Sunteți pe pagina 1din 22

Modele de teste pentru totalizarea “ Morfologia si ultrastructura

microorganismelor. Metoda microscopica de diagnostic” 2020

1. CS Alegeți structura bacteriană mai frecvent implicată în adeziunea microorganismului de


ţesut:
a) Capsula
b) Peptidoglicanul
c) Pilii
d) Antigenul O
e) Flagelii

2. CS Selectați caracteristici specifice pentru micoplasme:


a) Lipsa peretelui celular.
b) Prezenţa granulaţiilor de volutină
c) Formarea sporilor
d) Lipsa incluziunilor de colesterol
e) Prezenţa peptidoglicanului

3. CS Selectați ce este caracteristic pentru clostridii:


a) Prezenţa sporilor ce nu depăşesc diametrul celulei.
b) Formarea sporilor care deformează celula
c) Przenţa granulaţiilor de volutină care deformează
d) Sunt acido- alcoolorezistente
e) Sunt gramnegative

4. CS Selectați particularităţile ce caracterizează bacilii :


a) Formează spori care deformează celula
b) Conţin granulaţii de volutină care deformează celula
c) Prezenţa sporilor ce nu depăşesc diametrul celulei
d) Sunt monotrichi
e) Sunt eucariote

6. CS Selectați ce ce este caracteristic pentru treponeme:


a) Posedă polimorfism pronunţat
b) Posedă flageli peritrichi
c) Sunt foarte rezistente în mediul extern
d) Posedă 4-8 spire neregulate
e) Posedă 8-12 spire identice după înălţime şi la aceeaşi distanţă între ele

7. CS Selectați ce este caracteristic pentru treponeme :


a) Posedă formă bacilară
b) Sunt asigurate cu flageli lofotrichi
c) Se cultivă uşor pe medii diferenţiale
d) Posedă 15-30 spire primare regulate mărunte
e) Mobilitatea se determină în geloză semilichidă

8. CS Selectați ce este caracteristic pentru peretele celular al micobacteriilor patogene alcoolo- şi


acidorezistente:
a) Cantitate mare de proteine
b) O cantitate mare de ceruri, lipide şi acizi graşi
c) Cantitate mare de peptidoglican
d) Cantitate mare de polizaharide
e) Toate de mai sus

9. CS Alegeți metodă de colorare pentru evidenţierea bacteriilor acidorezistente:


a) Gram
b) Ziehl-Neelsen
c) Neisser
d) Loeffler
e) Burii-Hins

10. CS Numiți metoda de colorare pentru evidenţierea flageilor:


a) Burri-Hins
b) Giemsa
c) Ziehl - Neelsen
d) Gram
e) Loeffler

11. CS Selectați metoda compusa de evidenţiere a granulațiilor de volutina:


a) Gram
b) Burri-Hins
c) Albert
d) Ziehl-Neelsen
e) Giemsa

12. CS Alegeți metoda compusa pentru evidenţierea capsulei:


a) Coloraţia Giemsa
b) Ziehl-Neelsen
c) Neisser
d) Burri-Hins
e) Loeffler

13. CS Selectați metoda de evidențiere a sporiilor :


a) Neisser
b) Burri-Hins
c) Loeffler
d) Aujeszki
e) Morozov

14. CS Selectați metoda de evidențiere a substanţei nucleare:


a) Tratarea cu acid sulfuric de 5%
b) Colorerea preparatului cu fucsină Ziehl
c) Prelucrarea frotiului cu alcool metilic şi eter
d) Reacţia microchimică Feulgen
e) Microscopia cu contrast de fază

15. CS Selectați elementul permanent de structură al celulei bacteriene:


a) Capsula
b) Flagelii
c) Ribosomii
d) Fimbriile
e) Granulaţiile de volutină

16. CS Selectați metodă microscopică utilizată pentru identificarea rapidă a microorganismelor


în prelevatul patologic:
a) Microscopia cu fond întunecat
b) Microscopia imunofluorescentă
c) Microscopia cu contrast de fază
d) Microscopia optică cu sistem de imersie
e) Microscopia optică cu obiectiv uscat

17. CS Selectați denumirea taxonomică care se scrie cu litere mici:


a) Clasa
b) Ordinul
c) Familia
d) Genul
e) Specia

18. CS Selectați particularitatea care nu este carateristica pentru specie:


a) Origine comună
b) Adaptate la un habitat anumit
c) Caracterizate prin metabolism similar
d) Elemente genetice plasmidice identice
e) Aparat genetic cromozomial identic

