Sunteți pe pagina 1din 8

Anul de studii 2013-2014

Repere pentru pregtirea ctre totalizarea II la Biologia Molecular


1. Definii noiunile
Caracteristic scurt
Rol biologic
ADN-polimeraz
Enzima capabila sa sintetizeze catene Polimerizeaza ADN , catalizeaza
noi de ADN de pe catenele matrita la replicarea,
Aminoacid
compui care conin In molecula lor monomer ai proteinelor,contribute la
gruprile -NH2 si COOH
obtinerea proteinelor
Anticodon
segment al moleculei de ARNt
se leaga cu un anumit aminoacid ce
alcatuit di n3 nucleotide
va fi transportat la ribozom
Apoptoza
moartea programata a
celulelor.Elimina celule senescente
ARN-polimeraza I
O enzima nucleoplasmatica
Responsabil pu transcriptia ARNr
characteristic genelor I
5.8s, 18s, 28s;
ARN-polimeraza II
O enzima nucleoplasmatica
Responsabila p\u transcriptia ARNm
characteristic genelor II
ARN-polimeraza III
O enzima nucleoplasmatica
Responsabila p\u transcriptia ARNr
characteristic genelor III
5s si ARNt
Bivalent
CAP-are
Reprezint situs de recunoatere a
Adugarea unei GTP metilat
ARNm pentru ribosomipentru ribosom (7Me7MeGTP)
Catena ntrziat
catena matrita 5-3 se citeste in
directia 3-5,se sintetizeaza
Catena lider
catena matrita 3-5, se sintetizeaza
neintrerupt pe fragmente Okazaki
Celul somatic
toate celulele corpului inafara de cele
sexuale.asigura biomasa organism
Centromer
-punctul de unire a cromatidelor si de ,imparte cromozomul in 2 brate.
asamblare a kinetocorilor
Codon

secventa de 3 nucleotide din ARNm,

Codon de iniiere

AUG, triplet de initiere a translatiei


AUG metionina
format din 3 nucleotide care codifica
care codifica un aminoacid, 61 codoni
si 3care
nonsens.
-sens
codon
codifica acelasi
aminoacid
UAG,UGA,UAA, triplete de nucleotide,

Codon sens
Codon sinonim
Codon stop
Cromatid
Cromatin
Cromozom
Crossing-over
Diploid
Enhancer
Exon
Fecundaie
Gamet
Gen
Gen de cl I
Gen de cl II
Gen de clasa III
Gen structural
Haploid

opresc translatia
Poriune rezultat din despicare
longitudi a unui cromozom naintea
Material genetic,nuclear parial
compactizat in timpul interfazei
particula formata din 2 cromatide
surori unite prin centromer, .
schimbul reciproc de fragmente intre
cromozomi omogeni
caracteristic pentru celulele somatice
secventa AND modulatoare

codifica aminoacizi si 3 STOPuri


informationale

reprezinta MG in timpul diviziunii


celulare
recombinarea intracromozomiala a
MG

ce intensifica rata si viteza de


transcriptie prin intermediul
Secventa codificatoare ale geni ce se Prezente in ARN precursor, in ARNm
transcriu
si se regase in secve de aminoac a
contopire a 2 celule sexuale diferite proteinei
, formarea celulei zigot
celula sexuala masculina sau
la contopirea gametilor se formeaza
feminina
zigotul
Un fragment din molecula de ADN
care contine IG
Secventa polinucleotidica ADN codif
IG despre sinteza ARNr 18s;5.8s;28s

IG p\u sinteza a unui anumit tip de


proteine
codif ica IG despre sinteza ARNr
18s;5.8s;28s

Secventa polinucleotidica ADN detine detine IG p\u sinteza proteinelor


IG p\u sinteza proteinelor
Fragment de ADN detine IG p\u
detine IG p\u sinteza ARNt, ARNr 5s
sinteza ARNt, ARNr 5s
genele de clasa 2,
codifica sinteza laturilor polipeptidice
nr injumatatit de cromozomi, sunt in
celulele sexuale

Anul de studii 2013-2014


Intron

Secventa necodificatoare ale genei ce


se transcriu

Kinetokor

formatiune la centromerul
cromozomilor
proces de formare a gametilor prin 2
diviziuni
perioada a ciclului celular ce are 4
etape.formarea celulelor somatice
structura tertiara a ADN-ului alcatuit
din ADN+proteine histone.

