Sunteți pe pagina 1din 3

1) Amestecul gazos din experimental Miller nu contine:a)H2O

2) Din punct de vedere chimic, in structura invelisului cellular, ponderea cea mai
importanta o detin:c)proteinele
3) Din punct de vedere chimic, in structura invelisului cellular, ponderea cea mai redusa o
detin: b) glucidele
4) Modelul de mosaic fluid al membrane EXCLUDE: d) prezenta proteinelor periferice
5) Asimetria plasmalemei presupune: b)prezenta glicolipidelor numai in monostratul
6)
7)
8)
9)

extern al bistratului lipidic


Transportul pasiv prin membr. Biologice include: d) difuzia facilitate
Proteinele caraus : C) includ cei 5 transportatori facilitative ai glucozei
Substantele ce Nu pot parasi celula prin difuzie simpla sunt: d)glucoza
Difuzia reprezinta trecerea unei molecule de la concentratie mare->con.mica, care din

factorii urmatori nu afecteaza rata difuziei: c) temperat


10) Macromoleculele Nu pot fi transportate prin membranele biologice prin :b) fagocitoza
11) Structurile veziculare cu invelis de clatrina sint associate cu :C) procesul de endocitoza
12) Colesterolul este internalizat prin : d) transcitoza
13) Internalizarea fierului prin endocitoza mediate de receptori urmeaza calea :b) reciclarii
transportului
14) Care dintre urmat evenimente au loc in cazul semnalizarii prin hormone polipeptidici: a)
transmiterea semnalului de la proteina G la amplificatory
15) Receptorii membranari au urmatoarele proprietati: c)pluralitatea
16) Raspunsul cellular la semnalizarea prin hormone steroizi Nu include: c) sinteza si
secretie celulara
17) Etapa intracitoplasmatica a transmiterii de informatii prin hormone polipeptidici include:
e)toate de mai sus
18) Toate fibrele citoscheletului sint compuse din : e)glicolipide
19) Microfilamentele de actina si microtubulii au in comun urmatoarele proprietati cu
exceptia: e) se asambleaza in subunitati care sunt heterodimeri
20) Microtubulii reprezinta un component major al : b)cililor si flagelilor
21) Cilii si microvilii sunt specializari e)ale polului apical
22) Miscarea microvililor necesita: c)ATP,actina,miozina
23) Desmozomii nu prezinta printer altele: b) cadherine transmembranare
24) In structura jonctiunilor Gap nu se regasesc: d) spatial intermembranar de 2nm
25) Membrana bazala nu are ca rol:e) transportul active al ionilor
26) Nucleul unei cellule inactive prezinta: c)predominant,heterocromatina
27) Porii nucleari realizeaza comunicarea intre: d) nucleoplasma si citoplasma
28) Nucleoli reprezinta sediul de sinteza al :e) ARNr

29) Care organit nu este implicat direct in procesul de sinteza si secretie celulara: b)nucleul
30) Dupa translocarea ribosomului cu un cordon , locul A din ribosom este: c) liber
31) Locul E de la nivelul ribosomului este necesal: e) pentru translocarea ribosonului
32) Translocarea ribosomului in etapa de elongare se face: c) intre cordonul AUG si
capatul 5
33) RE este descries ca fiind :e) retea de filament implicate in secretia celulara
34) Proteinele secretate de catre celula sunt sortate si impachetate in:b) endozomi
35) Fata cis a complecului Golgi este orientate catre: e)nucleu
36) Structurile implicate in transportul de electroni de la nivelul mitocondriei sunt
urmatoarele cu exceptia: b) particular F1
37) Care process cellular se desfasoara in mitocondrii? B) fosforilarea oxidative
38) Enzima marker a membrane interne mitocondriale este: b) atp sintetaza
39) Functiile lizozomilor sint urmatoarele cu exceptia: c) exocitoza
40) In bolile lizozomale , toate hidrolazele care se gasesc in mod normal in lizozomi se
regasesc in sange. Care dintre urmatoarele afirmatii poate fi cauza acestor boli>? D)
incapacitatea reticolului endoplasmatic de a forma vezicule lizozomale
41) Faza G1 a interfazei implica: b) cresterea pana la dimensiuni normale a celulei dupa
diviziune
42) Faza mitozei , in care fusul de diviziune se desface in 2parti, incep sa se formeze cele
2membrane nucleare iar cromozomii se despiralizeaza si se form cromatina,este:
c)anafaza
43) In care faza a ciclului cellular, cellulele pot ramana in sare de repaus,chiar pentru ani de
zile? C) faza G0
44) Ciclul cellular: b) reprezinta perioada dintre 2diviziuni celulare
45) Dupa gradul de asemanare morfo-functionala dintre celula mama si cele douaa cellule
fiece mitoza somatica se clasifica in :a) homeotipica ,heterotipica, homo heterotipica
46) O caracteristica principal a celulelor senescente este: a) cresterea potentialului
proliferative
47) Teoriile passive ale imbatranirii sunt urmatoarele, cu exceptia b) inactivarea copierii
multiple a secventelor AND
48) In cadrul procesului de senescenta dupa un anumit numar de diviziuni , este activate o
gena, care codifica o protein ace inhiba intrarea celulei: b) in faza S
49) Proteinele Bel-2 :c)inhiba apoptoza

50) Cele mai importante modificari morfologice in citoplasma celulelor tumorale se produc
la nivelul: a) citoscheletului