19. CS Selectați metoda de fixare a frotiurilor:


a) Biologică
b) Biofizică
c) Fizică
d) Sintetică
e) Biochimică

20. CS Selectați metoda de fixare a frotiurilor:


a) Biologică
b) Biofizică
c) Chimică
d) Sintetică
e) Biochimică

21. CS Selectați puterea de rezoluţie a microscopului optic:


a) 2,0 mkm
b) 0,2 mkm
c) 0,1 mkm
d) 0,01 mkm
e) 0,001 mkm

22. CS Precizați, care este scopul utilizării uleiului de imersie in microscopia optică:
a) Mărirea puterii de rezoluţie a microscopului
b) Contrastarea obiectului studiat
c) Păstrarea direcţiei razelor de lumină la ieşirea lor din preparat
d) Concentrarea razelor de lumină în obiectiv
e) Refractarea razelor de lumină

23. CS Precizați în baza căror particularități fizice uleiul de imersie este utilizat în microscopia
optică:
a) Măreşte puterea de rezoluţie a microscopului
b) Asigură un contrast mai bun al obiectului studiat
c) Posedă un coeficient de refracţie egal cu al sticlei
d) Concentrază razele de lumină în obiectiv
e) Posedă un coeficient de refracţie egal cu al aerului

24. CS Numiți cocii care se divid în două planuri reciproc perpendiculare :


a) Micrococii
b) Diplococii
c) Tetracocii
d) Sarcina
e) Staphylococii

25. CS Numiți cocii care se divid în trei planuri reciproc perpendiculare:


a) Micrococcus
b) Diplococcus
c) Tetracoccus
d) Sarcina
e) Staphylococcus

26. CS Numiți cocii care se divid în câteva planuri neregulate:


a) Micrococii
b) Diplococii
c) Tetracocii
d) Sarcinele
e) Staphylococii

27. CS Selectați varianta ce caracterizezază streptococii:


a) Se aranjează în perechi
b) Se aranjează în lanţuri scurte şi lungi
c) Se aranjează în grămezi neregulate
d) Se divid în câteva planuri
e) Se divid în planuri perpendiculare

28. CS Alegeți particularitatea ce caracterizează stafilococii :


a) Se aranjează în perechi
b) Se aranjează în lanţuri scurte şi lungi
c) Se aranjează în grămezi neregulate
d) Se divid într-un singur plan
e) Se divid în planuri perpendiculare

29. CS Numiți particularitatea care caracterizează tetracocii:


a) Se aranjează în perechi
b) Se aranjează în lanţuri scurte şi lungi
c) Se aranjează în grămezi neregulate
d) Se divid într-un singur plan
e) Se divid în 2 planuri reciproc perpendiculare

30. CS Precizați denumirea bacteriilor care conţin un fascicul de flageli la un pol:


a) Monotriche
b) Lofotriche
c) Amfitriche
d) Peritriche
e) Politriche

31. CS Precizați denumirea bacteriilor care conțin un fascicul de flageli la ambii poli :
a) Monotriche
b) Lofotriche
c) Amfitriche
d) Peritriche
e) Politriche

32. CS Precizați care grupe de microorganisme posedă flageli externi:


a) Coci
b) Spirochete
c) Rickettsii
d) Mycoplasme
e) Vibrioni

33. CS Precizați care grupe de bacterii posedă flageli externi:


a) Coccus
b) Spirochaeta
c) Rickettsia
d) Mycoplasma
e) Bacterium

34. CS Numiți particularitățile biologice ce caracterizează flagelii bacterieni:


a) Numărul lor variază până la câteva sute per celulă
b) Sunt factori de adeziune la celula gazdă
c) Sunt constituiţi din lipopolizaharide
d) Participă în conjugarea bacteriană
e) Se fixează de celulă prin corpusculii bazali

35. CS Numiți particularitățile biologice ce caracterizează flagelii bacterieni:


a) Numărul lor variază până la câteva sute per celulă
b) Sunt factori de adeziune la celula gazdă
c) Sunt constituiţi din proteine
d) Joacă rol în conjugarea bacteriană
e) Sunt fixaţi de ribozomi

36. CS Precizați care sunt particularitățile biologice de bază a capsulei bacteriene:


a) Conţine 90% peptidoglican
b) Conţine 5-20% lipoproteine
c) Este factor de menţinere a speciei în condiţii nefavorabile
d) Este un factor care asigură virulenţa bacteriei
e) Participă la sinteza peretelui celular

37. Selectaț moleculele de ADN extracromozomial:


a) particule Golgi
b) proteine
c) plasmide
d) lizozomi
e) sulfide
38. Selectati elementul de structură ce nu este specific pentru celulele procariote:
a) membrana celulara
b) plasmide
c) membrana nucleara
d) perete celular
e) granulații de volutina

39. Indicați care dintre următoarele este ordinea corectă:


a) Domeniu, Regn, Tip, Clasa, Ordin, Familie, Gen, Specie
b) Ordin, Familie, Gen, Specie, Domeniu, Regn Tip, Clasa
c) Tip, Clasa, Ordin, Familie, Gen, Specie, Domeniu, Regn
d) Gen, Specie, Regn, Tip, Clasa, Ordin, Domeniu, Familie
c) Specie, Regn, Domeniu, Clasa, Ordin, Tip, Gen, Familie

