Sunteți pe pagina 1din 17

REPRODUCEREA

APARATUL GENITAL MASCULIN 7. Testiculul este situat în:


a. o pungă musculară;
b. scrot;
c. canalul inghinal;
COMPLEMENT SIMPLU d. cavitatea abdominală;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

1. Aparatul genital masculin cuprinde 8. Epididimul:


următoarele structuri, cu O EXCEPŢIE: a. este un organ rotunjit;
a. prostata; b. face parte din organele genitale externe;
b. testiculul; c. este ataşat testiculului;
c. conductele spermatice; d. este o glandă anexă a aparatului genital
d. bulbii vestibulari; masculin;
e. veziculele seminale. e. sunt corecte numai răspunsurile a şi c.

2.Testiculul: 9. Epididimul este situat pe …………a testiculului:


a. face parte din conductele spermatice; a. marginea anterioară;
b. este organ pereche; b. faţa anterioară;
c. este situat în pelvis; c. marginea posterioară;
d. are formă de ovoid turtit vertical; d. faţa laterală;
e. toate răspunsurile sunt corecte. e. marginea medială.

3.Testiculul este o glandă: 10. Epididimul:


a. endocrină, asigurând formarea gameţilor; a. are formă de virgulă;
b. exocrină, prin secreţia hormonilor sexuali; b. conţine canalul deferent;
c. mixtă; c. prezintă la interior albugineea;
d. toate răspunsurile sunt corecte; d. este o cale spermetică intratesticulară;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. e. toate răspunsurile sunt corecte.

4. Funcţiile testiculului sunt: 11. Canalul epididimar:


a. endocrină (producerea spermiilor); a. este o cale spermatică intratesticulară;
b. exocrină (secreţia hormonilor androgeni); b. se continuă cu canalul deferent;
c. spermatogeneza; c. continuă canalele eferente testiculare;
d. formarea spermei; d. toate răspunsurile sunt corecte.
e. toate răspunsurile sunt corecte. e. sunt corecte numai răspunsurile b şi c.

5. Spermatogeneza are loc la nivelul: 12. Testiculul este învelit la suprafaţă de:
a. celulelor interstiţiale testiculare; a. o membrană elastică;
b. celulelor Leydig; b. albuginee;
c. tubilor seminiferi; c. o membrană extensibilă;
d. glandelor bulbouretrale; d. peritoneu;
e. sunt corecte răspunsurile a şi b. e. un epiteliu simplu.

6. Funcţia endocrină a testiculului: 13. Albugineea:


a. se desfăşoară la nivelul celulelor interstiţiale; a. este o membrană fibroasă;
b. constă în secreţia hormonilor androgeni; b. căptuşeşte testiculul la interior;
c. constă în secreţia testosteronului; c. are culoare roşie ;
d. constă în secreţia de estrogeni; d. este o membrană extensibilă;
e. toate răspunsurile sunt corecte. e. toate răspunsurile sunt corecte.

1
14. Structural, testiculul: 22. Inervaţia testiculului este:
a. este străbătut de canalele eferente; a. simpatică;
b. este format din lobuli; b. vegetativă;
c. este constituit din corticală, în centru; c. parasimpatică;
d. este constituit din medulară, la periferie; d. toate răspunsurile sunt corecte;
e. toate răspunsurile sunt corecte. e. sunt corecte răspunsurile a şi c.

15. Lobulii testiculari: 23. Canalul deferent continuă:


a. sunt delimitaţi de septuri conjunctive; a. canalul ejaculator;
b. sunt separaţi prin ţesut interstiţial; b. reţeaua testiculară;
c. sunt formaţi din 2-3 tubi seminiferi contorţi; c. canalul epididimar;
d. la nivelul lor are loc spermatogeneza; d. canalele eferente;
e. toate răspunsurile sunt corecte. e. tubii drepţi.

16. Tubii seminiferi contorţi se continuă cu: 24. Canalul deferent se deschide:
a. canalul ejaculator; a. în uretră;
b. canalul deferent; b. la baza prostatei;
c. canalul epididimar; c. în veziculele seminale;
d. tubii drepţi; d. în glandele bulbouretrale;
e. canalele eferente. e. la vârful prostatei.

17. Tubii drepţi se deschid în: 25.Canalul deferent se uneşte cu:


a. canalele eferente; a. canalul epididimar;
b. canalele deferente; b. canalul veziculei seminale;
c. reţeaua testiculară; c. uretra;
d. canalul epididimar; d. canalul ejaculator;
e. tubii seminiferi contorţi. e. nici un răspuns nu este corect.

18. Canalele eferente: 26. Canalul ejaculator se deschide în:


a. continuă reţeaua testiculară; a. scrot;
b. se deschid în canalul epididimar; b. ureter;
c. se deschid în canalul deferent; c. vagin;
d. sunt corecte numai răspunsurile a şi b; d. vestibulul vaginal;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi c. e. nici un răspuns nu este corect.

19. Reţeau testiculară se interpune între: 27. Glandele anexe ale aparatului genital
a. tubii seminiferi contorţi şi tubii drepţi; masculin sunt:
b. tubii drepţi şi canalul epididimar; a. corpul spongios;
c. tubii drepţi şi canalele eferente; b. corpul cavernos;
d. canalul epididimar şi canalul deferent; c. penisul;
e. canalul deferent şi canalul ejaculator. d. veziculele seminale;
e. clitorisul.
20. Vascularizaţia testiculului este asigurată de:
a. artera testiculară, din aorta abdominală; 28. Vezicula seminală:
b. artera testiculară, din artera iliacă internă; a. este situată dedesuptul prostatei;
c. artera epididimară, ce vascularizează şi b. este organ pereche;
epididimul; c. este situată medial de canalele deferente;
d. artera prostatică, ce vascularizează şi prostata; d. are rol endocrin;
e. trunchiul celiac. e. toate răspunsurile sunt corecte.

21. Venele testiculului se varsă în vena: 29. Vezicula seminală secretă:


a. cavă superioară; a. hormoni androgeni;
b. cavă inferioară; b. spermiile;
c. renală; c. un lichid ce se elimină în canalul deferent;
d. iliacă internă; d. un lichid cu rol de transportor pentru
e. iliacă externă. spermatozoizi;
e. un lichid ce participă la maturarea spermiilor.

2
30. Prostata este situată: 38. Scrotul:
a. deasupra vezicii urinare; a. este situat deasupra penisului;
b. în jurul ureterului; b. adăposteşte testiculul;
c. dedesuptul uretrei; c. conţine penisul;
d. toate răspunsurile sunt corecte. d. face parte din organele genitale interne;
e. nici un răspuns nu este corect. e. toate răspunsurile sunt corecte.

