Sunteți pe pagina 1din 16

Biochimie -Totalizarea 3

373.Lipidele sunt:
[x] substanţe organice solubile în solvenţi organici
[x] substanţe organice insolubile în apă

374. Selectati lipidele de rezerva:


[x] Trigliceride

375. Selectati lipidele cu rol structural:


[x] Glicerofosfolipide

376.Selectati lipidele amfipatice:

[x] Fosfatidilcolina
[x] Sfingomielina

377. Selectati lipidele nepolare:

[x] Trigliceridele

378. V Metab lipidelor A3 Funcţiile lipidelor:

[x] energetică
[x] izolatoare
[x] structurală

379. V Metab lipidelor A3 Clasificarea structurală a lipidelor:


[x] saponifiabile
[x] nesaponifiabile

380. V Metab lipidelor A3 După rolul biologic lipidele se clasifică în:

[x] structurale
[x] de rezervă

381. V Metab lipidelor A3 După proprietăţile fizico-chimice lipidele se clasifică în:

[x] amfifile
[x] neutre

382. V Metab lipidelor A3 În celulele şi ţesuturile omului predomină următorii acizi graşi:

[x] oleic
[x] palmitic
[x] stearic

383. V Metab lipidelor A3 Pentru organismul uman sunt esenţiali următorii acizi graşi:

[x] linolenic
[x] linoleic
384. V Metab lipidelor A1 Care din acizii graşi enumeraţi posedă cea mai mică temperatură de
topire?

[x] arahidonic (С20:4)

385. V Metab lipidelor A1 Care din acizii graşi enumeraţi posedă cea mai mică temperatură de
topire?

[x] butiric (C4)

386. V Metab lipidelor A3 Acilglicerolii: STR. TG

[x] este lipida neutra


[x] reprezintă o formă de stocare a energiei

387. V Metab lipidelor A3 Glicerofosfolipidele:

[x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic


[x] sunt componentele membranelor biologice

388. V Metab lipidelor A3 Lecitinele şi cefalinele:

[x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic


[x] sunt lipide structurale

389. V Metab lipidelor A3 Fosfatidilcolina: STRUCTURA

[x] constituienţi a membranelor biologice


[x] poate fi sintetizata prin metilarea fosfatidiletanolaminelor

390. V Metab lipidelor A1 Fosfatidiletanolamina: structura

[x] se obţine din fosfatidilserină prin decarboxilare

391. V Metab lipidelor A3 Fosfatidilcolina şi fosfatidiletanolamina:

[x] sunt componenţii principali ai membranelor celulare


[x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic

392. V Metab lipidelor A1 Care din compuşii de mai jos au caracter acid?

[x] fosfatidilserina

393. V Metab lipidelor A3 Colesterolul: STRUCTURA

[x] este derivat al ciclopentanperhidrofenantrenului


[x] posedă o grupă hidroxil în ciclul A la C3
[x] posedă o legătură dublă în ciclul B la C5

394. V Metab lipidelor A3 Colesterolul: Structura de sus


[x] este Precursorul acizilor biliari
[x] intra in componenta membranelor biologice
395. COLESTEROLUL: Structura de sus
[x] este precursorul hormonilor steroidieni
[x] este sintetizat din AcetilCoA
396. COLESTEROLUL: Structura de sus
[x] este precursorul hormonilor steroizi
[x] se sintetizeaza din AcetilCoA
[x] este precursorul Vit D3

397. V Metab lipidelor A3 Acizii biliari:

[x] se sintetizează din colesterol


[x] sunt compuşi polari
[x] participă la emulsionarea grăsimilor

398. V Metab lipidelor A1 Componentele lipidice ale membranelor celulare sunt:

[x] fosfogliceridele, sfingomielinele, gangliozidele, cerebrozidele şi colesterolul

399. V Metab lipidelor A3 Proprietătile principale ale membranei

[x] fluiditatea
[x] asimetria

400. V Metab lipidelor A3 Proteinele membranelor biologice:

[x] pot fi superficiale, semiintegrale sau integrale


[x] formează legături atât cu lipidele, cât şi cu glucidele membranare
[x] îndeplinesc funcţiile de transport transmembranar, recepţie, comunicare intercelulară, antigenică

