Sunteți pe pagina 1din 27

1.

Selectați afirmația corectă referitoare la compusul chimic prezentat:

a. este precursorul tuturor vitaminelor liposolubile


b. are funcție de rezervă
c. intră în componența membranelor biologice
d. este compus hidrofob

e. este precursorul tuturor hormonilor 


2.Selectați afirmația corectă referitoare la compusul chimic prezentat:

a. este precursorul vitaminei K


b. este derivat al riboflavinei
c. este precursorul acizilor biliari
d. reprezintă o sursă importantă de energie

e. nu se sintetizează în organismul uman


3.Selectați afirmația corectă referitoare la compusul chimic dat:

a. este precursorul acizilor grași


b. se sintetizează exclusiv în ficat
c. reprezintă precursorul vitaminei A
d. este derivat al riboflavinei
e. este precursorul glucocorticoizilor
4.Referitor la compusul chimic prezentat este corectă afirma ția

a. este mai greu decât apa şi se dizolvă în ea


b. este ester al gicerolului şi al acizilor graşi
c. este esterul colesterolului şi al acizilor graşi 
d. este constituent al membranelor biologice

e. este derivatul acidului fosfatidic 


5.Referitor la compusul chimic prezentat este corectă afirma ția:  

a. în mod normal se depozitează în cantități mari în ficat


b. nu se sintetizează în organismul uman 
c. este constituent al membranelor biologice
d. este derivat al acidului fosfatidic 

e. reprezintă o formă de stocare a energiei


6.Care din acizii graşi enumeraţi posedă cea mai mică temperatură de topire?

a. palmitic (С16)
b. oleic (C18: 1)
c. linolenic (С18: 3)
d. palmitooleic (С16: 1)

e. stearic (С18)
7.Care din acizii graşi enumeraţi posedă cea mai mică temperatură de topire?

a. palmitic (С16)
b. lignoceric (С24)
c. lauric (C12)
d. caprilic (С8)
e. miristic (С14)

8.Care din compuşii de mai jos au caracter acid?

a. cerebrozidele
b. trigliceridele
c. fosfatidilserinele
d. cefalinele

e. lecitinele
9.Care din compuşii de mai jos au caracter acid?

a. fosfatidiletanolaminele
b. gangliozidele 
c. lecitinele
d. colesteridele 

e. digliceridele
10.Cerebrozidele:

a. nu conţine sfingozină
b. conţin acidul fosfatidic
c. rezultă din unirea ceramidei cu beta-galactoza sau  beta-glucoza
d. conţin oligozaharide

e. conţin colesterol
11.Cerebrozidele:

a. conţine beta fructoză sau beta riboză legată de sfingozină


b. se află în cantităţi mari în țesutul adipos 
c. din ele se formează sulfatidele
d. nu conţine sfingozină

e. conţin oligozaharide
12.Cerebrozidele:

a. conțin glicerol
b. se află în cantităţi mari în țesutul nervos 
c. nu conţine sfingozină
d. conţin acidul fosfatidic 

e. conţine alfa glucoză sau alfa-galactoză legată de sfingozină


13.Fosfatidilcolina şi fosfatidiletanolamina:

a. sunt reprezentanţi ai ceridelor


b. se deosebesc după sarcina electrică
c. sunt derivaţi ai sfingozinei
d. sunt componenţii principali ai membranelor celulare

e. reprezintă o rezervă de energie 


14.Fosfatidilcolina şi fosfatidiletanolamina:

a. sunt derivate ale sfingozinei 


b. sunt reprezentanţi ai ceridelor 
c. reprezintă o rezervă de energie 
d. sunt substanțe amfifile

e. se deosebesc după sarcina electrică


15.Referitor la structuura chimică prezentată este corectă afirma ția:

a. se obţine din fosfatidilserină prin decarboxilare

b. rezultă prin metilarea fosfatidilserinei


c. este componentă a surfactantului pulmonar
d. este compus hidrofob 

e. se mai numește şi cefalină


16.Referitor la structuura chimică prezentată este corectă afirma ția:
a. este compus hidrofob 
b. nu se sintetizează în organismul uman
c. reprezintă lipid de rezervă 
d. se obţine din fosfatidilserină prin decarboxilare

e. poate fi sintetizat prin metilarea fosfatidiletanolaminei 


17.Selectați funcţia caracteristică pentru lipide:

a. energetică
b. imună
c. catalitică
d. genetică

e. contractilă 
18.Selectați funcția caracteristică pentru lipide:

a. homeostatică
b. catalitică
c. imună
d. contractilă 

e. izolatoare
19.Selectați funcția caracteristică pentru lipide:

a. homeostatică
b. catalitică
c. genetică
d. contractilă

e. structurală
20.Referitor la gangliozide sunt corecte afirmațiile:

a. conţin şi resturi sulfat legate de galactoză


b. conţin câteva resturi de glicerol
c. oligozaharidul constituent este prezentat numai de alfa-glucoză
d. conţin acid N-acetilneuraminic (NANA) 

e. sunt lipide cu rol de rezervă


21.Gangliozidele:

a. conţin câteva resturi de glicerol


b. se conţin pe suprafaţa externă a membranelor
c. oligozaharidul constituent este prezentat numai de glucoză
d. conţin acidul fosfatidic 

e. conţin şi resturi sulfat legate de galactoză

22.Glicerofosfolipidele:

a. sunt esterii colesterolului 


b. sunt esterii glicerolului şi ai acizilor graşi
c. sunt derivaţi ai acidului fosfatidic
d. reprezintă o formă de stocare a energiei

e. sunt insolubile în solvenţi organici


23.Glicerofosfolipidele:

a. sunt substanțe neorganice solubile în apă


b. reprezintă o formă de stocare a energiei
c. sunt componentele membranelor biologice
d. sunt esterii glicerolului şi ai acizilor graşi

e. sunt insolubile în solvenţi organici


24.Glicolipidele:

a.  conţin unul sau mai multe resturi de acid fosforic


b.  conţin acid fosfatidic
c. reprezintă ceramida legată de mono- sau oligozaharide 
d. reprezintă acilglicerolii

e.  sunt glicerofosfolipide
25.Selectați acidul gras care predomină în celulele și țesuturile omului:   

a. oleic
b. lauric
c. butiric
d. caprilic
e. capric
26.Selectați acidul gras care predomină în celulele și țesuturile omului:  

a. palmitic
b. caprilic
c. capric
d. propionic

e. miristic
27.Selectați acidul gras care predomină în celulele și țesuturile omului:  

a. capric
b. stearic
c. caprilic
d. propionic

e. butyric
28.Lecitinele şi cefalinele:

a. sunt grasimi neutre 


b. sunt derivaţi ai colesterolului
c. sunt derivaţi ai sfingozinei 
d. au rol energetic

e. sunt derivaţi ai acidului fosfatidic


29.Lecitinele şi cefalinele:

a. sunt derivaţi ai colesterolului


b. au rol energetic
c. sunt lipide structurale
d. sunt grasimi neutre 

e. sunt derivaţi ai sfingozinei 


30.Lipidele sunt: 

a. substanţe organice solubile în solvenţi organici


b. substanţe neorganice solubile în solvenţi organici 
c. substanţe organice solubile în apă
d. substanţe neorganice solubile în apă

e. omogene după structură


31. Lipidele sunt: 

a. substanţe organice insolubile în apă


b. substanţe organice solubile în apă
c. omogene după structură
d. substanţe neorganice solubile în apă

e. substanţe neorganice solubile în solvenţi organici 


32.Pentru organismul uman este esenţial următorul acid gras:

a. linolenic
b. butiric
c. oleic
d. palmitoleic

e. lignoсeric

33.Pentru organismul uman este esenţial următorul acid gras:

a. stearic
b. palmitoleic
c. lignoсeric
d. oleic

e. linoleic
34.Selectați lipidele amfifile:

a. cerurile 
b. colesteridele  
c. trigliceridele 

d. fosfogliceridele  
35.Selectați lipidele cu rol structural:

a. colesteridele 
b. trigliceridele 
c. sfingomielinele 
d. monogliceridele 

e. digliceridele 
36.Selectați lipidele cu rol structural:

a. monogliceridele 
b. colesteridele 
c. trigliceridele 
d. digliceridele 

e. fosfogliceridele
37.Selectați lipidele de rezervă:

a. trigliceridele 
b. cardiolipinele 
c. cefalinele 
d. gangliozidele 

e. lecitinele
38.Alegeți lipidele de rezervă:

a. trigliceridele
b. sfingomielinele 
c. lecitinele
d. sulfatidele 

e. colesterolul
39.Selectați lipidele hidrofobe:

a. colesteridele 
b. digliceridele 
c. sulfatidele 
d. sfingomielinele 

e. fosfogliceridele 
40.Alegeți lipidele nepolare:

a. lecitinele
b. cefalinele
c. sfingomielinele
d. fosfatililserinele

e. triacilglicerolii
41.Selectați lipidele neutre:

a. sfingomielinele 
b. colesterolul
c. trigliceridele
d. digliceridele 

e. fosfogliceridele 
42.Sfingomielinele conţin:
a. polialcool ciclic, ceramida
b. etanolamină, acid gras, ceramidă, acid fosforic
c. acid fosfatidic, colină, glicerol
d. sfingozină, acid gras, glucoză, acid fosforic

e. ceramidă, acid fosforic, colină 


43.Sfingomielinele conţin:

a. sfingozină, acid gras, acid fosforic, colină 


b. polialcool ciclic, ceramida
c. acid fosfatidic, colină, glicerol
d. etanolamină, acid gras, ceramidă, acid fosforic

e. ceramidă, glucoză, acid fosforic

44.