31. Prostata este un organ:


a. glandular endocrin; COMPLEMENT MULTIPLU
b. impar;
c. cât un sâmbure de cireaşă;
d. de formă ovoidală;
1. Aparatul genital masculin cuprinde
e. toate răspunsurile sunt corecte.
următoarele structuri:
1. testicul;
32. Prostata secretă:
2. conducte spermatice;
a. hormoni androgeni;
3. organe genitale externe;
b. un lichid ce intră în constituţia spermei;
4. prostată.
c. spermatozoizi;
d. un lichid ce se elimină în canalul deferent;
2. Testiculul:
e. nici un răspuns nu este corect.
1. reprezintă gonada masculină;
2. este organ pereche;
33. Organele genitale externe masculine sunt
3. are formă ovoidă;
reprezentate de:
4. este situat în scrot.
a. penis;
b. căile seminale;
3. Funcţiile testiculului sunt:
c. corpul spongios;
1. spermatogeneza;
d. corpii cavernoşi;
2. formarea celulelor sexuale;
e. prostată.
3. producerea gameţilor masculini;
4. secreţia hormonilor androgeni.
34. Penisul:
a. este un organ genital;
4. Spermatogeneza:
b. este un organ urinar;
1. are loc la nivelul tubilor seminiferi;
c. este un organ pereche;
2. are loc la nivelul celulelor interstiţiale testiculare;
d. toate răspunsurile sunt corecte.
3. începe la pubertate;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
4. încetează la maturitate.
35. Penisul este situat:
5. Funcţia endocrină a testiculului:
a. în bursele scrotale;
1. se desfăşoară la nivelul celulelor interstiţiale;
b. deasupra scrotului;
2. constă în secreţia testosteronului;
c. înapoia simfizei pubiene;
3. constă în secreţia de estrogeni;
d. în pelvis;
4. constă în secreţia de progesteron.
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi c.
6. Testiculul este situat:
36. Glandul penisului:A
1. în scrot;
a. este situat la extremitatea anterioară;
2. într-o pungă cutanată;
b. este situat la nivelul rădăcinii;
3. sub penis;
c. este fixat de oasele bazinului;
4. pe peretele abdominal anterior.
d. reprezintă porţiunea fixă;
e. sunt corecte numai răspunsurile b şi d.
7. Inervaţia testiculului este:
1. simpatică;
37. În structura penisului întâlnim:
2. vegetativă;
a. albugineea;
3. parasimpatică;
b. doi corpi spongioşi;
4. somatică.
c. doi corpi cavernoşi;
d. aparatul contractil;
8. Epididimul:
e. toate răspunsurile sunt corecte.
1. este ataşat testiculului;
2. este un organ de formă rotundă;
3. este străbătut de canalul epididimar;
4. este un organ erectil.
3
9. Epididimul: 3. cea arterială este asigurată un ram din artera
1. este situat pe marginea anterioară a testiculului; iliacă internă;
2. este situat pe marginea posterioară a testiculului; 4. cea venoasă este tributară venei cave inferioare.
3. conţine canalul deferent;
4. are formă de virgulă. 19. Conductele spermatice sunt căi de eliminare
a:
10. Canalul epididimar: 1. spermei;
1. este situat în epididim; 2. a hormonilor;
2. se continuă cu canalul deferent; 3. a spermatozoizilor;
3. continuă canalele eferente testiculare; 4. ovulelor.
4. urcă în abdomen.
20. Canalul deferent:
11. Testiculul este învelit la suprafaţă de: 1. continuă canalul ejaculator;
1. o membrană fibroasă; 2. continuă canalul epididimar;
2. o membrană extensibilă; 3. se deschide în uretră
3. albuginee; 4. se deschide la baza prostatei.
4. o membrană elasticăă.
21. Canalul deferent se uneşte cu…….. şi
12. Structural, testiculul prezintă: formează………:
1. septuri conjunctive ce delimitează lobulii; 1. canalul veziculei seminale;
2. tubi seminiferi contorţi; 2. uretra;
3. lobuli; 3. canalul ejaculator;
4. ţesut elastic. 4. canalul epididimar.

13. Lobulii testiculari: 22. Canalul ejaculator:


1. sunt delimitaţi de septuri conjunctive; 1. continuă canalul deferent;
2. sunt formaţi din 2 tubi seminiferi; 2. continuă canalul epididimar;
3. sunt formaţi din 3 tubi seminiferi; 3. se deschide în uretră;
4. la nivelul lor are loc spermatogeneza. 4. se deschide la baza prostatei.

14. Tubii seminiferi: 23. Glandele anexe ale aparatului genital


1. sunt situaţi în lobulul testicular; masculin sunt:
2. reprezintă primul segment al căilor spermatice; 1. prostata;
3. se continuă cu tubii drepţi; 2. testiculul;
4. se continuă cu canalul ejaculator. 3. veziculele seminale;
4. penisul.
15. Tubii drepţi:
1. se găsesc în interiorul testiculului; 24. Vezicula seminală:
2. continuă tubii seminiferi; 1. este organ pereche;
3. se deschid în reţeaua testiculară; 2. este situată deasupra prostatei;
4. se continuă cu canalul deferent. 3. este situată lateral de canalul deferent;
4. are formă de virgulă.
16. Canalele eferente:
1. pornesc din reţeaua testiculară; 25. Vezicula seminală:
2. sunt în număr de 30; 1. are rol secretor;
3. se deschid în canalul deferent; 2. secretă spermatozoizii;
4. se deschid în canalul epididimar. 3. secretă un lichid ce serveşte ca mediu nutritiv
pentru spermatozoizi;
17. Reţeau testiculară se interpune între: 4. secretă un lichid ce se elimină în canalul deferent.
1. tubii seminiferi;
2. tubii drepţi; 26. Prostata este situată:
3. canalul epididimar 1. sub vezica urinară;
4. canalele eferente. 2. sub testicul;
3. în jurul uretrei;
18. Vascularizaţia testiculului: 4. dedesuptul ureterului.
1. cea arterială este asigurată un ram din aorta
abdominală;
2. cea venoasă este tributară venei iliace interne;

4
27. Prostata este un organ: 3. Spermatogeneza:
1. tubuloacinos; a. se desfăşoară în mai multe etape;
2. impar; b. cuprinde etape de diviziune reducţională;
3. ce secretă un lichid component al spermei; c. cuprinde etape de diviziune ecuaţională;
4. pereche. d. este stimulată de FSH;
e. toate răspunsurile sunt corecte.
28. Organele genitale externe masculine sunt
reprezentate de următoarele structuri, cu o 4. Spermatozoidul:
EXCEPŢIE: a. este celula masculină primordială;
1. testicul; b. este o celulă microscopică;
2. căile seminale; c. se formează în celulele interstiţiale;
3. prostată; d. este o celulă diploidă;
4. penis. e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

