Sunteți pe pagina 1din 2

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ VIII

Semestrul II, anul şcolar 2020-2021

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săpt. Obs


crt. învăţare ore .
1.1. Analiza critică a informațiilor extrase din texte, filme, Calitatea aerului 1 S1:08-12.02.2021
tabele, desene, scheme, grafice, diagrame, utilizate ca surse de
informare Calitatea apei 1 S2:15-19.02.2021
1.2. Realizarea unor activități de investigare proiectate
independent Calitatea solului (prezentare 1 S3:22-26.02.2021
generală, exemple de măsurători)
2.1. Formularea de predicții referitoare la diferite fenomene și
procese naturale pe baza concluziilor investigației
2.2. Susținerea argumentată a punctului de vedere, utilizând Investigarea ecosistemelor 1 S4:04-05.03.2021
Sănătatea antropizate
adecvat terminologia specifică biologiei
4. omului și a
mediului 3.1. Rezolvarea unor situații problemă utilizând argumente și Boli influențate de factori de mediu
modele adecvate și de propriul comportament:
3.2. Identificarea de soluții noi/alternative pentru rezolvarea  Alergiile și astmul
 Boli nutriționale, 1 S5:08-12.03.2021
unor situații problemă
 Cancer (de piele, pulmonar, de 1 S6:19-19.03.2021
colon) – cauze, prevenție, 1 S7: 22-26.03.2021
4.1. Participarea activă la acţiuni de conservare şi ocrotire a comportament sănătos
mediului înconjurător, de adoptare a unui stil de viață sănătos
4.2. Evaluarea consecințelor propriului comportament asupra Recapitulare și evaluare
1 S8:29.03-02.04.2021
sănătății proprii și a stării mediului

Omul și tehnologia - avantaje,


riscuri 1 S10:19-23.04.2021

Resurse energetice ale planetei


Importanța păstrării biodiversității 1 S11:26-29.04.2021
1 S12:10-14.05.2021
Dezvoltarea durabilă. Amprenta
biologică 1 S13:17-21.05.2021

Recapitulare și evaluare semestrială


1 S14: 31.05-06.2021
Recapitulare și evaluare finală
1 S15:07-11.06.2021
*Săptămâna 9 (12-16 aprilie, 2021): „Şcoala altfel – Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

Zile libere:
Vineri, 2 aprile – duminică, 11 aprilie (Paștele Catolic) – vacanța de primăvară
Vineri, 30 aprilie – duminică, 9 mai (Paștele Ortodox) – vacanța de primăvară
Luni, 01.06.2021 - Ziua Copilului
Vineri, 11.06.2021 – încheie cursurile clasa a VIII a