Meioza
Mitoza
Nucleosom
Nucleotid
Ochi replicativ
ORI
Poliadenilare

Polipeptid
Primer
Promotor
Recombinare genomic
Recombinare
intercromozomial
Recombinare
intracromozomial
Reparaie
Replicare
Replicon
Replisom
Retrotranspozon
Secvena lider
Silencer
Situs +1

cu rol de fixare a fusului cu rol de


diviziune
se formeaza 4 cromozomi
monocromatidieni.

structura formata din baza


azotata+pentoza+rest acid fosforic
se formeaza cu participarea topoizomerazelor, helicazelor, proteinelor
SSB
secventa autonoma de replicare
,reprezinta originea replicarii
adaugarea la capatul 3 al moleculei . Asigura stabilitatea capatului 3
de ARNm precursor a 100-200 resturi
de acid adenilic.
proteina alcatuita din peste 10
aminoacizi legai prin legaturi
peptidice
secventa de 11-12 ribonucleotide care
impreuna cu helicazele primozomul
Gena eucariota formata dntr-un
Asigura identificarea genei tinta si a
segmen de citeva sute de nucleotide situsului de initiere a transcriptie
recombinarea materialului genetic in
procesul fecundarii.Variabilitatea
asortarea independeta a
cromozomilor neomologi in anafaza 1
recombinarea genelor intre
cromozomii omologi in procesul de
procesul de restabilire a leziunilor din
ADN.asigura pastrare IG
proces fundamental in care are loc
duplicarea moleculelor de ADN
duplicarea moleculelor de ADN
unitate de replicare independenta
complex proteic care recunoste
punctul de origine a replicarii
la capete contin LTR
Asigura cresterea cantitatii de MG
integraza,reverstranscriptaza.
secventa scruta de citeva zeci de
nucleotide.Rol de initiere a translatiei
secventa de AND modulatoare
atenueaza raza si viteza de
transcriere prin intermediul de
Nucleotide boxa TATA Inceperea
Directioneaza enzima ARN-polim II
transcriptiei 5TATA..ATAAA-3
spre situsul de initiere a transcriptiei

Situs poly(A)

adauga 100-200 resturi de acid


adenilic la capatul 3 a mol.

ARNm precursor asigura stabilitatea


capatului 3,

Spliceosom

proces enzimatic ce contine SnRNP


notate U1-U6,

, inlatura intronii din ARNm precursor.

Splicing

inlaturarea intronilor din preARNm.

Se formeaza un ARNm care va servi


ca matrita pt PH sinteza proteinelor.

Splicing alternativ

selectia exonilor

Telomer

eliminarea diferentiata a intronilor de


pe preARNm, se formeaza di ndiferite

complex din ADN si proteine,


specializatate care formeaza capetele
O secventa de nucleotide invertate
Asigura finalizarea procesului de
urmata de secventaTTTT ce formeaza transcriptie
Proces de copier a ms codat de ADN copier a ms codat de ADN sub form
sub form de secve de nucle intr-o mol de secve de nucle intr-o mol ARNm
ARNm
Descifrarea infor copiate de ARNm de asezarea aminoacizilor in secventa

Terminator
Transcripie
Translaie
Transpozon

catre moleculele de ARNt


indicat de ARNm
secvente de AND capabile sa migreze
si sa ocupe o noua pozitie in genom,

Anul de studii 2013-2014


Tubulin

Proteina care sta la baza formari


microtubulilor

Zigot

celula formata in urma contopirii


ovulului cu spermatozoidul

formaria microtubulilor

2. Scriei denumirea complet a componentelor celulare i gsii semnificaia lor biologic


A
ADN

Descifrai
adenozina

Rol biologic
Descifrai
Formeaza acizi nucleici Situs T Loc pt peptidil
transferaza
Acid dezoxiribonucleic Detine,pastreaza
RNP U2 Ribonucleoprotei
transmite,realizIG
d U2

Arg

argimina

contribuie la obtinerea
proteinei.

Arg-ARNt

Arginim ARNt

Transporta Arg

ARN

Acid ribonucleic

Expresia IG. Participa


la sinteza proteinei.