40. Selectați structura semipermeabilă ce efectuiaza transportului intern și extern:


a) membrana celulara
b) peretele celular
c) citoplasma
d) membrana nucleara
e) aparatul nuclear

41. Selectați forma încurbată (spiralată) de bacterii:


a) Sarcina
b) Bacillus
c) Bacterium
d) Clostridium
e) Borrelia

42. Indicați funcția peretelui cellular:


a) conferă formă celulei
b) asigură proecția celulei
c) antigenitate
d) menține presiunea osmotică
d) toate de mai sus

43. Indicați funcția glicocalixului bacterian:


a) barieră protectoare față de complement
b) menține presiunea osmotica internă
c) mobilitatea
d) redă forma celulei
e) are rol in conjugare bacteriilor

44. Selectați m/o care poseda flageli externi:


a) treponeme
b) vibrioni
c) spirochete
d) fungi
e) cocci

45. Indicati metoda indirectă de determinare a mobilității bacteriilor:


a) metoda Loeffler
b) metoda Ziehl-Neelsen
c) metoda Burri-Ginss
d) metoda Gram
e) preparatul umed intre lama si lamella

46. Indicați componența chimică a granulațiilor de volutină:


a) glicogen
b) amidon
c) sulf
d) polimetafosfați
e) lipide

47. Selectați proteina specifica flagelilor:


a) cheratina
b) flagelina
c) gelatina
d) ceazeina
e) toate de mai sus

48. Selectati incluziunile citoplasmatice:


a) glicogen
b) granulații de volutină
c) granule de sulf
d) toate de mai sus
e) niciuna de mai sus

49. Alegeți m/o cu conținut major de peptidoglican:


a) bacterii Gram-negative
b) bacterii Gram-positive
c) micoplasme
d) fungi
e) virusuri

50. Indicați structura celulară la care este present peptidoglicanul :


a) membrana celulară
b) glicocalix
c) sporii
d) peretele cellular
e) flagelii

51. Indicați localizarea cromosomul bacterian :


a) nucleolul
b) nucleul
c) nucleoidul
d) nucleotide
e) plasmide

52. Indicați ce este periplasma :


a) spatiu dintre membrana interna și externa ale bacteriilor gram-negative
b) spatiu dintre membrana interna și externa ale bacteriilor gram-pozitive
c) partea internă a citoplasmei
d) porțiunea interna a plasmidelor
e) spatiu dintre mezozomii laterali si mediali

53. Selectați m/o spiralat:


a) cocci
b) bacterium
c) bacillus
d) treponema
e) clostridium

54. Selectați structura responsabilă de adeziunea bcteriilor:


a) flagelii
b) sporii
c) plasmidele
d) ribosomii
e) pilii

55. Selectați elementul permanent al celulei procariote:


a) mitocondriile
b) lizosomii
c) aparatul Golgi
d) reticul endiplasmatic
e) peretele celular

56. Bacteriile ce nu poseda flageli nu au capacitatea să se:


a) reproducă
b) miște
c) adere la suprafețe
d) dezvolte(creasca) în agar nutritiv
e) transporte nutrienți

57. Selectați cocii cu aranjare in perechi sau solitari:


a) streptococii
b) staphilococii
c) diplococii
d) tetracocii
e) sarcina
58. Indicati incluziunile celulare cu importanță in diagnostic:
a) inccluziuni de sulf
b) incluziuni lipidice
c) incluziuni de glicogen
d) incluziuni de volutina
e) incluziuni de Ca

59. Selectati care element de structură nu este prezent la procariote:


a) flagelii
b) capsula
c) ribosomii
d) aparat Golgi
e) mezozomii

60. Selectati culoarea specifica pentru bacteriile Gram-pozitive:


a) violet
b) cafeniu-brun
c) verde
d) roz spre rosu
e) albastru

61. Selectați bacterii la care lipsește peretele cellular și au formă iregulată:


a) chlamydia
b) mycobacteria
c) mycoplasma
d) rickettsia
e) candida

62.Alegeți formle acelulare de m/o:


a) mycoplasma
b) chlamidia
c) rickettsia
d) virusuri
e) fungi

63. Selectați care din următoarele m/o posedă fimbrii:


a) bacterii gram-pozitive
b) bacterii gram-negative
c) bacterii acido-rezistente
d) bacterii mobile
e) cocii

64. Selectați metoda indirectă de evidențiere a sporilor:


a) Gram
b) Neisser
c) Aujeszky
d) Loefller
e) Burri-Ginss

65.Indicați locul de amplasare a porinelor:


a) membrana externă a bacteriilor gram-negative
b) peptidoglicanulbacteriilor gram-pozitive
c) spatiul periplasmatic al bacteriilor gram-pozitive
d) aparatul genetic
e) incluziunile

