Sunteți pe pagina 1din 8

Examen de Biologie Celulara si Moleculara

Varianta V

1. Caracterul istoric al sistemelor deschise presupune: V|1


a) cunoaşterea parametrilor actuali ai sistemului
b) cunoasterea trecutului sistemului
c) cunoasterea nivelelor evolutive ale sistemului
d) cunoasterea caracterului entropic
e) cunoasterea independentei componentelor sistemului

2. Forma primară, sferică se întâlneşte:


a) la celulele adulte, diferenţiate
b) la zigot
c) la celulele tinere, nediferenţiate
d) la celulele din medii dense
e) la celulele din medii mai puţin dense (măduva hematopoietică)

3. Volumul celulelor:
a) este constant pentru acelaşi tip celular in cadrul regnului
b) nu este constant pentru acelaşi tip celular
c) este influenţat de factori proprii celulei
d) este influenţat de factori de suprafaţă
e) nu depinde de etapa ciclului celular

4. Selectați afirmațiile corecte despre calciu:


a) Intră în compoziția oaselor și a dinților
b) Carența de calciu determină osteoporoză
c) Bolile corelate calciului sunt datorate mai mult excesului
d) Intră în componența acidului gastric
e) Deficitul de calciu determină anemii
5. Nivelele de structură ale proteinelor sunt:
a) Primară
b) Terțiară
c) Fibrilară
d) Secundară
e) Globulară
6. Care dintre afirmatiile urmatoare este adevarata ?
a) Biosinteza colagenului se finalizeaza intracelular
b) Biosinteza colagenului are loc in doua etape: intra si extracelulara
c) Hidroxilarea prolinei este catalizata de acidul sulfuric
d) Hidroxilarea lizinei este catalizata de acidul ascorbic
e) Etapa extracelulara a sintezei colagenului presupune autoasamblarea in fibrile si fibre
*7. Selectați afirmația incorectă referitoare la acizii nucleici:
a) Bazele azotate prezente în ADN sunt: adenina, guanina, citozina, timina
b) Pentoza din compoziția ARN-ului este riboza
c) Acidul nitric leagă pentozele celor două nucleotide consecutive
d) ADN și ARN sunt macromolecule formate prin policondensarea nucleotidelor
e) Nucleozidul este compus dintr-o bază azotată și o pentoză
8. Care din urmatorii nu sunt proteoglicani ?
a) Alanina
b) Agrecan
c) Lizina
d) Perlecan
V|2
e) Syndecan

9. Difuziunea facilitata:
a) este un transport de tipactiv
b) se realizeaza cu o viteza de 100.000 de ori mai mare decat difuziunea simpla
c) este realizata de proteine cu capacitate de modificare conformationala
d) este realizata de proteine cu activitate ATP-azica
e) este realizata de permeaze

10. Transportorii ABC:


a) reprezinta o mica clasa de transportori activi
b) sunt responsabili de instalarea rezistentei la chimioterapie in 40% din cazurile de cancer
c) cei mai reprezentativi transportori ABC sunt numiti proteine de rezistenta multipla la medicamente
(MDR)
d) actiunea lor nu este energo dependenta
e) reprezinta cea mai mare familie de transportori activi membranari

11. Care dintre afirmatiile referitoare la pinocitoza sunt adevarate?


a) reprezinta mecanismul prin care celulele inglobeaza din mediul extracelular particule solide
b) reprezinta procesul de transport a unei cantitati variabile de fluid tisular impreuna cu macromoleculele
pe care acesta le contine
c) pinocitoza mediata de receptori presupune reciclarea acestora
d) nereciclarea receptorilor favorizeaza formarea placilor de aterom
e) mecanismul pinocitozei nu este energo dependent

*12. Urmatoarele afirmatii referitoare la pompa de Na+ si K+ sunt adevarate cu exceptia :


a) realizeaza un transport activ
b) mentine potentialul de membrana
c) elimina 3 K+ si introduce 2 Na+
d) are rol in conductibilitatea nervoasa
e) este prezenta in suprafata tuturor tipurilor celulare

