Sunteți pe pagina 1din 7

4.

Referitor la pKa se pot afirma urmatoarele:


a.Indica puterea unui acid
c.Este o masura a capacitatii tampon

5. Factori care scad afinitatea hemoglobinei pentru oxigen sunt:


c.O crestere de 2,3-bisfosfogliceratului

6. Hipocalcemia se poate asocia cu :


a.Crampe si tulburari de contractii musculare
b.Deficienta de vitamina D
c.Hipomagnezemie

7. Biosinteza oligozaharidelor cu legatura N-glicozidica implica


a.Sinteza de lanturi de oligozaharide si apoi transferul pe lanturile polipeptidice

8. Nucleotidele care contin citozina sunt implicate in biosinteza fosfolipidelor deoarece:


c.Sunt importante in traducerea semnalelor

9. Gangliozidele sunt constituenti importanti pt membranele celulare deoarece:


c.Sunt implicate in formarea inozitoltrifosfati implicati in mecanismele

10. In sinteza ceramidelor intervin:


e. Sfingozina derivata din sfingomielina

11. Care sunt cei mai importanti aminoacizi din colagen?


e.prolina

12. Lantuile de glicozaminoglicani se leaga de resturile de serina si treonina din proteine


prin:
b.N-acetilgalactozamina

13. Care dintre urmatoarele afirmatii despre proteoglicanii sunt false?


b. majoritatea carbohidratitlor se gasesc in lanturi lungi, neramificate atasate prin
numeroase legaturi de proteine
d. proteoglicanii sunt degradati in lizozomi de catre exoglicozidaze

22. Urmatoarele afirmatii despre ADN polimeraza si ARN-polimeraza sunt corecte, cu


exceptia:
e.Ambele necesita un primer

23. Daca secventa de ADN care este comlementara cu cu secventa de ARN care este
transcrisa in ARN are secventa 5’ – AGCTCACTG – 3’, care este secventa ARN?
b.AGCUCACUG
24. Referitor la codonii din ARN-messenger se pot afirma urmatoarele?
a.Sunt scrisi fara semne de punctuatie
c.Sunt recunoscuti de baza complementare din ARN-T

25. Referitor la metionina se pot afirma:


a.Este indepartata din majoritatea proteinelor din celule eucariote
c.Orice proteina prezinta acest AA la capatul N terminal

26. Activarea moleculei de ARNt u AA corespunzator este dependenta de:


d.Aminoacil- sintaza specifica pentru acel ARN T

27. Traducerea necesita:


a.Molecula de ARN T initiator care contine un rest metionil
b.Factorii de elongare pentru translatia ribozomilor de-a lungul ARN M
c.GTP ca substrat energetic
d.Factorii de initiere pentru cuplarea ARNm, ARNt

28. Un aminoacid este atasat de ARNt prin legaturi:


a.De hidrogen

29. In timpul sintezei proteice peptidul nou sintetizat este


d.Legat covalent de capatul ARNt

30. Care din urmatorii factori este esential pentru transcrierea unei gene?
a.ARN polimeraza

31. Referitor la antigene care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?


c.Au intotdeauna capacitatea de a produce un raspuns imun

33. In anemia Sickle, moleculele de HB sunt anormale(HB s) : Daca lantul beta...:


a. Hbs are un AA hidrofob in plus
b.Hbs contine o sarcina negativa mai putin decat Hba
c. Hb si Hba contin un AA care are pI aproximativ 6
d. ambele secvente din Hba si HBs pot forma alfa-elice

35. Numarul legaturilor de hidrogen care se pot forma intre catenele duplexului AGCTC si
TGGAG este :
e.13

36. Pentru a preveni rahitismul datorat afectiunilor renale se administreaza :


d. 25 hidroxicolecalciferol
37. Structura de mai jos reprezinta o :

b.sfingomielina

38. Sunt corecte afirmatiile, cu exceptia :


e. spre deosebire de ARN polimeraza ADN dependenta, ADN polimeraza ADN dependenta
poate initia sinteza de novo a catenelor polinucleotidice

39. In legatura cu glicoproteinele este corecta afirmatia :


d.prelucrarea lor consta in inlaturarea unor resturi glicozil si adaugarea altora, operatie
efectuata de glicozilaze

40. Este corecta afirmatia :


e. secventa de nucleotide din ADN 5’AAGTCCGA-3’ e complementara cu 5’-TCGGACTT-3’

41. Este incorecta afirmatia :


a. ph-ul optim de actiune al enzimelor din organismult uman are mereu valoarea 2 ca si ph-ul
celular

44. Gama-Carboxilarea acidului glutamic in proteine ca osteocalcina sau matrix gla protein
necesita ..... si conduce la :
a. vitamina K cu sarcina neta negativa

48. In legatura cu structura proteinelor este corecta afirmatia :


c. in proteinele globulare resturile nepolare ale AA formeaza insule hidrofobe in interiorul
moleculelor