29. Penisul: 5. Spermatozoidul este alcătuit din:


1. este un organ genital extern; a. corp;
2. este un organ genital intern; b. gât;
3. este un organ al micţiunii; c. flagel;
4. este un organ pereche. d. coadă;
e. toate răspunsurile sunt corecte.
30. În structura penisului intră:
1. corpul spongios; 6. Spermatozoidul conţine:
2. vase de sânge; a. 11 perechi de cromozomi somatici;
3. corpii cavernoşi; b. un cromozom sexual;
4. bursele scrotale. c. cromozonul sexual X;
d. cromozomul sexual Y;
31. Scrotul: e. toate răspunsurile sunt corecte.
1. este situat sub penis;
2. este format din ţesut muscular; 7. Spermatozoizii:
3. conţine testiculul; a. devin mobili în lichidul spermatic;
4. face parte din organele genitale interne b. sunt celule vizibile cu ochiul liber;
masculine. c. se depozitează în scrot;
d. sunt de tre feluri;
e. toate răspunsurile sunt corecte.

8. Testosteronul este secretat de:


a. prostată;
FUNCŢIILE TESTICULARE b. celulele interstiţiale testiculare;
c. tubii seminiferi;
d. tubii drepţi;
COMPLEMENT SIMPLU e. epididim

9. Testosteronul este un hormon:


1. Spermatogoniile: a. glucidic;
a. sunt celulele primordiale masculine; b. lipidic;
b. sunt celule sexuale mature; c. sintetizat din colesterol;
c. sunt celule haploide; d. protidic;
d. se dezvoltă în canalul deferent; e. sunt corecte numai răspunsurile b şi c.
e. sunt eliminate prin ejaculare.
10. Principalul hormon androgen este reprezentat
2. Spermatogeneza: de:
a. are loc la nivelul tubilor drepţi; a. FSH;
b. începe la pubertate; b. LH;
c. este stimulată de LH; c. testosteron;
d. este stimulată de testosteron; d. progesteron;
e. toate răspunsurile sunt corecte. e. prolactină.

5
11. Testosteronul are următoarele acţiuni: 3. se elimină prin spermă;
a. stimulează creşterea organelor genitale 4. se formează în vezicula seminală.
masculine;
b. stimulează dezvoltarea organelor genitale 5. Sperma conţine lichide provenite din:
masculine; 1. prostată;
c. determină apariţia caracterelor sexuale primare; 2. scrot;
d. toate răspunsurile sunt corecte. 3. veziculele seminale;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. 4. canalul epididimar.

12. Testosteronul asigură dezvoltarea 6. Spermatozoidul:


următoarelor caractere sexuale secundare, cu o 1. este o celulă vizibilă cu ochiul liber;
EXCEPŢIE: 2. prezintă cap, piesă intermediară şi flagel;
a. dezvoltarea scheletului; 3. reprezintă celula primordială masculină;
b. vocea; 4. este de două feluri, după cromozomii sexualii pe
c. modificarea secretorie a epiteliului care îi posedă.
spermatogenic;
d. distribuirea grăsimii de rezervă; 7. Spermatozoidul conţine:
e. dezvoltarea musculaturii. 1. un cromozom sexual;
2. cromozonul sexual X;
13. Testosteronul are un efect anabolic puternic 3. cromozomul sexual Y;
asupra metabolismului: 4. numai cromozomul sexual Y.
a. hidro-electolitic;
b. lipidic; 8. Spermatozoizii:
c. protidic; 1. se formează în mod continuu de la naştere;
d. glucidic; 2. sunt expulzaţi din testicul prin spermă;
e. acido-bazic. 3. devin mobili în tubii seminiferi;
4. devin mobili în lichidul spermatic.
14. Secreţia de testosteron este stimulată:
a. de FSH; 9. Testosteronul:
b. de LH; 1. este un hormon lipidic;
c. prin feedback negativ; 2. este sintetizat din colesterol;
d. sunt corecte numai răspunsurile a şi c; 3. este secretat de celulele interstiţiale testiculare;
e. sunt corecte numai răspunsurile b şi c. 4. este secretat de tubii seminiferi.

10. Testosteronul are următoarele acţiuni:


COMPLEMENT MULTIPLU 1. stimulează creşterea gonadelor masculine;
2. stimulează dezvoltarea gonadelor masculine;
3. determină apariţia caracterelor sexuale
secundare;
1.Testiculul este o glandă:
4. stimulează sinteza de estrogeni.
1. endocrină, prin secreţia hormonilor sexuali;
2. exocrină, asigurând formarea gameţilor;
11. Testosteronul asigură dezvoltarea
3. mixtă;
următoarelor caractere sexuale secundare:
4. voluminoasă.
1. dezvoltarea musculaturii;
2. modul de dispunere a părului;
2. Spermatogoniile:
3. distribuirea grăsimii de rezervă;
1. sunt celulele primordiale masculine;
4. vocea.
2. sunt celule sexuale mature;
3. sunt celule diploide;
12. Testosteronul are un efect anabolic puternic
4. se dezvoltă în celulele Leydig.
asupra următoarelor metabolisme, cu EXCEPŢIA:
1. lipidic;
3. Spermatogeneza:
2. glucidic;
1. are loc la nivelul tubilor seminiferi;
3. acido-bazic.
2. începe la pubertate;
4. protidic.
3. este stimulată de FSH;
4. este stimulată de testosteron.
13. Secreţia de testosteron este stimulată:
1. de LH;
4. Spermatozoidul:
2. de FSH;
1. reprezintă gametul masculin;
3. prin feedback pozitiv;
2. se formează în ductul deferent;
6
4. prin feedback negativ. 6. Zona medulară a ovarului conţine:
a. foliculi primari;
14. Secreţia de testosteron este controlată de: b. foliculi maturi;
1. hipotalamus; c. foliculi secundari;
2. hipofiza posterioară; d. toate răspunsurile sunt corecte;
3. hipofiza anterioară; e. nici un răspuns nu este corect.
4. corticosuprarenală.
7. Zona corticală a ovarului conţine:
15. Testiculul secretă următorii hormoni: a. vase de sânge;
1. androgeni; b. fibre nervoase vegetative;
2. estrogeni; c. vase limfatice;
3. testosteron; d. toate răspunsurile sunt corecte;
4. progesteron. e. nici un răspuns nu este corect.

