Sunteți pe pagina 1din 32

TESTE

BIOCHIMIE - LIPIDE

Nr crt

Tipul de întrebare

 

Tipul de răspuns

1.

Completaţi:

Liipidele sunt esteri ai diferiţilor alcooli cu acizii graşi saturaţi şi nesaturaţi

2.

Scrieţi formulele acizilor graşi saturaţi cel mai des întâlniţi

Vezi anexa L1

3.

Scrieţi formulele acizilor graşi nesaturaţi cel mai bine reprezentaţi în diferite organisme

Vezi anexa L2

3.

Acidul butiric se găseşte în:

c

a) seul de oaie

b) grăsimea de porc

c) grăsimea din lapte şi unt

4.

Mirosul acidului butiric este:

a

a) urât

b) plăcut

c) nu are

5.

Acizii: capronic, caprinic şi caprilic se găsesc în:

a

,b

a) untul de vacă şi capră

 

b) uleiul de cocos

c) seul de vacă

6.

Mirosul acizilorcapronic, caprinic şi caprilic este:

b

a) plăcut ( de floare)

b) urât ( de transpiraţie )

c) nu au miros caracteristic

7.

Acidul lauric se găseşte în:

b

,c

a) uleiul de soia

 

b) uleiul de ricin

c) uleiul de cocos

d) lapte

8.

Starea de agregare a acidului butiric este:

b

a) solidă

b) lichidă

c) gazoasă

9.

Starea de agregare a acizilor capronic, caprinic şi caprilic este:

b

a) solidă

b) lichidă

c) gazoasă

10.

Starea de agregare a acidului lauric , miristic, palmitic şi stearic este:

a

a) solidă

b) lichidă

c) gazoasă

1

11.

Acidul miristic se găseşte în :

a .b, c

a) ulei de peşte

b) seu

c) lapte

12.

Densitatea acizilor graşi variază între:

a

a) 0,910- la 0,831

b) 0,810 – la 0,780

c) 0,780 – la 0,710

13.

Densitatea acizilor graşi este mai mică şi :

a

a) scade cu creşterea masei moleculare

b) scade cu scăderea masei moleculare

c) creşte cu scăderea masei moleculare

14.

Acizii graşi inferiori sunt:

a

a) solubili în apă

b) insolubili în apă

c) nu au o stare de agregare fixă

15.

Acizii graşi superiori sunt:

b

a) solubili în apă

b) insolubili în apă

c) nu au o stare de agregare fixă

16.

Acizii graşi superiori sunt solubili numai în:

a

a) solvenţi organici

b) apă

c) apă caldă

17.

Neutralizarea acizilor graşi are loc în prezenţă de:

a

a) alcalii

b) acizi

c) săruri

18.

Scrieţi o reacţie de neutralizare

Vezi anexa L3

19.

Esterificarea are loc în prezenţa:

a

a) alcoolilor

b) oxizilor

c) acizilor

20.

Exemplificaţi o reacţie de esterificare cu un acid gras saturat şi o reacţie de esterificare cu un acid gras nesaturat

Vezi anexa L4

21.

Acidul oleic se găseşte în:

a

a) toate grăsimile vegetale şi animale

b) numai în grăsimile vegetale

c) numai în grăsimile animale

22.

Acidul erucic se găseşte în:

b

a) ulei de peşte

b) ulei de rapiţă şi muştar

c) ulei de soia

23.

Acidul linoleic însoţeşte acidul oleic.

24.

Acidul linoleic se găseşte în uleiurile vegetale:

c

a) rapiţă

b) soia

2

 

c)

in, cânepă

 

25.

Adiţia halogenilor la legătura dublă se foloseşte la:

b

a) identificarea tipului de grăsime

b) identificarea acizilor graşi nesaturaţi

c) poziţia legăturii duble

26.

Exemplificaţi o reacţie de halogenare

Vezi anexa L5

27.

Hidrogenarea are loc în prezenţă de:

c

a) presiune scăzută

b) temperatură scăzută

c) catalizatori

28.

Prin hidrogenare se obţine :

a, b

a) margarina

b) plantol

c) acizi

29.

În cazul oxidării slabe a acizilor graşi rezultă:

nesaturaţi,

a

a) peroxizi

b) acizi graşi cu moleculă mai mică

c) aldehide

30.

În cazul oxidării energice , rezultă:

a

a) peroxizi

b) acizi graşi cu moleculă mai mică

c) aldehide

31.

