Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie

„NICOLAE TESTEMIȚANU” pag. 1/4


CALENDAR ACADEMIC

APROBAT
proces verbal al ședinței Senatului
USMF „Nicolae Testemițanu”
nr. 8 din 26 august 2020

Anul universitar 2020-2021


STUDII SUPERIOARE INTEGRATE (Licență și Master)

ANII 1-3 DE STUDII: Programele de studii 0912.1 MEDICINĂ (facultatea de Medicină


1 și Medicină 2); 0911.1 STOMATOLOGIE; 0910.1
MEDICINĂ PREVENTIVĂ (anii 2-3)
ANII 1-3 DE STUDII: Programul de studii 0911.1 STOMATOLOGIE
ANII 1-4 DE STUDII: Programul de studii 0916.1 FARMACIE
01.09.2020-
Activități didactice Sem. I Sem II 01.02.2021-04.06.2021
24.12.2020
Sesiuni de examene 11.01.2020-
Iarna Vara 07.06.2021-30.06.2021
29.01.2021
1) 14.09.2020- 1) 08.02.2021-
Sesiunea de 25.09.2020 19.02.2021
Sem. I Sem II
recuperare 2) 05.10.2020- 2) 01.03.2021-
16.10.2020 12.03.2021
Anul II - 05.07-23.07.2021
Medicină
Anul III - 05.07-30.07.2021
Anii I, III - 28.06-23.07.2021, anii II, IV - 28.06-
Farmacie
09.07.2021

Stagii de practică Anul I - 05.07.2021-16.07.2021


Stomato- Anii II - 05.07.2021-30.07.2021
logie Anul III – 05.07.2021-30.07.2021 și pe parcursul
semestrului
Medicină
Anii II - 05-30.07.2021
preventivă
Vacanțe (identice Primă-
pentru toate facultățile)
Iarna 25.12.2020-10.01.2021 01.05.21-10.05.21
vara
Anul I: 05.07.21-31.08.21
Medicină Anul II: 24.07.21-31.08. 21
Vacanța de vară: Anul III: 31.07.21-31.08.21
Stomato- Anul I - 17.07.2021-31.08.2021
logie Anii II, III - 31.07.2021-31.08.2021
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„NICOLAE TESTEMIȚANU” pag. 2/4
CALENDAR ACADEMIC

Medicină
Anii II, III – 31.07.2021-31.08.2021
preventivă
Anii II, IV - 10.07-31.08. 2021
Farmacie
Anul I, III - 24.07-31.08. 2021
Atestări (decizii despre 1) 19.10-30.10.2020 1) 15.03-26.03.2021
Sem. I Sem II
exmatriculare) 2) 14.12-24.12.2020 2) 17.05-28.05.2021
ANII 4-5 DE STUDII: Programele de studii 0912.1 MEDICINĂ (facultatea de Medicină
1 și Medicină 2) și 0910.1 MEDICINĂ PREVENTIVĂ
ANUL 4 DE STUDII: Programul de studii 0911.1 STOMATOLOGIE
01.09-23.12.
Med. 2020
01.02.2021-04.06.2021
MP 11.01-29.01.
2021
Activități didactice Sem. I Sem II
01.09.2020-
Stoma- 24.12.2020
01.02.2021-18.06.2021
tologie 11.01.2021-
29.01. 2021
Sesiuni de examene Iarna După fiecare modul Vara După fiecare modul
Sesiunea de 1) 14.09-25.09.2020 1) 08.02-19.02.2021
Sem. I Sem II
recuperare 2) 05.10-16.10.2020 2) 01.03-12.03.2021
Medicină Pe parcursul modulelor (gărzi de noapte)
Stagii de practică Stomato- 21.06.2021-30.07.2021
logie și pe parcursul semestrului
25.12.2020- Primă-
Vacanțe Iarna 01.05.2021-10.05.2021
10.01.2021 vara
Medicina
05.07- 31.08.2021
MP
Vacanța de vară:
Stomato-
31.07.2021-31.08.2021
logie
Atestări (decizii despre 1) 19.10-30.10.2020 1) 15.03-26.03.2021
Sem. I Sem II
exmatriculare) 2) 14.12-24.12.2020 2) 17.05-28.05.2021
ANUL 5 DE STUDII: Programul de studii 0916.1 FARMACIE
Activități didactice Sem. I 01.09-04.12.2020 Sem II 14.12-28.05.2021
Examen de
Sesiuni de examene Iarna 07-11.12.2020 11.05-11.06.2021
absolvire
Sesiunea de 1. 14.09-25.09.2020 1. 15.02-26.02.2021
Sem. I Sem II
recuperare 2. 05.10-16.10.2020 2. 09.03-19.03.2021
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„NICOLAE TESTEMIȚANU” pag. 3/4
CALENDAR ACADEMIC

anul V – Pe parcursul sem. I - 4 săptămâni (în afara orelor didactice)