8. Dintre afirmaţiile referitoare la foliculii ovarieni,


una nu este adevărată:
a. sunt situaţi în zona corticală a ovarului;
b. sunt prezenţi în ovar de la naştere;
APARATUL GENITAL FEMININ c. apar la pubertate;
d. se găsesc în stadii succesive de evoluţie;
e. lunar se maturează un singur folicul.
COMPLEMENT SIMPLU
9. Stadiile evolutive ale foliculilor ovarieni sunt
următoarele:
1. Ovarul este situat: a. secundari;
a. în cavitatea abdominală; b. de Goll;
b. în cavitatea pelvină; c. principali;
c. în regiunea inghinală; d. evolutivi;
d. în regiunea lombară; e. nici un răspuns nu este corect.
e. în hipocondrul drept.
10. Ovulul se formează în:
2. Care afirmaţie referitoare la ovar nu este a. zona medulară a ovarului;
adevărată: b. foliculii ovarieni;
a. este un organ pereche; c. trompa uterină;
b. este o glandă cu funţie mixtă; d. uter;
c. are forma unui ovoid; e. nici un răspuns nu este corect.
d. face parte din căile genitale feminine;
e. reprezintă gonada feminină. 11. Trompele uterine:
a. sunt conducte pereche;
3. Ovarul se leagă prin ligamante cu: b. fac parte din căile genitale feminine;
a. uterul; c. se întind între ovar şi uter;
b. trompele uterine; d. captează ovulul expulzat de ovar;
c. rectul; e. toate răspunsurile sunt corecte.
d. toate răspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte răspunsurile a şi b. 12. Trompa uterină comunică cu:
a. vaginul;
4. Structural, ovarul prezintă: b. uterul;
a. înveliş conjunctiv la exterior; c. ovarul;
b. la suprafaţă, parenchimul glandular; d. vulva;
c. zona medulară, ce conţine foliculii ovarieni; e. sunt corecte numai răspunsurile b şi c.
d. zona corticală, ce conţine vase de sânge;
e. toate răspunsurile sunt corecte; 13. Extremitatea trompei uterine dinspre ovar:
a. are formă de pâlnie;
5. Foliculii ovarieni sunt situaţi în: b. prezintă o serie de franjuri;
a. trompele uterine; c. comunică cu aceasta prin ostium uterine;
b. uter; d. toate răspunsurile sunt corecte;
c. zona medulară a ovarului; e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
d. zona corticală a ovarului;
e. albuginee.
7
14. Uterul este situat în: 22. Despre stratul superficial al mucoasei uterine
a. cavitatea abdominală; se pot afirma următoarele:
b. cavitatea pelviană; a. prezintă modificări ciclice;
c. fosa iliacă dreaptă; b. se elimină la fiecare ciclu menstrual;
d. hipocondrul stâng; c. se reface, la ciclul următor;
e. bursa scrotală. d. se elimină odată cu sângerarea menstruală;
e. toate răspunsurile sunt corecte.
15. Uterul este un organ:
a. în formă de pâlnie; 23. Vaginul:
b. par; a. este un conduct musculo-membranos;
c. cavitar; b. este un organ par;
d. pereche; c. este un organ cavitar;
e. toate răspunsurile sunt corecte; d. face parte din organele genitale externe;
e. toate răspunsurile sunt corecte.
16. Uterul este interpus între:
a. rect, anterior; 24. Vaginul, prin extremitatea superioară:
b. vagin, superior; a. se inseră pe colul uterin;
c. vezică urinară, posterior; b. se deschide în vestibulul vaginal;
d. trompele uterine; c. se deschide la nivelul labiilor mari;
e. sunt corecte răspunsurile a şi c. d. se inseră pe corpul uterin;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi d.
17. Care afirmaţie referitoare la uter nu este
adevărată: 25. Extremitatea inferioară a vaginului:
a. are formă de pară; a. se deschide la nivelul vulvei;
b. extremitatea mare este orientată superior; b. se numeşte ostium vestibular;
c. pe extremitatea inferioră se inseră vaginul; c. vine in raport cu trompa uterină;
d. este situat lateral în pelvis; d. se inseră pe colul uterin;
e. comunică cu trompa uterină. e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

18. Uterul prezintă următoarele părţi componente: 26. Orificiul inferior al vaginului:
a. colul; a. este închis de un muşchi neted;
b. corpul; b. este acoperit de himen ;
c. capul; c. se deschide în cavitatea abdominală;
d. piesa intermediară; d. se prinde pe corpul uterin;
e. sunt corecte răspunsurile a şi b. e. nici un răspuns nu este corect.

19. Vaginul se inseră pe: 27. Himenul:


a. corpul uterin; a. este membrana ce acoperă orificiul superior al
b. colul uterin; vaginului;
c. trompa uterină; b. are formă semilunară;
d. istmul uterin; c. este constituit din fibre musculare netede;
e. sunt corecte numai răspunsurile b. d. este format din ţesut elastic;
e. sunt corecte răspunsurile a şi b.
20. În structura uterului distingem:
a. albugineea; 28. Din organele genitale externe fac parte:
b. fibre musculare striate; a. trompele uterine;
c. endometru; b. vaginul;
d. toate răspunsurile sunt corecte; c. vulva;
e. nici un răspuns nu este corect. d. ovarul;
e. uterul.
21. Fibrele musculare striate din structura
uterului sunt dispuse: 29. Vulva este mărginită lateral de:
a. radiar; a. muntele pubian;
b. longitudinal; b. două repliuri musculare;
c. spiralat; c. labiile mari;
d. toate răspunsurile sunt corecte; d. trompele uterine;
e. nici un răspuns nu este corect. e. clitoris.

8
30. Vulva, cuprinde: COMPLEMENT MULTIPLU
a. muntele lui Venus;
b. căile genitale externe;
c. organele genitale interne; 1. Ovarul:
d. glanda mamară; 1. are forma unui ovoid;
e. toate răspunsurile sunt corecte. 2. este un organ pereche.
3. este situat în pelvis;
31. Labiile mari: 4. este situat în flancul drept.
a. sunt situate la nivelul vulvei;
b. delimitează orificiul inferior al vaginului; 2. Ovarul:
c. delimitează orificiul uretral; 1. este o glandă cu funţie mixtă;
d. sunt vascularizate de artera ovariană; 2. are funţie exocrină, secretând hormonii sexuali
e. toate răspunsurile sunt corecte. feminini;
3. are funcţie endocrină, producând ovulele;
32.La nivelul vulvei se deschide: 4. reprezintă gonada feminină.
a. anterior, vagina;
b. posterior, uretra; 3. Ovarul este legat prin ligamente de:
c. colul uterin; 1. peretele bazinului;
d. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. 2. trompa uterină;
e. nici un răspuns nu este corect. 3. uter;
4. vulvă.
33. Vulva prezintă:
a. endometrul; 4. Structural, ovarul prezintă:
b. clitorisul; 1. la suprafaţă, fibre musculare;
c. organele contractile; 2. un înveliş conjunctiv;
d. toate răspunsurile sunt corecte. 3. ţesut elastic;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. 4. în interior, corticala şi medulara.