Exemplificaţi o reacţie de oxidare slabă a acizilor graşi nesaturaţi

Vezi anexa 6L

32.

Exemplificaţi o reacţie de ocidare energică a acizilor graşi nesaturaţi

Vezi anexa 7L

33.

Acizii : linoleic şi pentru că:

linolenic sunt acizi graşi esenţiali,

a , b,c

a) formează vitamina F

b) sunt factori de creştere

c) sunt indispensabili vieţii

34.

Lipsa acizilor linoleic şi linolenic din organism determină, pe lângă oprirea creşterii:

b,c

a) creşterea presiunii sanguine în vasele

b) sensibilitatea capilarelor

c) leziuni ale ficatului şi rinichilor

35.

Efectuaţi schema de clasificare a lipidelor simple

Vezi anexa 8L

36.

Completaţi:

Gliceridele sunt esteri ai gliceridelor cu acizii graşi saturaţi şi nesaturaţi

37.

Exemplificaţi o reacţie de formare a unei mono, di şi trigliceride

Vezi anexa 9L

38.

Gliceridele , care au în compoziţie acizi graşi superiori , sunt:

a

a) solide

b) lichide

c) coloide

39.

Gliceridele , care au în compoziţie acizi graşi inferiori

b

3

 

şi nesaturaţi, sunt:

 

a) solide

b) lichide

c) coloide

40.

Tripalmitina este o substanţă solidă şi se topeşte la :

a

a) 66°C

b) 69°C

c)

72°C

41.

Grăsimile naturale nu au un punct fix de topire, pentru căele cuprind:

c

a) acizi graşi inferiori

b) acizi graşi nesaturaţi

c) amestec de acizi graşi

42.

Cu apa, grăsimile formează:

a

a)

emulsii

b)

soluţii coloidale

c)

soluţii limpezi

43

Densitatea grăsimilor este:

b

a) supraunitară

b) subunitară

c) egală cu 1

44.

Completaţi:

Prin hidroliza gliceridelor se formează glicerina şi acizi graşi .

45.

Exemplificaţi reacţia de hidroliză a tripalmitinei

Vezi anexa 9L

46.

Hidroliza se realizează în prezenţa:

a,c

a)

acizilor şi alcaliilor

b) sărurilor

c) enzimelor

47.

Enzimele care realizează hidroliza gliceridelor , se numesc:

a

a) lipaze

b) hidrolaze

c) oxidaze

48.

Prin saponificarea grăsimilor , rezultă:

c

a)

glicerina şi acizii graşi

b)

săpunuri

c)

glicerină şi săruri ale acizilor graşi

49.

Realizaţi reacţia de saponificare a unei trigliceride

Vezi anexa 10L

50

Descompunerea grăsimilor are loc la:

b

a) 78°C

b) peste 100°C

c) 93° C

51

Completaţi:

Prin descompunere termică, din grăsimi rezultă CO 2, acizii graşi , cetone şi aldehide.

52.

Prin descompunere termică, glicerina se transformă în:

a

a) acroleină

4

   

b) glicerinaldehidă

   

c) dihidroxiacetonă

53.

Scrieţi reacţia de formare a glicerinei:

 

Vezi anexa 11L

54.

Hidrogenarea este accelerată în prezenţă de:

 

c

 

a) acizi

b) baze alcaline

 

c) metale (Ni)

55.

Prin hidrogenare, grăsimea lichidă se transformă în:

a

 

a) solidă

 

b) semisolidă

 

c) rămâne lichidă

56

Completaţi:

 
 

Prin halogenare, grăsimile formează compuşi halogenaţi.

57.

Scrieţi o reacţie de hidrogenare a unei trigliceride nesaturate

Vezi anexa 12L

58

Completaţi:

 

Râncezirea grăsimilor este un proces chimic şi biochimic complex, provocat de factori fizici, chimici şi biochimici.

59.

Gradul de râncezire creşte cu:

 

a

 

a) creşterea numărului de legături duble

 

b) scăderea numărului de legături duble

c) nu depinde de numărul de legături duble

60

Din râncezirea gliceridelor rezultă:

 

a ,b, c

 

a) acizi graşi cu moleculă mică

b) oxiacizi

 

c) aldehide şi cetone

 

61

Exemplificaţi

reacţia de hidroliză a unei gliceride

Vezi anexa 13L

nesaturate

62.

