Sunteți pe pagina 1din 10

Celula si diviziunea celulara

1.
a.
b.
c.
d.

La sfarsitul meiozei se formeaza:


Doua celule-fiice haploide;
Patru celule-fiice diploide;
Doua celule-fiice diploide;
Patru celule-fiice haploide.

2.
a.
b.
c.
d.

Tonoplastul apartine:
Vacuolelor;
Cloroplastelor;
Cromoplastelor;
Dictiozomilor.

3.
a.
b.
c.
d.

Crossing-overul asigura:
Transmiterea inlantuita a genelor;
Formarea de celule haploide;
Obtinerea de gameti recombinati;
Aparitia unor gene alele noi.

4.
a.
b.
c.
d.

Teza a teoriei cromozomale a ereditatii este:


Plasarea lineara a genelor pe cromozomi;
Segregarea independenta a perechilor de caractere;
Schimbul de gene intre cromozomii neomologi;
Existenta genelor sub forma de perechi.

5.
a.
b.
c.
d.

Meioza are loc in:


Creier;
Rinichi;
Testicul;
Inima.

6.
a.
b.
c.
d.

Diviziunea meiotica:
Genereaza celulele somatice
Se desfasoara in trei etape
Asigura reproducerea vegetativa
Contribuie la variabilitatea organismelor.

7. Este constituent specific celulei vegetale:


a. Membrana celulara;
b. Dictiozomul;
c. Peretele celular;
d. Lizozomul.
8. Fiecare dintre celulele-fiice, formate prin diviziunea meiotica a unei celule-mama cu 2n = 36
cromozomi, are:
a. 2n = 18 cromozomi;
b. 2n = 36 cromozomi;
c. n = 18 cromozomi;
d. n = 36 cromozomi.
9. Sunt celule haploide:
a. Trombocitele;
b. Gametii;
1

c. Eritrocitele;
d. Fotoreceptorii.
10. Formarea fusului de diviziune are loc in:
a. Profaza;
b. Metafaza;
c. Anafaza;
d. Telofaza.
11.
a.
b.
c.
d.

La sfarsitul diviziunii meiotice a unei celule mama se formeaza:


4 ovare;
4 celule haploide;
6 spermatozoizi;
8 celule somatice.

12. Faciliteaza schimbul de substante cu mediul:


a. Centrozomul;
b. Plasmalema;
c. Mitocondria;
d. Ribozomul.
13. Prin meioza se formeaza:
a. Embrionul;
b. Ovarul;
c. Ovulul;
d. Zigotul.
14. Ribozomii au rol in:
a. Digestia intracelulara;
b. Excretia extracelulara;
c. Respiratia celulara;
d. Sinteza proteinelor.
15. Crossing-overul are loc in:
a. Anafaza I;
b. Metafaza I;
c. Profaza I;
d. Telofaza I.
16. Gametii feminini se formeaza prin diviziunea:
a. Meiotica;
b. Somatica;
c. Mitotica;
d. Ovulului.
17. Organite citoplasmatice cu membrana dubla sunt:
a. Lizozomii;
b. Plastidele;
c. Dictiozomii;
d. Ribozomii.
18. Aparatul Golgi:
a. Are rol in producerea energiei celulare;
2

b. Este organit cu membrana dubla;


