Sunteți pe pagina 1din 9

EXCREŢIA

ANATOMIA APARATULUI c. glanda suprarenală;


d. toate răspunsurile sunt corecte;
EXCRETOR e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

8. Strucrural, rinichiul este alcătuit din:


a. capsula renală;
COMPLEMENT SIMPLU b. parenchimul renal;
c. grăsimea perirenală;
1. Rinchii se găsesc în: d. toate răspunsurile sunt corecte;
a. cavitatea abdominală; e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
b. cavitatea pelvină;
c. bazin; 9. Capsula renală:
d. fosa iliacă; a. este un înveliş fibros;
e. nici un răspuns nu este corect. b. acoperă suprafaţa rinichiului;
c. aderă la parenchimul subiacent;
2. Rinichii sunt situaţi: d. toate răspunsurile sunt corecte;
a. în regiunea lombară; e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
b. retroperitoneal;
c. deasupra colonului transvers; 10. Parenchimul renal este format din:
d. toate răspunsurile sunt corecte; a. o zonă centrală, medulara;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. b. o zonă centrală, corticala;
c. o zonă periferică, medulara;
3. Rinichii prezintă următoarele caracteristici: d. o zonă exterioară, sinusul renal;
a. au forma unui bob de mazăre; e. sunt corecte numai răspunsurile a şi d.
b. pe marginea medială prezintă hilul renal;
c. au o culoare galbenă; 11. Cele două zone ale parenchimului renal:
d. au o lungime de aproximativ 32 cm; a. sunt net separate;
e. au o greutate de 520 g. b. se interpătrund;
c. sunt separate printr-o membrană bazală;
4. Prin hilul renal pătrunde în rinichi: d. toate răspunsurile sunt corecte;
a. pediculul renal; e. sunt corecte numai răspunsurile a şi c.
b. arteriola aferentă;
c. vena renală; 12. Medulara renală prezintă pe secţiune:
d. toate răspunsurile sunt corecte; a. corpusculi renali;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. b. piramidele lui Malpighi;
c. capsula Bowman;
5. Prin hilul renal intră următoarele elemente: d. toate răspunsurile sunt corecte;
a. artera renală; e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
b. vasele limfatice;
c. căile urinare; 13. Piramidele Malpighi se caracterizează prin
d. vase lobare; următoarele, cu o EXCEPŢIE:
e. toate răspunsurile sunt corecte. a. au aspect triunghilar;
b. sunt în număr de 7-14;
6. Prin hilul renal ies următoarele elemente: c. au baza spre interiorul rinichiului;
a. a. artera renală; d. au vârful spre sinusul renal;
b. vasele limfatice; e. printre ele se prelungeşte corticala renală.
c. nervii renali;
d. toate răspunsurile sunt corecte; 14. Corticala renală conţine:
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. a. corpuscului renali;
b. tubi uriniferi;
7. Polul superior al rinichiului vine în raport cu: c. piramide Malpighi;
a. ureterul; d. toate răspunsurile sunt corecte;
b. bazinetul; e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

1
15. Un lob renal este format din: 23. Ansa Henle:
a. o piramidă Malpighi; a. este în continuarea tubului contort proximal;
b. lobulii renali corespunzători piramideor Malpighi; b. are un braţ descendent;
c. corticala corespunzătoare piramidei Malpighi; c. are un braţ ascendent;
d. toate răspunsurile sunt corecte; d. toate răspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. e. sunt corecte numai răspunsurile a şi c.