34. Glanda mamară: 5. La interior, ovarul prezintă:


a. este un organ erectil; 1. două zone;
b. este situată la nivelul vestibulului vaginal; 2. zona medulară, ce conţine vase de sânge;
c. este o glandă anexă a aparatului genital; 3. zona corticală, ce conţine foliculii ovarieni;
d. este un organ impar; 4. la exterior, peritoneul.
e. nici un răspuns nu este corect.
6. Zona corticală a ovarului conţine foculii:
35. Glanda mamară: 1. primari;
a. este organ pereche; 2. maturi;
b. face parte din organele genitale interne; 3. secundari;
c. este situată pe peretele toracic posterior; 4. de Goll.
d. este situată în intervalul dintre coastele I-VII;
e. toate răspunsurile sunt corecte. 7. Zona medulară a ovarului conţine:
1. vase de sânge;
36. Glanda mamară: 2. fibre nervoase vegetative;
a. este formată din lobi; 3. vase limfatice;
b. este înconjurată de ţesut adipos; 4. fibre nervoase motorii.
c. secretă laptele matern;
d. toate răspunsurile sunt corecte. 8. Foliculii ovarieni:
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi c. 1. sunt situaţi în zona medulară a ovarului;
2. sunt prezenţi în ovar de la naştere;
37. Despre glanda mamară se pot afirma 3. lunar se maturează mai mulţi foliculi.
următoarele, cu EXCEPŢIA: 4. se găsesc în stadii succesive de evoluţie.
a. prezintă un mamelon;
b. canalele galactofore se deschid la nivelul 9. Foliculii ovarieni se pot găsi în următoarele
mamelonului; stadiile evolutive:
c. este formată din lobi; 1. maturi;
d. unitatea secretorie este reprezentată de 2. primari;
mamelon; 3. secundari;
e. lobii sunt formaţi din lobuli. 4. principali

9
10. De la pubertate şi până la menopauză, lunar, 19. Despre uter putem afirma următoarele:
are loc: 1. are formă de pară;
1. maturarea unui folicul ovarian; 2. extremitatea superioară este reprezentată de
2. transformarea unui folicul primordial în folicul corp;
secundar; 3. extremitatea inferioară este reprezentată de col;
3. eliminarea unui ovul; 4. pe extremitatea inferioară se inseră vaginul.
4. eliminarea unui folicul de Graaf.
20. Uterul prezintă următoarele părţi componente:
11. Ovulul: 1. zonă corticală;
1. este conţinut într-un folicul ovarian primar; 2. col;
2. este conţinut într-un folicul matur; 3. zonă medulară;
3. este expulzat lunar din trompa uterină; 4. corp.
4. este expulzat lunar din ovar.
21. În structura uterului distingem:
12. După eliminarea ovulului din folicul, au loc 1. o tunică mucoasă;
următoarele fenomene: 2. albugineea;
1. prolifererarea epiteliului folicular rămas; 3. o tunică musculară;
2. foliculul ovarian se transformă în corp alb; 4. peritoneul.
3. apare corpul galben cu rol secretor;
4. foliculul ovarian se transformă în folicul cavitar. 22. Tunica mucoasă a uterului:A
1. căptuşeşte cavitatea uterină;
13. Corpul galben; 2. suferă modificări ciclice;
1. are activitate secretorie; 3. reprezintă stratul funcţional al uterului;
2. secretă estrogeni; 4. se mai numeşte miometru.
3. secretă progesteron;
4. secretă cantităţi mici de testosteron. 23. Tunica musculară a uterului este formată din
fibre:
14. Trompele uterine: 1. netede;
1. sunt conducte pereche; 2. spiralate;
2. fac parte din organele genitale feminine externe; 3. radiare;
3. se întind între ovar şi corpul uterin; 4. circulare.
4. se întind între ovar şi colul uterin.
24. Vaginul:
15. Trompa uterină este situată între: 1. este un organ cavitar;
1. vagin; 2. este situat median în pelvis;
2. uter; 3. face parte din organele genitale interne;
3. ovar; 4. este un organ impar.
4. vulvă.
25. Referitor la extremităţile vaginului:
16. Extremitatea laterală a trompei uterine: 1. prin cea superioară se inseră pe colul uterin;
1. are formă de pâlnie; 2. prin cea inferioară se deschide la nivelul vulvei;
2. comunică cu uterul; 3. cea inferioară prezintă orificiul vaginal;
3. are marginile franjurate; 4. cea superioară se inseră pe corpul uterin.
4. prezintă ostiul uterin.
26. Orificiul inferior al vaginului:
17. Uterul este situat: 1. este acoperit de o membrană;
1. în cavitatea pelviană; 2. are formă semilunară;
2. posterior de vezica urinară; 3. este acoperit de himen;
3. anterior de rect; 4. se prinde pe colul uterin.
4. deasupra vaginului.
27. Himenul:
18. Uterul este un organ: 1. are formă semilunară;
1. musculos; 2. are formă inelară;
2. impar; 3. se rupe la primul contact sexual;
3. cavitar; 4. acoperă orificiul superior al vaginului.
4. pereche.

10
28. Din organele genitale externe fac parte: 2. Activitatea gonadelor devine evidentă:
1. vaginul; a. la pubertate;
2. vulva; b. în copilărie;
3. ovarul; c. la maturitate;
4. glanda mamară. d. la naştere;
e. la adult.
29. Vulva:
1. face parte din căile genitale; 3. Funcţiile ovarului sunt:
2. cuprinde labiile mari; a. ovulaţia;
3. are formă circulară; b. formarea foliculilor maturi;
4. cuprinde labiile mici. c. secreţia de estrogeni;
d. secreţia de progesteron;
30. La nivelul vulvei se deschide: e. toate răspunsurile sunt corecte.
1. anterior, uretra;
2. pavilionul trompei uterine; 4. Ovogeneza:
3. posterior, vagina; a. este prezentă de la naştere;
4. ostiul uterin. b. începe la pubertate;
c. are loc la nivelul zonei medulare a ovarului;
31. Vulva prezintă: d. are loc la nivelul uterului;
1. organe erectile; e. nici un răspuns nu este corect.
2. glande vaginale;
3. clitorisul; 5. Ovogeneza reprezintă procesul de:
4. orificiul vaginal. a. formare lunară a unui ovul;
b. secreţie a hormonilor estrogeni;
32. Glanda mamară este formată din: c. grefare a zigotului la nivelul mucoasei uterine;
1. lobi; d. formare săptămânală a unui ovul;
2. lobuli; e. secreţie a progesteronului.
3. ţesut adipos;
4. segmente. 6. Care afirmaţie referitoare la ovulaţie este
adevărată:
33. Glanda mamară: a. este stimulată de LH;
1. este organ pereche; b. are loc în ziua a 15-a a ciclului menstrual;
2. face parte din organele genitale externe; c. are loc prin ruperea foliculului şi expulzarea
3. este situată pe peretele toracic anterior; ovogoniei;
4. secretă laptele matern. d. ovulul este expulzat în trompa uterină;
e. ovulul expulzat este preluat de uter.
34. Glanda mamară:
1. are o structură complexă; 7. Ovulul este o celulă:
2. prezintă o proieminenţă numită mamelon; a. microscopică;
3. are în structura sa canale galactofore; b. de dimensiuni mari;
4. face parte din organele genitale interne. c. diploidă;
d. anucleată;
e. nici un răspuns nu este corect.

