Sunteți pe pagina 1din 6

Repere pentru pregtirea ctre totalizarea II la Biologia Molecular

1. Definii noiunile
Caracteristic scurt

ADN-polimeraz
Aminoacid
Anticodon
Apoptoza
ARN-polimeraza I
ARN-polimeraza II
ARN-polimeraza III
CAP-are
Catena ntrziat
Catena lider
Codon
Codon de iniiere
Codon sens
Codon sinonim
Codon stop
Enhancer
Exon
Gen
Gen de cl I
Gen de cl II
Gen de clasa III
Gen structural
Intron
Nucleotid
Ochi replicativ
ORI
Poliadenilare
Polipeptid

enzima care sintetizeaza dNTPuri pe catena maritza ADN


subst organica,componenta a P
segment al moleculei de ARNt
format din 3 nucleotide
moarte programata a celulei
enzima responsabila de sinteza
genelor de clasa I
enzima responsabila de sinteza
genelor de clasa II
enzima responsabila de sinteza
genelor de clasa III
prelucrare a capatului 5 al
preARNm
catena noua de ADN ce se
sintetiz pe catena matritza ADN
53
catena noua de ADN ce se
sintetiz pe catena matritza ADN
35
3 nucleotide din ARNm
codonul AUG care initiaza
translatzia
codifica un anumit aminoacid cu
exceptia codonului STOP
triplet ce codifica unul si acelasi
aminoacid
codon de sfirsire a translatiei
o P specifica reglatoare ce
stimuleaza transcriptia
secventza codificatoare a genei
cl II
segment al ADN ce contine inf
depsre structura unei P sau ARN
gena ce codifica ARNr 5,8S 28S
18S
gena ce codifica o P

gena ce codifica ARNt ARNr 5S


gena ce codifica o P
secventa necodificatoare a genei
cl II
component form din baza
azotata glucid si rest fosforic
forma ADN ce consta din 2 furci
replicative
secventa de initiere a replicarii
prelucrarea capatului 3 al
preARNm
proteina form din mai mult de
10 aminoacizi legati prin leg

Rol biologic

asigura replicarea si reparatia


monomer al P
se leaga cu aminoacidul ce va fi
transp la codonul complimentar
inlaturarea cel lezate

asig transcript genelor de cl I


asig transcript genelor de cl II
asig transcript genelor de cl III
prin adaugarea GTP la capatul 5 este
asig stabilitate moleculei de ARNm
se sintetizeaza discontinuu sub forma
fragmentelor Okazaki de la helicaza
spre ORI
se sintetizeaza continuu de le ORI
spre helicaze
codifica un aminoacid
initiaza translatia
asig realiz translatiei
asig realiz trasnaltiei
terminarea sintezei proteinei
stimuleaza transcriptia
contine IG
asigura ereditatea si variabilitatea
asigura formarea ARNr 5,8S 28S 18S
ce intra in componenta ribozomilor
asig formarea polipeptidului
asig form ARNt ce aduce aminoacizii
la ribozomi in transl si ARNr 5S ce
intra in comp ribozomilor
asig formarea polipeptidului
separa exonii
monomer al ARN ADN
in el se realizeaza replicarea
regleaza replicarea
adaugarea acidului adenilic asig
stabilitatea capatului 3
asig realizarea proceselor vitale din
org

Primer
Promotor
Reparaie
Replicare
Replicon
Replisom
Retrotranspozon
Secvena lider
Silencer
Situs +1
Situs poly(A)
Spliceosom
Splicing
Splicing alternativ
Telomer
Terminator
Transcripie
Translaie
Transpozon

peptidice
Secven de 11-12 ribonucleotide
sintetizate de primaza
secventa a genei recunoscuta de
ARN pol
proces specific ADN care consta
in inlaturarea fragmentelor de
ADN eronate
proprietate unica a ADN de a se
sintetiza
unitate capabila de replicare
independenta
complex ce identifica ori
element genetic migrator de
ADN
Secventa scurta de citeva zeci
de nucleotide care se afla la capatul 5' al
primului exon