66. Selectati care din urmatoarele m/o sunt mai inferioare ca virusurile:
a) chlamydia
b) cyanobacteria
d) rickettsia
d) mycoplasma
e) prionii si viroizii

67. Selectați ținta de atac al lizozimului:


a) punți interpeptidice
b) partea glicanică
c) legături terapeptidice
d) acizi teichoici
e) toate de mai sus

68.Selectați ținta de atac a penicilinei:


a) acid N-acetil-muramic
b) N-acetil-glucozamina
c) terapeptid
d) punți iterpeptidice
e) lipidul A

69. Selectați numele savantului fondator al microscopiei optice:


a) Anton van Leeuwenhoek
b) Hans Jansen
c) Luis Pasteur
d) Robert Hooke
e) Ilia Mecinicov

70. Selectai bacteriile ce posedă mobilitate sporită:


a)treponeme
b) vibrioni
c) clostridii
d) micoplasme
e) chlamidii

71. Alegeți formele drepte de bacterii:


a) vibrio
b) clostridium
c) spirochete
d) tetracoci
e) micoplasme

72. Indicați compoziția chimică a sporilor:


a) lipide
b) dipicolonat de calciu
c) ceruri
d) protein
e) LPS( lipopolizaharide) )

73. Selectați reactivul ce nu se utilizeză in colorația Aujeszky:


a) tuș de China
b) albastru de metilen
c) HCl
d) fucsină carbolică
e) H2SO4

74. Indicați funcția sporilor:


a) participă in diviziune
b) asigură termorezistența
c) asigură nutriția bacteriei
d) asigură sinteza enzimelor
e) este sediul metabolismului lipidic

75.Alegeți metoda de fixare a frotiurilor din sputa:


a) în flacara spirtierei
b) amestecul Nikiforov
c) biochimic
d) fizic
e) latemperatura camerei

76. Indicați scopul metodei simple de colorare:


a) evidențiază peretele cellular
b) determină forma bacteriilor
c) determină compoziția chimică a bacteriilor
d) evidențiază sporii bacteriilor
e) evidențiază bacteriile acido-rezistente

77. Selectați primul reactiv utilizat in colorația Ziehl-Neelsen:


a) fucsina apoasă
b) HCl
c) fucsina carbolică
d) albastru de metilen
e) alcool

78. Selectați metoda directă in diagnosticul bolilor infecțioase :


a) metoda biochimica
b) examenul microscopic
c) intradermoreacțiile
d) serodiagnosticul
e) metoda biofizica

79. Selectați metoda indirectă in diagnosticul bolilor infecțioase :


a) serodiagnosticul
b) identificarea ADN sau ARN microbian
c) examenul bacteriologic
d) examenul microscopic
e) examenul biologic

80. Selectați forme celulare procariote de m/o:


a) virusuri
b) viroizi
c) prioni
d) eubacterii
e) fungi

81. Selectați forme polimorfe de bacterii:


a) coci
b) bastonașe
c) clostridii
d) micoplasma
e) spiralate

82. Alegeți elementul de structură ce posedă fenomen de metacromazie :


a) incluziuni de glicogen
b) incluziuni de sulf
c) incluziuni proteice
d) incluziuni de volutină
e) incluziuni lipidice

83. Selectați proprietațile specifice lipidului A:


a) determină efect toxic la bacteriile Gram+
b) determină efect toxic la bacteriile Gram –
c) funcție antigenică
d) favorizează fagocitoza
e) asigură metabolismul proteic

84. Alegeți metoda complexă de evidențiere a granulațiilor de volutină:


a) Burri-Ginss
b) Loeffler
c) Gram
d) Albert
e) Zeihl- Neelsen

85. Alegeți metoda microscopică de studiere a fimbriilor:


a) microscopia fluorescenta
b) microscopia optică cu imersie
c) microscopia optică cu obiectiv uscat
d) microscopia electronica
e) microscopia cu contrast de fază

86. Alegeți elementul characteristic micetelor:


a) capsula
b) acizii teichoici
c) acizii lipoteichoici
d) flageli
e) membrane nucleară

CM
1. CM Alegeti bacterii cu perete defective:
a) protoplaști
b) sferoplaști
c) spirochete
d) sarcina
e) forme L

2. CM Indicati funcțiile glicocalexului:


a) bariera protectoare
b) aderență la substrat
c) funcție antifagocitară
d) asigură mobilitatea bacteriilor
e) țintă de atac pentru antibiotic

3. Selectați funcțiile flagelilor:


a) funcție antigenică
b) asigură mobilitatea
c) țintă de atac pentru antibiotic
d) participa la diviziune
e) asigură chemotaxisul bacterian