ARN 16S

Acid ribonucleic cu
coeficient
sedimentar16S

Formare subunitati 80S eEF


la procariote

ARN 18S
ARN 45S

Formarea sub
60Seucariot
Transcriptia primar pt
ARN 5,8.18.28S

Rol biologic
Asigura alungirea
lantului
Form leg
nespecifica 2-5

Guanina metilata Asigura form


la capatul 5
buclei
ARNm
RNP U1 ribonucleoproteidForm bucla in
splicing
RNP U5 Ribonucleoprotei Form bucla in
d U5
splincing
CAP

Factor de translatElongare translat

Factor de translatInitiere translatiei


eIF
Uneste
Situs A aminoacil
complexul
aminoacil ARNt
Factor de translatFiniseaza translat
RF
Factori specifici Identificarea
TAFs
generali
genei
Initiere,elongare
TF III A, Facotori
transciptie pt
B ...
gena cl 3
Asigura
Bucla Regiune
functionala ARNt recunoasterea
ribozomilor

ARNhn
ARNm

. heteronuclear
mesager

Copia IG de peADN

ARNr

.ribozomal

Controleaza translatia

ARNsn

.smal nuclear

Processingu ARN

ARNt

.transport

cimitidina

Transp aminoaciz spre TF II A, Factor de


ribozomi
transciptie
B ....
Formeaza acizi nucleici Situs P peptidil

DNP

dezonucleoproteid

Formeaza struct 3 ADN Situs R

dNTP

dezoxinucleozintrifosfaContribuie la formarea Poly(A) Enzima poly A


t
catenelor
plinucleotidice ADN
guanozin
Formeaza acizi nucleici Situs E Situs d eliberare Elimina ARNt
metionina
Contribuie la obtinerea Bucla D Secventa ARNt Recunoaste
prot
aminoacil-ARNtsintetaza
Metionil ARNt
Transporta metionina
timitidin
Formeaza acizini
T
nucleici
nucleozintrifosfat
Energie si monomer pt U
uracil
Formeaz acizi
sinteza ARN
nucleici
ARN precursor
De pe el se inlatura
Codon start
Initierea
AUG
intronii
translatiei
ribonucleoproteide
Formeaza structura
G5
Capatul guanilat Procesarea
3ARN
ppp5 al ARNm
capatului
5ARNm

G
Met

Met-ARNt
NTP
preARN
RNP

Recunoaste
promotorul
Uneste peptidil
ARNt
Asigura
translocarea
ribozo
Formarea cozii
AA la 3 ARNm

Anul de studii 2013-2014

3. Explicai procesele moleculare: Transcripia, Processing-ul ARNm , Translaia, Replicarea,

Reparatia:--Definiie: 1)Transcriptie- Copierea ms codificat in AND,p\u formarea unei secvente specifice