secvenza modelatoare
punct de initiere a transcriptiei
situs ce
prelucreaza capatul 3 al
preARNm
complex enzimatic U1-U6
inlaturarea intronilor
selectia exonilor si/sau
eleminarea diferentiata a
intronilor
complex din ADN si P care
form capetele cromozomilor
secventa de nucleotide plasata la
sfirsitul unitatii trasncriptionale
proces de copiere a IG
proces de decodificare a
codonilor de pe ARNm
secventa de ADN capabila sa
migreze si sa ocupe o noua
pozitie in genom

iniiaz replicarea ADN

asig initierea transcriptiei

asig pastrarea IG
dublarea mat genetic
asig replicarea independenta
initiaza replicarea
asig cresterea catnitatii materialului
genetic
initiere a translatiei

atenueaza transcriptia
initierea transcript
adaugarea acidului adenilic asig
stabilitatea capatului 3
inlatura inronii din pre ARNm
asigura form unui ARNm ce va servi
ca matritza pentru sint P

variabilitatea P
pazeste capetele cromozomilor
stopeaza inaintarea ARN-pol
asig realizarea IG
sinteza polipeptidului

pot cauza mutatii

Descifrai
A

Descifrai

Rol biologic
intra in comp
nucleotidelor
Situs T
detine,pastr,transm,real
iz IG
RNP U2

ADN

adenina
acid
dezoxiribonucleic

Arg

argenina

Arg-ARNt

arginin ARNt

ARN

acid ribonucleic
participa la sint P
RNP U5
acid ribonucleic cu
coificient sedimentar formarea subunitatii
16
39S la procariote
eEF
acid ribonucleic cu
coificient sedimentar form subunitatii mici a
18
ribozomului la euc
eIF

ARN 16S
ARN 18S
ARN 45S

monomer al proteinei
transporta arginina la
ARNm

CAP
RNP U1

Situs A

ARNhn

pre ARNr 5 5,8 28 S processing


trancript primar al
ARN heterogen
ARNm

ARNm

ARN mesager

matrita pentru sint P

TAFs

ARNr

ARN ribozomal

intra in comp
ribozomilor

TF III A, B ...

ARNsn

ARN small nuclear processingul ARNm


transporta aminoacizii
ARN transport
la ARNm
intra in comp
citozina
nucleotidelor

Bucla

Situs R

dNTP

dezoxinucleoproteid structura tertiara ADN


dezoxinucleoproteid
trifosfat
monomer ADN

guanina

Met

metionina

Met-ARNt
NTP
preARN

metionin ARNt
nucleoproteid
trifosfat
ARN precursor

monomer al P
transporta metionina la
ARNm
monomer al
ARN,energie
produs al transcrfiptiei

RNP

ribonucleoproteid

form structura tertiara


ARN
G5 ppp5

ARNt
C
DNP

intra in comp
nucleotidelor

RF

TF II A, B ....
Situs P

Poly(A)
Situs E
Bucla D
T
U
AUG

Rol biologic

situsul de fixare a
peptidil transferazei uneste aminoacizii
ribonucleoproteid
U2
excizia intronului
stabilizeaza capatul
7Me 5
G ppp5N
5
ribonucleoproteid
U1
excizia intronului
ribonucleoproteid
U5
excizia intronului
factori proteici de
elongare
factori proteici de
initiere

translatia

translatia
primeste
aminoacizii

situsul aminoacil
factori de terminare
a transl
translat
factori specifici de
transcriptie gene cl
II
transcriptie
factori de
transcriptie genei cl
III
transcriptia
recunoasterea
bucla pseudouracil ribozomului
factori de trasnc
gene cl II
transcrip
pe el creste lantul
situs peptidilic
polipeptidic
situs de
recunoastere ARNm interact cu ARNm
protejeaza capatul
codita poliadenil
3
elibereaza ARNt ce
si-au lasat
situs de iesire
aminoacizii
recunoaste
aminoacil-ARNt
secventa ARNt
sintetaza
intra in comp
timina
nucleotidelor
intra in comp
uracil
nucleotidelor
codon START
initiaza translatia

capatul guanilat al stabilizarea


ARNm CAP
capatului 5

Funcia
Gena ARNr5S

Gena catalazei
Gena histonei H2A
Gena insulinei
Gena -globinei
Gena ARNr18S
Gena topoizomerazei
Gena metARNt
Gena ARNr5,8S
Gena ARN-polimerazei I
Gena histonei H1
Gena primazei