Select one:
a. este baza structurală a glicerofosfolipidelor
b. e component al sfingomielinei 
c. intră în structura acilglicerolilor
d. este derivat al colesterolului
e. este un aminoalcool dihidroxilic saturat

45.Referitor la structura chimică prezentată sunt corecte afirma țiile:  

a. este constituent al glicolipidelor


b. este un aminoalcool dihidroxilic saturat
c. este derivat al colesterolului  
d. este constituent a glicerofosfolipidelor

e. intră în structura acilglicerolilor 


46.Referitor la structura chimică prezentată sunt corecte afirma țiile:  

a. este derivat a corpilor cetonici


b. este baza structurală a glicerofosfolipidelor
c. intră în structura ceramidei
d. intră în structura acilglicerolilor  

e. este un aminoalcool dihidroxilic saturat

47.Acizii biliari:

a. se sintetizează din colesterol 


b. se sintetizează în enterocite
c. sunt compuşi nepolari
d.  constau din 28 atomi de carbon

e. se conjugă în ficat cu bilirubina


48.Acizii biliari:

a. constau din 28 atomi de carbon


b. se conjugă în ficat cu bilirubina
c. participă la sinteza grăsimilor
d. se sintetizează din acidul fosfatidic 

e. sunt compuşi polari


49.Acizii biliari:

a. participă la emulsionarea grăsimilor


b. se conjugă în ficat cu bilirubina
c. se sintetizează din ceramide 
d. sunt compuşi nepolari

e. constau din 28 atomi de carbon


50.Selectați afirmația corectă referitoare la acţiunea enzimelor lipolitice din tractul
gastro-intestinal:

a. ceramidaza scindează sfingozina


b. lipaza pancreatică scindează restul acil din poziţia beta a trigliceridelor 
c. lipaza gastrică este cea mai activă la adulţi
d. colesterolesteraza scindează colesterolul esterificat

e. fosfolipazele (A1, A2, C, D) scindează sfingolipidele


51.Selectați afirmația corectă referitoare la acţiunea enzimelor lipolitice din tractul
gastro-intestinal:

a. fosfolipaza A2 scindează acidul gras din poziția 2 a fosfogliceridelor 


b. lipaza gastrică este cea mai activă la adulţi
c. colesterolesteraza scindează colesterolul liber
d. lipaza pancreatică scindează restul acil din poziţia beta a trigliceridelor 

e. ceramidaza scindează sfingozina

52.Referitor la digestia lipidelor alimentare la adulţi este corectă afirma ția:

a. bila şi sucul pancreatic conţin fosfaţi ce neutralizează HCl al sucului gastric


b. digestia lipidelor are loc exclusiv în stomac
c. pH optimal pentru enzimele lipolitice este pH=2
d. enzimele lipolitice sunt de origine biliară

e. digestia lipidelor are loc preponderent în duoden


53.Referitor la digestia lipidelor alimentare la adulţi este corectă afirma ția:

a. digestia lipidelor are loc exclusiv în stomac


b. se digeră doar lipidele emulsionate
c. pH optimal pentru enzimele lipolitice este pH=2 
d. bila şi sucul pancreatic conţin fosfaţi ce neutralizează HCl al sucului gastric

e. enzimele lipolitice sunt de origine hepatica


54.Selectați produsele de hidroliză a trigliceridelor alimentare; ob ținute sub ac țiunea
lipazei pancreatice: 

a. 2-monoacilglicerol și 2 acil-CoA
b. diacilglicerol și 3 acizi grași 
c. 2-monoacilglicerol și 2 acizi grași 
d. glicerol și 3 acil-CoA 

e. diacilglicerol și un acil-CoA 
55.Lipidele sunt componente indispensabile ale raţiei alimentare, deoarece:

a. sunt sursă de  intermediari pentru sinteza bilirubinei


b. participă la sinteza nucleotidelor 
c. servesc ca sursă de corpi cetonici
d. servesc ca sursă de substanţe proteice

e. asigură organismul cu acizi graşi esenţiali


56.Lipidele sunt componente indispensabile ale raţiei alimentare, deoarece:

a. asigură absorbţia vitaminelor liposolubile


b. sunt sursă de  intermediari pentru sinteza bilirubinei
c. asigură organismul cu substanțe minerale 
d. servesc ca sursă de substanţe proteice

e. participă la sinteza nucleotidelor 


57.Mecanismele de absorbtie ale lipidelor în tractul gastro-intestinal:  

a. prin difuzie micelară  - acizii graşi cu catenă scurtă,  glicerolul, acidul fosfatidic   
b. prin transport pasiv - acidul fosfatidic 
c. prin difuzie simplă - acizii graşi cu catenă scurtă şi glicerolul 
d. prin transport activ -  acizii graşi cu catenă lungă şi 2-monogliceridele  

e. prin difuzie  facilitată - acizii graşi cu catenă lungă, 2-monogliceride, colesterolul 


