Sunteți pe pagina 1din 3

Tesutul epitelial-teste grila

Varianta A

1. Ţesutul epitelial: 6. Epiteliile căptuşesc cavităţile


a. este format din unul sau mai multe închise:
straturi de a. ficat;
celule; b. vase sanguine;
b. formează dermul; c. splină;
c. căptuşeşte la exterior organele d. toate răspunsurile sunt corecte;
interne; e. sunt corecte răspunsurile a şi b.
d. formează submucoasa organelor
cavitare; 7. Epiteliile formează:
e. sunt corecte răspunsurile b şi c. a. efectorii analizatorilor;
b. parenchimul glandelor;
2. Celulele epiteliale pot fi: c. tunica externă a vaselor de sânge;
a. cubice; d. toate răspunsurile sunt corecte;
b. legate între ele printr-o substanţă e. nici un răspuns nu este corect.
gelatinoasă;
c. tubulare; 8. Epiteliile se caracterizează
d. cilindrice goale; prin:
e. toate răspunsurile sunt corecte. a. au o vascularizaţie redusă;
b. nutriţia lor se face de către vase
3. Celulele profunde ale ţesutului capilare proprii;
epitelial sunt situate pe: c. nutriţia lor se face din ţesutul
a. membrana bazală; conjunctiv care le
b. ţesut conjunctiv; însoţesc;
c. vase de sânge; d. toate răspunsurile sunt corecte;
d. mucoasă; e. sunt corecte răspunsurile a şi b.
e. nici un răspuns nu este corect.
9. Epiteliul se caracterizează
4. Epiteliile formează: prin:
a. epidermul; a. în el pătrund vase de sânge;
b. dermul; b. se hrăneşte prin intermediul
c. hipodermul; membranei bazale;
d. toate răspunsurile sunt corecte; c. are întotdeauna un singur rând de
e. sunt corecte răspunsurile a şi b. celule;
d. este situat numai la exteriorul
5. Epiteliile căptuşesc cavităţile organismului;
care comunică cu exteriorul: e. toate răspunsurile sunt corecte'
a. inima;
b. tubul digestiv; 10. Din punct de vedere funţional
c. rinichiul; epiteliile pot fi:
d. toate răspunsurile sunt corecte; a. de acoperire;
e. sunt corecte răspunsurile a şi b. b. glandulare;
c. senzoriale;
d. toate răspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte răspunsurile a şi b.
Tesutul epitelial-teste grila
Varianta B

1. Epiteliile de acoperire: 6. Epiteliile cubice simple intră în


a. acoperă organismul la interior; constituţia mucoaselor:
b. căptuşesc la interior organele a. bronhiilor;
parenchimatoase; b. traheei;;
c. nu sunt însoţite de ţesut c. duodenale;
conjunctiv; d. canaliculilor biliari;
d. toate răspunsurile sunt corecte; e. cailor urinare.
e. nici un răspuns nu este corect.
7. Epiteliile cilindrice simple intră
2. Epiteliile de acoperire, după în constituţia mucoasei:
numărul a. tubului digestiv de la esofag la
straturilor, pot fi: rect;
a. simple; b. ureterului;
b. unistratificate; c. trompelor uterine;
c. stratificate; d. toate răspunsurile sunt corecte;
d. pseudostratificate; e. nici un răspuns nu este corect.
e. toate răspunsurile sunt corecte.
8. Epiteliile cilindrice simple se
3. Epiteliile unistratificate pot fi: caracterizează prin:
a. pavimentoase; a. au celule cu cili;
b. cu celule poligonale; b. au celule cu microvili;
c. cu celule cubice; c. au rol de epiteliu absorbant;
d. toate răspunsurile sunt corecte; d. toate răspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai răspunsurile a e. sunt corecte numai răspunsurile a
şi b. şi b.

4. Epiteliile pavimentoase simple 9. Epiteliile cilindrice simple se


formează peretele intern al: caracterizează prin:
a. vaselor sanguine; a. unele prezintă un platou striat;
b. arterelor; b. formează la exteriorul mucoasei
c. venelor; digestive o bordură în perie;
d. toate răspunsurile sunt corecte; c. în mucoasa trompelor uterine au
e. nici un răspuns nu este corect. rol absorbant;
d. toate răspunsurile sunt corecte;
5. Epiteliile pavimentoase simple e. sunt corecte numai răspunsurile a
tapetează: şi b.
a. pleura;pericardul si peritoneul
b. epididimul; 10. După forma celulelor,
c. caile urinare; epiteliile stratificate pot fi:
d. caile respiratorii superioare; a. pavimentoase;
e. nici un raspuns nu este correct. b. cubice;
c. pseudostratificate;
d. toate răspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai răspunsurile a
şi b.