Sunteți pe pagina 1din 7

Este o patologie lizosomală

Select one:

a. Boala von Geerke

b. Boala Tay Sachs 

c. Neuropatia optică ereditară Leber

d. Sindromul Zellweger

e. Sindromul Kartagener
Este o patologie a citoscheletului

Select one:

a. Sindromul Zellweger

b. Neuropatia optică ereditară Leber

c. Sindromul Kartagener 

d. Boala von Geerke

e. Boala Tay Sachs


Este o patologie peroxizomală
Select one:
a. Neuropatia optică ereditară Leber
b. Boala von Geerke
c. Sindromul Zellweger 
d. Sindromul Kartagener
e. Boala Tay Sachs
Neuropatia optică ereditară Leber este o patologie

Select one:

a. golgiană

b. peroxizomală

c. lizozomală

d. mitocondrială 

e. a citoscheletului
Este o patologie golgiană

Select one:

a. Sindromul Zellweger

b. Boala von Geerke 


c. Boala Tay Sachs

d. Neuropatia optică ereditară Leber

e. Sindromul Kartagener
Nucleazele acide sunt active în

Select one:

a. lizozomi 

b. mitocondrii

c. ribozomi

d. nucleu

e. citozol
Nucleazele acide sunt active în
Select one:
a. nucleu 
b. lizozomi
c. mitocondrii
d. ribozomi
e. citozol
Peroxizomii
Select one or more:
a. descompun H2O2 
b. neutralizează metaboliţii toxici 
c. oxidează metaboliţii toxici 
d. utilizează pentru activitate O2 
e. digeră substanţe străine
Elementele citoscheletului

Select one or more:

a. determină poziţia organitelor în celulă 

b. formează organite permanente şi provizorii în celulă 

c. determină forma celulei 

d. asigură motilitatea celulară 

e. sunt caracteristice doar unor celule ale organismului uman


Autofagosomul conţine
Select one or more:
a. hidrolaze acide 
b. proteine străine endocitate 
c. proteine celulare denaturate 
d. organite celulare uzate 
e. oxidaze 
Selectaţi substanţele ce se sintetizează în REn

Select one or more:

a. fosfolipidele 

b. colesterolul 

c. clatrina 

d. cardiolipinele 

e. actina 
Heterofagosomul conţine
Select one or more:
a. proteaze acide 
b. macromolecule endogene 
c. macromolecule exogene 
d. lipaze acide 
e. nucleaze acide 
Selectaţi organitele responsabile de detoxifiere

Select one or more:

a. mitocondriile 

b. peroxizomii 

c. lizozomii 

d. REn 

e. REr 
Oxigenul este utilizat pentu oxidarea unor compusi chimici în

Select one or more:

a. REn 

b. peroxizomi 

c. mitocondrii 

d. citosol 

e. lizozomi 
Selectaţi etapele biogenezei lizozomului

Select one or more:

a. contopirea lizozomului primar cu endosomul 

b. sinteza enzimelor hidrolitice pe ribozomii RE 

c. sinteza enzimelor hidrolitice pe ribozomii liberi 

d. transferul enzimelor hidrolitice în AG 

e. sortarea enzimelor hidrolitice în AG 


Sunt componente ale centrului celular

Select one or more:

a. alfa- şi beta-tubuline 

b. microtubuli în formare 

c. centrosfera 

d. 2 cetrioli 
e. bistratul lipidic 
Selectaţi proteinele ce se sintetizează pe ribozomii REr

Select one or more:

a. Colagenul matricei extracelulare 

b. Hidrolazele 

c. Permeazele plasmalemei 

d. Tubulina 

e. Catalazele 
Selectaţi moleculele ce se maturizează în Aparatul Golgi

Select one or more:

a. insulina 

b. actina 

c. miozina 

d. receptorul insulinic 

e. proteaza acidă 
Selectaţi proteine ale citoscheletului

Select one or more:

a. Tubulina 

b. Clatrina 

c. Riboforina 

d. Desmina 

e. Actina 
Selectaţi etapele biogenezei peroxizomilor
Select one or more:
a. maturizarea oxidazelor şi catalazelor în Aparatl Golgi 
b. sinteza lipidelor membranare pe REn 
c. sinteza oxidazelor şi catalazelor pe ribozomii liberi 
d. sortarea oxidazelor şi catalazelor în Aparatul Golgi 
e. sinteza oxidazelor şi catalazelor pe ribozomii RE 
Sunt componente ale Mitocondriilor

Select one or more:

a. bistrat lipidic 
b. ribozomi 

c. proteine histone 

d. ATP-sintetaze 

e. ADN-polimeraza 
Crinofagosomul conţine
Select one or more:
a. glicozidaze acide 
b. proteaze acide 
c. hormoni produşi în exces 
d. proteine celulare denaturate 
e. lipaze acide 
Sunt componente ale REr

Select one or more:

a. proteine membranare integrare şi periferice 

b. bistrat lipidic 

c. riboforine 

d. oligozaharide 

e. enzime de sinteză a colesterolului 


Sunt componente ale REn

Select one or more:

a. proteine membranare integrate şi periferice 

b. riboforine 

c. enzime de detoxifiere 

d. bistratul lipidic 

e. oligozaharide 
Sunt componente ale mitocondriilor
Select one or more:

a. tubulina 

b. ARNt 

c. ADNul 
d. ARNr 

e. actina 

Selectaţi proteinele ce se sintetizează pe ribozomii liberi


Select one or more:

a. Histone 

b. H+ -ATP-aze 

c. ADN-polimeraze 

d. Catalaze 

e. Hidrolaze