401. V Metab lipidelor A3 Glucidele membranelor biologice sunt:

[x] prezentate masiv pe suprafeţele ce nu contactează cu citoplasma


[x] fixate covalent de lipide sau proteine
[x] responsabile de comunicarea intercelulară

402. V Metab lipidelor A3 Lipidele sunt componente indispensabile ale raţiei alimentare,
deoarece:

[x] asigură aprovizionarea cu acizi graşi esenţiali


[x] asigură absorbţia vitaminelor liposolubile

403. V Metab lipidelor A3 Digestia lipidelor alimentare la adulţi:

[x] are loc în duoden


[x] se digeră doar lipidele emulsionate

404. V Metab lipidelor A1 Scindarea completă a triacilgliceridelor în tractul gastro-intestinal


necesită:

[x] lipazele pancreatice şi intestinale

405. V Metab lipidelor A3 Acţiunea enzimelor lipolitice din tractul gastro-intestinal:


[x] fosfolipazele (A1, A2, C, scindează fosfogliceridele
[x] colesterolesteraza scindează colesterolul esterificat

406. V Metab lipidelor A3 Hidroliza lipidelor alimentare duce la formarea:

[x] 2-monogliceridelor
[x] acidului fosforic

407. V Metab lipidelor A3 Mecanismele de absorbtie ale lipidelor în tractul gastro-intestinal:

[x] acizii graşi cu catenă scurtă şi glicerolul - prin difuzie simplă


[x] acizii graşi cu catenă lungă, 2-monogliceride, colesterolul - prin difuzie micelară

408. V Metab lipidelor A3 Referitor la micelele lipidice sunt corecte afirmatiile:

[x] conţin acizi graşi cu catenă lungă, monogliceride şi colesterol


[x] se absorb în spatiile intervilozitare la nivelul jejunului

409. V Metab lipidelor A3 Soarta produselor digestiei lipidelor absorbite în intestin:

[x] se includ în resinteza lipidelor complexe în enterocite


[x] lipidele resintetizate interacţionează cu apoproteinele şi formează chilomicronii

410. V Metab lipidelor A3 Chilomicronii:

[x] apoproteina de bază este apo B48


[x] transportă trigliceridele exogene

411. V Metab lipidelor A3 Catabolismul chilomicronilor:

[x] resturile chilomicronice se supun hidrolizei în hepatocite


[x] sunt hidrolizaţi de lipoproteinlipaza
[x] lipoproteinlipaza este activată de insulină

412. V Metab lipidelor A3 VLDL:

[x] apoproteina principală este apoB100


[x] transportă trigliceridele sintetizate în ficat din excesul de glucide

413. V Metab lipidelor A3 Catabolismul VLDL:

[x] sunt degradate de lipoproteinlipază


[x] se transformă în plasmă în LDL prin acumulare de colesterol

414. V Metab lipidelor A3 LDL :

[x] contin apoB100


[x] transportă colesterolul spre tesuturi

415. V Metab lipidelor A3 HDL:

[x] sunt sintetizate si secretate de hepatocite şi enterocite


[x] transportă colesterolul de la ţesuturi spre ficat
416. V Metab lipidelor A1 Activarea acizilor graşi (AG) (beta-oxidarea acizilor graşi):

[x] AG + ATP + HS-CoA → acil-CoA + AMP + PPi

417. V Metab lipidelor A3 Activarea acizilor graşi (AG) (beta-oxidarea acizilor graşi):

[x] este prima etapă a oxidării AG în ţesuturi


[x] reacţia este catalizată de acil-CoA sintetaza

418. V Metab lipidelor A3 Transportul acizilor graşi (AG) din citoplasmă în mitocondrii în procesul
beta-oxidării:

[x] în proces participă carnitin-acil-transferazele I şi II


[x] sistemul-navetă transportă numai AG activaţi

419. V Metab lipidelor A3 Beta-oxidarea acizilor graşi (AG):

[x] se desfăsoară în matricea mitocondriilor


[x] constă în scindarea completă a acil-CoA până la acetil-CoA

420. V Metab lipidelor A1 Spirala Lynen (beta-oxidare implică desfasurarea unei succesiuni de 4
reacţii. Ordinea lor corectă este:

[x] dehidrogenare, hidratare, dehidrogenare, clivare

421. V Metab lipidelor A1 Transformarea acil-CoA (prima reacţie a beta-oxidarii acizilor graşi):

[x] este catalizată de enzima acil-CoA dehidrogenaza FAD-dependentă

422. V Metab lipidelor A1 Produşii dehidrogenării acil-CoA ( primei reactii a beta-oxidării acizilor
graşi) sunt:

[x] trans-enoil-CoA + FADH2

423. V Metab lipidelor A3 A doua reacţie a beta-oxidării acizilor graşi:

[x] este catalizată de enzima enoil-CoA hidrataza


[x] produsul reacţiei este beta-hidroxiacil-CoA

424. V Metab lipidelor A1 Produsul reacţiei a doua a beta-oxidării acizilor graşi:

[x] beta-hidroxiacil-CoA

425. V Metab lipidelor A1 A treia reacţie a beta-oxidării acizilor graşi este:

[x] dehidrogenarea beta-hidroxiacil-CoA

426. V Metab lipidelor A1 Produşii reacţiei a 3-a a beta-oxidării şi enzima ce catalizează această
reacţie:

[x] beta-cetoacil-CoA + NADH + H+ hidroxiacil-CoA dehidrogenaza


427. V Metab lipidelor A1 Selectaţi a 4-a reacţie a beta-oxidării şi enzima ce catalizează această
reacţie:
[x] scindarea beta-cetoacil-CoA tiolaza

428. V Metab lipidelor A3 În rezultatul unei spire de beta-oxidare, acizii graşi suferă urmatoarele
modificări:

[x] se oxidează
[ ] se reduc
[ ] se scurtează cu 4 atomi de carbon
[x] se scurtează cu 2 atomi de carbon

429. V Metab lipidelor A1 Câte spire parcurge (1), câte molecule de acetil-CoA (2) şi câte
molecule de ATP (3) se formează la oxidarea completă a acidului palmitic (C16):

[]6 8 131
[]6 7 114
[x] 7 8 130
[]5 6 121
[]8 9 143

430. V Metab lipidelor A3 Utilizarea acetil-CoA:

[x] se oxidează în ciclul Krebs


[ ] se utilizează pentru sinteza aminoacizilor
[x] se utilizează pentru sinteza acizior graşi
[ ] se include în gluconeogeneză
[x] se utilizează în cetogeneză

431. V Metab lipidelor A1 Corpii cetonici sunt următorii compuşi:

[ ] acetona, acidul acetic, acidul beta-hidroxibutiric


[ ] acidul acetoacetic, acidul valerianic, acidul lactic
[ ] acidul beta-hidroxibutiric, acidul piruvic, acidul malic
[x] acetona, acidul acetoacetic, acidul beta-hidroxibutiric
[ ] acidul beta-aminobutiric, acidul fumaric, acidul acetic

432. V Metab lipidelor A3 Referitor la compusul sunt corecte afirmaţiile: FORMULA


O O
|| ||
CH3-C-CH2-C-OH

[x] este un corp cetonic


[x] compusul reprezintă acidul acetoacetic
[ ] se utilizează în ficat
[ ] se sintetizează în ţesuturile extrahepatice
[ ] concentraţia sangvină a compusului este micşorată în diabetul zaharat

433. V Metab lipidelor A3 Beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA poate fi utilizat pentru:


[x] sinteza corpilor cetonici
[ ] sinteza aminoacizilor
[ ] beta-oxidare
[x] sinteza colesterolului
[ ] sinteza glucozei
434. V Metab lipidelor A3 Utilizarea corpilor cetonici în ţesuturi

[ ] sunt utilizaţi doar de ficat


[x] sunt utilizaţi eficient de miocard, creier, muşchii scheletici ca sursă de energie
[x] necesită prezenţa oxaloacetatului
[ ] pot fi convertiţi în piruvat, apoi în glucoză
[x] acumularea lor conduce la cetoacidoză