16. Nefronul se caracterizează prin: 24. Tubul contort distal:


a. reprezintă unitatea anatomică a rinichiului; a. este situat în corticală;
b. reprezintă unitatea funcţională a rinichiului; b se deschide în tubul cloector;
c. are două componente; c. este situat în medulară;
d. toate răspunsurile sunt corecte; d. toate răspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

17. Componentele nefronului sunt: 25. Tubul contort distal se caracterizează prin:
a. corpusculul renal; a. ia contact cu arteriola aferentă;
b. tubul urinifer; b. la zona de contact se formează aparatul
c. bazinetul; juxtaglomerular;
d. toate răspunsurile sunt corecte; c. aparatul juxtaglomerular are rol în reglarea
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. presiunii arteriale;
d. toate răspunsurile sunt corecte;
18. Corpusculul renal este format din: e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
a. capsula Bowman;
b. glomerulul renal; 26. În corpusculul renal se produce:
c. piramide renale; a. filtrarea glomerulară;
d. toate răspunsurile sunt corecte; b. consum energetic;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. c. proces de secreţie;
d. toate răspunsurile sunt corecte;
19. Capsula Bowman prezintă următoarele e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
caracteristici, cu o EXCEPŢIE:
a. reprezintă portiunea terminală a nefronului: 27. Membrana filtrantă glomerulară este formată
b. este situată în corticală; din:
c. are forma unei cupe; a. endoteliul capilar;
d. în adâncitura cupei se află glomerulul renal; b. membrana bazală a capilarului;
e. cupa are pereţii dubli. c. epiteliul capsular;
d. toate răspunsurile sunt corecte;
20. Glomerulul renal: e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
a. este un ghem format din aproximativ 30-50
capilare sangvine; 28. Artera renală este ram din artera:
b. la el soseşte o arteriolă aferentă; a. trunchiul celiac;
c. de la el pleacă o arteriolă eferentă; b. aorta abdominală;
d. toate răspunsurile sunt corecte; c. iliacă externă;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. d. iliaca comună;
e. iliaca internă.
21. În continuarea capsulei se află:
a. ansa Henle; 29. Din artera renală se desprind arterele:
b. tubul contort proximal; a. arcuate;
c. tubul contort distal; b. interlobulare;
d. tubul colector; c. aferente;
e. nici un răspuns nu este corect. d. interlobare;
e. eferente.
22. Tubul contort proximal:
a. este situat în medulară; 30. Arterele arcuate se caracterizează prin:
b. se continuă cu tubul contort distal; a. merg la limita dintre medulară şi corticală;
c. este un tub încolăcit; b. continuă arterele interlobare;
d. toate răspunsurile sunt corecte; c. se continuă cu arterele aferente;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi c. d. toate răspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

2
31. Arterele arcuate se continuă cu arterele: 39. Calicele renale mari se caracterizează prin:
a. interlobulare; a. se formează prin confluarea calicelor renale mici;
b. aferente; b. sunt în număr de trei;
c. eferente; c. se unesc şi formează pelvisul;
d. glomerulului renal; d. toate răspunsurile sunt corecte;
e. nici un răspuns nu este corect. e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

32. Arterele interlobulare se continuă cu: 40. Pelvisul renal:


a. arteriola eferentă; a. se mai numeşte pelvis abdominal;
b. arteriola aferentă; b. este un conduct mai dilatat;
c. glomerulul renal; c. are formă de pâlnie;
d. toate răspunsurile sunt corecte; d. toate răspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. e. sunt corecte numai răspunsurile b şi c.

33. Arteriola aferentă: 41. Ureterul:


a. se capilarizează; a. este un conduct musculo-membranos;
b. capilarele sale formează glomerulul renal; b. se întinde între calice şi vezica urinară;
c. ia naştere din artera interlobară; c. se întinde între bazinet şi uretră;
d. toate răspunsurile sunt corecte; d. sunt corecte numai răspunsurile a şi b;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. e. nici un răspuns nu este corect.