58.Mecanismele de absorbtie ale lipidelor în tractul gastro-intestinal:

a. prin transport activ -  acizii graşi cu catenă lungă şi 2-monogliceridele 


b. prin difuzie  facilitată - acizii graşi cu catenă lungă, 2-monogliceride, colesterolul  
c. prin difuzie simplă - acizii graşi cu catenă lungă,  2-monogliceride, colesterolul 
d. prin transport pasiv - acidul fosfatidic 

e. prin difuzie micelară  - acizii graşi cu catenă lungă,  2-monogliceride, colesterolul 


59.Referitor la micelele lipidice sunt corecte afirmatiile:

a. se absorb numai în duoden


b. sunt secretate în sistemul capilar al enterocitelor
c. conţin glicerol, acizi graşi cu catenă scurtă
d. acizii biliari nu participă la formarea micelelor

e. conţin acizi graşi cu catenă lungă, monogliceride, colesterol și acizi biliary


60.Scindarea completă a triacilglicerolilor în tractul gastro-intestinal necesit ă:
a. lipazele pancreatice 
b. lipaza hormon sensibilă
c. fosfolipazele A2, B, C, D
d. colesterolesterazele

e. lipoproteinlipazele
61.Scindarea completă a triacilglicerolilor în tractul gastro-intestinal necesit ă:

a. fosfolipazele A2, B, C, D
b. lipaza hormon sensibilă
c. HCl
d. acizii biliari

e. lipoproteinlipaza
62.Soarta produselor digestiei lipidelor absorbite în intestin:

a. sunt eliminate în sînge în sistemul venei porta


b. se includ în resinteza lipidelor complexe în intestinul gros
c. sunt eliminate în sînge la nivelul venelor hemoroidale
d. se includ în resinteza lipidelor complexe în enterocite

e. lipidele resintetizate interacţionează cu apoproteinele şi formează VLDL și LDL

63.Referitor la catabolismul chilomicronilor sunt corecte afirma țiile:

a. trigliceridele din chilomicroni sunt hidrolizate de lipoproteinlipaza


b. chilomicronii se supun hidrolizei în intestin
c. chilomicronii sunt hidrolizaţi de trigliceridlipaza hormon sensibilă
d. lipoproteinlipaza este inactivată de insulină

e. lipoproteinlipaza este activată de apoB


64.Catabolismul chilomicronilor:

a. lipoproteinlipaza este activată de apoB


b. lipoproteinlipaza este activată de insulină
c. resturile chilomicronice se supun hidrolizei în intestin
d. sunt hidrolizaţi de trigliceridlipaza hormon sensibilă

e. sunt hidrolizaţi de colesterolesterază 


65.Catabolismul chilomicronilor:

a. lipoproteinlipaza este inactivată de insulină


b. lipoproteinlipaza este activată de apoB
c. sunt hidrolizaţi de colesterolesterază
d. resturile chilomicronice se supun hidrolizei în hepatocite

e. sunt hidrolizaţi de trigliceridlipaza hormon sensibilă


66.Catabolismul VLDL:

a. prin pierderea de colesterol se transformă în LDL


b. sunt degradate de lipoproteinlipază
c. insulina inhibă catabolismul VLDL
d. prin acumularea de colesterol se transformă în HDL 

e. sunt degradate de lecitin-colesterol-acil transferază


67.Catabolismul VLDL:

a. sunt degradate de lipaza hormon sensibilă


b. prin pierderea de colesterol se transformă în LDL
c. se transformă în plasmă în LDL prin acumulare de colesterol
d. sunt degradate de lecitin-colesterol-acil transferază

e. insulina inhibă catabolismul VLDL

68.Chilomicronii:

a. lipidul predominant este colesterolul


b. se sintetizează în ficat
c. se secretă din intestin direct în sînge
d. apoproteina de bază este apo B48

e. transportă trigliceridele sintetizate în ficat 


69.Chilomicronii:

a. se sintetizează în ficat
b. se secretă din intestin direct în sînge
c. apoproteina de bază este apo B100
d. lipidul predominant este colesterolul

