Sunteți pe pagina 1din 11

1.

CS Selectaț moleculele de ADN extracromozomial:


a) mesosomi
b) plasmide
c) proteine
d) lizozomi
e) sulfide
2. CS Selectati elementul de structură ce nu este specific pentru celulele procariote:
a) peretele celular
b) plasmidele
c) granulaţiile de volutină
d) membrana nucleară
e) membrana celulară
3. CS Indicați funcția glicocalixului bacterian:
a) redă forma celulei
b) menține presiunea osmotica internă
c) barieră protectoare față de complement
d) asigură mobilitatea
e) rol în conjugarea bacteriilor

4. СS Indicaţi metoda indirectă de determinare a mobilității bacteriilor:


a) metoda Loeffler
b) metoda Ziehl-Neelsen
c) metoda Burri-Ginss
d) preparatul umed între lamă şi lamellă
e) metoda Gram
5. CS Indicați componența chimică a granulațiilor de volutină:
a) amidon
b) glicogen
c) sulf
d) lipide
e) polimetafosfați
6. CS Selectați proteina specifică flagelilor:
a) cheratina
b) gelatina
c) pielina
d) flagelina
e) properdina
7.CS Selectaţi microorganismele cu conținut major de peptidoglican:
a) bacterii Gram-negative
b) bacterii Gram-positive
c) fungi
d) virusuri
e) viroizii
8. CS Indicați localizarea cromosomului bacterian:
a) nucleolul
b) nucleul
c) plasmide
d) nucleoidul
e) nucleotide
9. CS Selectați structura responsabilă de adeziunea bcteriilor:
a) plasmidele
b) flagelii
c) sporul
d) pilii
e) ribosomii
10. CS Selectaţi formle acelulare de microorganisme:
a) virusurile
b) bacteriile grampozitive
c) fungii
d) micetele levuriforme
e) bacteriile gramnegative
11. CS Selectați metoda indirectă de evidențiere a sporilor:
a) Loefller
b) Burri-Ginss
c) Aujeszky
d) Gram
e) Neisser

13. CS Selectai bacteriile ce posedă mobilitate sporită:


a) vibrionii
b) clostridiile
c) micoplasmele
d) chlamidiile
e) rickettsiile

14. Selectați reactivul ce nu se utilizeză in colorația Aujeszky:


a) fucsină carbolică
b) H2SO4
c) tuș de China
d) albastru de metilen
e) HCl

15.CS Indicați funcția sporilor:


a) asigură nutriția bacteriei
b) asigură sinteza enzimelor
c) este sediul metabolismului lipidic
d) asigură sinteza enzimelor
e) de perpetuare a speciei

16. CS Selectați metoda indirectă de diagnostic а maladiilor infecțioase:


a) examenul bacteriologic
b) identificarea ADN sau ARN microbian
c) serodiagnosticul
d) examenul microscopic
e) examenul biologic
17 CS Selectaţi elementul de structură ce posedă fenomen de metacromazie:
a) incluziunile de sulf
b) incluziunile de glicogen
c) incluziunile de volutină
d) incluziunile proteice
e) incluziunile lipidice
18 СS Alegeți metoda complexă de evidențiere a granulațiilor de volutină:
a) Zeihl- Neelsen
b) Albert
c) Burri-Ginss
d) Loeffler
e) Gram
19 CS Selectați metoda directă de diagnostic a maladiilor infecțioase:
a) serodiagnosticul
b) examenul microscopic
c) intradermoreacțiile
d) examenul biochimic
e) examenul biofizic
20 CS Alegeți metoda microscopică de studiere a fimbriilor:
a) microscopia fluorescentă
b) microscopia optică cu imersie
c) microscopia electronica
d) microscopia cu contrast de fază
e) microscopia optică cu obiectiv uscat
21 CS Indicați ce este periplasma:
a) spaţiu dintre membrana internă și externă ale bacteriilor gram-negative
b) spaţiu dintre membrana internă și externă ale bacteriilor gram-pozitive
c) partea internă a citoplasmei
d) porțiunea internă a plasmidelor
e) spaţiu dintre mezozomii laterali şi mediali
22. CS Selectați elementul permanent al celulei procariote:
a) mitocondriile
b) reticul endiplasmatic
c) peretele celular
d) aparatul Golgi
e) lizosomii
23. CS Indicaţi incluziunile celulare cu importanță in diagnostic:
a) inccluziuni de sulf
b) incluziuni lipidice
c) incluziuni de glicogen
d) incluziuni de volutina
e) incluziuni de Ca
24. CS Selectaţi care element de structură nu este prezent la procariote:
a) mezozomii
b) aparatul Golgi
c) ribosomii
d) capsula
e) flagelii
25. CS Selectaţi cre din urmatoarele microorganisme sunt mai inferioare ca virusurile:
a) chlamydia
b) cyanobacteria
c) rickettsia
d) prionii şi viroizii
e) mycoplasma
26. СS Alegeți formele drepte de bacterii:
a) clostridium
b) vibrio
c) spirochete
d) tetracoci
e) micoplasme
27 CS Indicați compoziția chimică a sporilor:
a) lipide
b) dipicolonat de calciu
c) fosfolipide
d) proteine
e) lipopolizaharide
28 CS Selectați primul reactiv utilizat în colorația Ziehl-Neelsen:
a) fucsina carbolică
b) fucsina apoasă
c) crizoidina
d) albastru de metilen
e) HCl