*13. Jonctiunile GAP – afirmatie adevarata:


a) permit trecerea unor molecule cu GM>5000d dintr-o celula in alta
b) sunt denumite si impermeabile
c) sunt jonctiuni de ancorare
d) realizeaza cuplarea electrica in miocard
e) sunt jonctiuni de etanseizare

14. Glicolema este implicata in:


a) maladii virale
b) rejetul de grup sanguin si de organ
c) coagularea sangelui si in vindecarea ranilor
d) distrofia musculara Duchenne
e) boli metabolice
15. Proteinele membranare au urmatoarele proprietati :
a) prezinta miscari de difuzie in planul membranei
b) au capacitate de modificare conformationala
c) au proprietatea de mezomorfism
d) au structura tertiara
V|3
e) receptioneaza si fixeaza ionii in cadrul transportului transmembranar

*16. Plasmalema :
a) reprezinta invelisul dulce al celulei
b) este alcatuita din substante anorganice
c) are o organizare moleculara de tipul “mozaic fluid”
d) este o endomembrana
e) lipidele membranare cel mai bine reprezentate sunt glicolipidele

17. Care dintre urmatoarele tipuri de jonctiuni celula-matrice realizeaza adezivitatea in tesuturile
absorbante?
a) Zonulla occludens
b) Desmozomii
c) Hemidesmozomii
d) Adeziunile focale
e) Zonulla adherens

18. Jonctiunile de comunicare sunt reprezentate de:


a) hemidesmozomi
b) zonulla adherens
c) sinapsa chimica
d) zonulla occludens
e) jonctiunea GAP

19. Microfilamentele de actina intra in alcatuirea:


a) cililor si flagelilor
b) jonctiunilor de ancorare
c) organitelor de suprafata cu caracter temporar
d) microvililor
e) centrului celular

20. Polimerizarea moleculelor de miozină este un mecanism:


a) energodependent
b) nu necesită energie
c) necesită prezența ionilor de Mg2+
d) se produce prin agragarea cozilor moleculelor de miozină
e) se produce prin agregarea capetelor globulare

21. În celulele nemusculare, microfilamentele de miozină:


a) se formeaza prin polimerizarea a 10-20 molecule de miozină
b) poartă numele de miozina II și au un caracter stabil
c) poartă numele de miozina I și au un caracter labil
d) se observă în MO
e) se observa in MCF
*22. Flagelul:
a) este o prelungire ectocitoplasmatică prezentă la mai multe tipuri celulare
b) are o mișcare pendulatorie
c) prezinta organizare moleculara de tip glico-lipidic
d) miscarea este realizata de sistemul mecano-contractil tubulina-dineina
V|4
e) miscarea este realizata de sistemul mecano-contractil actina-miozina
23. Proteinele marker ale membranei interne mitocondriale sunt :
a) Uratoxidaza
b) ATP-aza
c) Coenzima Q
d) Succin dehidrogenaza
e) Glicozil-transferaza
24. ATP-aza :
a) Este enzima marker mitocondriala
b) Converteste ADP+Pi in ATP
c) Exista mai multe ATP-aze pentru fiecare lant respirator
d) Este dependenta de osmoza protonilor
e) Numarul ATP-azelor/celula este constant
25. Care dintre urmatoarele enzime apartin lantului respirator ?
a) Citocrom b-c1
b) Citocromoxidaza
c) D-aminoacidoxidaza
d) Glicozil-transferaza
e) NADH-dehidrogenaza

26. Biogeneza mitocondriilor se realizeaza prin :


a) Fisiune
b) Condrodiereza
c) Mitoza
d) Amitoza
e) Diviziune eqvationala

27. Ribozomii:
a) Participa la sinteza glico-lipidelor
b) Sunt formati din doua subunitati identice
c) Se ataseaza pe ARNm
d) Prezinta membrana lipoproteica
e) Isi au originea in nucleol