8. Structural, ovulul prezintă:


a. cap;
FUNCŢIILE OVARIENE b. flagel;
c. piesă intermediară;
d. citoplasmă şi nucleu;
COMPLEMENT SIMPLU e. nici un răspuns nu este corect.

9. După ovulaţie ovulul este preluat de:


1. Ovarul: a. epididim;
a. reprezintă gonada feminină; b. vagin;
b. este o glandă mixtă; c. trompa uterină;
c. are funcţie exocrină prin formarea gameţilor; d. vulvă;
d. are funcţie endocrină prin secreţia hormonilor e. foliculul de Graaf.
sexuali;
e. toate răspunsurile sunt corecte.
11
10. După eliminarea ovulului, foliculul ovarian se 18. Ciclul menstrual încetează:
transformă în: a. la pubertate;
a. folicul terţiar; b. la menopauză;
b. folicul de Graaf; c. în jurul vârstei de 30 de ani;
c. corp galben; d. datorită acţiunii unor factorii externi;
d. corp alb; e. nici un răspuns nu este corect.
e. folicul cavitar.
19. Fazele ciclului menstrual sunt:
11. Corpul galben; a. menstruală;
a. are activitate secretorie; b. secretorie;
b. secretă estrogeni; c. degenerativă;
c. secretă progesteron; d. toate răspunsurile sunt corecte.
d. poate să se cicatrizeze; e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
e. toate răspunsurile sunt corecte.
20. Faza menstruală a ciclului se caracterizează
12. Dacă ovulul nu este fecundat, corpul galben: prin:
a. persistă; a. are o durată de 2-3 zile;
b. are activitate endocrină; b. proliferarea mucoasei uterine;
c. secretă hormonii sexuali feminini; c. eliminarea ovului;
d. degenerează; d. grefarea oului fecundat;
e. nici un răspuns nu este corect. e. sunt corecte răspunsurile a şi b.

13. Dacă ovulul este fecundat, corpul galben: 21. Faza proliferativă a ciclului menstrual se
a. persistă; caracterizează prin:
b. se cicatrizează; a. durează din ziua a 15-a până la un nou ciclu;
c. se elimină; b. îngroşarea mucoasei uterine;
d. degenerează; c. eliminarea mucoasei uterine distruse;
e. nici un răspuns nu este corect. d. apariţia unei hemoragii;
e. sunt corecte răspunsurile a şi b.
14. Procesul de maturaţie foliculară este:
a. ciclic; 22. Faza secretorie a ciclului menstrual:
b. permanent; a. este cuprinsă între ziua a 4-a şi a 14-a;
c. stimulat de FSH; b. durează din ziua a 15-a până la un nou ciclu;
d. inhibat de LH; c. apare doar când ovulul a fost fecundat;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi c. d. dispare atunci când ovulul nu a fost fecundat,
e. nici un răspuns nu este corect.
15. Ciclul menstrual la femeie are o durată medie
de: 23. Hormonii estrogeni sunt secretaţi de:
a. 14 zile; a. foliculii ovarieni;
b. 3 săptămâni; b. corpul galben;
c. 28 zile c. de placentă;
d. 2-3 zile; d. de corticosuprarenală;
e. 4-14 zile; e. toate răspunsurile sunt corecte.

16. Ciclul menstrual cuprinde modificări la 24. Progesteronul determină:


nivelul: a. modificări secretorii ale mucoasei uterine;
a. vulvei; b. pregătirea mucoasei uterine pentru nidare;
b. uterului; c. pregătirea mucoasei uterine pentru fixarea oului;
c. trompelor uterine; d. toate răspunsurile sunt corecte;
d. toate răspunsurile sunt corecte; e. nici un răspuns nu este corect.
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
25. Progesteronul este secretat de:
17. Ciclul menstrual este influenţat de următorii a. corpul galben;
factori: b. placentă;
a. rasă; c. corticosuprarenală;
b. constituţia fizică; d. toate răspunsurile sunt corecte;
c. climă; e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.
d. toate răspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b.

