM ale ARN
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. renaturare
 b. denaturarea
 c. replică
 d. eterogenitate
 e. reparație
148. Proprietățile CM ale ADN-ului
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. denaturarea
 b. replică
 c. traducere
 d. reparație
 e. plasticitatea
149. CM Selectați monomeri ADN umani:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. guanil trifosfați
 b. uracil trifosfați
 c. deoxi adenozin trifosfat
 d. aminoacizi
 e. deoxi-guanil trifosfați
150. CM. Cromozomul este:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. ARN într-un complex cu proteine
 b. complex specific al ADN + ARN
 c. Forma de ambalare a ADN-ului este caracteristică numai celulei eucariote
 d. complex de proteine
 e. complex specific de ADN și proteine
151. Legături de fosfodiester CM:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Aveți direcția 3'-5 '
 b. Formată între grupările COOH ale unui aminoacid și NH2 ale următorului aminoacid.
 c. Se întâmplă între riboza adiacentă pe același lanț.
 d. Se întâmplă între reziduurile de acid fosforic
 e. Formată cu participarea grupului de fosfor în poziția alfa
152. Molecule ARN CM:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Sunt dublate
 b. Sunt singurele blocate
 c. Poate fi parte a unui complex de enzime
 d. replicat
 e. Sunt copii ale segmentelor ADN
153. Funcțiile CM-ARN m:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. este o copie a genei structurale
 b. Transcripția GI
 c. Transmisia GI
 d. reakizeaza GI
 e. este o matrice pentru sinteza proteinelor
154. CS Principala funcție biologică a lipidelor este:
Alegeți un răspuns:
 a. informații
 b. structural
 c. catalizator
 d. Furnizarea presiunii osmotice
 e. Receptorul
155. Funcțiile CMN-ARNt:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. transportul de aminoacizi
 b. Transcripția GI
 c. Transportul GI
 d. Transmisia GI
 e. translatia (decodare) GI
156. CM Schema prezintă:

 
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. polipeptid
 b. lanț polinucleotidic
 c. structura primară a ARNm
 d. structura primară a ARNm
 e. structura primară a ARNt
157. Proprietățile CM ADN sunt:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. PH neutru
 b. replică
 c. acid pH
 d. reparație
 e. spirală
158. CM. Monomeri ADN:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. ribonucleotide
 b. conține deoxiriboză
 c. legat prin legături peptidice
 d. identic cu monomerii ARN
 e. conține baze purină și pirimidină
159. CM În celulele eucariote, ARN este localizat la:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. nucleol
 b. nucleu
 c. citoplasma
 d. chondriosome
 e. membrane
160. Transcrierea CM prevede
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. realizarea GI
 b. transferul exact al lui gi
 c. sinteza moleculelor ADN și ARN noi
 d. sinteza moleculelor de ARN noi
 e. sinteza moleculelor ADN noi
161. CM Structura primară a polimerilor este definită:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Obligațiuni covalente
 b. Legăturile fosfodiesterice
 c. Legături de hidrogen
 d. Legături ne-covalente
 e. Peptide legături
162. Proteinele CM îndeplinesc următoarele funcții:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. structural
 b. Depozitarea informațiilor genetice
 c. energie
 d. protecție
 e. catalizatorul
163. Monomerii CS al ARN-ului Val-t sunt:
Alegeți un răspuns:
 a. molecule de valină
 b. nucleozid trifosfați
 c. baze azotate
 d. aminoacizi
 e. deoxinucleozid trifosfat
164. ARN mRNA are următoarele caracteristici:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Este specific doar pentru eucariote
 b. Face parte din ribozom
 c. Transferați aminoacizii la ribozomi
 d. Sintetizat în nucleu
 e. Conține informații despre secvența de aminoacizi
165. CS Formarea lanțurilor de polipeptide datorită:
Alegeți un răspuns:
 a. Conexiuni Van der Vaals
 b. Obligațiuni covalente
 c. Poduri bisulfidice
 d. Legăturile ionice
 e. Legături de hydrogen

Membrane biologice.