435. V Metab lipidelor A3 Afirmaţii corecte referitor la corpii cetonici:

[x] în inaniţie prelungită creierul utilizează corpi cetonici


[ ] nivelul corpilor cetonici se măreşte în fenilcetonurie
[ ] concentraţia corpilor cetonici este scazută în diabetul zaharat insulino-dependent
[x] în inaniţie corpii cetonici sunt combustibil excelent pentru miocard
[ ] concentraţia corpilor cetonici este scazută în boala Hartnup

436. V Metab lipidelor A3 Cetonemia:

[x] poate apărea în inaniţie


[ ] poate fi generată de o dietă săracă în lipide
[ ] este determinată de o raţie bogată în glucide
[x] este cauzată de sinteza sporită a corpilor cetonici în ficat
[ ] este determinată de utilizarea intensă a corpilor cetonici în ţesuturi

437. V Metab lipidelor A3 Referitor la acetoacetat sunt corecte afirmaţiile: FORMULA


O O
|| ||
CH3-C-CH2-C-OH

[x] spontan prin decarboxilare generează acetona


O OH
|| |
[x] poate fi redus la beta-hidroxibutirat OH - C - CH2 – CH – CH3
[ ] se sintetizează din malonil-CoA
[x] sinteza lui are loc in ficat
[ ] se utilizează ca substrat energetic în ficat

438. V Metab lipidelor A3 Deosebirile dintre oxidarea şi biosinteza acizilor graşi:


[ ] sinteza acizilor graşi are loc în mitocondrii, iar oxidarea - în citozol
[x] la sinteza acizilor graşi intermediarii sunt legaţi de ACP, iar la oxidare - cu HSCoA
[x] la oxidare se utilizează NAD+ şi FAD, la sinteză - NADPH
[ ] enzimele beta-oxidării sunt asociate în complex polienzimatic, iar enzimele sintezei - nu
[x] la sinteză participă restul malonil, iar la beta-oxidare – nu
439. V Metab lipidelor A3 Biosinteza acizilor graşi:
[ ] are loc în mitocondrii
[x] enzimele sintezei sunt organizate în complex polienzimatic
[ ] enzimele nu sunt predispuse la asociere
[x] în reacţiile de oxido-reducere participă NADPH
[ ] ca donator de H se utilizează NADH

440. V Metab lipidelor A3 Biosinteza acizilor graşi:

[x] intermediarii sintezei sunt legaţi la gruparea SH a ACP


[x] enzimele formează complexul acid gras-sintaza
[x] donator activ de unităţi carbonice este restul malonil
[ ] ca donator de unităţi carbonice serveste acetil-CoA
[ ] sinteza se petrece exclusiv în absenţa CO2

441. V Metab lipidelor A1 Indicaţi compusul iniţial în sinteza acizilor graşi (1) şi forma sa de
transport din mitocondrie în citozol (2):

[ ] butiril-CoA citrat
[ ] hidroxibutirat carnitină
[ ] acidul fumaric oxaloacetat
[ ] acetil-CoA aspartat
[x] acetil-CoA citrat

442. V Metab lipidelor A3 Transportul acetil-CoA din mitocondrie în citozol (biosinteza acizilor
graşi):

[ ] transportul este activ


[x] este realizat de sistemul-navetă al citratului
[ ] pentru transport se utilizează GTP
[x] este însoţit de generarea NADPH necesar pentru biosinteza acizilor graşi (malic enzim
[ ] la transport participă enzima acetil-CoA carboxilaza

443. V Metab lipidelor A3 Enzimele implicate în transportul acetil-CoA din mitocondrie în citozol
(biosinteza acizilor graşi):

[ ] piruvat dehidrogenaza
[x] citratliaza
[x] enzima malică
[ ] succinat dehidrogenaza
[ ] fumaraza

444. V Metab lipidelor A3 Biosinteza malonil-CoA (sinteza acizilor graşi):

[x] este o reacţie de carboxilare a CH3-CO-SCoA


[ ] ca coenzimă acetil-CoA carboxilaza utilizează vitamina B6
[x] carboxilarea necesită ATP şi biotină
[ ] ca coenzimă acetil-CoA carboxilaza utilizează vitamina B1
[ ] sinteza necesită 2 molecule de ATP
445. V Metab lipidelor A3 Sintaza acizilor graşi:

[x] este un complex multienzimatic


[x] catalizează reacţiile sintezei acizilor graşi, cu excepţia formării malonil-CoA
[x] conţine proteina purtătoare de acil (ACP)
[ ] reprezintă un tetramer enzimatic
[ ] conţine două grupări -OH la care se leagă intermediarii biosintezei

446. V Metab lipidelor A1 Activatorul (1) şi inhibitorul (2) acetil-CoA carboxilazei (enzima
reglatoare a sintezei acizilor graşi):

[ ] ATP ADP
[ ] AMP ATP
[ ] malonat AMP
[ ] acetoacetat citrat
[x] citrat palmitoil-CoA

447. V Metab lipidelor A3 Donator de echivalenţi reducători în sinteza acizilor graşi servește
NADPH generat în:

[ ] ciclul acizilor tricarboxilici


[ ] glicoliză
[x] reacţia catalizată de enzima malică
[ ] oxidarea acidului glucuronic
[x] calea pentozo-fosfat de oxidare a glucozei

448. V Metab lipidelor A3 Biosinteza propriu-zisă a acizilor graşi:

[x] începe cu legarea acetilului şi a malonilului la ACP


[ ] ambii radicali se leagă la gruparea -SH a cisteinei
[ ] în reacţiile de transfer al resturilor acetil şi malonil se utilizează ATP
[x] reacţiile sunt catalizate de acetiltransacilaza şi maloniltransacilaza
[ ] reacţiile sunt catalizate de acetil-CoA sintază

449. V Metab lipidelor A3 Reacţia de sinteză a beta-cetoacil-ACP (biosinteza propriu-zisă a


acizilor graşi):

[x] este reacţia de condensare a acetilului cu malonilul


[ ] este reacţia-cheie reglatoare a biosintezei acizilor graşi
[ ] este însoţită de consumul unei molecule de CO2
[x] este catalizată de enzima beta-cetoacil-ACP sintaza
[ ] este catalizată de enzima tiolaza

450. V Metab lipidelor A3 Reacţia de reducere a beta-cetoacil-ACP (biosinteza propriu-zisă a


acizilor graşi):
[x] ca donator de hidrogeni se utilizează NADPH
[ ] beta-cetoacil-ACP este transformat în enoil-ACP
[x] beta-cetoacil-ACP este redus la beta-hidroxiacil-ACP
[ ] beta-cetoacil-ACP este transformat în acil-ACP
[ ] ca donator de hidrogeni se utilizează NADH

451. V Metab lipidelor A1 Enzima (1) şi produşii transformării (2) enoil-ACP (biosinteza propriu-
zisă a acizilor graşi):
[ ] enoil-ACP hidrataza butiril-ACP + FAD
[ ] enoil-ACP hidrolaza acetoacetil-ACP + FADH2
[ ] enoil-ACP ehidrogenaza hidroxibutiril-ACP + NADP+
[ ] enoil-ACP dehidrataza cetoacil-ACP + NADPH
[x] enoil-ACP reductaza acil-ACP + NADP+

452. V Metab lipidelor A3 Prima spiră de sinteză a acizilor graşi saturaţi cu număr par de atomi
de carbon:

[ ] foloseşte 2 molecule de malonil-ACP


[x] utilizează 2 molecule de NADPH
[x] finalizează cu formarea butiril-ACP
[ ] finalizează cu formarea unui compus alcătuit din 5 atomi de carbon
[ ] utilizează 2 molecule de FAD

453. V Metab lipidelor A1 Sinteza unei molecule de acid palmitic necesită:


[ ] 8 acetil-CoA + 7ATP + malonil-CoA
[ ] 7 acetil-CoA + 7ATP + 7CO2 + 7H+
[ ] 8 acetil-CoA + 7 NADPH + 7H+ + 7CO2
[ ] 8 acetil-CoA + 14 NADPH + 7H+
[x] acetil-CoA + 14 NADPH + 14H+ + 7 malonil-CoA

454. V Metab lipidelor A3 Biosinteza triacilglicerolilor:

[ ] are loc exclusiv în ţesutul adipos


[ ] se intensifică în inaniţie
[ ] se amplifică în diabetul zaharat tipul I
[x] este activată de insulină
[x] depozitarea trigliceridelor în ţesutul adipos este nelimitată