complementare de nucleotide intr-o molecula de ARN.---Etapele desfasurari: (cl1) AND-transcriptiaproARNm- procesingul-ARNr-ansamblarea RNP 40s si 60s-proteine. (cl2)AND-transc-proARNmprocesingul ARNm-ARNm-Transferu RNP in citoplasma,translatia,conformatia proteinei.(cl3)ANDtranscriptia-proARNt-procesingul-ARNt-transferul ARNt in citoplasma,formarea aminoacil-ARNt.
--Principii:sinteza matriciala, complementara, antiparalela, uniderectioata.-- Aparat de
realizare(fiecare element motivat)Enzime ARN-polimerazamNTP- ATP, GTP, CTP, UTPFactori de
transcripie generaliit specifici---.Rol biologic copierea IG sinteza ARN. realizrii IG, sintezei
proteinelor i formrii caracterelor
2)Translatie- Reprezint procesul molecular de decodificare a secvenei polinucleotidice din ARNm prin
sinteza lanurilor polipeptidice de aminoacizi 20 tipuri de aminoacizi sutn formate proteinele.---Etapele
desfasurari:AND-transcriptia-proARNm-procesingul-ARNm-transferul RNP in
citoplasma,translatia,conformatia proteinei. Principiu: decodificarea ARNm(codului genetic) n direcia
5 3! AUG codonulde iniiere ! UAGsau UGAsauUAAcodoniSTOP ! realizat de ARNtdup principiul
complementaritii! sinteza polipeptiduluin direcia NH2COOH! desfurat pe ribozomi --Aparatul de
translaie:-ARNm matri pentru sinteza polipeptidului-ARNt translatorii codului genetic-Ribozomi
sediul translaieiAminoacizi uniti de polimerizare-Aminoacil-ARNt-sintetaze-Factori proteici ai
translaiei-ATP, GTP, -Ioni Mg++, Ca++--.Rolul Biologic: decodificareaARNm sintezapolipeptidului
3)Reparatie- Proprietateaunical a mol de ADN de a-irestabilistructurainiialprinidentificareaerorilor,
nlturatrarealorirefacereastructuriiprimare. --Etapele-Recunoaterea dimerului,nlturarea
fragmentului
din mai multe nucleotide,Completarea golulu,Ligarea AND. --Aparat de reparaie (fiecare element
motivat);ADN + eventualeroare;Proteinederecunoatere a leziunii;Endonucleaze + Helicaza, dacADN
cu dimer pirimidinic (NER); Endonucleaze + Glicoliaza, dac ADN cu bazagreit(BER);ADNpolimeraza;Ligaza;dNTP.-- Rol biologic: Identificareaerorilor cu restabilireastructuriiiniiale a AND;
prevenireaacumulriimutaiilor; pastrarea IG
4)Processing-ul ARNm: Procesul de maturizare a ARNm prin modificarea specific a
capeteloricombinareanecesar abexonilor(splicing).---Etapele
processingului:ARNm,CAParea,Splicingul,PolyAdenilarea 3 ---Aparat de processing: (fiecare
element motivat)Guanilat-transferaza + GTP;poliA-polimeraza + ATP200;Spliceosoma U1-U6. --Rol
biologic :maturizareaARNm
4. Enumerai etapele expresiei; responsabilii la fiecare etap i produii fiecrei etape pentru:
- genele de clasa I :AND-transcriptia-proARNm- procesingul-ARNr-ansamblarea RNP 40s si 60s-proteine.
- genele de clasa II; AND-transcriptie-proARNm-procesingul ARNm-ARNm-Transferu RNP in
citoplasma,translatia,conformatia proteinei
- genele de clasa III; AND-transcriptia-proARNt-procesingul-ARNt-transferul ARNt in citoplasma,formarea
aminoacil-ARNt
5. Completai tabelul:
Funcia
Gena ARNr5S
Gena catalazei

Gena histonei H2A


Gena insulinei
Gena -globinei
Gena ARNr18S

Sinteza proteinei

Catalizeaza
procesele
celulare in
peroxizomi
Compact ADN,
reglarea
nespecifica a
Controlul
nivelului
glucozei
in singe
Constituent
al
hemo-globin
sinteza
Formarea
subunit-atea

Gena topoizomerazei
Sinteza met
Gena metARNt
ARNt
Formeaz
Gena ARNr5,8S
subunitati mari a
Gena ARNpolimerazei
IGena histonei H1
Compactizarea
ADN
Gena primazei

III
II

Particularitile unitii
de
transcripie
policistronica
monocistronica

II

monocistronica

repetata

monocistronica

citeva

monocistronica

unica

Clasa Introni?

II

Nr de copii n
genom
repetitive
unica

II

policistronica

Repetitiva

II
II
I

+
+
-

policistronica
policistronica

repetitiva
repetitiva

II
II

policistronica

+
+

monocistronica
policistronica

repetata

Anul de studii 2013-2014

6.

Completai tabelul:

Gena ARNr5S
Gena catalazei
Gena histonei H2A
Gena insulinei
Gena -globinei
Gena TFIIA

Funcia
La nivel
La nivel
celular
molecular
(care-i rolul proteinei
(ce protein
sintetizate pe baza
codific)
genei
x) a
Sinteza moleculelor
ARNr Forma. Subu
mari
5s
ribozom
Sinteza moleculei de
Scindarea 2H2Ocatalaza
O2+2H2O
sinteza moleculei de
Compactizarea mater
H2A
genetic
Sinteza moleculei de
Regleaza metabolismul
insulina
glucid
Sinteza moleculei de - Transport O2
globinei
Sinteza moleculei TFIIA

La nivel de organism
(cum se manifest
activitatea acestei
gene)
Sinteza proteinei
Detoxifierea subs toxice,
h2o
Protectia si pastrarea IG
Asigura homeostazia
con-centrica a glucidelor
Schimbul de gaze

Sinteza moleculei
Formar subuni mici a
ARNr18S
ribozom
Sinteza moleculei de
Transportul met spre
ARNt
ribozomi
Sinteza moleculei ARNr Forma subunita mari a
5.8s
ribozom
Sinteza moleculelor ARNt Transport Val spre
ribozom
Sinteza moleculelor de Disperalizarea
Helicaza
denaturarea mol de ADN