4. Selectați metode indirecte de studiere a flagelilor:


a) insemințare in coloană
b) preparat lamă-lamelă
c) metoda Burri-Ginss
d) metoda Loeffler
e) preparat picatura suspendată

5. Selectați structurile ce asigura fixarea flagelului la bacteriile Gram pozitive:


a) membrane externă
b) peptidoglicanul
c) spațiu periplasmatic
d) membrana citoplasmatica
e) capsula

6. Selectați structurile ce asigură fixarea flagelului la bacteriile Gram negative:


a) membrana citoplasmatica
b) capsula
c) spațiu periplasmatic
d) peptidoglicanul
e) membrane externă

7. Selectați componentele de structură ale sporului:


a) perete sporal
b) membrane citoplasmatică
c) cortexul
d) tunică proteică
e) membrana externă

8. Selectați coloranții și reactivele utilizați in colorația Burri-Ginss:


a) violet de gențiană
b) tuș de China
c) fucsină carbolică
d) fucsină apoasă
e) albastru de metilen

9. Selectați tipurile de laboratoare in dependență de destinația lor:


a) clinico-diagnostice
b) de studii
c) de producere
d) bacteriologice
e) virusologice

10.Indicați compoziția chimică a virusurilor:


a) capsida
b) acizi nucleici
c) glicoproteine
d) granulații volutină
e) peptidoglycan

11. Indicați compoziția chimică a citoplasmei:


a) proteine
b) lipide
c) apa 80%
d) tionina
e) vitamin

12. Selectați coloranții bazici utilizați în microbiologie:


a) fucsina apoasă
b) fucsina acidă
c) crizoidină
d) albastru de metilen
e) metionina

13. Selectați funcțiile specifice acizilor lipotechoici:


a) sinteza proteinelor
b) adeziunea la cellule
c) efect toxic slab
d) crează sarcină electrică negativă
e) participă la respirația bacteriei

14. Selectați metode de evidențiere a peretelui cellular:


a) microscopia electronica
b) metoda Neisser
c) plasmoliză
d) plasmoptiză
e) metoda Loeffler

15. Numiți scopurile utilizarii colorației Gram:


a) diagnostic
b) evidențierea granulațiilor de volutină
c) sensibilitatea la antibiotice
d) evidențiera bacteriilor acidorezistente
e) determinarea acizilor nucleici

16. Selectați funcțiile peretelui cellular:


a) determină toxicitatea bacteriilor
b) reprezintă ținta de atc aunor enzyme
c) funcție de receptor
d) asigură mobilitatea bacteriilor
e) funcție antifagocitară

17. Enumerați funcțiile membranei citoplasmtice:


a) implicare in chemotaxie
b) implicare in sinteza fosfolipidelor
c) sinteza acizilor nucleici
d) asigură rezistența sporită in mediul extern
e) asigură transportul active

18. Enumerați metode directe d evidențiere MCP :


a) microscopia electronica
b) plasmoliza
c) plasmoptiza
d) metoda Burri-Ginss
e) Foelgen

19. Enumerați funcțiile specific capsulei:


a) împedică desicarea
b) rezervă nutritivă
c) specificitate antigenică(Ag H)
d) transfer de informație genetică
e) Asigură aderarea bacteriei la substrat

20.Selectați tipurile de pili bacterieni :


a) pili comuni (fimbrii)
b) pili conjugative
c) pili parietali
d) pili laterali
e) pili transversali

21.Selectați elemente specifice celulelor procariote :


a) perete cellular
b) aparat Golgi
c) membrana citoplasmatica
d) nucleolul
e) nucleoplasma

22. Selectați elemente specifice celulelor eucariote :


a) ribosomii 80S
b) perete cellular
c) mitocondrii
d) plasmide
e) reticul endoplasmatic

23.Selectați forme sferice de bacterii:


a) sarcine
b) diplococi lanceolați
c) tetracoci
d) clostridii
e) bacilli

24. Sectați metodele microscopice utilizate in microbiologie:


a) microscopia imunofluorescentă
b) microscopia optică cu imersie
c) microscopia optică cu obiectiv uscat
d) microscopia electronică
e) microscopia cu contrast de fază

25. Selectați subunitați de masură utilizate pentru m/o:


a) milimetri(mm)
b) micrometri(? )
c) nanometri( nm)
d) decimetri (dc)
e) picometri (pm)

26. Selectați elemente de structură specifice virusurilor:


a) capsida
b) capsomere
c) capsula
d) glicocalex
e) peplos

27. Selectați esența metodei simple de colorare:


a) determină forma bacteriei
b) evidențiază peretele cellular
c) determină aranjarea in frotiu
d) determină proprietațile tinctoriuale ale bacteriilor
e) evidențiază sporii bacteriilor