c. Face legatura dintre nucleu si plasmalema;
d. Este alcatuit din vezicule cu rol secretor.
19. Meioza:
a. Este specifica organismelor animale;
b. Se desfasoara in organe reproducatoare;
c. Consta in formarea celulelor diploide;
d. Se finalizeaza cu formarea unui organism.
20. Au rol in digestia intracelulara:
a. Ribozomii;
b. Lizozomii;
c. Nucleolii;
d. Centriolii.
21. ARN si proteine se gasesc in:
a. Peretele celular;
b. Plasmalema;
c. Lizozomi;
d. Ribozomi.
22. Reticulul endoplasmatic neted este:
a. Sediul sintezei proteinelor;
b. Organit cu membrana dubla;
c. O retea de canalicule;
d. De natura celulozo-pectica.
23. Sunt organite celulare cu rol in respiratie:
a. Plastidele;
b. Mitocondriile;
c. Cloroplastele;
d. Feoplastele.
24. Prin meioza, dintr-o celula mama cu 2n = 46 cromozomi, rezulta celule fiice cu:
a. 2n = 46 cromozomi;
b. n = 46 cromozomi;
c. 2n = 23 cromozomi;
d. n = 23 cromozomi.
25. Mitoza:
a. Incepe cu diviziunea citoplasmei;
b. Are loc in celulele somatice;
c. Modifica numarul de cromozomi din celulele fiice;
d. Asigura formarea celulelor haploide.
26. Schimbul de informatie genetica:
a. Asigura perpetuarea speciei;
b. Se realizeaza prin crossing-over;
c. Are loc in metafaza mitozei;
d. Se numeste si cariochineza.
27. ADN, ARN si proteine au:
a. Mitocondriile;
b. Lizozomii;
3

c. Ribozomii;
d. Vacuolele.
28. Asimilatia carbonului se realizeaza in:
a. Mitocondrii;
b. Aparatul Golgi;
c. Cloroplaste;
d. Leucoplaste.
29. Prin diviziunea mitotica a unei celule cu 2n = 12 cromozomi rezulta celule cu:
a. n = 24 cromozomi;
b. 2n = 12 cromozomi;
c. n = 6 cromozomi;
d. 2n = 24 cromozomi.
30. Cromozomii sunt monocromatidici in:
a. Anafaza I;
b. Anafaza II;
c. Metafaza I;
d. Profaza II.
31. In profaza mitozei, cromozomii sunt:
a. Bicromatidici;
b. Bivalenti;
c. Monocromatidici;
d. Tetracromatidici.
32. Cromozomii bicromatidici formeaza tetradele cromozomiale (bivalentii) in:
a. Anafaza I;
b. Metafaza I;
c. Profaza I;
d. Telofaza I.
33. Schimb de informatie genetica se realizeaza in:
a. Metafaza;
b. Metafaza I;
c. Profaza I;
d. Telofaza.
34. Are rol in elaborarea si stocarea produsilor de secretie celulara:
a. Aparatul Golgi;
b. Centrozomul;
c. Lizozomul;
d. Mitocondria.
35. Reorganizarea membranei nucleare si a nucleolilor are loc in:
a. Anafza;
b. Metafaza;
c. Profaza;
d. Telofaza.
36. Sunt numite uzinele energetice celulare:
a. Cloroplastele;
b. Leucoplastele;
c. Mitocondriile;
4

d. Vacuolele.
37. Cromozomii monocromatidici migreaza spre cei doi poli ai celulei in timpul:
a. Anafazei;
b. Metafazei I;
c. Profazei;
d. Anafazei I.
38. Au rol in sinteza proteica:
a. Dictiozomii;
b. Lizozomii;
c. Ribozomii;
d. Vacuolele.
39. Reticulul endoplasmatic rugos:
a. Are membrana dubla organizata incriste;
b. Este un sistem de canalicule cu ribozomi;
c. Are rol in sinteza de substante lipidice;
d. Depoziteaza substante de rezerva.
40. Crossing-overul se realizeaza:
a. In anafaza mitotica;
b. Intre cromozomi diferiti;
c. In metafaza II meiotica;
d. Intre cromozomi omologi.
41. Grana face parte din structura:
a. Mitocondriei;
b. Dictiozomului;
c. Cloroplastului;
d. Ribozomului.
42. Gametii formati prin diviziunea unei celule cu 2n = 8 cromozomi contin, fiecare:
a. 8 cromozomi;
b. 2 cromozomi;
c. 4 cromozomi;
d. 16 cromozomi.
43. Ribozomii:
a. Au membrana dubla;
b. Sintetizeaza lipide;
c. Au rol in digestia celulara;
d. Contin acizi ribonucleici.
44. La sfarsitul meiozei II rezulta:
a. Doua celule diploide;
b. Patru celule haploide;
c. Doua celule diploide cu cromozomi recombinati;
d. Doua celule haploide cu cromozomi nerecombinati.
45. Profaza I se caracterizeaza prin:
a. Dezorganizarea fusului de diviziune;
b. Despiralizarea cromozomilor;
c. Refacerea membranei nucleare;
d. Imperecherea cromozomilor omologi.
5