Sinteza proteinelor

Gena -globinei;

Sinteza -globinei

Transport O2

Respiratia aeroba

Gena spectrinei;

Sinteza moleculelor de
spectrin

Asigura stabilitatea
celulelor eritrocite

Schimbul de gaze

Gena ARNr18S
Gena metARNt
Gena ARNr5,8S
Gena valARNt
Gena helicazei;

Sinteza proteinelor
Sinteza proteinelor
Traduce cod genetic si
tras....
Asigura replicarea ADN

7. Caracteristica enzimelor cu activitate de sintetaz:


ARN-polimeraza I

Ce sintetizeaz
ARNr 5,8.18.28 S

Uniti de polimerizare La ce procese


particip
NTP
transcriptie

ARN-polimeraza II

ARNm, proteine

NTP

transcriptie

ARN-polimeraza III

ARNr 5s, ARNt

NTP

trascriptie

Poly(A)-polimeraza

Coada poly A

Poliadenilare capatul 3

Peptidil-transferaza

Un polipeptid

aminoacizi

Elongarea translatiei

Reverstranscriptaz

retrotranspozomi

dNTP si NTP

transpozitia

ADN-polimeraza

Catena noua de ADN

dNTP

replicare

Primaza

primerul

NTP

Aminoacil-ARNtsintetaz

Aminoacil ARNt

aminoacizi

Replicare;formarea
primer

Ciclul celulei

8. Analizai comparativ evenimentele principale ale mitozei i meiozei:

somatice

G1

Dublare Dublar
a
ea
ADNului nr de

2n=4c

G2

2n=4c

Profaz

2n=4c

Metafaz

2n=4c

2n=4c

2n=2c

2n=2c

2n=4c

2n=4c

2n=4c

2n=2c

Interchineza

2n=2c

Profaz II

2n=4c

2n=4c

2n=4c

2n=2c

Reducer Disjuncia Disjuncia Citochine Nr de


Formu
ea
la
cromatidi cromozomi za
centioli
Nr de
crs
an
lor
1
2n=2c

Anafaz
Telofaz
Interfaza
premeiotic

+
+

Profaz I
Metafaz I
+

Anafaz I

Telofaz I

Metafaz II
+

Anafaz II

Telofaz II
9.

Caracterizai componentele:
Organizare molecular

Rol biologic, funcii

Centrioli

Protofilamente de alfa,beta tubulina

Cromozomi

ADN/ARN/proteine histone/nonhistone Pastreaza,realizeaza,transmite IG

Cromatina (eu- i hetero-)

ADN/ARN/proteine histone/nonhistone Eu-contine MG; hetero- functie


structurala

Replisoma
Fusul de diviziune

ADNprimaza,polimeraza,topoizomera Initiaza replicarea


za
Protofilamente de alfa,beta tubulina Asigura impartirea exacta a MG

Bivalent

ADN/ARN/proteine histone/nonhistone Asigura recombinarea MG

10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Formarea fusului de diviziune

Asociai componentele / procesele celulare cu rolul biologic pe care l ndeplinesc.


Componentele / procesele
celulare
Perioada S a interfazei
Anafaza
Mitoza
Meioza
Corssing-overul
Anafaza I
Fecundatia
Apoptoza
Factori Reglatori
Anafaza I
Celule vecine/limfocite
O endonucleaza specifica
Factorul secundar
Cenromeri
Kinetocori
Profaza I/meiotica
Profaza I

Rol biologic
Determin dublarea materialului genetic
Determin compactizarea materialului genetic
Asigur transmiterea exact a IG de la cel la cel
Asigur formarea celulelor haploide pentru nmulirea sexuat
Asigur recombinarea intracromozomial i variabilitatea gameilor
Asigur recombinarea intercromozomial i variabilitatea gameilor
Asigur recombinarea genomic i variabilitatea intrafamilial
Asigur eliminarea celulelor senescente, transformate, in exces...
Controleaz desfurarea ciclului celular
Repartizeaz cromozomii la polii celulei
Fagociteaz corpii apoptotici
Fragmenteaz ADN internucleosomal
Controleaz integritatea cromozomilor i replicarea complet a ADN
Unete cromatidele surori i controleaz segregarea corect a
cromozomilor cu fusul acromatic
Interacioneaz
Determin formarea fusului acromatic
Determin formarea bivalenilor