28. Selectați metode complexe de colorare:


a) Gram
b) Aujeszky
c) Zeihl-Neelsen
d) Loeffler(granulații de volutină)
e) nici una de mai sus
29. Selectați elementele de structură a virusurilor complexe:
a) nucleocapsida
b) supercapsida
c) capsula
d) perete cellular
e) acizi nucleici

30. Selectați compoziția chimică a supercapsidei :


a) glicoproteine
b) lipide
c) protein transmembranare
d) acizi teichoici
e) proteaze

31. Selectați etapele de repplicare virale:


a) adsorbția
b) chemotxia
c) penetrarea
d) decapsidarea
e) biosinteza

32. Alegeți metode de eliberare a virionilor din celula gazdă :


a) inmugurire
b) liza celulei
c) translocare
d) eflux
e) fuziune

33. Selectați elementelede structură ce asigură adeziunea m/o:


a) perete cellular
b) capsula
c) fimbrii
d) sporii
e) membrana citoplasmatică

34. Selectați funcțiile pililor:


a) adeziune
b) asigură virulența
c) pastrează informația genetică
d) participă la conjugarea bacteriilor
e) asigură mobilitatea

35.Selectați reactivele utilizate in colorația Albert:


a) fucsina apoasă
b) soliție iodată Gensen
c) HCl
d) colorantul Albert
e) tanină

36. Enumerați metode microscopice de studiere a preparatelor native:


a) microscopia cu contrast de fază
b) microscopia cu fond negru
c) microscopia electronică
d) microscopia optică cu obiectiv uscat
e) microscopia luminiscentă

37. electați tipurile de plasmide bacteriene :


a) plasmide tox
b) plasmide col
c) plasmide V
d) plasmide R
e) plasmideHly

38. Selectați elemente nepermanente a celulei bacteriene:


a) acizi nucleici
b) sporul bacterian
c) capsula
d) membrana citoplasmatică
e) ribosomii

39.Selectați particularitațile specifice ordinului Firmicutes:


a) perete cellular gros
b) in peretele cellular predomină peptidoglicanul
c) sunt Gram positive
d) peretele cellular lipsește
e) sunt Gram negative

40. Selectati compoziția chimica a peretelui cellular:


a) peptidoglycan
b) acizi teichoici
c) sulf
d) asparagine
e) fosfolipide

41.Selectați caracteristicile nucleoidului:


a) se gasește liber in citoplasmă
b) este legat de mezosomii septali
c) este legat de mezosomii laterali
d) conține ADN circular
e) conține ADN dublu catenar

42. Indicați compoziția chimica a granulațiilor de volutină:


a) proteine
b) metafosfați
c) polimetafosfați
d) acizi teichoici
e) lipidul A

43. Selectați particularitațile biologice specifice micetelor:


a) sunt microorganisme procariote
b) sunt microorganisme eucariote
c) sunt formate din miceliu de substrat și aerian
d) hifele septate și neseptate
e) se inmulțesc prin diviziune directa

44. Selectați elemente de structură caracteristice fungilor:


a)nucleu diferențiat
b) mitocondrii
c) microcapsulă
d) complex Golgi
e) endoflageli

45. Alegeți tipurile de multiplicare a fungilor:


a) înmugurire
b) sporulare
c) germinare
d) biosinteza
e) transducție

46. Selectați caracteristici specifice genului Mucor:


a) miceliu neseptat
b) prezența sporangiilor
c) endospori
d) exospore
e) miceliu septat

47. Selectați caracteristici specifice genului Aspergillus:


a) miceliu septat
b) exospori
c) conidiospor unicellular
d) miceliu neseptat
e) pili conjugativi

48. Selectați caracteristici specifice genului Penicillium:


a) miceliu pluricelular
b) conidioforul ramificat
c) formează sterigme
d) formeză microcapsule
e) prezența endosporilor

52. CM Numiți condițiile care asigură rezistența înaltă a sporilor faţă de factorii nefavorabili ai
mediului
a) Conţinut sporit de lipoproteine
b) Conţinut sporit de săruri de Ca
c) Cantităţi considerabile de acid dipicolinic
d) Prezenţa polimetafosfaţilor
e) Lipsa apei libere

53. CM Numiți reactivele care se utilizează în coloraţia Gram:


a) Violet de gentiană
b) Acidul clorhidric de 0,5%
c) Fucsină fenicată
d) Fucsină apoasă
e) Soluţia Lugol

54. CM Numiți reactivele care se aplică în coloraţia Gram:


a) Albastru de metilen
b) Vezuvina
c) Fucsina Pfeiffer
d) Soluţia Lugol
e) Alcool cu iod

55. CM Selectați reactivele care se utilizează în coloraţia Ziehl-Neelsen:


a) Fucsina Pfeiffer
b) Fucsină fenicată
c) Acid clorhidric de 0,5%
d) Acid sulfuric 5%
e) Albastru de metilen