34. Venele renale se caracterizează prin: 42. Vezica urinară este:


a. au un traiect invers arterelor; a. situată în pelvis;
b. se varsă în vena cavă inferioară; b. un organ cavitar;
c. vena renală dreaptă se varsă în vena cavă c. situată în loja vezicală;
superioară; d. sunt corecte numai răspunsurile a şi b;
d. toate răspunsurile sunt corecte; e. nici un răspuns nu este corect.
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
43. Vezica urinară se caracterizează prin:
35. Inervaţia rinichiului este asigurată de: a. este porţiunea cea mai dilatată a căilor urinare;
a. fibre vagale; b. acumulează urina care se elimină în mod continuu
b. fibre simpatice; prin uretere;
c. fibre parasimpatice; c. evacuează urina în mod discontinuu prin actul
d. toate răspunsurile sunt corecte; micţiunii;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. d. toate răspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
36. Căile urinare sunt reprezentate de
următoarele, cu o EXCEPŢIE: 44. Peretele vezical prezintă:
a. calicele mici şi mari; a. strat muscular;
b. rinichiul; b. uroteliu;
c. bazinetul; c. strat intern seros;
d. ureterul; d. toate răspunsurile sunt corecte;
e. vezica urinară. e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

37. Calicele renale mici sunt situate: 45. Din vezica urinară, urina se evacuează prin:
a. la baza piramidei Malpighi; a. uretere;
b. în corticala renală; b. uretră;
c. la vârful piramidei Malpighi; c. meatul ureteral;
d. în medulara renală; d. toate răspunsurile sunt corecte;
e. nici un răspuns nu este corect. e. nici un răspuns nu este corect.

38. Calicele renale mici se caracterizează prin: 46. La bărbat, uretra se caracterizează prin:
a. sunt formaţiuni membranoase; a. este un organ comun atât aparatului urinar cât şi
b. sunt situate în jurul papilei renale; celui genital;
c. sunt în număr de 2-3; b. serveşte pentru micţiune;
d. toate răspunsurile sunt corecte; c. serveşte pentru ejaculare;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. d. toate răspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