e. transportă trigliceridele resintetizate în enterocite 


70.HDL: 

a. sunt lipoproteine proaterogene 


b. subiecţii cu HDL majorat prezintă un risc aterogen înalt
c. transportă colesterolul spre tesuturile extrahepatice
d. sunt sintetizate si secretate doar de  enterocite

e. transportă colesterolul de la ţesuturi spre ficat


71.LDL :

a. se sintetizează în enterocite
b. contin apoB100
c. se formează în plasmă din chilomicroni
d. conțin aproximativ 85% din trigliceridele exogene

e. transportă colesterolul spre ficat


72.LDL:

a. contin apoB48
b. se formează în plasmă din chilomicroni
c. se formează în plasmă din VLDL
d. se sintetizează în ficat din HDL

e. transportă colesterolul spre ficat 


73.LDL:

a. transportă colesterolul spre tesuturi


b. se sintetizează în ficat
c. conțin aproximativ 85% din trigliceridele exogene
d. se formează în plasmă din chilomicroni

e. contin apoB48
74.VLDL:

a. transportă trigliceridele exogene


b. transportă trigliceridele sintetizate în ficat din excesul de glucide
c. au rol antiaterogen
d. apoproteina principală este apoB48

e. sunt sintetizate în enterocitele intestinale


75.Componentele lipidice ale membranelor celulare sunt:

a. glicolipidele, triacilglicerolii, esterii colesterolului 


b. prostaglandinele, acizii graşi liberi, ceridele
c. glicolipidele, fosfolipidele, esterii colesterolului
d. fosfogliceridele, sfingomielinele, gangliozidele, cerebrozidele şi colesterolul

e. ceridele, sulfatidele,  acizii graşi liberi


76.Glucidele membranelor biologice sunt:

a. responsabile de producerea energiei 


b. responsabile de permeabilitatea membranei
c. aranjate izolat fără a forma catene oligo- sau polizaharidice
d. prezentate masiv pe suprafeţele ce nu contactează cu citoplasma

e. fixate necovalent de lipide sau proteine


77.Glucidele membranelor biologice sunt:

a. responsabile de permeabilitatea membranei


b. aranjate izolat fără a forma catene oligo- sau polizaharidice
c. prezentate masiv pe suprafeţele ce contactează cu citoplasma
d. fixate necovalent de lipide sau proteine

e. responsabile de comunicarea intercelulară 


78.Glucidele membranelor biologice sunt:

a. prezentate masiv pe suprafeţele ce contactează cu citoplasma


b. fixate covalent de lipide sau proteine
c. responsabile de producerea energiei 
d. responsabile de permeabilitatea membranei

e. aranjate izolat fără a forma catene oligo- sau polizaharidice

79.Proprietătile principale ale membranei:

a. bistratul proteic  
b. monostratul lipidic
c. imobilitatea componentelor
d. asimetria

e. simetria
80.Proprietătile principale ale membranei:

a. fluiditatea 
b. imobilitatea componentelor
c. simetria
d. monostratul lipidic

e. bistratul proteic
81.Proteinele membranelor biologice:

a. au rol energetic
b. interacționează doar  cu lipidele membranare
c. sunt precursori ai mesagerilor secunzi hormonali:AMPc; GMPc, Ca 2+
d. posedă numai capacitate de mişcare laterală

e. pot fi periferice sau integrale


82.Proteinele membranelor biologice:

a. pot fi doar periferice


b. posedă numai capacitate de mişcare laterală
c. sunt precursori ai mesagerilor secunzi hormonali:AMPc; GMPc, Ca 2+
d. formează legături doar cu  glucidele membranare

e. îndeplinesc funcţiile de transport transmembranar, recepţie, comunicare intercelulară, antigenică


83.Proteinele membranelor biologice:

a. au rol energetic
b. posedă numai capacitate de mişcare laterală
c. sunt precursori ai mesagerilor secunzi hormonali:AMPc; GMPc, Ca 2+
d. formează legături atât cu lipidele, cât şi cu glucidele membranare

e. pot fi doar integrale

84.Acid gras sintaza:

a. catalizează reacțiile de sinteză a acizilor grași și a malonil-CoA 


b. este o enzimă tetramerică
c. conține două -OH grupe, care fixează intermediarii biosintezei
d. este un complex multienzimatic

e. este o enzimă monomerică


85.Acid gras sintaza:
a. catalizează sinteza tuturor tipurilor de acizi grași, cu excepția celor esențiali
b. este o enzimă monomerică
c. conține două -OH grupe,care fixează intermediarii biosintezei
d. este o enzimă  tetramerică

e. conține proteina transportoare de  acil (ACP)