12
26. Secreţia de hormoni sexuali este controlată COMPLEMENT MULTIPLU
astfel:
a. este stimulată de LH;
b. este inhibată de FSH; 1. Ovarele:
c. este inhibată de corticosuprarenală; 1. au o dublă activitate;
d. toate răspunsurile sunt corecte; 2. sunt organe pereche;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. 3. sunt glande mixte;
4. fac parte din căile genitale feminine.
27. Hormonii estrogeni au următoarele acţiuni:
a. dezvoltarea mucoasei uterine; 2. Funcţiile ovarului sunt:
b. apariţia caracterelor sexuale primare; 1. ovulaţia;
c. determinarea comportamentului sexual masculin; 2. formarea foliculilor ovarieni maturi;
d. toate răspunsurile sunt corecte; 3. secreţia de estrogeni;
e. nici un răspuns nu este corect. 4. secreţia de progesteron.
28. Hormonii estrogeni determină: 3. Activitatea gonadelor feminine devine
a. apariţia caracterelor sexuale secundare evidentă:
b. dezvoltarea caracteristică a musculaturii; 1. în perioada de creştere;
c. distribuirea caracteristică a ţesutului adipos; 2. în perioada de dezvoltare;
d. anumite particularităţi somatice; 3. la pubertate;
e. toate răspunsurile sunt corecte; 4. la maturitate.
29. Secreţia corpului galben este controlată de: 4. La pubertate:
a. FSH; 1. funcţia gametogenetică nu este dezvoltată;
b. LH; 2. este posibilă funcţia de reproducere;
c. tiroidă; 3. scade secreţia de testosteron;
d. toate răspunsurile sunt corecte; 4. activitatea endocrină a gonadelor face posibilă
e. sunt corecte numai răspunsurile b şi c. reproducerea.
30. Referitor la corpul galben: 5. Ovulaţia se caracterizează prin:
a. involuează dacă ovulul nu este fecundat; 1. are loc în ziua a 14-a a ciclului menstrual;
b. degenerează dacă ovulul nu este fecundat; 2. ovulul expulzat este preluat de trompa uterină.
c. se transformă în corp alb dacă ovulul a fost 3. are loc prin ruperea foliculului ovarian;
fecundat; 4. este stimulată de FSH.
d. toate răspunsurile sunt corecte;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi b. 6. Ovulul, este o celulă:
1. mare;
31. FSH-ul hipotalamic controlează: 2. micoscopică;
a. maturarea foliculilor ovarieni; 3. nucleată;
b. secreţia de estrogeni; 4. diploidă.
c. ovulaţia;
d. secreţia de progesteron; 7. Structural, ovulul prezintă:
e. nici un răspuns nu este corect. 1. membrană;
2. citoplasmă;
32. LH-ul hipotalamic controlează: 3. nucleu;
a. ovulaţia; 4. piesă intermediară.
b. secreţia de progesteron
c. activitatea corpului alb; 8. Ovulul expulzat din ovar:
d. toate răspunsurile sunt corecte; 1. este preluat de trompa uterină;
e. nici un răspuns nu este corect.. 2. poate fi fecundat de un spermatozoid fecundant;
3. ajunge în uter;
33. Secreţia de hormoni ovarieni este controlată 4. poate fi fecundat numai de mai mulţi
de: spermatozoizi .
a. hipofiza anterioară;
b. hipotalamus; 9. Referitor la corpul galben:
c. FSH; 1. involuează dacă ovulul nu este fecundat;
d. LH; 2. persistă dacă a avut loc fecundaţia;
e. toate răspunsurile sunt corecte. 3. are activitate endocrină timp de trei luni, dacă
ovulul a fost fecundat;
13
4. se transformă în corp alb, dacă ovulul a fost 19. Faza menstruală a ciclului se caracterizează
fecundat. prin:
1. are o durată de 2-3 zile;
10. Corpul galben secretă: 2. stratul superficial al mucoasei uterine se elimină;
1. progesteron; 3. apariţia unei hemoragii;
2. cortizol; 4. refacerea mucoasei uterine distruse.
3. estrogeni;
4. testosteron. 20. Faza proliferativă a ciclului menstrual se
caracterizează prin:
11. Dacă ovulul nu este fecundat, corpul galben: 1. este cuprinsă între ziua a 4-a şi a 14-a;
1. se cicatrizează 2. eliminarea mucoasei uterine;
2. are activitate endocrină; 3. îngroşarea mucoasei uterine;
3. secretă hormonii sexuali feminini; 4. apare doar când ovulul a fost fecundat;
4. degenerează.
21. Faza secretorie a ciclului menstrual:
12. Dacă ovulul este fecundat, corpul galben: 1. durează din ziua a 15-a până la un nou ciclu;
1. persistă; 2. dispare atunci când ovulul nu a fost fecundat;
2. se cicatrizează; 3. pregăteşte mucoasa uterină pentru nidare;
3. are activitate endocrină; 4. apare doar când ovulul a fost fecundat.
4. degenerează.
22. Menopauza se caracterizează prin:
13. Foliculii conţinuţi de ovar, la naştere: 1. încetarea ovulaţiei;
1. sunt primordiali; 2. întreruperea completă a ciclurilor ;
2. doar 400 se vor matura; 3. instalare în jurul vârstei de 50 de ani;
3. cea mai mare parte involuează; 4. instalare de la pubertate.
4. sunt 300 - 400 pentru fiecare ovar.
23. Hormonii estrogeni sunt secretaţi de:
14. Maturarea foliculilor are loc: 1. celulele foliculare ovariene;
1. câte unul pe lună; 2. corpul galben;
2. începând cu pubertatea; 3. placentă;
3. până la menopauză; 4. de corticosuprarenală.
4. şi după menopauză.
24. Acţiunile hormonilor estrogeni sunt
15. Procesul de maturaţie foliculară este: următoarele:
1. inhibat de LH; 1. proliferarea mucoasei uterine;
2. ciclic; 2. apariţia caracterelor sexuale secundare;
3. permanent; 3. dezvoltarea organelor genitale feminine;
4. stimulat de FSH. 4. determinarea comportamentului sexual specific.

16. Ciclul menstrual la femeie: 25. Progesteronul determină:


1. are o durată medie de 14 zile; 1. modificări secretorii ale mucoasei uterine;
2. are o durată medie de 28 de zile; 2. pregătirea mucoasei trompelor uterine pentru
3. are loc pe tot parcursul vieţii; nidare;
4. este un proces fiziologic. 3. pregătirea mucoasei uterine pentru fixarea oului;
4. pregătirea mucoasei trompelor uterine pentru
17. Ciclul menstrual este influenţat de următorii fixarea oului.
factori:
1. rasă; 26. Progesteronul este secretat de:
2. constituţia fizică; 1. corpul galben;
3. climă; 2. celulele foliculare;
4. agenţi patogeni. 3. de placentă;
4. de medulosuprarenală, în timpul sarcinii.
18. Fazele ciclului menstrual sunt:
1. menstruală; 27. Secreţia de hormoni sexuali este controlată
2. secretorie; de:
3. proliferativă; 1. LH;
4. degenerativă; 2. FSH;
3. hipotalamus;
4. hipofiza posterioară.

14
28. FSH-ul hipofizar controlează: e. sunt corecte numai răspunsurile a şi d.
1. ovulaţia;
2. maturarea foliculară; 6. Ovulul fecundabil conţine:
3. secreţia de progesteron; a. 44 cromozomi somatici;
4. secreţia de estrogeni. b. 23 de autozomi;
c. un cromozom sexual, X sau Y;
29. LH-ul hipofizar controlează: d. 22 cromozomi somatici şi cromozomul sexual X;
1.ovulaţia; e. 22 de heterozomi.
2. activitatea corpului alb;
3. secreţia de progesteron; 7. Zigotul conţine:
4. secreţia de estrogeni. a. 22 perechi de cromozomi somatici;
b. doi cromozomi sexuali;
c. cromozomul sexual X;
d. cromozomul sexual Y;
e. toate răspunsurile sunt corecte.