29 CS Selectați forme celulare procariote de microorganisme:


a) virusuri
b) viroizi
c) prioni
d) eubacterii
e) fungi
30 СS Selectați proprietațile specifice lipidului A:
a) determină efect toxic la bacteriile Gram pozitive
b) determină efect toxic la bacteriile Gram -
c) funcție antigenică
d) favorizează fagocitoza
e) asigură metabolismul proteic
31. CS Alegeți elementul de structură characteristic micetelor:
a) acizii teichoici
b) capsula
c) acizii lipoteichoici
d) membrana nucleară
e) flagelii

36. CS Selectați forma încurbată (spiralată) de bacterii:


a) Sarcina
b) Bacillus
c) Bacterium
d) Borrelia
e) Clostridium

38 CS Numiți cocii care se divid în două planuri reciproc perpendiculare:


a) Micrococii
b) Diplococii
c) Tetracocii
d) Sarcina
e) Staphylococii
39 CS Precizați în baza căror particularități fizice uleiul de imersie este utilizat în
microscopia optică:
a) Măreşte puterea de rezoluţie a microscopului
b) Asigură un contrast mai bun al obiectului studiat
c) Posedă un coeficient de refracţie egal cu al sticlei
d) Concentrază razele de lumină în obiectiv
e) Posedă un coeficient de refracţie egal cu al aerului
40 CS Numiți cocii care se divid în trei planuri reciproc perpendiculare:
a) Micrococcus
b) Diplococcus
c) Tetracoccus
d) Sarcina
e) Staphylococcus
41 CM Selectaţi bacteriile cu perete defectiv:
a) protoplaști
b) sferoplaști
c) spirochete
d) sarcine
e) forme L

43 СМ Selectați funcțiile flagelilor:


a) participă la diviziune
b) țintă de atac pentru antibioticе
c) asigură mobilitatea
d) funcție antigenică
e) asigură chemotaxisul bacterian
44 CM Selectați componentele de structură ale sporului:
a) memembrana nucleară
b) tunica proteică
c) cortexul
d) membrana citoplasmatică
e) peretele sporal
45 CM Selectați tipurile de laboratoare microbiologice în dependență de destinația lor:
a) virusologice
b) bacteriologice
c) clinico-diagnostice
d) de studii
e) de producere
46 CM Selectați coloranții bazici utilizați în microbiologie:
a) metionina
b) albastru de metilen
c) crizoidină
d) fucsina acidă
e) fucsina apoasă
47 CM Selectați funcțiile specifice acizilor lipotechoici:
a) participă la respirația bacteriei
b) sinteza acizilor nucleici
c) adeziunea la cellule
d) sinteza proteinelor
e) efect toxic slab
48 CM Selectați metodele de evidențiere a peretelui cellular:
a) metoda Burri-Ginss
b) metoda Neisser
c) plasmoliză
d) plasmoptiză
e) metoda Loeffler
49 CM Selectați funcțiile peretelui cellular:
a) funcție antifagocitară
b) asigură mobilitatea bacteriilor
c) funcție de receptor
d) reprezintă ținta de atc a unor enzime
e) determină toxicitatea bacteriilor
50 CM Enumerați funcțiile membranei citoplasmtice:
a) implicare în sinteza fosfolipidelor
b) implicare în chemotaxie
c) sinteza acizilor nucleici
d) asigură rezistența sporită în mediul extern
e) asigură transportul activ
51 CM Enumerați metodele directe d evidențiere a membranei citoplasmatice:
a) microscopia electronica
b) plasmoliza
c) plasmoptiza
d) metoda Burri-Ginss
e) metoda Foelgen
52 CM Enumerați funcțiile specifice capsulei:
a) asigură multiplicarea bacteriei
b) transfer de informație genetică
c) specificitate antigenică (AgH)
d) rezervă nutritivă
e) împedică desicarea bacteriei
53 CM Selectați tipurile de pili bacterieni :
a) pili conjugativi
b) pili parietali
c) pili comuni
d) pili laterali
e) pili transversali
54 CM Selectați elemente specifice celulelor procariote:
a) perete cellular
b) aparat Golgi
c) membrană citoplasmatică
d) mitocondrii
e) membrană nucleară
55 СМ Selectați elemente specifice celulelor eucariote:
a) ribosomii 80S
b) perete cellular
c) mitocondrii
d) granulaţii de volutină
e) plasmide
56 СМ Selectați forme sferice de bacterii:
a) actinomicetele
b) tetracoci
c) clostridii
d) bacilli
e) sarcine
57 СМ Selectați compoziția chimică a supercapsidei:
a) acizi teichoici
b) proteinе transmembranare
c) lipide
d) glicoproteine
e) proteaze
58 CM Alegeți metode de eliberare a virionilor din celula gazdă:
a) liza celulei
b) înmugurire
c) translocare
d) eflux
e) fuziune
59 CM Selectați elementele de structură ce asigură adeziunea bacteriilor:
a) membrana citoplasmatică
b) sporii
c) fimbriile
d) peretele cellular
e) flagelii
60 CM Selectați funcțiile pililor:
a) adeziune
b) asigură virulența
c) păstrează informația genetică
d) participă la conjugarea bacteriilor
e) asigură mobilitatea
61 CM Selectați reactivele utilizate în colorația Albert:
a) colorantul Albert
b) HCl
c) soluție iodată Gensen
d) fucsina apoasă
e) tanină
62 CM Selectați elementele neprmanente a celulei bacteriene:
a) ribosomii
b) membrana citoplasmatică
c) acizi nucleici
d) sporul bacterian
e) capsula
63 СМ Selectați particularitațile specifice ordinului Firmicutes:
a) perete cellular gros
b) peretele cellular lipsește
c) în peretele cellular predomină peptidoglicanul
d) sunt Gram positive
e) sunt Gram negative
64 СM Selectați elemente de structură caracteristice fungilor:
a) endoflageli
b) complex Golgi
c) microcapsulă
d) mitocondrii
e) nucleu diferențiat
65 CM Indicaţi subdiviziunile de infrasubspecie:
a) biovarianta
b) patovarianta
c) fagovarianta
d) genovarianta
e) serovarianta
66 CM Indicaţi contribuţiile savantului L. Pasteur оn microbiologie:
a) a demonstrat natura enzimatică a fermentării butirice
b) a demonstrat natura enzimatică a fermentării alcoolice
c) a obţinut vaccinul contra febrei tifoide
d) a introdus mediile nutritive semisolide
e) a introdus coloranţii de anilină
67 CM Indicaţi contribuţiile savantului L. Pasteur оn microbiologie:
a) a studiat procesul digestiei intracelulare
b) a obţinut vaccinul contra tuberculozei
c) a obţinut vaccinul contra brucelozei
d) a obţinut vaccinul contra rabiei
e) a demonstrat natura enzimatică a fermentării lactice
68 CM Indicaţi contribuţiile savantului L. Pasteur оn microbiologie:
a) a stabilit respiraţia anaerobă
b) a obţinut vaccinul contra pestei aviare
c) a obţinut vaccinul contra antraxului
d) a obţinut vaccinul contra variolei
e) a introdus microfotografierea
69 CM Indicaţi contribuţiile savantului german R. Koch оn microbiologie:
a) a studiat procesul digestiei intracelulare
b) a introdus condensatorul Abbe
c) a introdus sistemul de imersie
d) a introdus mediile nutritive lichide
e) a introdus microfotografierea
70 CM Indicaţi contribuţiile savantului german R. Koch оn microbiologie:
a) a introdus coloranţii de anilină
b) a introdus sistemul de imersie
c) a introdus mediile nutritive solide
d) a introdus mediile nutritive cromogene
e) a pus baza teoriei despre fagocitoză
71 CM Indicaţi categoriile de clasificare a regnului Procaryotae:
a) Diviziune
b) Ramură
c) Grad
d) Ordin
e) Clasă
72 CM Indicaţi categoriile de clasificare a regnului Procaryotae:
a) Ramură
b) Încrengătură
c) Gen
d) Familie
e) Clasă
73 CM Indicaţi formele incurbate de bacterii:
a) actinomicetele
b) streptobacteriile
c) streptococii
d) spirilele
e) spirochetele
74 CM Indicaţi formele incurbate de bacterii:
a) vibrionii
b) clostridiile
c) spirilele
d) sarcinele
e) streptobacteriile
75 CM Indicaţi formele alungite de bacterii:
a) vibrionii
b) spirilele
c) clostridiile
d) sarcinele
e) streptobacteriile
76 CM Indicaţi cocii care se divid după un singur plan:
a) stafilococii
b) sarcinele
c) tetracocii
d) streptococii
e) diplococii
77 CM Selectați elemente neprmanente a celulei bacteriene:
a) ribosomii
b) capsula
c) fimbriile
d) peretele celular
e) nucleoidul
78. CM Indicaţi caracteristicele citoplasmei bacteriene:
a) are funţie de adaptare a bacteriilor la condiţiile de mediu
b) este compartimentată
c) densă
d) conţine ribozomi
e) este nefluctuantă
79. CM Selectaţi compoziția chimică a peretelui cellular:
a) polimetafosfaţi
b) acid glucuronic
c) polimeri ai glucozei
d) acizi teichoici
e) peptidoglican
80. CM Indicaţi pentru ce tipuri de microscopie este necesară camera obscură:
a) microscopia stereoscopică
b) microscopia cu fluorescenţă
c) microscopia cu contrast de fază
d) microscopia cu fond întunecat
e) microscopia optică
81. CM Indicaţi afirmaţiile corecte:
a) protozoarele sînt microorganisme monocelulare, celule de tip procariot
b) bacteriile sînt microorganisme unicelulare, celule de tip eucariot
c) fungii sînt microorganisme unicelulare de tip eucariot
d) virusurile conţin numai ARN sau AND
e) prionii sînt virusurile bacteriilor
82. CM Indicaţi afirmaţiile corecte:
a) prionii sînt proteine infecţioase
b) virusurile conţin ARN şi ADN
c) bacteriile sînt microorganisme unicelulare, celule de tip procariot
d) fungii sînt microorganisme unicelulare de tip procariot
e) protozoarele sînt microorganisme monocelulare, celule de tip eucariot