86. Acid gras sintaza:

a. este o enzimă monomer 


b. este o enzimă tetramer 
c. catalizează doar sinteza acidului palmitic și a acizilor grași mai scurți de C16
d. conține două grupe -OH , la care se fixează intermediarii  biosintezei

e. catalizează sinteza tuturor tipurilor de acizi grași, cu excepția celor esențiali


87.Activator (1) și inhibitor (2) ai acetil CoA carboxilazei (enzima reglatoare a
sintezei acizilor grași):

a. ATP și  ADP
b. citrat și acetoacetat
c. citrat și palmitoil-CoA
d. malonil-CoA  și  AMP

e. AMP  și ATP


88.Deosebirile dintre oxidarea şi biosinteza acizilor graşi:

a. la sinteza acizilor graşi intermediarii sunt legaţi de ACP, iar  la oxidare - cu HSCoA

b. la oxidare se utilizează NADH+H +  şi FADH2, la sinteză - NADP+


c. la oxidare participă restul malonil, iar la sinteză - nu
d. enzimele beta-oxidării sunt asociate în complex polienzimatic, iar enzimele sintezei - nu

e. sinteza acizilor graşi are loc în mitocondrii, iar oxidarea - în citozol\

89.Deosebirile dintre oxidarea şi biosinteza acizilor graşi:

a. enzimele beta-oxidării sunt asociate în complex polienzimatic, iar enzimele sintezei - nu


b. sinteza acizilor graşi are loc în mitocondrii, iar oxidarea - în citozol
c. la oxidare participă restul malonil, iar la sinteză - nu 
d. la oxidare se utilizează NAD+ şi FAD, la sinteză - NADPH
e. la sinteza acizilor graşi intermediarii sunt legaţi de HSCoA, iar  la oxidare - cu ACP 
90.Deosebirile dintre oxidarea şi biosinteza acizilor graşi:

a. enzimele beta-oxidării sunt asociate în complex polienzimatic, iar enzimele sintezei - nu


b. la sinteza acizilor graşi intermediarii sunt legaţi de HSCoA, iar  la oxidare - cu ACP 
c. la oxidare se utilizează NADH+H+  şi FAD H2, la sinteză - NADP+
d. sinteza acizilor graşi are loc în mitocondrii, iar oxidarea - în citozol

e. la sinteză participă restul malonil, iar la beta-oxidare – nu


91.Donator de echivalenți reducători în sinteza acizilor gra și serve ște NADPH,
generat în:

a. calea pentozo-fosfat
b. beta-oxidare
c. gluconeogeneză
d. cetogeneză

e. glicoliză 
92.Donator de echivalenți reducători în sinteza acizilor gra și serve ște NADPH,
generat în:

a. glicoliză 
b. beta-oxidare
c. reacția catalizată de enzima malică
d. gluconeogeneză

e. cetogeneză
93.După o masă bogată în carbohidrați are loc:

a. activarea sintezei acizilor grași în ficat


b. intensificarea catabolismului trigliceridelor în ficat
c. intensificarea lipolizei
d. stimularea sintezei colesterolului în ficat

e. activarea sintezei corpilor cetonici în ficat


94.Enzima (1) și reacția (2) de transformare a enoil-ACP (biosinteza acizilor gra și):

a. enoil-ACP hidrataza                      butiril-ACP + FAD


b. enoil-ACP reductaza            acil-ACP + NADP+
c. enoil-ACP dehidrogenaza          hidroxibutiril-ACP + NADP+
d. enoil-ACP hidrolaza   acetoacetil-ACP + FADH2

e. enoil-ACP dehidraza           cetoacil-ACP + NADPH


95.Indicați compusul inițial în sinteza acizilor grași (1), și forma sa de transport din
mitocondrie în citozol (2):

a. acetil-CoA       aspartat
b. butiril-CoA      citrat
c. hidroxibutirat      carnitina
d. acidul fumaric        oxaloacetat

e. acetil-CoA     citrate
96.NADPH servește ca echivalent reducător în sinteza acizilor gra și. Este produs în
următorul proces:

a. beta-oxidare
b. glicoliză
c. gluconeogeneză
d. etapa neoxidativă a ciclului pentozo-fosfat

e. reacția catalizată de enzima malică


97.NADPH servește ca echivalent reducător în sinteza acizilor gra și. Este produs în
următorul proces:

a. etapa oxidativă a șuntului pentozo-fosfat 


b. gluconeogeneză
c. beta-oxidare
d. etapa non-oxidativă a șuntului pentozo-fosfat

e. glicoliză
98.Prima spiră a biosintezei acizilor grași saturați cu număr par de atomi de carbon:

a. se termină cu formarea unui compus format din 5 atomi de carbon


b. utilizează 2 molecule de NADPH
c. utilizează 2 molecule de NADH
d. se termină cu formarea propionil-ACP

e. utilizează 2 molecule de malonil-ACP


99.Reacția de reducere a beta-cetoacil-ACP (în biosinteza acizilor gra și):

a. NADPH este utilizată ca donor de hidrogen


b. NADH este folosit ca un donor de hidrogen
c. beta-cetoacil-ACP se reduce la acil-ACP
d. beta-cetoacil-ACP se reduce la enoil-ACP

e. reducerea este catalizată de beta-cetoacil-ACPdehidrogenază


100. Reacția de reducere a beta-cetoacil-ACP (în biosinteza acizilor gra și):

a. utilizează NADH ca un donor de hidrogen


b. beta-cetoacil-ACP este redus la beta-hidroxiacil-ACP
c. utilizează ca donor de hidrogen două molecule de NADPH 
d. beta-cetoacil-ACP se reduce la acil-ACP

e. beta-cetoacil-ACP se reduce la enoil-ACP


101.Reacția de sinteză a beta-cetoacil-ACP (în biosinteza acizilor gra și):

a. impune consumul unei molecule de CO2


b. este catalizată de enzima beta-cetoacil-ACPsintază
c. este reacția cheie reglatoare în biosinteza acizilor grași
d. este o reacție de condensare a acetil-CoA cu malonil-ACP

e. este catalizată de enzima – tiolaza


102.Reacția de sinteză a beta-cetoacil-ACP (în biosinteza acizilor gra și):

a. este catalizată de enzima beta-cetoacil-ACPsintetazei


b. este o reacție de condensare a acetil-CoA cu malonil-ACP
c. este o reacție de condensare a acetil SH- cys a cetoacilsintazei cu malonil-SH-Pant-ACP
d. este reacția reglatoare cheie în biosinteza acizilor grași

e. impune consumul unei molecule de CO2


103.Reacțiile biosintezei acizilor grași:

a. reacțiile de transfer a acetilului și malonilului necesită ATP


b. reacțiile sunt catalizate de sintetaza acidului gras
c. ambii radicali, acetil și malonil,se fixează la gruparea -SH a cisteinei
d. începe cu fixarea acetilului la SH pant-ACP și a malonilului la cetoacilsintază

e. începe cu fixarea acetilului la SH a cisteinei din cetoacilsintază și a malonilului la Pant -SH-ACP


104.Referitor la biosinteza acizilor grași sunt corecte afirma țiile: :

a. enzimele sintezei sunt organizate în complex polienzimatic


b. NADH-ul este utilizat ca  donor de H+
c. are loc în mitocondrii
d. enzimele nu sunt asociate în complex polienzimatic

e. în reacțiile de oxido-reducere participă coenzima NADH


105.Referitor la biosinteza acizilor grași sunt corecte afirma țiile:

a. NADH este utilizat ca donor de H+


b. enzimele biosintezei sunt fixate la reticulul endoplasmatic
c. în reacțiile de oxido-reducere este implicată coenzima NADPH 
d. are loc în mitocondrii

e. enzimele nu sunt asociate în complex


106.Referitor la biosinteza acizilor grași sunt corecte afirma țiile:

a. sinteza are loc exclusiv în absența CO2


b. citratul servește ca donor de unități de carbon activat
c. intermediarii sintezei sunt fixați cu grupa Pant-SH a ACP
d. intermediarii sintezei sunt legați la grupa SH CoA

e. acil-CoA servește ca donor de unități de carbon


107.Referitor la biosinteza acizilor grași sunt corecte afirma țiile:

a. enzima cheie este acid gras sintetaza


b. intermediarii sintezei sunt fixați cu SH CoA
c. sinteza are loc exclusiv în absența CO2
d. restul malonil servește ca donor activ de unități de carbon 

e. acil-CoA servește ca donor de unități de carbon


108.Referitor la biosinteza acizilor grași sunt corecte afirma țiile:

a. sinteza are loc exclusiv în absența CO2


b. citratul servește ca donor activ de unități de carbon 
c. acil-CoA servește ca donor de unități de carbon
d. intermediarii sunt fixați cu grupa SH CoA

e. enzimele sunt asamblate în complex numit acid gras sintaza


109.Referitor la biosinteza lui malonil-CoA (sinteza acizilor gra și) sunt corecte
afirmațiile:

a. sinteza malonil-CoA necesită 2 molecule de ATP


b. acetil-CoA carboxilaza folosește vitamina B1 ca coenzimă
c. acetil-CoA carboxilaza folosește vitamina B6 ca coenzimă
d. carboxilarea acetil-CoA are loc în mitocondrii

e. sinteza malonil-CoA constă în carboxilarea a CH 3-CO-SCoA 


110.Referitor la biosinteza malonil-CoA (sinteza acizilor gra și) sunt corecte
afirmațiile:

a. acetil-CoA carboxilaza folosește vitamina B6 ca coenzimă


b. sinteza malonil-CoA necesită 2 molecule de ATP
c. biosinteza malonil-CoA necesită ATP și biotină
d. acetil-CoA carboxilaza folosește vitamina B1 ca coenzimă
e. biosinteza malonil-CoA constă în carboxilarea CH 3-CH2CO-SCoA 