56. CM Selectați reactivele care se utilizează în coloraţia Ziehl-Neelsen:


a) Fucsină fenicată
b) Violet de genţiană
c) Albastru de metilen
d) Acid sulfuric de 5%
e) Acid clorhidric de 0,5%

57. CM Alegeți reactivele care se utilizează în coloraţia Aujeszky:


a) Fucsina Ziehl
b) Fucsina Pfeiffer
c) Acid clorhidric de 0,5%
d) Acid sulfuric de 5%
e) Albastru de metilen

58. CM Numiți reactivele care se aplică în coloraţia Burri-Hins:


a) Acid sulfuric de 5%
b) Fucsină apoasă
c) Tuş de China
d) Fucsină fenicată
e) Albastru de metilen

59. CM Selectați grupele în care se împart bacteriile în dependență de dispoziţia flagelilor:


a) Monotriche
b) Amfitriche
c) Lofotriche
d) Peritriche
e) Politriche

60. CM Numiți metodele de colorare prin care se studiază caracterele tinctoriale ale bacteriilor:
a) Cu fucsină apoasă
b) Cu albastru de metilen
c) Prin metoda Gram
d) Prin metoda Ziehl-Neelsen
e) Metoda Burri

61. CM Precizați modul de situare a sporilor la bacterii:


a) Bipolar
b) Terminal
c) Subterminal
d) Central
e) Lateral

62. CM Selectați compușii chimici care fac parte din componenţa membranei citoplasmatice:
a) Proteine
b) Glucide în cantităţi mari
c) Fosfolipide
d) Acidul teichoic la bacteriile grampozitive
e) Oxidoreductaze
63. CM Selectați modul de aranjare a formelor sferice de bacterii în frotiu:
a) În perechi
b) În lanţuri
c) În formă de brăduţ inversat
d) În formă icosaedrică
e) În ciorchine
64. CM Numiți funcții realizate de capsula bacteriană:

a) Protejează bacteria de acţiunea factorilor imuni umorali


b) Este sediul oxidoreductazelor
c) Asigură rezistenţa bacteriei în mediul extern
d) Participă activ în sporogeneză
e) Este un factor antifagocitar

65. CM Selectați compușii chimici care fac parte din componenţa chimică a capsulei:
a) Flagelina
b) Peptidoglicanul
c) Polizaharide
d) Fosfolipide
e) Polipeptide

66. CM Precizați variantele formelor filamentoase caracteristice spirochetelor:


a) Forme filamentoase fine, mobile, cu 1-2 spire
b) Forme filamentoase cu 4-8 spire mari neregulate
c) Forme filamentoase cu 8-12 spire mici regulate
d) Forme filamentoase cu peste 20 spire primare mărunte
e) Forme filamentoase aspiralate

67. CM Alegeți metodele de studiere a mobilității bacteriilor:


a) În microscopul cu fond negru
b) În microscopul cu contrast de fază
c) În microscopul electronic
d) În microscopul luminiscent
e) În coloană de geloză semilichidă

68. CM Selectați care component chimic predomină în structura peretelui celular al bacteriilor
gram-pozitive:
a) Peptidoglicanul
b) Lipoproteine
c) Lipopolizaharide
d) Acizi teichoici
e) Sulfolipide

69. CM Numiți elementele de structură utilizate pentru identificarea bacteriilor:


a) Fimbriilor
b) Capsulei
c) Pililor sexuali
d) Flagelilor
e) Granulaţiilor de volutină

70. CM Numiți metodele de fixarea a frotiurilor:


a) Biologică
b) Biofizică
c) Fizică
d) Chimică
e) Biochimică

71. CM Numiți categoriile taxonomice utilizate pentru denumirea speciei de bacterii:


a) Specia
b) Genul
c) Familia
d) Ordinul
e) Clasa

72. CM Numiți categoriile taxonomice care se scriu cu litere majuscule:


a) Clasa
b) Ordinul
c) Familia
d) Genul
e) Specia

73. CM Selectați care particularități caracterizează reprezentanții speciei bacteriene ca o totalitate


de indivizi care posedă
a) Origine comună
b) Adaptate la un habitat anumit
c) Aparat genetic cromozomial identic
d) Elemente genetice plasmidice identice
e) Metabolism similar

74. CM Selectați cocii care se divid într-un singur plan:


a) Micrococcus
b) Diploccus
c) Tetracoccus
d) Streptococcus
e) Sarcina

75. CM Selectați cocii care se divid în câteva planuri :


a) Micrococcus
b) Diplococcus
c) Tetracoccus
d) Staphylococcus
e) Sarcina

76. CM Selectați cocii care se divid în câteva planuri reciproc perpendiculare:


a) Micrococcus
b) Diploccus
c) Tetracoccus
d) Staphylococcus
e) Sarcina

77. CM Selectați particularitățile caracteristice streptococilor:


a) Se divid în 2 planuri reciproc perpendiculare
b) Se divid într-un singur plan
c) Se divid în câteva planuri
d) Se aranjează în lanţuri de diferită lungime
e) Se aranjează în grămezi