166. RO Auto-asamblare a membranelor biologice datorită:
Alegeți un răspuns:
 a. Colesterol Caracteristici
 b. Protein heterogenitatea
 c. Prezența grupurilor hidrofobe și hidrofile de fosfolipide
 d. Eterogenitatea fosfolipidelor
 e. Capacitatea oligozaharidelor de a polimeriza
167. CS Glycocalyx:
Alegeți un răspuns:
 a. Oferă stabilitate mecanică a membranei plasmatice
 b. Situată pe suprafața exterioară a tuturor membranelor celulare.
 c. Oferă specificitatea (individualitatea) celulelor animale
 d. Situată pe suprafața interioară a tuturor membranelor celulare.
 e. Oferă transport selectiv al moleculelor
168. CM Transportul macromoleculelor poate fi:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. activ sau pasiv
 b. endocitoză sau exocitoză
 c. fagocitoză și transcitoză
 d. prin canale de proteine sau pompe ATP
169. CS Funcția de glycocalyx este:
Alegeți un răspuns:
 a. Oferă personalitate celulară
 b. Transportul activ al substanțelor
 c. Transportul pasiv al substanțelor
 d. Difuzarea simplă
 e. Elasticitatea și stabilitatea mecanică a membranelor
170. Fagocitoză CM:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Este o variantă a endocitozei.
 b. Se întâmplă fără energie
 c. Asigură transportul macromoleculelor din celulă în spațiul extracelular
 d. Poate fi efectuată prin interacțiunea ligand-receptor.
 e. Poate fi efectuată prin interacțiune ligand-ligand.
171. CM Selectați componentele membranei nucleare:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. lipide
 b. polizaharide
 c. ARN
 d. proteine
 e. DNA
172. CS Elasticitatea membranei biologice a unei celule animale oferă:
Alegeți un răspuns:
 a. glicolipide
 b. proteine
 c. Colesterol molecule
 d. oligozaharide
 e. fosfolipide
173. CM Cotransport:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Doar relevante pentru transportul cu molecule mici.
 b. Se efectuează numai cu costuri de energie
 c. Caracteristic pentru pompa Na + - K +
 d. Doar relevante pentru transportul macromolecular.
 e. Oferă transportul a două substanțe în aceeași direcție sau în diferite direcții
174. CS Ce face membrana lizozomală rezistentă la acțiunea enzimelor proprii?:
Alegeți un răspuns:
 a. PH gradient
 b. Prezența colesterolului în membrană
 c. Potențialul membranei electrice
 d. Glicozilarea proteinelor membranare
 e. Conținut ridicat de spectrine
175. CS Transcitoză:
Alegeți un răspuns:
 a. Aceasta constă în endocitoza unei macromolecule urmată de exocitoza acesteia.
 b. Este o opțiune de co-transport
 c. Se efectuează fără consum de energie
 d. Caracteristică a celulelor musculare
 e. Este o caracteristică a membranei bacteriene
Membrana biologică constă din:
Alegeți un răspuns:
 a. Doar lipide
 b. Lipide și polizaharide
 c. Stratul lipidic unic
 d. Proteine și oligozaharide
 e. Lipide, proteine și carbohidrați
177. CS Desmosomes
Alegeți un răspuns:
 a. acestea sunt organele celulare speciale.
 b. Aceste canale pentru partajare
 c. acesta este contactul celular
 d. este o metodă de atașare a celulelor epiteliale la membrana de bază
178. CS Care dintre structurile enumerate nu are membrană ?:
Alegeți un răspuns:
 a. Reticulul endoplasmatic
 b. lizozomi
 c. ribozomului
 d. miez
 e. peroxisom
179. CM Colesterolul în compoziția membranei îndeplinește următoarele funcții:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Receptorul
 b. Oferă rezistență mecanică a membranei plasmatice
 c. catalizatorul
 d. Aceasta condiționează plasmalemma
 e. Oferă rezistență la membrană
180. CM Organoele membranelor celulare includ:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Aparatul Golgi
 b. desmozomilor
 c. ribozomi
 d. lizozomi
 e. Reticulul endoplasmatic
181. CM Selectați substanțele exportate din celulă
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. proteinelor denaturate sau în exces
 b. inutile orgonoide
 c. proteine matrice extracelulare
 d. în exces de hormoni sintetizați de celulă
 e. hormoni necesari altor celule
182. CM Na + - K + ATP-as oferă următoarele funcții:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Reglarea presiunii osmotice în celulă
