Sunteți pe pagina 1din 16

Processingul preARNm are loc in:

Nucleu

Secvente reglatoare:

Terminator
Enhancer

Splicengul alternativ asigura:

Unirea diferentiata a exonilor


Formarea mai multor variante de ARNm

Componente necesare pentru translatie:

ATP
Aminoacil-ARNt-sintetaza

Translatia este:

Sinteza polipeptidului
Procesul ce se desfasoara in citoplasma

Componente necesare pentru translatie:

ARNt
ARNm
Aminoacizi
Ribozomi

Functiile moleculei de ARNt:

Realizeaza IG
Traduce IG

ARNm:

Se sintetizeaza in nucleu
Reprezinta o matrita pentru sinteza polipeptidelor

Translatia:

Procesul de decodificare a IG
Se realizeaza cu ajutorul ARNt
Este sinteza polipeptidelor

Moleculele necesare translatiei:

Val
Met

Ser
APP

La etapa de elongare a translatiei participa:

ARNm
ARNt
20 de tipuri de aminoacizi

Etapele de initiere a translatiei:

Unirea subunitatilor ribozomale


Disocierea GTP in GDP si P

Conformatia polipeptidelor presupune:

Transformarea polipeptidului intr-o proteina active


Glicozilare si fosforilare
Hidroliza legaturilor peptidice

Aminoacil-ARNt-sintetaza:

Enzima specifica fiecarui aminoacid


Adapteaza aminoacizii la ARNt corespunzator
Leaga aminoacizii la cap. 3 ARNt

Fragmentele Okazaki:

Sunt sintetizate pe catena intirziata


Reprezinta secvente de ADN care sunt initializate de primeri

Pentru activitatea ADN-polimerazei sunt necesare:

Un capat 3-OH liber


ADN monocatenar in calitate de matrita
4 tipuri de dNTP

In procesul initierii replicarii:

ADN-polimeraza
ADN-helicaza
Primazele

Replicare de tip Teta:

Procariote

BER:

ADN-polimeraza
ADN-ligaza

Endonucleaza
dNTP

Excizia nucleotidelor:

ADN-polimeraza
ADN-ligaza
Endonucleaza

Procesul de replicare:

ADN-polimeraza
ADN-helicaza

ADN-ligazele sunt implicate in diferite sisteme de reparatie,cu exceptia:

Reparatia directa

Modificarile structurale a moleculei de ADN:

Reprezinta leg nespecifice ce se pot forma in cadrul unei catene sau intre catenele opuse
Pot aparea sub actiunea razelor UV
Se formeaza in rezultatul aparitiei legaturilor covalente nespecifice intre nucleotide

NER:

ADN-polimeraza
ADN-ligaza
dNTP
endonucleaza

Particularitatile replicarii ADN mitocondrial:

fiecare catena contine cite un situs de initiere propriu


sinteza incepe de pe catena H
replicarea celor 2 catene este asincrona

Replicarea ADN mitocondrial:

Este controlata de promotori


Este asigurata de ADN-polimeraza

Secvente de ADN ce contin goluri produse in rezultatul bazelor modificate:

Sunt rezultatul actiunii unei glicozilaze


Sunt completate de ADN-polimeraza
Sunt inlaturate de endonucleaza

ADN-ligaza:

Asigura unirea fragmentelor Okazaki intr-o catena continua

Intervine in unirea a 2 fragmente de ADN

Genele pentru ARNt la eucariote:

Promotorii se supun transcriptiei


Sunt transcrise de ARN-polimeraza III

Exonii:

Se contin in ARNm
Contin informatie despre secventele aminoacizilor

Genele structurale nucleare:

Sunt transcrise de ARN-polimeraza II


Sunt transcrise prin sinteza unui preARNm

Promotorul genelor de clasa I:

Regleaza initierea transcriptiei secventelor 18S , 5,8S , 28S


Este recunoscut de factorii de transcriptie asociati cu ARN-polimeraza I

Genele de clasa II:

ADN-ligaza
Peptidil transferaza
ARN-polimeraza I

Promotorul genelor de clasa III:

Controleaza sinteza unui preARNr


Controleaza sinteza unui preARNt
Se transcrie de catre ARN-polimeraza III

Modificarile promotorului genei insulinei:

Pot bloca expresia genei si sinteza insulinei


Pot modifica cantitatea de ARNm

Genele de clasa I:

Se repeta de mai multe ori in acelasi cromozom


La om sunt lipsite de introni
Un promotor asigura transcriptia unui grup de gene
La om sunt localizate in cromozomii 13,14,15,21,22

Promotorul genelor de clasa II:

Regleaza initierea transcriptiei unei gene codificate de proteine


Controleaza sinteza unui ARNm precursor

Genele ARNr sunt localizate:

In ADN nuclear

Gena actinei:

Controleaza sinteza actinei


Controleaza formarea microfilamentului citoscheletului celular

Tipuri de ARN ce functioneaza in citoplasma:

ARNm
ARNt
ARNr in complex cu proteine

Processingul:

CAParea
Unirea exonilor

ARN-polimeraza I efectueaza:

Sinteza transcriptului ARNr 45S

Ochiul replicativ contine:

2 catene lider
2 helicaze antisens
Fragmente Okazaki
Mai multe ADN-polimeraze

Transmiterea IG se bazeaza pe:

Replicare

Realizarea IG se bazeaza pe:

Transcriptie
Translatie

Pastrarea IG se bazeaza pe:

Reparatie

Gena ADN-polimeraza :

Codifica pentru sinteza ADN-polimeraza

Gena Met-ARNt:

Codifica sinteza ARNt pentru metionina

Gena ARNr-28S:

Codifica pentru sinteza ARNr 28S

Gena COL1A1:

Codifica pentru sinteza colagenului

Gena H2B:

Codifica pentru sinteza histonei H2B

Produsul transcriptiei genelor nucleare este:

preARN

Produsul translatiei:

Polipeptidul

Transcriptia asigura:

Realizarea IG

Translatia asigura:

Realizarea IG

Reparatia asigura:

Pastrarea IG

Replicarea asigura:

Transmiterea IG

La formarea complexului de initiere a transcriptiei principalii participanti actioneaza in ordinea


urmatoare:

TFIID,A,B,F,E,H
ARN-polimeraza II

Exonii genelor de clasa II se caracterizeaza prin:

Contin informatie despre un domeniu proteic

Elemente ale genelor de clasa I:

Promotor partial transcris


Secvente codificatoare
Secvente necodificatoare

SIT+1
Terminator

Elemente ale genelor de clasa II:

Promotor netranscris
Terminator
Secvente codificatoare
Secvente necodificatoare
Secvente lider
Enhancer
Silencer
Situs PolyA

Elementele genelor de clasa III:

Terminator
Secvente codificatoare
Secvente necodificatoare
Promotor transcris
SIT+1

Etapele expresiei genei ARNr 5S:

Transcriptia
Processingul preARN

Etapele expresiei genei H+ - ATPazei:

Maturizarea polipeptidului
Splicengul
Translatia
Transferul ARNm
PolyA-adenilarea
CAParea
Processingul preARN
Transcriptia

Etapele expresiei ARN:

Transcriptia
Processingul preARN
Transferul preARNt

Etapele expresiei genei insulinei:

Transcriptia
Translatia
CAParea

PolyA-adenilarea
Splicing
Transferul ARNt din nucleu in citoplasma
Maturizarea polipeptidului

Etapele reparatiei BER:

Completarea golului cu dNTP


Legarea fragmentului cu reintregirea moleculei de ADN
Inlaturarea bazei modificate
Identificarea bazei modificate

Etapele reparatiei NER:

Identificarea dimerului pirimidinic


Inlaturarea fragmentului polinucleotidic cu eroare
Completarea golului
Legarea fragmentului cu reintregirea moleculei de ADN

Componentele aparatului de transcriptie ARNr 18S , 28S , 5,8S :

ARN-polimeraza I
UBF
GTP
ATP
ADN
SL1

Componentele aparatului de procesare a ARNm:

PolyA polimeraza
G-transferaza
U5
U1
GTP
ATP
preARNm

Componentele aparatului de replicare:

ADN
ATP
dATP,dCTP
ADN-polimeraza
Helicaza
Primaza
Topoizomeraza
SSB , T1
ORI

Componentele aparatului de reparatie NER:

ADN + dimer pirimidinic


ADN-polimeraza
Endonucleaza
dATP

Componentele aparatului de reparatie BER:

ADN + baza modificata


ADN-polimeraza
ADN-ligaza
dATP

Componentele aparatului de translatie:

Ala
Val
Ser
GTP
ATP
ARNt
ARNm

Proprietatile codului genetic:

Triplet
Universal
Multiplu
Specific
Degenerat
Nesuprapus
Coliniar
Fara virgule

Lipseste insulina:

Mutatii in boxa CAAT


Mutatii in secventa PolyA
Mutatii in secventa lider
Defectul G-transferazei
Mutatii in boxa TATA

Componentele aparatului de translatie:

Situs A,P,R,T
Val-ARNt
Ser-ARNt-sintetaza
Peptidil transferaza

40S
60S
RF
eIF3

Pacientul sufera de diabet determinat de defectul receptorului insulinic:

defect RNP U1
defect in maturizarea RINS
mutatii in unul din intronii genei
mutatii in unul din exonii genei

ADN-polimeraza participa la urmatoarele procese:

replicarea ADN mitocondrial


replicarea ADN nuclear
reparatia BER
reparatia NER
reparatia replicativa
formarea legaturilor fosfodiesterice
polimerizarea dNTP

Telomeraza:

formeaza legaturi fosfodiesterice


alungeste capatul 3 al ADN cromozomial
citeste o matrita ARN
polimerizeaza dNTP
este o ADN-polimeraza

Componentele aparatului de transcriptie a genei Ca++ATPaza:

TAFs
ARN-polimeraza II
ADN
CTP
TFIIA
GTP
ATP
UTP

Telomeraza:

Participa la replicarea regiunilor telomerice

Selectati etapele expresie genei de clasa III:

Processingul
Transcriptia

Selectati enzimele ce polimerizeaza dNTP-urile:

ADN-polimeraza
Reverstranscriptaza

Identificati anticodonul Met-ARNt:

UAC

Unui triplet de nucleotide corespunde:

Aminoacidul

La transcriptie participa:

ARN-polimeraza II
Boxa TATA
Factori de transcriptie

Promotorul genei de clasa II:

Regleaza initierea transcriptie unei gene codificatoare de protein


Controleaza sinteza unui ARNm-precursor

Alegeti componentele aparatului de replicare la eucariote:

NTP
Molecula bicatenara de ADN
dNTP

Componente ale sistemului de reparatie NER pot fi:

ADN-polimeraza
Endonucleaza
Topoizomeraza
dNTP

Mutatiile in unul din exonii genei catalazei pot avea ca consecinta:

Absenta catalazei

Produsul translatiei este:

Polipeptidul

In cazul unor leziuni in moleculele de ADN in celulele eucariote:

Se initiaza mecanisme de prevenire a acumularilor modificarilor ADN-ului


Se activeaza diferite sisteme enzimatice de reparatie

Alegeti elementele caracteristice genelor de clasa I:

Gene ARNr
SIT +1
Promotor partial transcris

Transcriptia la eucariote se desfasoara in:

Mitocondrii

Selectati afirmatiile caracteristice replicarii:

Moleculele replicate contin catene complimentare


Reprezinta procesul principal ce asigura autoreproducerea
Asigura sinteza moleculelor de ADN

Etapele de initiere a translatiei:

Asocierea ARNm la 40S


Formarea complexului aminoacil-ARNt
Unirea subunitatilor ribozomale

Selectati componentele aparatului de translatie:

GTP
UTP
Ala
Arg-ARNt sintetaza

Care afirmatii determina caracteristica codului genetic:

Codonii sinonimi se deosebesc ca regula unul de altul prin ultimul nucleotid


In cazul pierderii nucleotidului,codonul se completeaza cu nucleotidul codonului
urmator

Replicarea ADN-ului viral este:

Realizata dupa modelul inelului rotator

Selectati principiile de realizare a replicarii:

Semiconservativ
Antiparalel
Matricial
Complementar

Enhancerii:

De obicei se afla in fata promotorului

Indicati afirmatia ce caracterizeaza spliceosomul:

Este un complex enzimatic format din ribonucleoproteide

Ce afirmatii caracterizeaza translatia:

Este sinteza polipeptidului


Se efectueaza cu ajutorul ARNt
Este procesul de descifrare a informatiei ereditare

Splicing-ul se caracterizeaza prin:

Unirea (sudarea) exonilor

ARN-polimeraza I polimerizeaza:

NTP
In directia 5-3

Selectati gena transcrisa de ARN-polimeraza II:

Gena TFIIIA

Identificati componentele aparatului de transcriptie:

ADN
NTP
Proteine-enzime

Alegeti raspunsul corect ce caracterizeaza translatia ca proces:

De decodificare a informatiei ARNm

Etapele de initiere a translatiei:

Formarea complexului aminoacil-ARNt


Asocierea ARNm la 40S

In procesul transcriptiei se obtine:

O molecula de ARN

Componentele aparatului de transcriptie ale genei insulinei pot fi:

ATP
UTP
ARN-polimeraza

Promotorul care contine in pozitia -20 - -30 boxa TATA se afla in genele:

Structurale la eucariote

Selectati componentele aparatului de transcriptie a genelor codificatoare de proteine histone:

ADN
TAF
UTP
ATP

Selectati afirmatiile caracteristice replicarii:

Asigura sinteza moleculelor de ADN


Moleculele replicate contin catene complementare
Reprezinta procesul principal ce asigura autoreproducerea

Selectati genele structurale:

Gena alfa-tubulinei
Gena ARN-polimerazei III
Gena histonei H3
Gena catalazei

Genele structurale la eucariote:

Secventa lider este urmata de codonul de initiere a translatiei

Alegeti elementele caracteristice genelor de clasa I:

Gena ARNr
Promotor partial transcris

Etape ale expresiei genei TFIIA pot fi:

Translatia
Transcriptia
Processing

Selectati proprietatile codului genetic:

Fara semne de punctuatie


Universal
Multiplu (degenerat)

Transcriptia la eucariote se finalizeaza cu sinteza:

ARNm precursor

Selectati componentele aparatului de transcriptie a genelor ARNt:

ADN
ATP
TFIIA
ARN-polimeraza III

Etape ale expresiei genei TFIIA pot fi:

Translatia
Processing
Transcriptia

Etapa a reparatiei NER poate fi:

Inlaturarea fragmentului polinucleotidic cu dimer

Selectati componentele aparatului de reparatie BER:

dATP
dGTP
dCTP

Selectati componentele aparatului de replicare:

dATP
ADN
ATP
Topoizomeraza

Replicarea asigura:

Pastrarea materialului genetic


Transmiterea IG

Selectati componentele aparatului de transcriptie a genelor ARNt:

ADN
ATP
TFIIA
ARN-polimeraza III

Ce afirmatii caracterizeaza translatia:

Este sinteza polipeptidului


Se efectueaza cu ajutorul ARNt
Este procesul de descifrare a IG

Selectati componentele aparatului de replicare:

ATP
ADN
dATP
Topoizomeraza

Care afirmatie este incorecta in caracteristica replicarii?

Poate fi monodirectionata sau bidirectionata

Selectati procesul ce asigura pastrarea IG:

Reparatia
Translatia

Selectati componentele aparatului de translatie:

eRF
eIF3

Transcriptia reprezinta:

Biosinteza ARNm precursor

Processingul include:

Unirea exonilor
CAParea

Alegeti afirmatiile care caracterizeaza aminoacil-ARNt-sintetaza:

Asigura legarea aminoacidului la molecula de ARNt respectiv


In celula exista 20 de tipuri
Este specifica pentru fiecare tip de aminoacid
Este sintetizata in nucleu

Selectati principiile de realizare a translatiei codului genetic:

Complementar
Unidirectional
Matricial

In componenta ribozomului intra:

ARNr
Proteine

S-ar putea să vă placă și