455. V Metab lipidelor A3 Glicerol-3-fosfatul se formează:

[ ] prin fosforilarea glicerolului sub acţiunea enzimei glicerol fosforilaza


[x] prin fosforilarea glicerolului sub acţiunea enzimei glicerol kinaza
[x] prin reducerea dihidroxiaceton-fosfatului
[ ] prin reducerea gliceraldehid-3-fosfatului
[ ] în ţesutul adipos - se obţine exclusiv prin fosforilarea glicerolului

456. V Metab lipidelor A1 În procesul de biosinteză a tracilglicerolilor acidul fosfatidic:

[ ] se acilează sub acţiunea transacilazei şi se transformă în triglicerid


[ ] se fosforilează sub acţiunea kinazei şi se transformă în lecitină
[x] se hidrolizează sub acţiunea fosfatazei şi se transformă în diglicerid
[ ] se esterifică sub acţiunea esterazei şi se transformă in diacilglicerol
[ ] pierde acidul gras din poziţia II şi se transformă în lizolecitina

457. V Metab lipidelor A1 Intermediarul comun în sinteza trigliceridelor şi a fosfatidelor:

[ ] monoglicerid
[ ] UDP-diglicerid
[x] acidul fosfatidic
[ ] CDP-diglicerid
[ ] acidul fosforic

458. V Metab lipidelor A1 Sursa de grupare metil pentru sinteza de novo a fosfatidilcolinei:

[ ] serina
[ ] cisteina
[x] S-adenozilmetionina
[ ] S-adenozilhomocisteina
[ ] tetrahidrofolatul

459. V Metab lipidelor A3 Sinteza fosfatidiletanolaminei din fosfatidilserină (sinteza de novo a


fosfogliceridelor):

[ ] fosfatidiletanolamina se obţine prin transmetilarea fosfatidilserinei


[ ] fosfatidiletanolamina se obţine prin carboxilarea fosfatidilserinei
[x] fosfatidiletanolamina se obţine prin decarboxilarea fosfatidilserinei
[x] enzima este o decarboxilază
[ ] enzima este o carboxilază

460. V Metab lipidelor A3 Sinteza fosfatidilcolinei din fosfatidiletanolamină (sinteza de novo a


fosfogliceridelor):

[x] fosfatidilcolina se obţine prin transmetilarea fosfatidiletanolaminei


[ ] fosfatidilcolina se obţine prin carboxilarea fosfatidiletanolaminei
[ ] fosfatidilcolina se obţine prin decarboxilarea fosfatidiletanolaminei
[ ] ca cofactor serveşte derivatul vitaminei B6
[x] în reacţie participă S-adenozilmetionina

461. V Metab lipidelor A3 Biosinteza colesterolului:

[ ] are loc numai în ficat


[x] necesită NADPH
[x] substrat serveşte acetil-CoA
[ ] substraturi servesc succinil-CoA şi glicina
[ ] viteza sintezei nu depinde de aportul alimentar de colesterol

462. V Metab lipidelor A1 Reacţia reglatoare în sinteza colesterolului este:

[ ] generarea acetoacetil-CoA
[ ] formarea beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA (HMG-Co
[ ] ciclizarea scualenului
[ ] formarea 5-pirofosfomevalonatului
[x] sinteza acidului mevalonic din HMG-CoA

463. V Metab lipidelor A3 Reglarea biosintezei colesterolului:

[ ] enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA-sintaza


[x] enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA-reductaza
[ ] enzima reglatoare este activată de colesterol şi de acidul mevalonic
[x] insulina activează enzima reglatoare prin defosforilarea ei
[ ] insulina activează enzima reglatoare prin fosforilarea ei

464. V Metab lipidelor A3 Obezitatea:

[ ] se caracterizează prin acumulare excesivă de fosfolipide în ţesutul adipos


[ ] este cauzată de hiperinsulinism
[x] activitatea enzimei trigliceridlipaza este scăzută
[x] predispune la boli cardiovasculare, diabet zaharat tipul II
[ ] este prezentă în hipertiroidie

