Sunteți pe pagina 1din 32

TESTE BIOCHIMIE - LIPIDE

Nr crt Tipul de întrebare Tipul de răspuns

1. Completaţi:
Liipidele sunt esteri ai diferiţilor alcooli cu acizii graşi saturaţi şi nesaturaţi
2. Scrieţi formulele acizilor graşi saturaţi cel mai des Vezi anexa L1
întâlniţi
3. Scrieţi formulele acizilor graşi nesaturaţi cel mai bine Vezi anexa L2
reprezentaţi în diferite organisme
3. Acidul butiric se găseşte în: c
a) seul de oaie
b) grăsimea de porc
c) grăsimea din lapte şi unt
4. Mirosul acidului butiric este: a
a) urât
b) plăcut
c) nu are
5. Acizii: capronic, caprinic şi caprilic se găsesc în: a ,b
a) untul de vacă şi capră
b) uleiul de cocos
c) seul de vacă
6. Mirosul acizilorcapronic, caprinic şi caprilic este: b
a) plăcut ( de floare)
b) urât ( de transpiraţie )
c) nu au miros caracteristic
7. Acidul lauric se găseşte în: b ,c
a) uleiul de soia
b) uleiul de ricin
c) uleiul de cocos
d) lapte
8. Starea de agregare a acidului butiric este: b
a) solidă
b) lichidă
c) gazoasă
9. Starea de agregare a acizilor capronic, caprinic şi b
caprilic este:
a) solidă
b) lichidă
c) gazoasă
10. Starea de agregare a acidului lauric , miristic, palmitic a
şi stearic este:
a) solidă
b) lichidă
c) gazoasă

1
11. Acidul miristic se găseşte în : a .b, c
a) ulei de peşte
b) seu
c) lapte
12. Densitatea acizilor graşi variază între: a
a) 0,910- la 0,831
b) 0,810 – la 0,780
c) 0,780 – la 0,710
13. Densitatea acizilor graşi este mai mică şi : a
a) scade cu creşterea masei moleculare
b) scade cu scăderea masei moleculare
c) creşte cu scăderea masei moleculare
14. Acizii graşi inferiori sunt: a
a) solubili în apă
b) insolubili în apă
c) nu au o stare de agregare fixă
15. Acizii graşi superiori sunt: b
a) solubili în apă
b) insolubili în apă
c) nu au o stare de agregare fixă
16. Acizii graşi superiori sunt solubili numai în: a
a) solvenţi organici
b) apă
c) apă caldă
17. Neutralizarea acizilor graşi are loc în prezenţă de: a
a) alcalii
b) acizi
c) săruri
18. Scrieţi o reacţie de neutralizare Vezi anexa L3
19. Esterificarea are loc în prezenţa: a
a) alcoolilor
b) oxizilor
c) acizilor
20. Exemplificaţi o reacţie de esterificare cu un acid gras Vezi anexa L4
saturat şi o reacţie de esterificare cu un acid gras
nesaturat
21. Acidul oleic se găseşte în: a
a) toate grăsimile vegetale şi animale
b) numai în grăsimile vegetale
c) numai în grăsimile animale
22. Acidul erucic se găseşte în: b
a) ulei de peşte
b) ulei de rapiţă şi muştar
c) ulei de soia
23. Acidul linoleic însoţeşte acidul oleic.
24. Acidul linoleic se găseşte în uleiurile vegetale: c
a) rapiţă
b) soia