83. CM Selectaţi disciplinile care au derivat de la microbiologie:


a) parazitologia
b) creatologia
c) micologia
d) imunologia
e) biochimia
84. CM Indicaţi afirmaţiile corecte:
a) prionii sînt virusurile bacteriilor
b) virusurile conţin ARN şi AND
c) fungii sînt microorganisme unicelulare de tip eucariot
d) bacteriile sînt microorganisme unicelulare, celule de tip procariot
e) protozoarele sînt microorganisme monocelulare, celule de tip procariot
85. CM Indicaţi clasificarea coloranţilor după natura lor:
a) sintetici
b) naturali
c) neutri
d) bazici
e) acizi
86 CM Indicaţi clasificarea coloranţilor după caracterele chimice:
a) sintetici
b) naturali
c) neutri
d) bazici
e) acizi
87 CM Indicaţi metodele microbiologice de diagnostic:
a) chimică
b) biologică
c) bacteriologică
d) histologică
e) microscopică
88 CM Indicaţi coloranţii de culoare galben-brună:
a) vezuvina
b) cristal violet
c) fucsina acidă
d) safranina
e) crizoidina
89 СM Selectați elemente de structură caracteristice fungilor:
a) endoflageli
b) exoflageli
c) microcapsulă
d) mitocondrii
e) nucleu diferenţiat
90 CM Alegeți tipurile de multiplicare a fungilor:
a) biosinteza
b) replicare
c) germinare
d) sporulare
e) înmugurire
91 CM Selectați caracteristici specifice genului Mucor:
a) endospori
b) exospori
c) miceliu septat
d) miceliu neseptat
e) prezența sporangiilor
92 СМ Selectați caracteristici specifice genului Penicillium:
a) formeză microcapsule
b) prezența endosporilor
c) formează sterigme
d) conidioforul ramificat
e) miceliu pluricelular
93 CM Selectați caracteristici specifice genului Aspergillus:
a) miceliu septat
b) exospori
c) conidiospor unicellular
d) miceliu neseptat
e) pili conjugativi
94 CM Selectați etapele de interacţiune a virusului cu celula gazdă:
a) creşterea
b) asamblarea
c) decapsidarea
d) penetrarea
e) adsorbția

96. CM Selectați subunitățile de masură utilizate pentru microorganisme:


a) picometri (pm)
b) decimetri (dc)
c) nanometri (nm)
d) micrometri (µm)
e) milimetri (mm)
97. CM Selectați esența metodei simple de colorare:
a) evidențiază sporii bacteriilor
b) evidențiază peretele cellular
c) determină aranjarea in frotiu
d) determină proprietațile tinctoriale ale bacteriilor
e) determină forma bacteriei
98. СМ Selectați metodele complexe de colorare:
a) Neisser
b) Loeffler
c) Zeihl-Neelsen
d) Aujeszky
e) Gram
99. CM Selectați elementele de structură a virusurilor complexe:
a) acizi nucleici
b) perete cellular
c) capsula
d) supercapsida
e) nucleocapsida