11. Asociai procesele cu fazele corespunztoare ale mitozei sau meiozei.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Procese
Are loc clivarea longitudinal a centromerilor
Are loc disjuncia cromozomial
Are loc disjuncia cromatidian
Blocarea proceselor transcripionale, dispariia
nucleolilorproceselor transcripionale, apariia
Activarea
nucleolilor
Formarea plcii metafazice cu 46 de crs BC
Formarea plcii metafazice cu 23 bivaleni
Formarea plcii metafazice cu 23 crs BC
Formarea plcii metafazice cu 23 de tetrade
La poli migreaz cte 23 cromozomi BC
La poli migreaz cte 23 cromozomi MC
La poli migreaz cte 46 cromozomi MC
La poli migreaz cte n cromozomi BC
La poli migreaz cte n cromozomi MC
La poli migreaz cte 2n cromozomi MC
Rezult dou celule cu cte 23 cromozomi BC
Rezult dou celule cu cte 23 cromozomi MC
Rezult dou celule cu cte 46 cromozomi MC
Rezult dou celule somatice
Rezult doi gametocii
Rezult patru gamei
Are loc conjugarea cromozomilor omologi
Are loc recombinarea intracromozomial
Are loc recombinarea intercromozomial
Rezult celule genetic identice
Rezult celule cu material genetic recombinat.

Faza mitozei / meiozei


Anafaza-mitoza
Anafaza 1 -rneioza
Anafaza-mitoza, Anafaza ll-mitoza
Profaza-mitoza
Telofaza Mitoza
Metafaza-mitoza
Metafaza I-meioza
Metafaza II- meioza
Metafaza I- meioza
Anafaza I-mitoza
Anafaza II-meioza
Anafaza I-meioza
Anafaza I-meioza
Anafaza II-meioza
Anafaza -mitoza
Telofaza I-meioza
Telofaza II-meioza
Telofaza-meioza
mitoza
Meioza:diviziunea reductionala
Mcioza.:diviziunea ecuationala
Crossing-overul-profaza I-meioza
profaza I-meioza
Anafaza -meioza
mitoza
meioza

2.

Completai tabelul i gsii corelaii ntre locul mutaiei i consecinele fenotipice; ntre numrul
de copii ale genei n genom i consecinele mutaiilor genelor la nivel organismic.
Gena
Nr de copii n
Regiunea afectat Consecinele
Consecinele
genom
mutaiei la nivel
mutaiei la nivel
molecular
organismic
Promotorul
Nu se sintetizeaza Intrerupe sinteza
ARNm specific
ADN nuclear
Gena ADN1
polimerazei
Exon
Afecteaza partial
Intreruperea
ARNm portiuni de sintezei ADN
intron
Produsul Proteic
Modificarea
(ADN) in norma
calitativa a sinteei
ADN
Gena Spectrinei
1
Exon
Afectarea partiala Dereglari
al formei
ARNm-> spectrina hematiei
Gena Histonei H3
multe
promotor
Nu se sintetizeaza Dereglari in
ARNm specific
compactizarea Hb
Gena ARNr 28S
multe
promotor
Nu se sintetizeaza Dereglari in sinteza
ARNr 28s
proteinelor
Gena -globinei
1
intron
Enzima/protein in Dereglari calitative
norma
in schimbul cazelor
promotor
Nu se sintetizeaza Nu are loc
ARNm specific
transportul O2
Gena -globinei
1
Exon
Afecteaza partial
Dereglari ale
ARNm->betaschimbului de gaze
intron
Proteina betaDereglai calitative
globina e in norma ale schimbului de
promotor
Nu se sintetizeaza Dereglari
ARNm specific
concentrice de
Gena insulinei
1
Exon
Parial e afectat
Modific calitative in
insulina
reglarea metabolis
intron
Insulina e in norma
Gena
Receptorului
hormonului de
cretere
Gena valARNt

Promotorul

Multe

TBP (TF II B)

Tubulinei

ctev
a

Nu se sintetizeaza
ARNm specific
Exon
Partial afecteaza
ARNm-hormonul
intron
Hormonul e in
norma
Reg codificatoare Nu se sintetizeaza
val ARNt
exon
Partial afectat (TF II
B)
intron
Tubulina e in norma

Dereglari in
cresterea
Dereglatri calitative
in procesul de
Dereglari in
dezvoltarea
organismului
Dereglari in
dezvoltarea
Dereglari in
dezvoltarea
Dereglari in
dezvoltarea
organismului