2
c) in, cânepă
25. Adiţia halogenilor la legătura dublă se foloseşte la: b
a) identificarea tipului de grăsime
b) identificarea acizilor graşi nesaturaţi
c) poziţia legăturii duble
26. Exemplificaţi o reacţie de halogenare Vezi anexa L5
27. Hidrogenarea are loc în prezenţă de: c
a) presiune scăzută
b) temperatură scăzută
c) catalizatori
28. Prin hidrogenare se obţine : a, b
a) margarina
b) plantol
c) acizi
29. În cazul oxidării slabe a acizilor graşi nesaturaţi, a
rezultă:
a) peroxizi
b) acizi graşi cu moleculă mai mică
c) aldehide
30. În cazul oxidării energice , rezultă: a
a) peroxizi
b) acizi graşi cu moleculă mai mică
c) aldehide
31. Exemplificaţi o reacţie de oxidare slabă a acizilor Vezi anexa 6L
graşi nesaturaţi
32. Exemplificaţi o reacţie de ocidare energică a acizilor Vezi anexa 7L
graşi nesaturaţi
33. Acizii : linoleic şi linolenic sunt acizi graşi esenţiali, a , b,c
pentru că:
a) formează vitamina F
b) sunt factori de creştere
c) sunt indispensabili vieţii
34. Lipsa acizilor linoleic şi linolenic din organism b,c
determină, pe lângă oprirea creşterii:
a) creşterea presiunii sanguine în vasele
b) sensibilitatea capilarelor
c) leziuni ale ficatului şi rinichilor
35. Efectuaţi schema de clasificare a lipidelor simple Vezi anexa 8L
36. Completaţi:
Gliceridele sunt esteri ai gliceridelor cu acizii graşi saturaţi şi nesaturaţi
37. Exemplificaţi o reacţie de formare a unei mono, di şi Vezi anexa 9L
trigliceride
38. Gliceridele , care au în compoziţie acizi graşi superiori a
, sunt:
a) solide
b) lichide
c) coloide
39. Gliceridele , care au în compoziţie acizi graşi inferiori b

3
şi nesaturaţi, sunt:
a) solide
b) lichide
c) coloide
40. Tripalmitina este o substanţă solidă şi se topeşte la : a
a) 66°C
b) 69°C
c) 72°C
41. Grăsimile naturale nu au un punct fix de topire, pentru c
căele cuprind:
a) acizi graşi inferiori
b) acizi graşi nesaturaţi
c) amestec de acizi graşi
42. Cu apa, grăsimile formează: a
a) emulsii
b) soluţii coloidale
c) soluţii limpezi
43 Densitatea grăsimilor este: b
a) supraunitară
b) subunitară
c) egală cu 1
44. Completaţi:
Prin hidroliza gliceridelor se formează glicerina şi acizi graşi .
45. Exemplificaţi reacţia de hidroliză a tripalmitinei Vezi anexa 9L
46. Hidroliza se realizează în prezenţa: a,c
a) acizilor şi alcaliilor
b) sărurilor
c) enzimelor
47. Enzimele care realizează hidroliza gliceridelor , se a
numesc:
a) lipaze
b) hidrolaze
c) oxidaze
48. Prin saponificarea grăsimilor , rezultă: c
a) glicerina şi acizii graşi
b) săpunuri
c) glicerină şi săruri ale acizilor graşi
49. Realizaţi reacţia de saponificare a unei trigliceride Vezi anexa 10L
50 Descompunerea grăsimilor are loc la: b
a) 78°C
b) peste 100°C
c) 93° C
51 Completaţi:
Prin descompunere termică, din grăsimi rezultă CO2, acizii graşi , cetone şi
aldehide.
52. Prin descompunere termică, glicerina se transformă a
în:
a) acroleină