3
47. Uretra se caracterizează prin: 6. Strucrural, rinichiul este alcătuit din:
a. prezintă un sfincter intern neted; 1. capsula renală;
b. sfincterul intern este controlat voluntar; 2. grăsimea perirenală;
c. prezintă un sfincter extern striat, la joncţiunea cu 3. parenchimul renal;
ureterul; 4. vase şi nervi.
d. sunt corecte numai răspunsurile a şi b;
e. nici un răspuns nu este corect. 7. Capsula renală:
1. este un înveliş fibros;
48. Nefronii corticali se caracterizează prin: 2. acoperă suprafaţa rinichiului;
a. au glomerulul situat în corticală; 3. aderă la parenchimul subiacent;
b. au ansa Henle lungă; 4. conţine fibre musculare.
c. ansa lor Henle ajunge în stratul profund al
medularei; 8. Parenchimul renal este format din:
d. toate răspunsurile sunt corecte; 1. o zonă centrală, medulara;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. 2. o zonă centrală, bazinetul;
3. o zonă periferică, corticala;
49. Nefronii juxtamedulari au următoarele 4. o zonă centrală, sinusul renal.
caracteristici, cu o EXCEPŢIE:
a. au glomerulul situat la joncţiunea dintre corticală şi 9. Medulara renală prezintă pe secţiune:
medulară; 1. formaţiuni piramidale;
b. au ansa Henle scurtă; 2. capsula Bowman;
c. ansa Henle coboară adânc în medulară; 3. piramidele lui Malpighi;
d. uneori, ansa Henle poate ajunge la nivelul 4. glomeruli renali.
papilelor renale;
e. sunt importanţi în mecanismul contracurent, prin 10. Piramidele Malpighi se caracterizează prin
care rinichiul produce urina concentrată. următoarele:
1. au aspect triunghilar;
2. sunt în număr de 7-14;
COMPLEMENT MULTIPLU 3. au vârful spre sinusul renal;
4. printre ele se prelungeşte corticala renală.
1. Rinchii se găsesc în:
1. cavitatea abdominală; 11. Corticala renală conţine:
2. cavitatea pelvină; 1. corpuscului renali;
3. de o parte şi de alta a coloanei vertebrale; C 2. piramide Malpighi;
4. fosa iliacă; 3. papila renală;
4. tubi uriniferi;
2. Rinichii sunt situaţi:
1. în regiunea lombară; 12. Un lob renal este format din:
2. deasupra colonului transvers; 1. o piramidă Malpighi;
3. anterior stomacului; 2. lobulii renali corespunzători piramideor Malpighi;
4. retroperitoneal; 3. corticala corespunzătoare piramidei Malpighi;
4. sinusul renal.
3. Rinichii prezintă următoarele caracteristici:
1. au o culoare galbenă; 13. Nefronul se caracterizează prin:
2. au forma unui bob de fasole; 1. reprezintă unitatea anatomică a rinichiului;
3. au o lungime de aproximativ 32 cm; 2. reprezintă unitatea funcţională a rinichiului;
4. pe marginea medială prezintă hilul renal. 3. are două componente;
4. are o lungime de 10-11 cm.
4. Prin hilul renal pătrunde în rinichi:
1. pediculul renal; 14. Componentele nefronului sunt:
2. vena renală; 1. calicele mici;
3. artera renală; 2. corpusculul renal;
4. limfaticele. 3. bazinetul;
4. tubul urinifer;
5. Prin hilul renal ies următoarele elemente:
1. artera renală; 15. Corpusculul renal este format din:
2. vasele limfatice; 1. capsula Bowman;
3. nervii renali; 2. piramide renale;
4. pelvisul renal. 3. ansa Henle;
4. glomerulul renal;
4
16. Capsula Bowman prezintă următoarele 25. Arteriola aferentă:
caracteristici: 1. se capilarizează;
1. este situată în corticală; 2. din ea ia naştere din artera interlobară;
2. are forma unei cupe; 3. are un calibru de 0,5 cm;
3. în adâncitura cupei se află glomerulul renal; 4. capilarele sale formează glomerulul renal;
4. cupa are pereţii dubli.
26. Venele renale se caracterizează prin:
17. Glomerulul renal: 1. sunt în număr de 4;
1. este un ghem format din aproximativ 30-50 2. au un traiect invers arterelor;
capilare sangvine; 3. vena renală dreaptă se varsă în vena cavă
2. la el soseşte o arteriolă aferentă; superioară
3. de la el pleacă o arteriolă eferentă; 4. se varsă în vena cavă inferioară;
4. este situat în medulară.
27. Inervaţia rinichiului este asigurată de:
18. Tubul contort proximal: 1. fibre vagale;
1. este situat în corticală; 2. fibre simpatice;
2. se continuă cu tubul contort distal; 3. fibre parasimpatice;
3. este un tub încolăcit; 4. plexul sacral.
4. străbate medulara.
28. Căile urinare sunt reprezentate de
19. Ansa Henle: următoarele:
1. este în continuarea tubului contort proximal; 1. calicele mici şi mari;
2. are un braţ descendent; 2. bazinetul;
3. are un braţ ascendent; 3. ureterul;
4. se continuă cu tubul colector. 4. vezica urinară.

20. Tubul contort distal: 29. Calicele renale mici sunt situate:
1. străbate medulara; 1. la vârful piramidei Malpighi;
2. este situat în corticală; 2. în corticala renală;
3. este un tub muscular; 3. în sinusul renal;
4. se continuă cu tubul cloector; 4. în medulara renală;