 b. Transportul simfonic al ionilor Na + și K +
 c. Transportul antiport al ionilor Na + și K +
 d. Reglarea pH-ului celulelor
 e. Potențialul membranei
183. CS Care dintre organele de celule umane enumerate are o membrană?
Alegeți un răspuns:
 a. mitochondrion
 b. miez
 c. ribozomului
 d. endosome
 e. Aparatul Golgi
184. CS Principala funcție a colesterolului în membrană:
Alegeți un răspuns:
 a. adeziv
 b. barieră
 c. transport
 d. Elasticitatea și rezistența mecanică a membranei
 e. Receptorul
185. CM Elementele obligatorii ale unei membrane biologice sunt:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. colesterol
 b. Acizi nucleici
 c. fosfolipide
 d. polizaharide
 e. proteine
186. CM Determinați la care parte aparține această structură.
 
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Aparatul Golgi
 b. granular ER
 c. plasmalemei
 d. ribozomului
 e. Secretele veziculelor
187. CM Nuclear membrana:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Se continuă în reticulul endoplasmatic neted al membranei
 b. Constă din două membrane
 c. Glycocalyx este orientat spre matricea nucleară.
 d. Porii nucleari au o structură lipoproteinică
 e. Pe suprafața sa poate avea un ribozom
188. CM Evidențiați proprietățile proteinelor membranare
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. eterogenitate
 b. interacțiunea cu alte componente ale membranei
 c. plasticitatea
 d. interacțiunea cu factorii de mediu
 e. stabilitate

189. CS Prezența a două membrane este tipică pentru:


Alegeți un răspuns:
 a. mitocondriile
 b. Reticulul endoplasmic neted
 c. Reticul endoplasmatic retic (granulat)
 d. lizozomi
 e. Aparate Golj
190. Care componentă a membranei oferă caracteristicile sale funcționale?
Alegeți un răspuns:
 a. glicolipide
 b. Olihosaharidy
 c. proteine
 d. fosfolipide
 e. colesterol
191. Pompă CM Na + - K +:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Este un ionofor
 b. Acest canal este un antiport.
 c. Oferă transportul ionic pasiv
 d. Oferă transportul ionic activ
 e. Este ATP-azoy
192. Pompă CS Na + - K +:
Alegeți un răspuns:
 a. Oferă o diferență în potențialul membranei
 b. Nu există decât în membrana plasmatică
 c. Reglează pH-ul celulei
 d. Oferă transferul de ioni de Na + în celulă
 e. Este o variantă a simportului
193. CM Individualitatea biologică a membranei este determinată de prezența:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Diferite fosfolipide
 b. Proteine diferite
 c. Receptoare celulare
 d. Concentrații diferite de colesterol
 e. Diferite oligozaharide
194. CS Macromolecule Transport:
Alegeți un răspuns:
 a. Prezentată numai prin fagocitoză
 b. Caracteristic numai pentru leucocite.
 c. Însoțită de formarea endocitozei și veziculelor de exocitoză (vezicule)
 d. Implementat cu participarea canalelor de proteine
 e. Poate fi activ și pasiv
195. CM Funcțiile principale ale oligozaharidelor din membrana plasmatică:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Asigurați aderența celulelor
 b. barieră
 c. transport
 d. Receptorul
 e. Oferă mobilitate proteinelor
196. Transportul macromolecular CM se efectuează:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Cu ajutorul ionoforilor
 b. Prin gradient electrochimic
 c. Prin difuzie simplă
 d. Prin endocitoză
 e. În ambalajul cu membrană
197. CS Care dintre componentele celulelor listate au membrane?
Alegeți un răspuns:
 a. endosome
 b. endosomii
 c. microtubuli
 d. centrioles
 e. ribozomi
198. Fosfolipidele CM au următoarele proprietăți:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Heterogenitate semnificativă
 b. Capacitatea de auto-asamblare
 c. Structura amfifilă
 d. antigenic
 e. catalizator
199. CM Care din substanțele enumerate fac parte din membrana plasmatică:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. ARN
 b. oligozaharide
 c. nucleoporins
 d. fosfolipide
 e. colesterol
200. CM Selectați proteinele membranare
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. cardiolipinei
 b. tubulinei
 c. permează
 d. insulină
 e. Akvaporin
201. Contactele celulelor CM
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. asigură metabolismul între celulele adiacente