28. Proteinele membranare lizozomale sunt reprezentate de:


a) citocrom P450
b) lipaze
c) pompa de protoni
d) citocrom P448
e) proteine membranare glicozilate

*29. Reticulul endoplasmic are următoarele roluri cu exceptia:


a) sinteza proteica
b) sinteza lipidica
c) detoxifierea medicamentelor
d) detoxificarea fenolilor
e) formarea de membrane
30. Invelișul nuclear :
a) Este format din doua foite care delimiteaza un spatiu perinuclear
b) Este prezent pe perioada interfazei
c) Nu permite comunicarea nucleu-citoplasma
d) Este o forma particulara de reticul endoplasmatic
V|5
e) Porii nucleari permit pasajul ARN transcris primar
31. Cromatina:
a) Reprezinta forma condensată a mesajului genetic
b) Reprezinta forma relaxată a cromozomilor
c) Este formata din ADN, proteine histonice si resturi de ARN
d) Pe perioada mitozei este inactiva
e) în funcție de starea de condensare și rolul îndeplinit in interfază se clasifică în eucromatină și
heterocromatină
32. Eucromatina:
a) este transcriptibila
b) este nontranscriptibila
c) in MO se coloreaza slab acidofil
d) in MO se coloreaza slab bazofil
e) se subclasifica in constitutiva si facultativa

33. Nucleolul:
a) prezintă membrană proprie
b) este prezent pe perioada interfazei
c) componenta fibrilară este formată din ADN cromozomial
d) organizatorii nucleolari se dispun pe perechile de cromozomi 13, 14, 15, 16, 17
e) are rol în biogeneza ribozomilor
34. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
a) transcripţia are loc numai în direcţia 5′→3′
b) in procesul de transcriptie ambele catene servesc drept matrita
c) in procesul de transcriptie nucleotidele se vor ataşa conform principiului complementarităţii
d) ARN helicaza desface dublul helix
e) promotorul reprezintă o secvenţă din ADN care conţine informaţia pentru iniţierea sintezei de ARN, la
nivelul regiunilor „TATA” box

35. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt false:


a) holoproteinele sunt sintetizate la nivelul poliribozomilor liberi din citoplasma
b) asamblarea subunitatilor ribozomale pentru sinteza proteica este dependenta de concentratia
citoplasmatica a ionilor de Ca2+
c) sinteza lantului proteic in timpul translatiei necesita consum de GTP
d) un ribozom nu poate sintetiza lanţuri polipeptidice diferite
e) biosinteza lanţului polipeptidic se desfăşoară întotdeauna de la capătul amino spre cel carboxil

36. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


a) transmiterea mesajului genetic de la ADN spre sinteza proteică se realizeaza prin procesul de transcripţie
b) transcripţia ADN-ului se desfăşoară pe toată perioada ciclului celular
c) procesul de transcripţie este realizat de enzime specifice numite ARN- polimeraze
d) procesul de transcripţie este realizat de enzime specifice numite ARN- transcriptaze
e) transcriptia se realizeaza in trei etape: initiere, elongare, terminare
37. Translatia:
a) este un eveniment care se desfasoara in nucleu
b) necesita prezenta ARNm, ARNt si a ribozomilor
c) necesita disponibilitatea in citoplasma a aminoacizilor
d) este realizata de ARN-polimeraze
V|6
e) este un fenomen specific eucariotelor

*38. Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:


a) codonul AUG determina oprirea traducerii
b) codonul AUG codifica metionina
c) la eucariote sinteza proteica debuteaza intotdeauna cu formil-metionina
d) sinteza proteica necesita asamblarea subunitatilor ribozomale, in prezenta ionilor de Mn2+
e) natura lantului sintetizat este determinata de ARNt