46. Doi centrioli sunt prezenti in:


a. Ribozom;
b. Lizozom;
c. Centrozom;
d. Dictiozom.
47. Cloroplastul prezinta:
a. O membrana simpla;
b. In interior citoplasma;
c. Criste cu enzime;
d. Lamele stromatice.
48. Prin meioza se divid celule din:
a. Uter;
b. Ficat;
c. Testicul;
d. Plaman.
49. Organit celular cu rol in formarea fusului de diviziune:
a. Lizozomul;
b. Reticulul endoplasmatic;
c. Ribozomul;
d. Centrozomul.
50. Gametii feminini se formeaza in:
a. Uter;
b. Ovul;
c. Ovar;
d. Testicul.
51. Cloroplastele:
a. Sunt organite comune celulei animale si vegetale;
b. Asigura transportul de substante in celula;
c. Prezinta un invelis membranar simplu;
d. Contin grana si pigmenti asimilatori.
52. Alegeti varianta, care prezinta corect ordinea in care se succed fazele mitozei:
a. Anafaza, telofaza, metafaza, profaza;
b. Profaza, telofaza, anafaza, metafaza;
c. Anafaza, profaza, telofaza, metafaza;
d. Profaza, metafaza, anafaza, telofaza.
53. Membrana celulara:
a. Este trilaminara;
b. Are permeabilitate selectiva;
c. Este un mozaic solid;
d. Contine celuloza.
54. In urma a trei diviziuni mitotice succesive ale unei celule se obtin:
a. 8 celule diploide;
b. 12 celule haploide;
c. 6 celule diploide;
d. 16 celule haploide.
6

55. Cromatina intra in structura:


a. Cloroplastului;
b. Citoplasmei;
c. Nucleului;
d. Mitocondriei.

56. Profaza mitotica se caracterizeaza prin:


a. Dezorganizarea membranei nucleare;
b. Organizarea nucleolilor;
c. Dezorganizarea fusului de diviziune;
d. Formarea placii ecuatoriale.
57. Cristele sunt structuri ale:
a. Cloroplastului;
b. Citoplasmei;
c. Nucleului;
d. Mitocondriei.
58. Metafaza meiotica se caracterizeaza prin:
a. Formarea tetradelor;
b. Organizarea nucleolilor;
c. Realizarea linkage-ului;
d. Formarea placii ecuatoriale.
59. Telofaza I se caracterizeaza prin:
a. Dezorganizarea membranei nucleare;
b. Reorganizarea nucleolilor;
c. Realizarea crossing-over-ului;
d. Formarea placii ecuatoriale.
60. In celulele vegetale, rol in depozitarea amidonului au:
a. Mitocondriile;
b. Dictiozomii;
c. Lizozomii;
d. Leucoplastele.
61. Anafaza mitozei se caracterizeaza prin:
a. Dezorganizarea nucleolilor;
b. Migrarea cromozomilor spre polii celulei;
c. Reorganizarea nucleului;
d. Formarea placii ecuatorilae in centrul celulei.
62. Organite lipsite de membrana sunt:
a. Vacuolele;
b. Lizozomii;
c. Plastidele;
d. Ribozomii.
63. Centrozomii:
a. Sunt delimitati de o membrana simpla;
b. Au rol in formarea fusului de diviziune;
c. Sunt alcatuiti din doi cromozomi;
d. Se formeaza la sfarsitul profazei.
7

