Sunteți pe pagina 1din 5

NUMĂRUL 3

NUME
PRENUME
GRUPA

EXAMEN BIOLOGIE CELULARĂ ȘI MOLECULARĂ

1. Cromosomul este alcătuit din


a. Doar din cromatide
b. Doar din centromere
c. Din cromatide și centromere
d. Doar din heterocromatină
e. Doar din eucromatină

2. Zona „cis” a aparatului Golgi este îndreptată spre:


a. Plasmalemă
b. Mitocondrii
c. Matricea extracelulară
d. Nucleu
e. Glicocalix

3. Următoarele afirmații legate de telofază sunt adevărate, cu excepția:


a. Cromosomii ajunşi la poli rămân în proximitatea centrosomului
b. Refacerea învelişului nuclear în jurul cromosomilor
c. Reapar nucleolii
d. Are loc dezasmblarea aparatului mitotic
e. Are loc condensarea cromatinei

4. Nu reprezintă o formă de desmozomi:


a. Hemidesmozomi
b. Zonula adherens
c. Macula adherens
d. Zonula occludens
e. Desmozomii in centura

5. Ce organite celulare sunt implicate în procesele de digestie celulară?


a. Ribosomi
b. Lisosomi
c. Oxisomi
d. Mitocondrii
e. Reticulul endoplasmic neted
6. Principala funcție a ribosomilor este:
a. Glicozilarea proteinelor
b. Sinteza lipidelor
c. Funcţia de detoxifiere
d. Sinteza colesterolului
e. Sinteza proteinelor

7. Din punct de vedere biochimic, membrana celulară este alcătuită din următoarele, cu
excepția:
a. Fosfolipide
b. Colesterol
c. Glicolipide
d. Trigliceride
e. Proteine

8. După natura substanțelor, transportul prin membrane poate fi:


a. Transport de fotoni
b. Transport de macromolecule
c. Transport mediat de peptide sau proteine de transport
d. Transport pasiv
e. Transport prin stratul dublu lipidic

9. Care este afirmația falsă despre peroxisomi?


a. Se mai numesc glioxisomi
b. Numărul lor diferă de la un tip celular la altul
c. Sunt 2 categorii: macroperoxisomi și microperoxisomi
d. Fac parte din reticulul endoplasmic neted
e. Sunt alcătuiți dintr-o matrice delimitată de o citomembrană

10. Filamentele de actină sunt alcătuite din, cu excepția:


a. Troponină
b. Tropomiozină
c. Miozină
d. Actină G
e. Actină F

11. Reticulul endoplasmic (RE) este alcătuit din:


a. Canalicule și cisterne
b. Două subunități
c. Membrană, citoplasmă și nucleu
d. Filamente de actină și miozină
e. Filamente intermediare de keratină

12. Endocitoză poate fi:


a. Mastocitoză
b. Meioză
c. Picnoză
d. Fagocitoză
e. Doar pinocitoză

13. Nu este o funcție a aparatului Golgi:


a. Este principala stație pe calea secreției celulare
b. Este principalul generator de energie pentru celule
c. Este implicat în transportul proteinelor de secreție
d. Are rol în biogeneza lisosomilor
e. Este implicat în biogeneza membranelor

14. Selectați afirmația adevarată despre eucariote:


a. În alcătuirea lor se disting 2 părți principale: citoplasma și membrana
b. Se mai numesc și eucite
c. Citoplasma lor conține doar ribozomi liberi
d. Au un singur cromozom
e. Nu prezintă mitocondrii

15. Nu sunt joncțiuni:


a. Dezmozomii
b. Joncțiunile strânse
c. Joncțiunile plicaturate
d. Joncțiunile de adezivitate
e. Joncțiunile de comunicare

16. Care este afirmația falsă despre proteinele din componența membranei celulare?
a. Conferă funcționalitatea membranei
b. Pot fi extrinseci sau intrinseci
c. Pot fi periferice sau integrale
d. Intervin în transport, au funcții enzimatice sau de receptori
e. Asigură funcția de barieră a membranelor

17. În alcătuirea fusului de diviziune identificăm:


a. Fibre de miozină
b. Fibre de actină
c. Fibre astrale
d. Fibre de keratină
e. Fibre kinetice

18. Matricea peroxisomală este alcătuită din, cu excepția:


a. Arilsulfatază
b. Catalază
c. Peroxidază
d. Uricază
e. Oxidazele D-aminoacizilor
19. Care este afirmația falsă despre nucleu?
a. Constituie centrul de comandă al celulei
b. Conține genomul celulei
c. Este format din doar 2 componente: membrană nucleară și matrice nucleară
d. Prezintă pori la nivelul învelișului nuclear
e. Forma sa variază în funcție de forma celulei

20. Printre rolurile microtubulilor în celulă nu se numără:


a. participă la formarea fusului mitotic
b. obțin și mențin forma celulară
c. aranjarea spațială a organitelor în citoplasmă
d. participă la mișcările celulare
e. stimulează activitatea ATP-azică a miozinei

21. Hemidesmozomii:
a. Unesc suprafaţa apicală a celulei epiteliale cu lamina apicală
b. Unesc suprafaţa bazală a celulei epiteliale cu lamina bazală
c. Reprezintă zona de minimă rezistenţă metabolică
d. Ajută la transportul transmembranar
e. Alcătuiesc legături „în fermoar”

22. În grupa celulelor umane cu forma variabilă nu intră:


a. Leucocitele
b. Melanocitele
c. Celula musculară
d. Celulele secretorii
e. Celulele nervoase

23. Glicocalixul este:


a. O parte a membranei nucleare
b. Componenta principală a mitocondriilor
c. Componenta externă a membranei celulare
d. Format din actină, spectrină sau ankirină
e. Specific celulelor procariote

24. După consumul de energie, transportul prin membrane poate fi, cu excepția:
a. Transportul pasiv
b. Transportul cu consum de energie
c. Transportul fără consum de energie
d. Transportul de ioni
e. Transportul active

25. Citosulul nu este format din:


a. Apă
b. Proteine solubile
c. Molecule organice mici
d. Incluziuni citoplasmatice
e. Electroliți

26. Procariotele au ca proprietate principală:


a. Capacitatea de a se înmulți rapid
b. Capacitatea de a se dizolva în baze
c. Capacitatea de a se dizolva în acizi
d. Inadaptabilitatea la variațiile de temperatură
e. Capacitatea de a fotosintetiza

27. Care este afirmația adevărată despre lamina densa internă


a. Determină forma nucleului
b. Interacționează cu cromozomii
c. Participă la dezasamblarea învelișului nuclear
d. Este alcătuită din protein fibrilare denumite lamine
e. Toate aformațiile sunt adevărate

28. Despre ribosomi, este fals:


a. Se mai numesc granulele lui Palade
b. Sunt ansambluri moleculare obligatorii pentru sinteza de lipide
c. Sunt alcătuiți din 2 subunități
d. Sunt implicați în sinteza proteinelor
e. Conțin ARN

29. Între profază și metafază se descrie o subfază numită:


a. Meioză
b. Prometafază
c. Telofază
d. Anafază
e. Profază și metafază I

30. În compoziția chimică a mitocondriei nu intră:


a. Proteine structurale
b. Protein-enzime
c. Vitamine (A, C)
d. Lipide
e. Glicogen

S-ar putea să vă placă și