49. Referitor la HB e corecta afirmatia :


b. scaderea ph-ului scade afinitatea HB pt O2

50. Referitor la colagen sunt corecte afirmatiile cu exceptia :


c. cisteina stabilizeaza tripla elice a colagenului

51. Legarea Ag la Ac se realizeaza prin zonele :


a. VL+VH

52. Xantinoxidaza care catalizeaza reactia :

b. Reversibil competititv

53. Afirmatia incorecta este :


e. vitamina C nu poate interveni in procesele metabolice care implica reactii de hidroxilare
54. Peroxidazele catalizeaza reactii de felul :
c. SH2+ROOH -> Sox + ROH + H2O

c. la locul unde mesajul genetic specifica Ala deoarece ARNt este specific Cis

56. Constanta Michaelis (Km) este :


a. neschimbata in prezenta unui inhibitor necompetitiv

57. Captoprilul, un inhibitor competitiv al enzimei de conversie, al angiotensinei, e un


medicament utilizat in tratamentul hipertensiunii. Inhibitorul competitiv modifica :
b. Km a reactiei

d. U, C -> T

59. Perechea de baze azotate

Se afla in :
b. ARN

77. Proteinele frecvent intalnite in structurile dure dentare sunt:

b. Keratina
d. Colagen

78. Referitor la compozitia chimica a smaltului dentar sunt corecte afirmatiile :

a. Se disting consituienti majori si minori


b. Constituentii minori au o distributie diferita de smalt, o mare parte din ei nefiind
implicati in formarea structurii microcristaline a smaltului
c. C si P reprezinta cea mai mare parte a substantei minerale din smalt formand
hidroxiapatita cu formula Ca10(PO4)6(OH)2
d. Prin reactia fluorului cu hidroxiapatita rezulta fluorapaita, mai rezistenta la noxele
cariogene
79. Sunt corecte afirmatiile, cu exceptia:

a. Dentina este cel mai dur tesut dentar mineralizat


b. Ponderea constituentilor din smalt si din dentina au volume egale
c. Cristalele de apatita din smalt si din dentina au volume egale

80. Sunt corecte afirmatiile, cu exceptia:

d. Manitolul si sorbitul sunt cariogene si modifica aspectul alimentelor

81. Referitor la zaharoza sunt corecte afirmatiile:

a. Are cel mai mare potential cariogen


b. Efectul cariogen cel mai mare il are intraprandial
c. Este metabolizata de Streptococcus mutans cu formare de glucani.
d. Genereaza o placa bacteriana groasa si mentine pH-ul scazut mult timp

82. Xilitolul:

a. Este un metabolit intermediar al organismului


b. Nu este acidogen si nu este fermentat de placa bacteriana umana
c. Creste activitatea peroxidazei salivare

83. Au actiuni carioprotectoare:

a. Grasimile
b. Fosfatii organici si anorganici, in special de calciu
c. Fructele si legumele fibroase
d. Guma de mestecat

84. Referitor la functia biochimica a flourului sunt corecte afirmatiile:

a. Faciliteaza transformarea diferitelor varietati de fosfat de calciu in hidroxiapatita


b. La concentratii mici ( 1 ppm) se formeaza fluorapatita, mai rezistenta la noxele
cariogene

85. Izoenzimele LDH sintetizate preferential in muuschiul cardiac sunt:

b. H4
d. MH3

87. In procesul metabolic inlantuit: , produsul P isi


poate opri propria lui sinteza, actionand asupra enzimei allosterice E1. Produsul P:

b. Este un modulator negativ pentru E1


d. Modifica valoarea Km a enzimei E1 pentru A
88. Elastina, spre deosebire de colagen

a. Contine ca aminoacizi atipici desmozina si izodesmozina


b. A re o structura dezordonata
c. Nu Contine hidroxi-Lys

89. Aminoacizii rezulati prin modificari posttrantionale sunt:

d. Hidroxi-Pro

90. La denaturarea unei proteine nu sunt afectate legaturile:

d. Peptidice

91. Biosinteza proteinelor necesita :

a. ARNm
b. Atp
c. Ribozom
d. Peptidiltrasnferaza

92. Referitor la codul genetic sunt corecte afirmatiile:

a. Contine 64 de codoni
b. Contine codoni nonsens
c. Contine codoni sinonimi
d. Nu este ambiguu.

93. Spre deosebire de Hb, citocromul c:

a. Se gaseste in mitocondrii
b. Activeaza oxigenul
c. Este monocatenar

94. Referitor la Mb sunt corecte afirmatiile :

a. Nu este o proteina oligomera


c. Contine 8 segmente elicoidale

95. Sunt aminoacizi hidroxilici:

b. Tyr
c. Thr

96. Sunt corecte afirmatiile:

c. Cresterea consumului de glucide trebuie sa fie insotita de un aport alimentar


crescut de vitamina B1
97. Sunt aminoacizi diamino-monocarboxilici:

d. Lys

98. Sunt aminoacizi acizi:

b. Asn
d. Glu

99. Care din umatoarele enunturi nu reprezinta o functie a albuminelor:

c. Solubilizarea glucozei

100. Transferina este implicata in:

a. Trasnportul Fe
b. Utilizarea in organism a Fe
c. Metabolizarea hormonilor
d. Diagnosticarea bolii Wilson

101. Indicati care este cea mai abundenta proteina plasmatica

b. Albumina

102. Care din urmatoarele fractiuni proteice cresc intr-o afectiune acuta:

a. CRP
b. α-antitripsina
c. Albumina