4
b) glicerinaldehidă
c) dihidroxiacetonă
53. Scrieţi reacţia de formare a glicerinei: Vezi anexa 11L
54. Hidrogenarea este accelerată în prezenţă de: c
a) acizi
b) baze alcaline
c) metale (Ni)
55. Prin hidrogenare, grăsimea lichidă se transformă în: a
a) solidă
b) semisolidă
c) rămâne lichidă
56 Completaţi:
Prin halogenare, grăsimile formează compuşi halogenaţi.
57. Scrieţi o reacţie de hidrogenare a unei trigliceride Vezi anexa 12L
nesaturate
58 Completaţi:
Râncezirea grăsimilor este un proces chimic şi biochimic complex, provocat de
factori fizici, chimici şi biochimici.
59. Gradul de râncezire creşte cu: a
a) creşterea numărului de legături duble
b) scăderea numărului de legături duble
c) nu depinde de numărul de legături duble
60 Din râncezirea gliceridelor rezultă: a ,b, c
a) acizi graşi cu moleculă mică
b) oxiacizi
c) aldehide şi cetone
61 Exemplificaţi reacţia de hidroliză a unei gliceride Vezi anexa 13L
nesaturate
62. Exemplificaţi reacţia de oxidare cetonică Vezi anexa 14L
64 Prin râncezirea de tip aldehidic, rezultă, a
a) aldehide
b) peroxizi
c) acizi graşi cu moleculă mică
65 Exemplifică o reacţie de oxidare blândă Vezi anexa 15L
66 Exemplifică o reacţie de oxidare energică Vezi anexa 16L
67 Pentru a evita procesul de râncezire, se recomandă a
depozitarea grăsimilor în încăperi:
a) reci şi uscate
b) calde şi uscate
c) reci şi umede
d) calde şi umede
68 Grăsimile râncede conţin: a
a) epihidrin-aldehidă
b) acroleină
c) glicerin-aldehidă
69. Scrieţi reactia de descompunere termica a glicerinei Vezi anexa 17L
70. În procesul de oxidare aldehidică, din acidul c
pelargonic rezultă:

5
a) aldehida pelargonică
b) aldehida acidului acelaic
c) ambele substanţe
71 Scrieţi reacţia de oxidare aldehidică a acidului Vezi anexa 18L
pelargonic
72 Completaţi:
Indicele de saponificare este cantitatea de KOH , exprimată în mg , necesară
saponificării unui gram de grăsime
73 Completaţi:
Indicele de halogenare (iod) este cantitatea de iod , în grame , necesară
halogenării a 100 g grăsime în soluţie cloroformică
74 Completaţi:
Indicele de aciditate este cantitatea de KOH , în mg , necesară neutralizării
acizilor graşi dintr-un gram de grăsime.
75 Indicele de aciditate nu are voie să depăşească b
valoarea de:
a) 0,3
b) 0,5
c) 0,7
76 Indicele de saponificare creşte cu: b
a) creşterea masei moleculare a acizilor
b) scăderea masei lor moleculare
c) are valoare constantă
77 Prospeţimea grăsimilor se determină cu: a
a) reacţia Kreis
b) reacţia Fehling
c) reacţia Schiff
78 Epihidrin- aldehida dă cu fluoroglucina o coloraţie: a
a) roz sau roşu
b) crem-galben
c) abastru-violet
79 Completaţi:
Ceridele sunt esteri ai alcoolilor aciclici cu moleculă mare cu acizi graşi
superiori.
80 În natură, ceridele se găsesc în: a
a) amestecuri
b) substanţe simple
c) numai acizi graşi
81 Ceridele se găsesc răspândite ca strat protector în: a
a) regnul vegetal
b) regnul animal
c) ambele
82 La temperaturi obişnuite , ceridele sunt: a
a) solide
b)semisolide
c) lichide
83 Ceridele sunt solubile în: b
a) apă

6
b) solvenţi organici
84 Ceridele nu sunt solubile în: a
a) apă
b) solvenţi organici
85 Ceridele sunt sunt puţin solubile în: a
a) alcooli
b) fenoli
c) eteri
86 Ceridele sunt hidrolizabile : a
a) greu
b) uşor
c) nehidrolizabile
87 Completaţi:
Steridele sunt esteri ai alcoolilor monovalenţi hidroaromatici cu acizii graşi.
88 Zoosterolii au ca reprezentant important: a
a) colesterol
b) sito şi stigmasterol
c) ergosterol
89 Fitosterolii sunt: b
a) colesterolul
b) sito şi stigmasterolul
c) ergosterolul
90 Micosterolii au ca reprezentanţi: c
a) colesterolul
b) sito şi stigmasterolul
c) ergosterolul
91 Sterolii sunt: a
a) alcooli hidroaromatici
b) alcooli aciclici
c) acizi hidroaromatici
92 Colesterolul este: a,b,c
a) sistemul nervos
b) glande suprarenale
c) plante
93 Colesterolul are acţiune: a
a) antitoxică
b) antianemică
c) hiperglicemiantă
94 Scrieţi formula chimică a colesterolului, a Vezi anexa 19L
sitosterolului şi ergosterolului
95 Colesterolul este provitamina vitaminei: b
a) D2
b) D3
c) D5
96 Ergosterolul este provitamina vitaminei : a
a) D2
b) D3
c) D5