21. Tubul contort distal se caracterizează prin: 30. Calicele renale mici se caracterizează prin:
1. ia contact cu arteriola aferentă; 1. sunt formaţiuni membranoase;
2. la zona de contact se formează aparatul 2. sunt în număr de 2-3;
juxtaglomerular; 3. au aspect sinuos;
3. aparatul juxtaglomerular are rol în reglarea 4. sunt situate în jurul papilei renale;
presiunii arteriale;
4. are 2-4 cm lungime. 31. Calicele renale mari se caracterizează prin:
1. se formează prin confluarea calicelor renale mici;
22. În corpusculul renal se produce: 2. sunt în număr de trei;
1. filtrarea glomerulară; 3. se unesc şi formează pelvisul renal;
2. consum energetic; 4. au aspect tubular.
3. proces de secreţie;
4. urina primară. 32. Pelvisul renal:
1. se mai numeşte pelvis abdominal;
23. Membrana filtrantă glomerulară este formată 2. este un conduct mai dilatat;
din: 3. are în structură fibre musculare netede;
1. endoteliul capilar; 4. are formă de pâlnie.
2. membrana bazală a capilarului;
3. epiteliul capsular; 33. Ureterul:
4. arteriola aferentă. 1. este un conduct musculo-membranos;
2. se întinde între bazinet şi vezica urinară;
24. Arterele arcuate se caracterizează prin: 3. este un organ pereche;
1. merg la limita dintre medulară şi corticală; 4. la nivelul său se acumulează urina.
2. se continuă cu arterele aferente;
3. continuă arterele interlobare; 34. Vezica urinară este:
4. dau naştere arteriolelor aferente. 1. situată în pelvis;
2. un organ cavitar;
3. situată în loja vezicală;
5
4. un organ pereche. b. controlul concentraţiilor majorităţii constituienţilor
organismului;
35. Vezica urinară se caracterizează prin: c. formarea elementelor figurate ale sângelui;
1. este porţiunea cea mai dilatată a căilor urinare; d. toate răspunsurile sunt corecte;
2. acumulează urina care se elimină în mod continuu e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
prin uretere;
3. evacuează urina în mod discontinuu prin actul 2. Prin funcţiile sale rinichii contribuie la:
micţiunii; a. menţinerea homeostaziei;
4. parenchimul vezical prezintă ţesut conjunctiv lax. b. menţinerea echilibrului acido-bazic al
organismului;
36. Peretele vezical prezintă: c. asigurarea numărului normal de elemente figurate;
1. strat muscular; d. toate răspunsurile sunt corecte;
2. strat intern seros; e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
3. uroteliu;
4. membrană vezicală. 3. Rinichi mai pot îndeplini următoarele roluri, cu
o EXCEPŢIE:
37. La bărbat, uretra se caracterizează prin: a. formare elementelor figurate ale sângelui;
1. este un organ comun atât aparatului urinar cât şi b. formarea şi eliberarea reninei;
celui genital; c. formarea şi eliberarea eritropoietinei;
2. serveşte pentru micţiune; d. menţinerea presiunii osmotice;
3. serveşte pentru ejaculare; e. eliminarea substanţelor inutile.
4. este mai scurtă decât la femeie.
4. Procesul de formare a urinii cuprinde:
38. Uretra se caracterizează prin: a. ultrafiltrarea glomerulară;
1. prezintă un sfincter intern neted; b. reabsorbţia glomerulară;
2. prezintă un sfincter extern striat, la joncţiunea cu c. secreţia glomerulară;
ureterul; d. toate răspunsurile sunt corecte;
3. este un organ parenchimatos; e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
4. sfincterul intern este involuntar.
5. Ultrafiltrarea glomerulară constă în:
39. Nefronii corticali se caracterizează prin: a. trecerea plasmei sangvine prin membrana filtrantă;
1. sunt în număr redus; b. formarea urinii primare;
2. au glomerulul situat în corticală; c. trecerea filtratului în tubul urinifer;
3. ansa lor Henle ajunge în stratul profund al d. toate răspunsurile sunt corecte;
medularei; e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
4. au ansa Henle scurtă;
6. Urina primară reprezintă:
40. Nefronii juxtamedulari au următoarele a. urina finală;
caracteristici: b. lichidul care filtrează din capilarele glomerulare în
1. au glomerulul situat la joncţiunea dintre corticală şi capsula Bowman;
medulară; c. urina definitivă;
2. ansa Henle coboară adânc în medulară; d. toate răspunsurile sunt corecte;
3. uneori, ansa Henle poate ajunge la nivelul e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
papilelor renale;
4. sunt importanţi în mecanismul contracurent, prin 7. Filtratul glomerular se caracterizează prin:
care rinichiul produce urina concentrată. a. este o plasmă care nu conţine proteine;
b. are aproape aceeaşi compoziţie cu lichidul care
filtrează în interstiţii la capătul venos al capilarelor;
c. conţine un număr mediu de hematii;
d. toate răspunsurile sunt corecte;
FIZIOLOGIA EXCREŢIEI e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