FECUNDAŢIA ŞI NIDAŢIA 8. Sexul feminin al copilului presupune ca în


momentul fecundării:
a. spermatozoidul să posede cromozomul sexual X;
COMPLEMENT SIMPLU b. spermatozoidul să posede cromozomul sexual Y;
c. ovulul să posede cromozomul sexual Y;
d. spermatozoidul să aibă cromozomul sexual Y şi
1. Reproducerea defineşte procesul: ovulul cromozomul sexual Y;
a. de perpetuare a organismelor vii; e. nici un răspuns nu este corect.
b. de producere de indivizi identici;
c. de fecundare a spermatozoidului de către ovul; 9. Sexul masculin al copilului presupune ca în
d. de creştere şi maturare a organismelor vii; momentul fecundării:
e. toate răspunsurile sunt corecte. a. spermatozoidul să posede cromozomul sexual X;
b. spermatozoidul să posede cromozomul sexual Y;
2. Fecundaţia: c. ovulul să posede cromozomul sexual Y;
a. este externă; d. spermatozoidul să aibă cromozomul sexual Y şi
b. are loc în uter; ovulul cromozomul sexual X;
c. are loc în ovar; e. sunt corecte răspunsurile b şi d.
d. are loc în trompele uterine;
e. sunt corecte numai răspunsurile a şi d. 10. Nidaţia reprezintă procesul de:
a. contopire a gametului masculin cu cel feminin;
3. Fecundaţia : b. segmentare a zigotului;
a. este monospermică; c. fixare a zigotului pe mucoasa uterină;
b. constă în contopirea gametului masculin cu cel d. transformare a embrionului în făt;
feminin; e. nici un răspuns nu este corect.
c. constă în grefarea oului la nivelul trompei uterine;
d. necesită existenţa mai multor spermatozoizi 11. După fecundaţie, zigotul parcurge
fecundanţi; următoarele etape:
e. sunt corecte răspunsurile a şi b. a. segmentare;
b. fixare pe mucoasa trompei uterine;
4. Pentru fecundare sunt necesari: c. transformare, după 3 zile, în făt;
a. un singur ovul; d. toate răspunsurile sunt corecte;
b. un singur spermatozoid fecundant; e. nici un răspuns nu este corect.
c. un ovul cu doi nuclei, şi atunci sarcina este
gemelară monovitelină; 12. După fecundaţie, zigotul se transformă în:
d. două ovule, şi atunci sarcina este gemelară a. embrion;
bivitelină; b. făt;
e. toate răspunsurile sunt corecte. c. corp galben;
d. corp alb;
5. Sexul copilului este determinat de: e. nici un răspuns nu este corect.
a. tipul spermatozoidului ce fecundează ovulul;
b. tipul ovului fecundat;
c. cromozomul sexual al ovului;
d. cromozomul somatic al spermatozoidului;
15
13. Placenta: 6. Spermatozoidul conţine:
a. este un organ endocrin; 1. 11 perechi de cromozomi somatici;
b. secretă estrogeni; 2. 22 de cromozomi somatici;
c. secretă progesteron; 3. cromozonul sexual X;
d. secretă gonadotrofine; 4. cromozomul sexual Y.
e. toate răspunsurile sunt corecte.
7. Zigotul conţine:
14. Placenta: 2. 22 perechi de cromozomi somatici;
a. este legată de făt prin cordonul ombilical; 3. 44 cromozomi somatici;
b. are rol de barieră numai pentru virusuri; 4. doi cromozomi sexuali;
c. asigură schimburile nutritive dintre făt şi mamă; 5. cromozomul sexual X sau Y.
d. toate răspunsurile sunt corecte.
e. nici un răspuns nu este corect. 8. Sexul copilului este determinat de:
1. tipul spermatozoidului ce fecundează ovulul;
15. Perioada gestaţională este de: 2. tipul ovului fecundat;
a. 120 de zile; 3. cromozomul sexual al ovului;
b. 9 săptămâni; 4. cromozomul sexual al spermatozoidului.
c. 280 de săptămâni;
d. 280 de zile; 9.Sexul feminin al copilului presupune ca în
e. nici un răspuns nu este corect. momentul fecundării:
1. spermatozoidul să posede cromozomul sexual X;
2. spermatozoidul să posede cromozomul sexual Y;
COMPLEMENT MULTIPLU 3. ovulul să posede cromozomul sexual Y;
4. spermatozoidul să aibă cromozomul sexual X şi
ovulul cromozomul sexual X.
1. Reproducerea defineşte procesul de:
10. Sexul masculin al copilului presupune ca în
1. perpetuare a organismelor vii;
momentul fecundării:
2. de eliminare a ovulului din ovar;
1. spermatozoidul să posede cromozomul sexual X;
3. de fecundare a spermatozoidului de către ovul;
2. spermatozoidul să posede cromozomul sexual Y;
4. de producere de indivizi noi.
3. ovulul să posede cromozomul sexual Y;
4. spermatozoidul să aibă cromozomul sexual Y şi
2. Fecundaţia:
ovulul cromozomul sexual X.
1. este internă;
2. este monospermică;
11. După fecundaţie, zigotul parcurge
3. are loc în trompele uterine
următoarele etape:
4. poate avea loc şi în uter.
1. se segmentează devenind embrion;
2. traversersează cavitatea uterină;
3. Pentru fecundare este necesar:
3. se transformă, după 3 zile, în făt;
1. un singur spermatozoid;
4. se fixează, după câteva zile, pe mucoasa uterină.
2. un singur ovul;
3. pătrunderea spermatozoidului în ovul;
12. Nidaţia:
4. creşterea volumului ovarului.
1. reprezintă procesul de fixare a zigotului pe
mucoasa uterină;
4. În urma fecundării:
2. reprezintă procesul de segmentare a zigotului;
1. poate apare o sarcină gemelară monovitelină, în
3. are loc în cavitatea uterină;
cazul ovulelor cu doi nuclei;
4. defineşte transformarea embrionului în făt.
2. zigotul se fixează pe mucoasa trompei uterină, în
cazul sarcinii normale;
13. Placenta:
3. poate apare o sarcină gemelară bivitelină, în
1. este un organ exocrin;
cazul fecundării concomitente a două ovule;
2. are formă discoidală;
4. fătul se transformă în zigot din luna a treia.
3. apare la pubertate;
4. asigură schimburile nutritive dintre mamă şi făt.
5. Ovulul fecundabil conţine:
1. 11 perechi de cromozomi somatici;
14. Placenta secretă:
2. 23 de cromozomi somatici;
1. estrogeni;
3. un cromozom sexual, X sau Y;
2. prolactină;
4. cromozomul sexual X.
3. progesteron;
4. testosteron.

16
15. Placenta:
1. este legată de făt prin cordonul ombilical;
2. are rol de barieră numai pentru virusuri;
3. există doar pe perioada unei sarcini;
4. după naştere, se transformă în corp galben.

16. Perioada gestaţională este de:


1. 9 luni;
2. 9 săptămâni;
3. 280 de săptămâni;
4. 280 de zile.

17