Exemplificaţi reacţia de oxidare cetonică

 

Vezi anexa 14L

64

Prin râncezirea de tip aldehidic, rezultă,

 

a

 

a) aldehide

 

b) peroxizi

c) acizi graşi cu moleculă mică

 

65

Exemplifică o reacţie de oxidare blândă

 

Vezi anexa 15L

66

Exemplifică o reacţie de oxidare energică

 

Vezi anexa 16L

67

Pentru a evita procesul de râncezire, se recomandă depozitarea grăsimilor în încăperi:

a

 

a) reci şi uscate

 

b) calde şi uscate

c) reci şi umede

d) calde şi umede

68

Grăsimile râncede conţin:

 

a

 

a) epihidrin-aldehidă

b) acroleină

 

c) glicerin-aldehidă

 

69.

Scrieţi reactia de descompunere termica a glicerinei

Vezi anexa 17L

70.

În

procesul

de

oxidare

aldehidică,

din

acidul

c

pelargonic rezultă:

 
 

5

   

a) aldehida pelargonică

   

b) aldehida acidului acelaic

 

c) ambele substanţe

 

71

Scrieţi

reacţia

de

oxidare

aldehidică

a

acidului

Vezi anexa 18L

pelargonic

 

72

Completaţi:

 

Indicele de saponificare este cantitatea de KOH , exprimată în mg , necesară saponificării unui gram de grăsime

73

Completaţi:

 

Indicele de halogenare (iod) este cantitatea de iod , în grame , necesară halogenării a 100 g grăsime în soluţie cloroformică

74

Completaţi:

 

Indicele de aciditate este cantitatea de KOH , în mg , necesară neutralizării acizilor graşi dintr-un gram de grăsime.

75

Indicele de aciditate nu are voie să depăşească valoarea de:

b

 

a) 0,3

 

b) 0,5

c) 0,7

76

Indicele de saponificare creşte cu:

 

b

 

a) creşterea masei moleculare a acizilor

b) scăderea masei lor moleculare

 

c) are valoare constantă

77

Prospeţimea grăsimilor se determină cu:

 

a

 

a) reacţia Kreis

 

b) reacţia Fehling

c) reacţia Schiff

78

Epihidrin- aldehida dă cu fluoroglucina o coloraţie:

a

 

a)

roz sau roşu

 

b)

crem-galben

c)

abastru-violet

79

Completaţi:

 

Ceridele sunt esteri ai alcoolilor aciclici cu moleculă mare cu acizi graşi superiori.

80

În natură, ceridele se găsesc în:

 

a

 

a) amestecuri

 

b) substanţe simple

 

c) numai acizi graşi

81

Ceridele se găsesc răspândite ca strat protector în:

a

 

a) regnul vegetal

 

b) regnul animal

c) ambele

 

82

La temperaturi obişnuite , ceridele sunt:

 

a

 

a)

solide

b)semisolide

 

c)

lichide

83

Ceridele sunt solubile în:

 

b

 

a)

apă

6

 

b) solvenţi organici

 

84

Ceridele nu sunt solubile în:

a

a) apă

b) solvenţi organici

85

Ceridele sunt sunt puţin solubile în:

a

a) alcooli

 

b) fenoli

c) eteri

86

Ceridele sunt hidrolizabile :

a

 

a) greu

b) uşor

c) nehidrolizabile

87

Completaţi:

Steridele sunt esteri ai alcoolilor monovalenţi hidroaromatici cu acizii graşi.

88

Zoosterolii au ca reprezentant important:

a

a) colesterol

b) sito şi stigmasterol

c) ergosterol

89

Fitosterolii sunt:

b

a) colesterolul

b) sito şi stigmasterolul

c) ergosterolul

90

Micosterolii au ca reprezentanţi:

c

a) colesterolul

b) sito şi stigmasterolul

c) ergosterolul

91

Sterolii sunt:

a

a) alcooli hidroaromatici

b) alcooli aciclici

c) acizi hidroaromatici

92

Colesterolul este:

a,b,c

a) sistemul nervos

b) glande suprarenale

c) plante

93

Colesterolul are acţiune:

a

a) antitoxică

b) antianemică

c) hiperglicemiantă

94

Scrieţi formula chimică a colesterolului, a sitosterolului şi ergosterolului

Vezi anexa 19L

95

Colesterolul este provitamina vitaminei:

b

a) D

2

b) D

3

c) D

5

96

Ergosterolul este provitamina vitaminei :

a

a) D

2

b) D

3

c) D

5

7

97

Lipidele complexe joacă un rol esenţial în procesele :

b

a) tensiune arterială

b) permeabilitate celulară şi osmoză

c)

hipotiroidism

98

Acizii fosfatidici conţin în molecula lor:

a,d,e,g

a) acizi graşi superiori

b) acizi graşi inferiori

c) alcooli poliaciclici

d) glicerină

e) acid fosforic

f) acid azotic

g)

baze organice azotate

99

Rolul acizilor fosfatidici este:

a

a)

antitoxic

b)

toxic

c)

antioxidant

100

Completaţi:

Acizii fosfatidici sunt formaţi din glicerină, 2 acizi graşi superiori şi acid fosforic.