 b. asigură formarea țesuturilor
 c. interfera cu metabolismul celular
 d. formate cu participarea proteinelor din membrana plasmatică
 e. formate cu participarea proteinelor citoscheletului
202. CS Care din organele listate sunt celule implicate în reînnoirea membranei?
Alegeți un răspuns:
 a. EPR, peroxisomi
 b. EPR, lizozomi
 c. Nucleu, mitocondrie
 d. Lizozomi, peroxizomi
 e. EPR, Aparat Golgi
203. Proteine Integrale CM:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Poate fi receptori celulari
 b. Conține situri solubile în grăsimi
 c. Pot forma canale
 d. Poate pătrunde în mod repetat stratul bilipid
 e. Ele sunt numai în membrana plasmatică
204. CM Elemente ale citoscheletului
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. asigură mobilitatea celulelor
 b. păstrați forma celulei
 c. caracteristică numai pentru unele celule ale corpului uman
 d. sprijină organele celulare
 e. formează formațiuni celulare permanente și temporare
205. CM ATP sintaza
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. este situat pe membrana mitocondrială exterioară
 b. catalizează defalcarea ATP
 c. catalizează sinteza ATP
 d. sintetizată de ribozomi 55 S
 e. situat pe membrana mitocondrială interioară
206. Transportul pasiv al moleculelor mici:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Asigurarea stratului de mobilitate bilipid
 b. Numai caracteristica substanțelor solubile în grăsimi.
 c. Necesită energie
 d. Se efectuează folosind ionofori
 e. Sunt asigurate de proteinele purtătoare
207. CM Na + / K + - ATPaza
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. controlează viscozitatea secretelor
 b. controlează potențialul membranei
 c. controlează pH-ul celular
 d. este sintetizată prin ribozomi EPS
 e. sintetizate de ribozomi liberi
208. CM Funcțiile principale ale proteinelor din plasmamalem:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Oferiți rezistență
 b. transport
 c. Receptorul
 d. barieră
 e. Asigurați aderența celulelor
209. CM Select Proteine Cytoskeleton
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. tubulinei
 b. desmină
 c. clathrin
 d. Aktin
 e. Riboforin
210. CS Determinați funcțiile caracteristice ale bistratului fosfolipidic
Alegeți un răspuns:
 a. apărare imună
 b. bariera semi-permeabilă
 c. Receptorul
211. Funcțiile CM ale glicocalicului:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. catalizator
 b. Stocare ionică
 c. Semnalizarea celulelor celulare
 d. transport
 e. Receptorul
212. CS Mobilitatea unei membrane biologice asigură:
Alegeți un răspuns:
 a. proteine
 b. fosfolipide
 c. glicolipide
 d. oligozaharide
 e. colesterol
213. CM Clathrin
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. asigură secreția de hormoni
 b. asigură endocitoză
 c. asigură exocitoză
 d. se află în interiorul endosomului
 e. situate pe suprafața endosomului
214. CM Funcțiile plasmalemme ale unei celule eucariote:
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. Transportul substanțelor
 b. Receptorul
 c. Oferă contacte intercelulare
 d. energie
 e. de protecție
215. Elemente CM implicate în endocitoză
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. ligand
 b. fosfolipid bilayer
 c. receptor
 d. permează
 e. clathrin
216. CM Selectați organele responsabile pentru reînnoirea celulelor plasmatice.
Selectați unul sau mai multe răspunsuri:
 a. peroxizomi
 b. gEPS
 c. endosomii
 d. Aparate Golgi
 e. Sheps

Structura celulelor eucorotice.