8. Debitul urinei primare depinde direct de:


a. cantitatea de lichide ingerate;
COMPLEMENT SIMPLU b. mărimea presiunii efective de filtrare;
c. presiunea venoasă;
1. Funcţiile rinichiului sunt: d. toate răspunsurile sunt corecte;
a. excreţia celei mai mari părţi din produşii finali de e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
metabolism ai organismului;

6
9. Urina finală se caracterizează prin: d. din glomerul spre lumenul tubului;
a. este rezultatul absorbţiei substanţelor filtratului e. nici un răspuns nu este corect.
glomerular în timpul pasajului său prin segmentele
tubilor uriniferi; 17. Mecanismele secreţiei sunt
b. este rezultatul secreţiei substanţelor de către a. asemănătoare celor ale filtrării;
epiteliul tubului urinifer în timpul pasajului filtratului b. active;
glomerular prin segmentele tubilor uriniferi; c. pasive;
c. ajunge în pelvisul renal; d. toate răspunsurile sunt corecte;
d. toate răspunsurile sunt corecte; e. sunt corecte numai răspunsurile b şi c.
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
18. Procesele de secreţie pot avea loc la nivelul:
10. Reabsorbţia tubulară: a. glomerulului renal;
a. reprezintă recuperarea substanţelor utile din b. numai la nivelul tubului contort proximal;
filtratul glomerular; c. la nivelul tubului contort distal;
b. se realizează de către celulele glomerulului; d, numai la nivelul tubului colector;
c. este numai un proces pasiv; e. sunt corecte numai răspunsurile a şi c.
d. sunt corecte numai răspunsurile a şi c;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. 19. La nivelul tubului urinifer se secretă:
a. H+;
11. Transportul pasiv se face în virtutea legilor: b. amoniac;
a. fizice; c. uree;
b. osmozei; d. toate răspunsurile sunt corecte;
c. difuziunii; e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
d. toate răspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi c. 20. La nivelul glomerulului urinifer se secretă:
a. H+;
12. Transportul pasiv se caracterizează prin: b. amoniac;
a. necesită consum energetic; c. uree;
b. este limitat de o capacitate maximă de transport a d. toate răspunsurile sunt corecte;
nefronului; e. nici un răspuns nu este corect.
c. prin acest mecanism se reabsoarbe apa.
d. toate răspunsurile sunt corecte; 21. Transportul prin peretele capilar este realizat:
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. a. prin mecanisme enzimatice;
b. prin difuziune;
13. Reabsorbţia apei se realizează: c. datorită gradientului de concentraţie;
a. numai la nivelul tubului colector: d. toate răspunsurile sunt corecte;
b. la nivelul segmentelor proximal şi distal ale e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
nefronului;
c. numai la nivelul tubului contort proximal; 22. Funcţia endocrină a rinichiului:
d. numai la nivelul tubului contort distal; a. constă în secreţia reninei;
e. numai la nivelul ansei Henle. b. renina este activă;
c. renina este hipotensoare;
14. Transportul activ se face: d. toate răspunsurile sunt corecte;
a. cu consum de oxigen; e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
b. cu consum de ATP;
c. împotriva gradientului de concentraţie; 23. Angiotensina II:
d. toate răspunsurile sunt corecte; a. este hipotensoare;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. b. eliberează aldosteron;
c. stimulează sistemul colinergic;
15. Reabsorbţia tubulară se caracterizează prin: d. toate răspunsurile sunt corecte;
a. recuperează unele substanţe utile; e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
b. glucoza se absoarbe în totalitate;
c. proreinele sunt eliminate şi nu se reabsorb; 24. Micţiunea:
d. toate răspunsurile sunt corecte; a. este procesul de golire a vezicii urinare;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. b. are loc când tensiunea intraparietală atinge o
anumită valoare;
16. Sensul secreţiei este: c. dacă nu este posibil, reflexul de micţiune produce
a. in ambele sensuri; dorinţa conştientă de a urina;
b. din interiorul tubului spre interstiţiul tubular; d. toate răspunsurile sunt corecte;
c. din capilarele perItubulare înspre interiorul tubului; e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
7
25. Sfincterul extern al vezicii urinare: 2. Prin funcţiile sale rinichii contribuie la:
a. este format din muşchi neted; 1. asigurarea hemostazei;
b. este sub controlul SNV; 2. menţinerea homeostaziei;
c. previne micţiunea, chiar şi atunci când controlul 3. asigurarea numărului normal de elemente figurate;
involuntar tinde să o iniţieze; 4. menţinerea echilibrului acido-bazic al
d. toate răspunsurile sunt corecte; organismului;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
3. Rinichi mai pot îndeplini următoarele roluri:
26. Transportul urinii prin uretere este datorat: 1. formarea şi eliberarea reninei;
a. mişcărilor peristaltice; 2. formarea şi eliberarea eritropoietinei;
b. peristaltismului voluntar; 3. menţinerea presiunii osmotice;
c. aspiraţiei vezicale; 4. eliminarea substanţelor inutile.
d. toate răspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. 4. Procesul de formare a urinii cuprinde:
1. ultrafiltrarea glomerulară;
27. Creşterea presiunii în vezica urinară: 2. reabsorbţia tubulară;
a. este determinată de distensia pereţilor vezicali; 3. secreţia tubulară;
b. stimulează receptorii din peretele vezical; 4. numai mecanisme active.
c. relaxează sfincterul extern;
d. toate răspunsurile sunt corecte; 5. Ultrafiltrarea glomerulară constă în:
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. 1. trecerea plasmei sangvine prin membrana filtrantă;
2. formarea urinii primare;
28. Reflexul de micţiune se caracterizează prin: 3. trecerea filtratului în tubul urinifer;
a. este un reflex controlat în întregime de măduva 4. consum de energie.
spinării;
b. poate fi stimulat de centrii nervoşi din trunchiul 6. Filtratul glomerular se caracterizează prin:
cerebral şi din scoarţa cerebrală; 1. este o plasmă care nu conţine proteine;
c. poate fi inhibat de centrii nervoşi din trunchiul 2. are aproape aceeaşi compoziţie cu lichidul care
cerebral şi din scoarţa cerebrală; filtrează în interstiţii la capătul venos al capilarelor;
d. toate răspunsurile sunt corecte; 3. conţine un număr mediu de hematii;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. 4. este urina primară.

29. Micţiunea presupune: 7. Debitul urinei primare depinde direct de:


a. conducerea impulsurilor senzitive la centri nervoşi 1. cantitatea de lichide ingerate;
medulari; 2. presiunea venoasă;
b. calea eferentă determină relaxarea sfincterului 3. mărimea presiunii efective de filtrare;
vezical intern; 4. grosimea membranei filtrante.
c. calea eferentă este reprezentată de nervii pelvici;
d. toate răspunsurile sunt corecte; 8. Urina finală se caracterizează prin:
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. 1. este rezultatul absorbţiei substanţelor filtratului
glomerular în timpul pasajului său prin segmentele
30. Peristaltimul ureteral: tubilor uriniferi;
a. este influenţat de SNV; 2. este rezultatul secreţiei substanţelor de către
b. simpaticul îl accentuează; epiteliul tubului urinifer în timpul pasajului filtratului
c. parasimpaticul îl inhibă; glomerular prin segmentele tubilor uriniferi;
d. toate răspunsurile sunt corecte; 3. ajunge în calice;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. 4. conţine glucoză.