465. V Metab lipidelor A3 Vitaminele liposolubile:

[ ] includ acidul ascorbic, biotina, acidul folic, acidul pantotenic


[x] includ vitaminele A,E, K şi D
[ ] nu se depozitează în organismul uman
[ ] se acumulează în ţesutul muscular
[x] sunt derivaţi ai izoprenului

466. V Metab lipidelor A3 Vitamina A:


[ ] include α-, β-, γ- şi δ-tocoferolii
[x] include retinolul, retinalul şi acidul retinoic
[ ] retinolul întră în componenţa rodopsinei
[x] are acţiune antioxidantă
[ ] se depozitează în ţesutul muscular

467. V Metab lipidelor A3 Vitamina E:

[x] include α-, β-, γ- şi δ-tocoferolii


[ ] include retinolul, retinalul şi acidul retinoic
[x] este cel mai potent antioxidant neenzimatic natural
[ ] se depozitează în cantităţi mari în ţesutul osos

468. V Metab lipidelor A3 Vitamina K:

[ ] vicasolul este forma vegetală a vitaminei K


[x] tratamentul cu antibiotice provoacă hipovitaminoza K
[x] posedă acţiune antihemoragică
[ ] posedă acţiune anticoagulantă
[x] este coenzimă a carboxilazei acidului glutamic din componenţa factorilor coagulării II, VII, IX şi X

469. V Metab lipidelor A3 Vitamina D:

[ ] nu se sintetizează în organismul uman


[x] poate fi atât de origine animală, cât şi de origine vegetală
[ ] este derivat al glicerolului
[x] se poate depozita în organismul omului (ficat)
[ ] colecalciferolul este de origine vegetală

470. V Metab lipidelor A3 Metabolismul vitaminei D:

[x] se sintetizează în piele sub acţiunea razelor ultraviolete


[ ] forma activă a vitaminei D este colecalciferolul
[x] forma activă este calcitriolul
[ ] calcitriolul se sintetizează în piele prin hidroxilarea colesterolului
[ ] formarea calcitriolului este inhibată de hormonii tiroidieni

471. V Metab lipidelor A3 Calcitriolul:

[ ] este vitamina D de origine vegetală


[x] se sintetizează prin două hidroxilări consecutive în ficat şi în rinichi din colecalciferol
[x] contribuie la reglarea calcemiei şi a fosfatemiei
[ ] inhibă biosinteza proteinei ce asigură absorbţia Ca2+ din intestin
[ ] acţionează prin AMPc

1.Eicisanoizii (efectele biologice):


-leucotrienele sunt implicate în procesele inflamatorii

2. Hiperlipidemia alcoolică:
-se amplifică biosinteza trigliceridelor în ficat

3. LDL
-transportă colesterolul spre țesuturi
4.Catabolismul VLDL
- se transformă în plasmă în LDL prin acumulare de colesterol

5. Diferențele între oxidare și biosinteza acizilor grași:


-în oxidare sunt utilizate NAD+ și FAD, dar în sinteză NADPH

6.Produsele dehidrogenării Acyl-Coa:


-trans-enoyl-CoA + FADH2

7.Lipogeneza e stimulată de:


-concentrația crescută de insulină în sînge

8. Vitamina D:
-folosită la sinteza CALCITRIOL

9.Biosinteza acizilor grași:


-intermediarii sunt legați de grupa SH a ACP

10. Biosinteza Eicosanoizilor:


- sinteza prostaciclinelor predomină în endoteliul vascular, inimă

11. Catabolismul chilomicronilor:


-lipoproteinlipaza este activată de insulină

12. Substratele principale pentru sinteza Sfingolipidelor sunt:


-palmitoil CoA și serină

13. Sinteza FOSFATIDILSERINEI:


-Serina liberă interacționează cu CDP-dyacilglicerol

14. Sinteza FOSFATIDILINOZITOL are loc prin:


-Serina liberă și CDP-diacylglicerol

15. Indicați enzima participantă în transportul acetyl-CoA din mitocondrie în citosol:


-citrat liaza

16.Acizii biliari:
-sunt sintetizați din colesterol

17.Biosinteza colesterolului:
-necesită NADPH
-acetil CoA servește ca substrat

18.Vitamina K
-tratamentul cu antibiotice provoacă hipovitaminoza K

19. beta-hidroxi-beta-metil-glutaril-CoA este utilizată în:


-sinteza Colesterolului
-sinteza corpilor cetonici

20. Catabolismul chilomicronilor:


-resturile chilomicronice se supun hidrolizei în hepatocite
21. LDL
-conțin aproape 45% colesterol
-conțin apoB100
-transportă colesterolul spre țesuturi
23.VLDL
-sunt degradate de lipoproteinlipaza

24. Degenerescenţa grasă a ficatului ("ficatul gras"):


-are loc acumulare de grăsimi neutre în ficat

25. Gangliozidele
- conţin acid N-acetilneuraminic (NANA)

26. Obezitatea:
- predispune la boli cardiovasculare, diabet zaharat tipul II

27. Obezitatea:
-activitatea enzimei trigliceridlipaza este scăzută

28. O cale de sinteză a fosfatidiletanolamina


-decarboxilarea fosfatidilserinei

29.Mecanismele biochimice ale dislipidemiei diabetice:


-amplificarea sintezei VLDL

30. Vitamina A
-include retinolul, retinalul și acidul retinoic
-are acțiune antioxidantă

31. Ciclooxigenaza
-participă la sinteza prostaciclinelor și tromboxanilor
-posedă activitate dioxigenazică și peroxidazică

32. Transportul acetil-CoA din mitocondrie în citozol (biosinteza acizilor graşi):


-este realizat de sistemul-navetă al citratului

33. Proteinele membranelor biologice:


-formează legături atît cu lipidele, cît și cu glucideme membranare(carbohidrați)

34. Reacția 4 în beta-oxidarea acizilor grași:


-clivarea
-breakdown of ketoacid-CoA

35. Succesiunea beta-oxidării:


-Dehidrogenare-hidratare-dehidrogenare-clivare

36. A 3-a reacție a beta-oxidării acizilor grași:


-beta-hidroxiacil-CoA dehidrogenaza

37.Glicolipidele:
-reprezintă ceramida legată de mono sau oligozaharide

38.Acizii grași predominanți în celulele umane:


-PALMITIC,oleic,stearic (unul din ei)
39.Utilizarea corpilor cetonici:
-acumularea lor conduce la cetoacidoză
-sursă de energie pentru mușchi scheletici și miocard

40. Scindarea completă a triacilgliceridelor în tractul gastrointestinal necesită:


-acizi biliari
-lipaza pancreatică și intestinală

41.Proprietățile principale ale membranelor:


-asimetrie
-fluiditate!

42.Beta-oxidarea Acizilor Grași:


-se desfășoară în matricea mitocondrilor
-constă în scindarea completă a acil-coa pînă la acetil-coa

43. În rezultatul unei spire de beta-oxidare, acizii graşi suferă urmatoarele modificări:
-se scurtează cu 2 atomi de C

44.Acid-gras Sintaza
-complex multienzimatic

45.Glicerol-3-fosfat se formează:
-prin reducerea dihidroxiaceton-fosfatului

46. Acizii grași esențiali(indispensabili) pentru corpul uman:


-linoleic

1.Sfingozina:
-intră în compoziția ceramidelor

2.Lipidele din componența membranelor celulare:


-fosfogliceride, sfingomielina, gangliozide, colesterol

3.Fosfatidiletanolamina
- se obţine din fosfatidilserină prin decarboxilare

4. În timpul biosintezei triacilgliceridelor, acidul fosfatidic


-este hidrolizat sub acțiunea fosfatazei și e convertit în diacilglicerol

5. Acțiunea enzimelor lipolitice din tractul gastro-intestinal:


-lipaza gastrică este activă la copii

6. Carbohidrații membranei biologice:


-sunt responsabili de identificarea intercelulară

7.NADPH servește ca un donator, a echivalentului reducator in sinteza acizilor grași. Este generat de
utmatorul proces:
-calea pentozo-fosfat și reacția catalizată de enzima malic
8. Digestia lipidelor alimentare la adulți:
-se digeră doar lipidele emulsionate

9. A 2-a reacție Beta-oxidării acizilor grași:


-este catalizată de enoyl-CoA hidrataza

10.Biosinteza malonil-CoA
-este o recție de carboxilare a CH3-CO-ScoA

S-ar putea să vă placă și