217. CM Crinophagus conține
Alegeți un răspuns:
 a. proteaze acide
 b. acid glicozidază
 c. hormoni sintetici în exces
 d. acid lipaza
 e. proteine celulare denaturate
218. CM Identificarea etapelor biogenezei peroxis
Alegeți un răspuns:
 a. membranele de sinteză a lipidelor din spațiul gol
 b. maturarea oxidazei și a catalazei în aparatul Golgi
 c. sinteza oxidazei și catalazei pe robosomii liberi
 d. sinteza oxidazei și catalazei pe robosomii XPS
 e. oxidarea și sortarea catalazei în aparatul Golgi
219. CM Ce componente celulare folosesc oxigenul pentru a oxida substanțele chimice?
Alegeți un răspuns:
 a. peroksizomy
 b. mitochondrion
 c. lizozomi
 d. citosol
 e. gEPS
220. CM Selectați organele responsabile de detoxifiere.
Alegeți un răspuns:
 a. lizozomi
 b. peroxisom
 c. Sheps
 d. gEPS
 e. mitocondriile
221. CM Sunt componente ale SHEPS
Alegeți un răspuns:
 a. enzime pentru sinteza colesterolului
 b. proteine membrane: integrate și periferice
 c. riboforiny
 d. oligozaharide
 e. lipidă dublă
222. CM Selectați proteinele citoscheletului
Alegeți un răspuns:
 a. Aktin
 b. clathrin
 c. desmină
 d. tubulinei
 e. Riboforin
223. CM Selectați proteine sintetizate pe ribozomi liberi
Alegeți un răspuns:
 a. histone
 b. insulină
 c. ADN polimeraza
 d. catalazei
 e. hidrolază
224. CM Selectează molecule maturând în aparatul Golgi
Alegeți un răspuns:
 a. insulină
 b. miozina
 c. proteaza acru
 d. actina
 e. insulin
225. CM Selectați proteine sintetizate pe ribozomii ER
Alegeți un răspuns:
 a. plamalemele permeazelor
 b. tubulinei
 c. catalazei
 d. hidrolază
 e. matricea extracelulară de colagen
226. CM Sunt componente ale centrului celular
Alegeți un răspuns:
 a. microtubuli
 b. tubulina alfa și beta
 c. tcentrosfera
 d. lipidă dublă
 e. 2 centrioli
227. CM Selectați substanțele sintetizate pe o suprafață netedă
Alegeți un răspuns:
 a. colesterol
 b. fosfolipide
 c. actina
 d. clathrin
 e. cardiolipins
228. CM Autophagosome conține
Alegeți un răspuns:
 a. organele celulare vechi
 b. proteine exogene
 c. oksidazy
 d. acid hidrolase
 e. proteine celulare denaturate
229. CM Identificați etapele biogenezei peroxistice
Alegeți un răspuns:
 a. membranele de sinteză a lipidelor din spațiul gol
 b. maturarea oxidazei și a catalazei în aparatul Golgi
 c. sinteza oxidazei și catalazei pe robosomii liberi
 d. oxidarea și sortarea catalazei în aparatul Golgi
 e. sinteza oxidazei și catalazei pe robosomii XPS
230. CM Selectați organele responsabile pentru reînnoirea membranei plasmatice
Alegeți un răspuns:
 a. endosomii
 b. gEPS
 c. peroxizomi
 d. Sheps
 e. Aparate Golgi
231. CM Identificați etapele biogenezei lizozomale
Alegeți un răspuns:
 a. transferul enzimelor hidrolitice în AG
 b. sinteza enzimelor hidrolitice pe ribozomi liberi
 c. sinteza enzimelor hidrolitice în ribozomii EPS
 d. sortarea enzimelor hidrolitice în AG
 e. fuziunea endozomilor cu lizozomul primar
232. CM Selectați organele responsabile pentru actualizarea membranei plasmatice
Alegeți un răspuns:
 a. endosomii
 b. Sheps
 c. gEPS
 d. peroxizomi
 e. Aparate Golgi
233. CS sunt prezente nuclease nucleice ale acidului
Alegeți un răspuns:
 a. lizozomi
 b. miezul
 c. tsitosoli
 d. ribozomi
 e. mitocondriile
234. CM Sunt componente ale mitocondriilor.
Alegeți un răspuns:
 a. DNA
 b. tubulinei
 c. ARNr
 d. ARN
 e. actina
235. CM Peroxisomes
Alegeți un răspuns:
 a. oxidarea metabolitului toxic
 b. descompun substanțele străine
 c. împărțit H2O2
 d. neutralizează metaboliții toxici
 e. utilizarea oxigenului pentru activitatea lor