78. CM Selectați particularitățile caracteristice stafilococilor:


a) Se divid în 2 planuri reciproc perpendiculare
b) Se divid într-un singur plan
c) Se divid în câteva planuri
d) Se aranjează în lanţuri de diferită lungime
e) Se aranjează în grămezi neregulate

79. CM Selectați bacteriile care se referă către formele alungite de microorganisme:


a) Bacterium
b) Mycoplasma
c) Bacillus
d) Rickettsia
e) Clostridium

80. CM Selectați coloranții utilizați pentru colorarea bacteriilor:


a) Hematoxilina
b) Albastru de metilen
c) Fucsina
d) Tionina
e) Violetul de genţiană

81. CM Selectați particularitățile caracteristice pentru celulele eucariote:


a) Posedă ribozomi cu constanta de sedimentare 80S
b) Au membrană nucleară
c) Conţin mezosomi
d) Conţin reticul endoplasmatic
e) Posedă ribozomi cu constanta de sedimentare 70S

82. CM Selectați particularitățile caracteristice pentru celulele procariote:


a) Posedă ribozomi cu constanta de sedimentare 80S
b) Au membrană nucleară
c) Conţin mezosomi
d) Conţin reticul endoplasmatic
e) Posedă ribozomi cu constanta de sedimentare 70S

83. CM Selectați categoriile taxonomice care denumesc speciile bacteriene:


a) Schizomycetes
b) Micrococcaceae
c) Staphylococcus aureus
d) Bacillus
e) Bacillus anthracis

84. CM Selectați grupul de bacterii care posedă mobilitate:


a) Coccus
b) Bacterium
c) Rickettsia
d) Vibrio
e) Spirillum

85. CM Selectați particularitățile care caracterizează plasmidele bacteriene:


a) Prezintă elemente genetice cromozomiale
b) Sunt elemente genetice extracromozomiale
c) Sunt independente de cromozomul bacterian
d) Poartă un caracter de specie
e) Poartă un caracter de tulpină

86. CM Selectați particularitățile care caracterizează nucleoidul bacterian:


a) Este înconjurat de membrană nucleară
b) Este legat de mezosomii laterali
c) Este legat de mezosomii septali
d) Conţine o macromoleculă circulară de ADN
e) Constituie o moleculă de ADN dublucatenară

87. CM Selectați particularitățile care caracterizează pilii bacterieni:


a) Sunt mai scurţi şi mai subţiri decât flagelii
b) Sunt mai lungi şi mai groşi decât flagelii
c) Au o grosime şi lungime egală cu a flagelilor
d) Sunt constituiţi din subunităţi proteice
e) Conţin subunităţi lipopolizaharidice

88. CM Selectați particularitățile care caracterizează pilii bacterieni:


a) Reprezintă organe de locomoţie ale bacteriilor
b) Joacă rol în adeziunea bacteriilor la substratul celular
c) Pilii sexuali au o structură tubulară
d) Joacă rol în conjugarea bacteriilor
e) Conţin proteină de tip "flagelină"

89. CM Selectați compușii chimici din care este constituită membrana citoplasmatică:
a) Acizi nucleici
b) Fosfolipide
c) Steroli
d) Proteine
e) Porine

90. CM Numiți functiile biologice realizate de membrana citoplasmatică:


a) Este sediul enzimelor de biosinteză a flagelilor
b) Prin ea are loc eliberarea enzimelor hidrolitice
c) Menţine forma stabilă a celulei
d) Prezintă o barieră osmotică
e) Asigură transportul activ al nutrienţilor în interiorul celulei

91. CM Selectați compușii chimici ce se conțin în peretele celular al bacteriilor grampozitive:


a) Lipopolizaharide
b) Membrana externă
c) Acizi teihoici
d) Acizi lipoteichoici
e) Peptidoglican

92. CM Numiți modul de arangare a sporului in celula bacteriană:


a) Terminală
b) Bipolară
c) Subterminală
d) Centrală
e) Haotică

93. CM Numiți elementele de structura a virusurilor:


a) Capsomeri
b) Capsidă
c) Supercapsidă
d) Endospori
e) Exospori

95. CM Selectați particularitățile nucleoidului bacterian:


a) Conţine un set haploid de cromozomi
b) Conţine un set diploid de cromozomi
c) Cromozomul este suprarăsucit în jurul unui miez de ARN
d) Este constituit dintr-un singur cromozom
e) Constituie o moleculă cu lungimea de 1000 mkm

S-ar putea să vă placă și