Practica de licență
- sem. II - 22 săptămâni
Vacanțe Iarna - Primăvara -
Atestări (decizii despre 1. 19.10-30.10.2020
Sem. I Sem II -
exmatriculare) 2. 14.12-24.12.2020
ANUL 6 DE STUDII: Programele de studii 0912.1 MEDICINĂ (facultatea de Medicină 1
și Medicină 2) și 713 SĂNĂTATE PUBLICĂ
ANUL 5 DE STUDII: Programul de studii 0911.1 STOMATOLOGIE
Sem. I Sem II
01.09.20-22.01.21 07.12.20-30.04.21
Medicină 1 (M1517-1527, 1529- Medicină 1
(M1501-M1516)
1534, 1566-1568)
01.09-23.12.2020 01.02.2021-
Medicină 2 Medicină 2
Activități 11.01-29.01.2021 30.04.21
didactice
Sănătate
Sănătate publică 01.09-22-01.21 01.09-30.04.21
publică
01.09.2020-
24.12.2020 01.02.2021-
Stomatologie Stomatologie
11.01.2021- 21.05.2021
29.01.2021
25.01.-30.04.21
01.09-04.12.2020
Medicină 1 Medicină 1 (M1517-M1527, M1529-
(M1501-M1516)
M1534, M1566-M1568)
Stagii de
practică Medicină 2 Pe parcursul modulelor (gărzi de noapte)
Stomatologie pe parcursul semestrului IX
Sănătate publică 01.02-30.04.2021
Sesiuni de După fiecare Examen de 11.05.2021-
Iarna
examene modul absolvire 04.06.2021
Sesiunea de 1. 14.09-25.09.2020 1. 15.02-26.02.2021
recuperare
Sem. I
2. 05.10-16.10.2020
Sem. II 2. 09.03-19.03.2021
01.05.2021-
Vacanțe Iarna 25.12.20-10.01.21 Primăvara
10.05.2021
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„NICOLAE TESTEMIȚANU” pag. 4/4
CALENDAR ACADEMIC

STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ (CICLUL I)


ANUL 1 DE STUDII: Programele de studii 0914.4 OPTOMETRIE; 0913.1
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ; 0910.1 SĂNĂTATE
PUBLICĂ; 0914.2 TEHNOLOGIE RADIOLOGICĂ
ANUL 2 DE STUDII: Programul de studii 0913.1 ASISTENȚĂ MEDICALĂ
GENERALĂ
Activități didactice Sem. I 01.09-11.12.2020 Sem II 01.02-21.05.2021
Sesiuni de examene Iarna 14.12-24.12.2020
Vara 07.06-02.07.2021
11.01-28.01.2021
Sesiunea de 1) 14.09-25.09.2020 1) 08.02-19.02.2021
Sem. I Sem II
recuperare 2) 05.10-16.10.2020 2) 01.03-12.03.2021
Stagii de practică 24.05-04.06.2021
25.12.2020-
Primă- 03.05-10.05. 05.07.2021-
Vacante Iarna 08.01.2021 Vara
vara 2021 31.08.2021
25.01-31.01
ANUL 2-4 DE STUDII: Programul de studii 0914.4 OPTOMETRIE
ANUL 3 DE STUDII: Programul de studii 0913.1 ASISTENȚĂ MEDICALĂ
GENERALĂ
Activități didactice 03.09-24.12.2020
Sem. I Sem II 01.02-18.06.2019
11.01-20.01.2018
Sesiuni de examene Iarna După fiecare modul Vara După fiecare modul
Sesiunea de 1) 14.09-25.09.2020 1) 08.02-19.02.2021
Sem. I Sem II
recuperare 2) 05.10-16.10.2020 2) 01.03-12.03.2021
Stagii de practică 21.06-02.07.2021
25.12.2020-
Primă- 03.05-10.05. 05.07.2021-
Vacante Iarna 08.01.2021 Vara
vara 2021 31.08.2021
25.01-31.01

Coordonat:
Prim-prorector, prorector pentru Şef Departament Didactic şi
activitate didactică, Management academic,
dr. hab. șt. med., prof. univ. dr. șt. med, conf.univ.

_____________ Olga CERNEȚCHI _____________Silvia STRATULAT

S-ar putea să vă placă și