7
97 Lipidele complexe joacă un rol esenţial în procesele : b
a) tensiune arterială
b) permeabilitate celulară şi osmoză
c) hipotiroidism
98 Acizii fosfatidici conţin în molecula lor: a,d,e,g
a) acizi graşi superiori
b) acizi graşi inferiori
c) alcooli poliaciclici
d) glicerină
e) acid fosforic
f) acid azotic
g) baze organice azotate
99 Rolul acizilor fosfatidici este: a
a) antitoxic
b) toxic
c) antioxidant
100 Completaţi:
Acizii fosfatidici sunt formaţi din glicerină, 2 acizi graşi superiori şi acid fosforic.
101. Fosfatidele pot fi precipitate cu: b
a) benzină
b) acetonă
c) acizi minerali
102. Cu apa, fosfatidele formează: a
a) soluţii coloidale
b) emulsii
c) precipitaţi
103. Scrieţi reacţia de formare a lecitinei Vezi anexa 20L
104. Scrieţi reacţia de formare a cefalinei Vezi anexa 21L
105. Completaţi:
Lecitina are o culoare albă şi este higroscopică, atunci când se găseşte în
stare pură. Este solubilă în alcool şi cloroform. Nu este solubilă în acetonă. Cu
apa formează emulsii , fiind utilizate la obţinerea de maionezei.
106. Lecitinele se găsesc în: a
a) gălbenuş de ou
b) creier, măduvă
c) sânge, lapte
107. Deosebirea dintre lecitine şi cefaline constă în: b
a) glicerină
b) baze azotate
c) acid fosforic
d) acizi graşi
108. La lecitine, baza azotată este: a
a) colina
b) colamina
c) propectina
109. La cefaline, baza azotată este: b
a) colina

8
b) colamina
c) propectina
110. În structura cefalinelor predomină: b
a) acizii graşi saturaţi
b) acizi graşi nesaturaţi
c) apar în proporţii egale
111. Cefalinele sunt insolubile în: b
a) alcooli diluaţi
b) alcooli concentraţi
c) în orice fel de alcool
112. Prin această proprietate, cefalinele: a
a) se aseamănă cu lecitinele
b) se deosebesc de lecitine
c) este o proprietate indiferebtă
113. Compketaţi:
Sfingomielinele sunt formate din: alcool (sfingozina), acid fosforic, acid gras
(lignoceric ) şi colină
114. Scrieţi formula sfingomielinei
115. Completaţi:
Cerebrozidele sunt formate din alcool ( sfingozină) ,acid gras şi
galactopiranoză
116. Cerebrozidele intră în structura: b
a) materiei cenuşii
b) materiei albe
c) măduvei spinării

9
ANEXA 1

10
ANEXA 1 -b

11
ANEXA 2 L

12
ANEXA 3. L

13
ANEXA 4. L

14
ANEXA 5 L

15
ANEXA 5-CONTINUARE

ANEXA 6

16
17
ANEXA 6 – CONTINUARE

18
ANEXA 6 – CONTINUARE

19
ANEXA 7

20
ANEXA 8

ANEXA 9
21
22
ANEXA 9 - CONTINUARE

23
ANEXA 9 -CONTINUARE

24
ANEXA 10

ANEXA 11

25
ANEXA 12

ANEXA 13

26
ANEXA 14

ANEXA 15

ANEXA 16

27
ANEXA 17

ANEXA 18

28
ANEXA 19

29
ANEXA 20

30
ANEXA 21

31
32

S-ar putea să vă placă și