101.

Fosfatidele pot fi precipitate cu:

b

a) benzină

 

b) acetonă

c) acizi minerali

102.

Cu apa, fosfatidele formează:

a

a) soluţii coloidale

 

b) emulsii

c) precipitaţi

103.

Scrieţi reacţia de formare a lecitinei

Vezi anexa 20L

104.

Scrieţi reacţia de formare a cefalinei

Vezi anexa 21L

105.

Completaţi:

Lecitina are o culoare albă şi este higroscopică, atunci când se găseşte în stare pură. Este solubilă în alcool şi cloroform. Nu este solubilă în acetonă. Cu apa formează emulsii , fiind utilizate la obţinerea de maionezei.

106.

Lecitinele se găsesc în:

a

a) gălbenuş de ou

 

b) creier, măduvă

c) sânge, lapte

107.

Deosebirea dintre lecitine şi cefaline constă în:

b

a) glicerină

b) baze azotate

c) acid fosforic

d) acizi graşi

108.

La lecitine, baza azotată este:

a

a) colina

b) colamina

c) propectina

109.

La cefaline, baza azotată este:

b

a)

colina

8

 

b) colamina

   

c) propectina

110.

În structura cefalinelor predomină:

 

b

a) acizii graşi saturaţi

b) acizi graşi nesaturaţi

c) apar în proporţii egale

 

111.

Cefalinele sunt insolubile în:

 

b

a) alcooli diluaţi

b) alcooli concentraţi

c) în orice fel de alcool

112.

Prin această proprietate, cefalinele:

 

a

a)

se aseamănă cu lecitinele

b)

se deosebesc de lecitine

c)

este o proprietate indiferebtă

113.

Compketaţi:

Sfingomielinele sunt formate din: alcool (sfingozina), acid fosforic, acid gras (lignoceric ) şi colină

114.

Scrieţi formula sfingomielinei

   

115.

Completaţi: Cerebrozidele galactopiranoză

sunt

formate

din

alcool

(

sfingozină)

,acid

gras

şi

116.

Cerebrozidele intră în structura:

 

b

a) materiei cenuşii

b) materiei albe

c) măduvei spinării

9

ANEXA 1

ANEXA 1 10

10

ANEXA

1 -b

ANEXA 1 -b 11

11

ANEXA

2 L

ANEXA 2 L 12

12

ANEXA 3. L

ANEXA 3. L 13

13

ANEXA 4. L

ANEXA 4. L 14

14

ANEXA 5 L

ANEXA 5 L 15

15

ANEXA 5-CONTINUARE

ANEXA 5-CONTINUARE ANEXA 6 16

ANEXA 6

16

17

17

ANEXA 6 – CONTINUARE

ANEXA 6 – CONTINUARE 18

18

ANEXA

6 – CONTINUARE

ANEXA 6 – CONTINUARE 19

19

ANEXA 7

ANEXA 7 20

20

ANEXA

8

ANEXA 8 ANEXA 9 21

ANEXA 9

21

22

22

ANEXA

9 - CONTINUARE

ANEXA 9 - CONTINUARE 23

23

ANEXA 9

-CONTINUARE

ANEXA 9 -CONTINUARE 24

24

ANEXA 10

ANEXA 10 ANEXA 11 25

ANEXA 11

25

ANEXA 12 ANEXA 13 26

ANEXA

12

ANEXA 12 ANEXA 13 26

ANEXA 13

26

ANEXA 14 ANEXA 15 ANEXA 16 27

ANEXA 14

ANEXA 14 ANEXA 15 ANEXA 16 27

ANEXA 15

ANEXA 14 ANEXA 15 ANEXA 16 27

ANEXA 16

27

ANEXA 17 ANEXA 18 28

ANEXA 17

ANEXA 17 ANEXA 18 28

ANEXA

18

ANEXA 17 ANEXA 18 28

28

ANEXA 19

ANEXA 19 29

29

ANEXA 20

ANEXA 20 30

30

ANEXA

21

ANEXA 21 31

31