Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 

“CAROL DAVILA” din BUCUREȘTI 

________________________________________________________________ 
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ 
DECANAT                                                    
 
 
STRUCTURĂ AN UNIVERSITAR 2019‐2020 
Program de studii universitare de licență și master ‐ Anul I‐VI 
   
Semestrul I – 14 săptămâni 
01 octombrie 2019 – 20 decembrie 2019 Proces de învăţământ 
23 decembrie 2019 – 03 ianuarie 2020 Vacanţa de Crăciun 
06 ianuarie 2020 – 17 ianuarie 2020 Proces de învăţământ 
20 ianuarie 2020 – 14 februarie 2020 Sesiune de examene (ses. I)
17 februarie 2020 – 21 februarie 2020 Vacanţă intersemestrială
 
Semestrul II – 14 săptămâni 
24 februarie 2020 – 17 aprilie 2020 Proces de învăţământ 
20 aprilie 2020 – 24 aprilie 2020 Vacanța de Paște 
27 aprilie 2020 – 05 iunie 2020 Proces de învăţământ 
08 iunie 2020 – 03 iulie 2020 Sesiune de examene (ses. II)
Sesiune de restanțe și măriri notă 
06 iulie 2020 – 10 iulie 2020 
pentru anul VI 
13 iulie 2020 – 17 iulie 2020 Sesiune credite pentru anul VI
Vacanță de vară 
06 iulie 2020 – 31 august 2020  În această perioadă se efectuează 
stagiul de practică de vară  
01 septembrie 2020 ‐ 15 septembrie 2020 Sesiune de restanțe (ses. III)
07 septembrie 2020 ‐ 15 septembrie 2020 Sesiune măriri notă (ses. III)
17 septembrie 2020 ‐ 24 septembrie 2020 Sesiune credite (ses. IV)
 
DECAN, 
Prof. Univ. Dr. Paula Perlea 
 
Secretar Șef, 
Șef Lucrări Dr. Anca Nicoleta Temelcea 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București 
www.umfcaroldavila.ro