64. Fiecare dintre cei patru spermatozoizi, formati prin diviziunea meiotica a unei celule-mama cu
2n = 46 cromozomi, are:
a. 2n = 23 cromozomi;
b. 2n = 92 cromozomi;
c. n = 46 cromozomi;
d. n = 23 cromozomi.
65. Ribozomii:
a. Au la periferie o membrana simpla;
b. Sunt alcatuiti din ADN si enzime;
c. Au rol in digestia intracelulara;
d. Sunt particule ribonucleoproteice.
66. Lizozomii:
a. Sunt ribonucleoproteine;
b. Au rol in digestia intracelulara;
c. Sunt canalicule intracitoplasmatice;
d. Au la periferie o membrana dubla.
67. Ribozomul:
a. Este format dintr-o subunitate mare si una mica;
b. Prezinta la periferie o membrana dubla;
c. Este alcatuit din canalicule intracitoplasmatice;
d. Cuprinde un numar mare de centrioli.
68. Individualizarea cromozomilor are loc in:
a. Telofaza;
b. Profaza;
c. Metafaza;
d. Anafaza.
69. Nucleul:
a. Are membrana interna cu creste;
b. Este componenta specifica celulei vegetale;
c. Contine ADN;
d. Este centrul energetic al celulei.
70. Enzimele oxidoreducatoare cu rol in respiratia celulara sunt situate pe:
a. Lamelele stromatice;
b. Cristele mitocondriale;
c. Veziculele aplatizate ale aparatului Golgi;
d. Canaliculele reticulului endoplasmatic.
71. Este faza a diviziunii mitotice:
a. Anafaza II;
b. Interfaza;
c. Profaza I;
d. Metafaza.
72. Pigmentii asimilatori cu rol in fotosinteza sunt localizati la nivelul:
a. Tilacoidelor granare;
b. Cristelor mitocondriale;
c. Veziculelor aplatizate ale aparatului Golgi;
d. Canaliculelor reticului endoplasmatic.
8

73. Grana este structura caracteristica:


a. Cloroplastului;
b. Citoplasmei;
c. Nucleului;
d. Mitocondriei.
74. Enzime hidrolitice contin:
a. Ribozomii;
b. Vacuolele;
c. Centrozomii;
d. Lizozomii.
75. In telofaza mitozei:
a. Se dezorganizeaza membrana nucleara;
b. Are loc formarea a patru celule haploide;
c. Se reorganizeaza nucleolii si invelisul nuclear;
d. Are loc individualizarea cromozomilor.
76. Functie a aparatului Golgi este:
a. Transportul transmembranar de substante nefolositoare celulei;
b. Sinteza de substante anorganice;
c. Degradarea substantelor proprii prin autofagie si heterofagie;
d. Impachetarea, in vezicule a substantelor excretate.
77. Profaza mitotica se caracterizeaza prin:
a. Formarea membranei nucleare;
b. Despartirea cromatidelor cromozomilor;
c. Dezorganizarea fusului de diviziune;
d. Individualizarea cromozomilor.
78. Reticulul endoplasmatic are rol in:
a. Depozitarea substantelor de rezerva;
b. Sinteza de substante lipidice;
c. Biogeneza fusului de diviziune;
d. Furnizarea de energie celulara.
79. Organitele celulare cu membrana simpla sunt:
a. Ribozomii;
b. Plastidele;
c. Centrozomii;
d. Vacuolele.
80. Plastide cu rol in depozitatea substantelor de rezerva sunt:
a. Cromoplastele;
b. Leucoplastele;
c. Rodoplastele;
d. Feoplastele.
81. Aparatul Golgi este reprezentat de:
a. Totalitatea cromozomilor din nucleu;
b. Totalitatea dictiozomilor din celula;
c. Membrana vacuolelor;
d. Membrana celulei eucariote.
82. ADN se gaseste in:
9

a.
b.
c.
d.

Lizozomi;
Mitocondrii;
Ribozomi;
Vacuole.

83. Schimb de informatie genetica are loc in:


a. Profaza II meiotica;
b. Metafaza mitotica;
c. Profaza I meiotica;
d. Metafaza I meiotica.

10