9. Reabsorbţia tubulară:
COMPLEMENT MULTIPLU 1. reprezintă recuperarea substanţelor utile din
filtratul glomerular;
1. Funcţiile rinichiului sunt: 2. se realizează de către celulele nefronului;
1. excreţia celei mai mari părţi din produşii finali de 3. se realizează printr-un proces pasiv;
metabolism ai organismului; 4. se realizează printr-un proces activ.
2. formarea elementelor figurate ale sângelui;
3. controlul concentraţiilor majorităţii constituienţilor 10. Transportul pasiv se face în virtutea legilor:
organismului; 1. fizice;
4. asigurarea hemostazei. 2. osmozei;
3. difuziunii;
4. gravitaţiei.
8
11. Transportul pasiv se caracterizează prin: 19. Micţiunea:
1. nu necesită consum energetic; 1. este procesul de golire a vezicii urinare;
2. este limitat de o capacitate maximă de transport a 2. are loc când tensiunea intraparietală atinge o
nefronului; anumită valoare;
3. prin acest mecanism se reabsoarbe apa. 3. dacă nu este posibil, reflexul de micţiune produce
4. este de importanţă redusă. dorinţa conştientă de a urina;
4. este un proces involuntar.
12. Reabsorbţia apei se realizează la nivelul:
1. tubului colector: 20. Sfincterul extern al vezicii urinare:
2. segmentelor proximal şi distal ale nefronului; 1. este format din muşchi striat;
3. tubului contort proximal; 2. este sub controlul SNV;
4. tubului contort distal. 3. previne micţiunea, chiar şi atunci când controlul
involuntar tinde să o iniţieze;
13. Transportul activ se face: 4. parasimpaticul îl relaxează.
1. cu consum de oxigen;
2. cu consum de ATP; 21. Creşterea presiunii în vezica urinară:
3. împotriva gradientului de concentraţie; 1. este determinată de distensia pereţilor vezicali;
4. prin filtrare. 2. relaxează sfincterul extern;
3. stimulează dendritele neuronilor spinali cervicali;
14. Reabsorbţia tubulară se caracterizează prin: 4. stimulează receptorii din peretele vezical;
1. proteinele sunt eliminate şi nu se reabsorb;
2. recuperează unele substanţe utile; 22. Reflexul de micţiune se caracterizează prin:
3. este numai un proces activ; 1. este un reflex controlat de măduva spinării;
4. glucoza se absoarbe în totalitate; 2. relaxarea sfincterului vezical intern;
3. contracţia muşchiului vezical;
15. Mecanismele secreţiei sunt 4. deschiderea meatului uretral.
1. asemănătoare celor ale filtrării;
2. active; 23. Micţiunea presupune:
3. urmate de filtrare; 1. conducerea impulsurilor senzitive la centri nervoşi
4. pasive. medulari;
2. calea eferentă determină relaxarea sfincterului
16. La nivelul tubului urinifer se secretă: vezical intern;
1. H+; 3. calea eferentă este reprezentată de nervii pelvici;
2. amoniac; 4. consum energetic ADN.
3. uree;
4. glucoză. 24. Peristaltimul ureteral:
1. este influenţat de SNV;
17. Transportul prin peretele capilar este realizat: 2. simpaticul îl inhibă;
1. prin mecanisme enzimatice; 3. parasimpaticul îl accentuează;
2. prin difuziune; 4. se intensifică în timpul nopţii.
3. datorită gradientului de concentraţie;
4. prin mecanisme active.

18. Funcţia endocrină a rinichiului:


1. constă în secreţia reninei;
2. renina este hipotensoare;
3. renina este inactivă;
4. este evidentă numai la bătrâneţe.

S-ar putea să vă placă și