39. Care dintre urmatoarele afirmatii, cu privire la diviziunea meiotica, sunt adevarate:
a) meioza II se comporta ca o mitoza pentru 23 de cromozomi
b) in diachinezis are loc fenomenul de crossing-over
c) in pachiten are loc separarea cromozomilor omologi
d) in anafaza II are loc clivajul longitudinal, iar cromozomii deveniţi unicromatidieni migrează spre polii
fusului de diviziune
e) in telofaza I se formeaza doua celule fiice cu cite 23 de cromozomi bicromatidieni

40. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


a) mitoza este forma de diviziune a celulelor somatice
b) meioza este diviziunea carcteristica celulelor procariote
c) in urma mitozei rezulta celule fiice diploide
d) amitoza este diviziunea caracteristica celulelor sexuale
e) in urma meiozei rezulta celule haploide

*41. Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:


a) in profaza are loc spiralizarea la maxim a cromozomilor
b) in premetafaza fusul de diviziune este complet format
c) in telofaza are loc refacerea invelisului nuclear
d) in telofaza are loc clivajul longitudinal al cromozomilor
e) in metafaza debuteaza despiralizarea cromozomilor

42. Ovogeneza – afirmatii adevarate:


a) foliculul primar contine ovocitul II si un strat de celule foliculare
b) foliculul secundar prezinta un antrum sau o cavitate
c) foliculul secundar contine ovocitul I inconjurat de mai multe straturi de celule foliculare
d) foliculul matur contine ovogonii
e) maturarea ovocitului I are loc in foliculul ovarian

*43. In cadrul spermatogenezei:


a) in urma meiozei I se formeaza spermatogonii
b) in urma meiozei II rezulta spermatocitele de ordinul II
c) spermiogeneza este procesul de formare a spermatozoizilor prin mitoza
d) spermiogeneza este procesul de formare a spermatozoizilor prin meioza
e) spermiogeneza este procesul de formare a spermatozoizilor prin adaptarea formei la functie
44. Diferentierea celulara:
a) este procesul prin care celulele difera unele de celelalte datorita informatiei genetice diferite
b) poate fi intercelulara si intracelulara
c) se realizeaza la nivelul celulelor determinate sub actiunea inductorilor
d) este un proces limitat in timp
V|7
e) presupune pierderea posibilităţilor de dezvoltare în alte direcţii

45. Celulele nediferentiate - afirmatii adevarate:


a) prezinta inhibitie de contact
b) prezinta inhibitia capacitatii de diviziune
c) au un indice mitotic mai mare decit cele diferentiate
d) au o compozitie chimica specifica
e) toate celulele nediferenţiate seamănă între ele

46. Celulele diferentiate - afirmatii adevarate:


a) au compozitie chimica specifica
b) prezinta adezivitate de substrat
c) au forma specifica functiei
d) nu prezinta inhibitie de contact
e) au un indice mitotic foarte mare

*47. Alterarea procesului de diferentiere la adult conduce la:


a) formarea de celule stem
b) formarea de celule tumorale neoplazice
c) adezivitate crescuta
d) scaderea ritmului de proliferare celulara
e) activitate enzimatica redusa

48. Apoptoza – afirmatii corecte:


a). Reprezinta moartea celulara patologica
b). Reprezinta moartea celulara fiziologica
c). Se recunoaste in MO prin formarea corpilor reziduali
d). Se recunoaste in MO prin formarea corpilor apoptotici
e). Celula apoptotica afecteaza functional celulele vecine

49. Telomeraza este o enzima:


a).localizata la nivelul centromerului cromozomului
b).localizata la nivelul telomerelor cromozomului
c).activa la toate tipurile celulare pe toata perioada vietii
d).care se opune scurtarii cromozomilor
e).care se opune acumularii de erorigenetice

50. Factorii care actioneaza asupra celulelor in timpul diferentierii au urmatoarele caracteristici:
a) Se numesc inductori
b) Actioneaza specific asupra unui grup celular
c) Actioneaza intr-o ordine secventiala precisa
d) Alterarea ordinii de actiune nu are importanta asupra formarii organelor
e) Actioneaza concomitent pe toate celulele
V|8