111.Selectați  enzimele implicate în transportul acetil-CoA din mitocondrii în citosol


(pentru biosinteza acizilor grași)

a.  fumaraza
b. piruvatdehidrogenaza
c. acetil-CoAtransferaza
d. citratliaza

e. succinatdehidrogenaza
112.Selectați deosebirile  dintre oxidarea și biosinteza acizilor grași:

a. malonilul este utilizat în beta-oxidare, dar în sinteză - nu 


b. la oxidare se utilizează NADP+ și FAD, la  sinteză - NADPH
c. la sinteza acizilor grași intermediarii  sunt legați cu ACP, iar la oxidare –cu HSCoA
d. enzimele β-oxidării sunt asociate în complex polienzimatic, iar enzimele sintezei - nu

e. sinteza acizilor grași are loc în mitocondrii, iar oxidarea - în citozol


113.Selectati deosebirile  dintre oxidarea și biosinteza acizilor grași:

a. enzimele beta-oxidării sunt asociate în complex polienzimatic, iar enzimele sintezei-nu


b. la sinteză intermediarii sunt fixați cu HS-CoA, iar la oxidare – la  ACP
c. sinteza acizilor grași are loc în mitocondrii, iar oxidarea - în citozol
d. la oxidare se utilizează NAD + și FAD, la sinteză - NADPH

e. la beta-oxidare este utilizat malonilul, dar la sinteză - nu 


114.Selectati deosebirile  dintre oxidarea și biosinteza acizilor grași:

a.  malonilul este utilizat la sinteză, dar la beta-oxidare - nu 


b. la beta-oxidare enzimele sunt asociate în complex polienzimatic, iar la sinteza - nu 
c. în oxidare se utilizează NADP + și FAD, la sinteză - NADPH
d. intermediarii  de sinteză sunt fixați cu HSCoA, iar la oxidare – cu ACP

e.  sinteza acizilor grași are loc în mitocondrii, iar oxidarea - în cytosol


115.Sinteza acidului palmitic necesită:

a. 8 acetil-CoA + 14 NADPH + 7H +


b. 8 acetil-CoA + malonil-CoA + 7ATP
c. 8 acetil-CoA + 7  NADPH +7H + + 7CO2
d. 7 acetil-CoA + 7ATP + 7CO2 + 7H +

e. acetil-CoA + 14 NADPH + 14H + + 7 malonil-CoA

116Transportul Acetil-CoA din mitocondrie în citosol în biosinteza acizilor gra și:

a. este însoțit de generarea de NADH necesar pentru biosinteza acizilor grași


b. acetil-CoA carboxilaza participă la transport 
c. este realizat de sistemul navetă al citratului
d. este un transport activ

e. necesită utilizarea de GTP 


117.Transportul Acetil-CoA din mitocondrie în citozol pentru biosinteza acizilor gra și:

a. este realizat de sistemul-navetă al malonilului


b. pentru transport se utilizează GTP 
c. este însoțit de generarea NADPH necesar pentru biosinteza acizilor grași
d. este un transport activ

e. implică enzima acetil-CoA transferaza


118.Selectați calea posibilă de utilizare a acetil-CoA:

a. sinteza acizior graşi


b. sinteza aminoacizilor
c. gluconeogeneza
d. glicogeneza 

e. sinteza piruvatului
119.Acidului fosfatidic în timpul sintezei de triacilgliceroli este:

a. transformat în lizolecitină 
b. fosforilat sub acțiunea kinazei și transformat în lecitină
c. acilat sub acțiunea transacilazei și este transformat în trigliceridă
d. esterificat sub acțiunea esterazei si transformat în diacilglicerol

e. hidrolizat sub acțiunea fosfatazei și transformat în – diacilglicerol


120.După o masă bogată în carbohidrați are loc:

a. se intensifică sinteza trigliceridelor și a VLDL în ficat


b. activarea β-oxidării acizilor grași în ficat
c. activarea sintezei colesterolului în ficat
d. activarea lipolizei

e. eliberarea acizilor grași din fosfolipide

S-ar putea să vă placă și