Particularitile unitii de
transcripie
policistronica

Nr de copii n
genom
repetitive

monocistronica

unice

monocistronica

repetitive

+
+
+

monocistronica
monocistronica
policistronica
monocistronica

citeva
unicale
repetitive
unicala

+
+
+

policistronica
policistronica
monocistronica
monocistronica
monocistronica

repetitiva
re;petitiva
unicala
repetitive
unicala

Clasa

asig sint P
III
asig
DETOXIFICAREA
XENOBIOTICILOR in
peroxizom
II
asig compactizarea
ADN
II
asig control niv
glucozei in singe
II
asig form hemoglobinei II
asig form sub mici a rib I
asig despiraliz ADN
II
asig transportul
metioninei
III
asig form sub mari a rib I
asig sint ARN pol I
II
asig compactiz ADN II
asig form primerilor
II

Ce sintetizeaz

Introni?

Uniti de polimerizare

La ce procese particip

ARN-polimeraza I

ARNr 5,8S 18s 28S

NTP

transcriptie

ARN-polimeraza II

ARNm P

NTP

transcriptie

ARN-polimeraza III

ARNr 5S ARNt

NTP

transcriptie

Poly(A)-polimeraza

codita poly(A)

processing

Peptidil-transferaza

polipeptid

aminoacizi

translatia

Reverstranscriptaz

retrotranspozomi

dNTP NTP

transpozitia

ADN-polimeraza

catena noua ADN

dNTP

replicarea

Primaza

primer

NTP

replicarea

Aminoacil-ARNt-sintetaz

aminoacil ARNt

aminoacizi

translatia

Gena

Nr de copii n
genom

Regiunea afectat

Consecinele
mutaiei la nivel

Consecinele
mutaiei la nivel de

molecular
Promotorul

Gena ADNpolimerazei

Exon

posibil mutatii,,dar
afecteaza reg necodante posibil nu

nu se form forma
biconcava a
eritrocitelor

Exon

Gena Histonei H3

multe

promotor

Gena -globinei

multe

promotor

intron

promotor
Gena -globinei

afecteaza materialul
ereditar

organism

incompatibil/defect
major
mutatii,defect
major,nu se sint
ADN

intron

Gena Spectrinei

Gena ARNr 28S

nu se sint ARNm
specific

nu este schimbul de
gaze,asfecsie
dereinlocuit cu copii

nu se sint ARNm
specific
nu se initiaza
transcriptia ARNr
28S

este inlocuit cu miile


de copii fara cons

posibil fara
consecinse,dar
posibil fara dereglari posibil asfecsie
nu se sint beta
globina

lipsa skimbului de
gaze,asfecsie
asfecsie

Exon

se sint gresit b
globina
afect regiunea
necodanta

posibil fara
consecinte,posibil
asfecsie

nu se sint insulina

diabet zaharat

Exon

se sint gresit
insulina

diabet zaharat

intron

posibil fara
consecinte

posibil fara cons

nu se sint recept
hormonul de
crestere

nanism

intron
promotor

Gena insulinei

Promotorul
Gena Receptorului
hormonului de

Exon

cretere

se sint gresit recept


horm de crester
nanism
posibil fara cons

intron
Gena valARNt

nu se sint val ARNt fara cons

Multe

Reg codificatoare

TBP (TF II B)

exon

dereglari in transk
genei cl II

Tubulinei

cteva

intron

dereglarea sintezei posibil fara


tubulinei
mutatii,,posibil

nu se sint P,letal