Sunteți pe pagina 1din 7

Tema pentru perioada

11-15.05.2020
De rezolvat pâna pe 13.05.2020
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
”Nicolae Testemițanu”

Catedra de biochimie și biochimie clinică

BIOCHIMIE

Ghid de lucrări practice


pentru studenții Facultății Stomatologie

Student __Botnaru Octavian !

Grupa _____S1901

Profesor _Martin Cristina

Chișinău 2018
Bibliografia recomandată

A. Obligatorie
1. Lîsîi L. Biochimie medicală (ediţia a doua). Chişină u, 2007.
2. Champe P.C., Harvey R.A., Ferrier D.R. Biochimie ilustrată . Ed. 4-a. București. Editura
medicală Calisto, 2010.
3. Dinu V., Truţia E., Popa-Cristea E., Popescu A. Biochimie medicală . Mic tratat. Bucureşti,
1996.
4. Lîsîi L. Biochimie. Teste. Test-minim. Chişină u, 2008.
5. Lîsîi L. şi alţii. Biochimie. Lucră ri practice. Chişină u, 2002.
6. www.biochimie.usmf.md. (Indicaţii metodice, suport teoretic).

B. Suplimentară
1. Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger A. Principles of Biochemistry. Sixth Edition. 2012.
2. Bhagavan  N.V., Ha Chung-Eun. Essentials of Medical Biochemistry: With Clinical Cases.
Academic Press; 1st edition, 2011.
3. Campbell P.N. Smith A.D. Biochemistry illustrated. Internatinal edition, 2000
4. Murray R.K., Granner D.K., Mayer P.A., Rodwell V.W. Harper’s illustrated Biochemistry.
26-th international edition, 2003
5. Champe Pamela C., Harvey Richard A. Biochemistry. Lippincott’s Illustrated Reviews.
Gavriliuc Ludmila. Biochemistry. Lectures for student of Medical Departments. 2009.
6. Lehninger A.L. Principles of Biochemistry The Johns Hopkins University School of
Medicine, Worth Publishers Inc., 2007.
7. Metzler D.E. Biochemistry. The chemical reactions of living cells. Second edition, vol.1-2.
Academic Press, 2003
8. Marshall W.J. Clinical Chemistry. 4th edition, Mosby press, UK, London, 2000
9. Stryer L. Biochemistry. Freeman and Company, San-Francisco, USA, 2000.
10. Березов Т.Т. Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. Издание второе. Москва, 1998.
11. Николаев A. Биологическая химия. Москва, 1989. www.biochemistry.ru. Северин
Е.С. Биохимия. Учебник для вузов. 2-е издание. Москва, 2004.
12. www.biochemistry.ru. Березов Т.Т. Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. Издание
третье. Москва, 1998.
13. www.biochimie.usmf.md

11-15.05.2020
Tema nr. 14
Metabolismul lipidelor structurale

Nivelul inițial al cunoașterii


1. Structura, proprietă țile și importanța biomedicală a colesterolului, glicerofosfolipidelor,
sfingomielinelor, glicolipidelor.

Subiecte pentru discuție la seminar


1. Biosinteza colesterolului – etapele, reacţiile primei etape (pâ nă la acidul mevalonic),
enzimele, coenzimele, reglarea. Catabolismul şi excreţia colesterolului (noţiuni
generale).
2. Biosinteza glicerofosfolipidelor: localizarea, reacţiile, enzimele şi coenzimele.
Substanţele lipotrope, rolul lor.
3. Biosinteza sfingofosfolipidelor şi a glicolipidelor: precursorii, reacţiile principale,
enzimele.
4. Catabolismul tisular al glicerofosfolipidelor, sfingomielinelor şi al glicolipidelor
(sediul, enzimele, produsele de hidroliză ).
5. Lipidozele tisulare ereditare (Neimann-Pick, Tay-Sachs) – cauzele, modifică rile
biochimice, manifestă rile clinice.
6. Eicosanoizii (prostaglandinele, tromboxanii, leucotrienele): precursorul, structura
chimică , că ile de sinteză , enzimele, rolul biomedical.

Itemi pentru lucrul individual


1. Ce reprezintă ”ficatul gras”? Descrieți mecanismele biochimice de dezvoltatre a ”ficatului
gras”. Numiţi factorii lipotropi, reacțiile și procesele în care ei
participă.
Ficatul gras sau steatoza hepatica este o afectiune generata de acumularea grasimii la nivelul
ficatului,
de peste 10% din suprafata organului. S-a stabilit existenta a doua tipuri de steatoza hepatica, in
functie
de cauzele declansatoare: 1. Steatoza hepatica alcoolica – este declansata de consumul ridicat de
alcool (peste 20 gr. alcool in cazul femeilor, respectiv 30 gr. alcool pur pe zi in cazul barbatilor).
2. Steatoza hepatica nonalcoolica este influentata de o serie de afectiuni precum: diabetul zaharat,
toleranta alterata la glucoza orala, dislipidemie, infectii virale cronice (de exemplu, infectia cu virus
hepatitic B sau C) sau infectia cu HIV, boli metabolice (de exemplu, boala Wilson), administrarea unor
medicamente, sarcina.Factorii lipotropi:colesterolul si trigliceridele. Principalul organ de metabolizare a

Colesterolului este ficatul. Acest colesterol frâ nează sinteza reductazei in ficat si
inactiveaza
Moleculele de enzima din tesut. Colesterolul liber poate fi utilizat in biosinteza
Membranelor , reestirificat pentru depunerea in celușa-reactie catalizata de oacil-CoA-
colesterol-acil-transferază , rezultand esterii lui cu diverși acizi celulari.Esterii
coolesterolu-
lui reprezintă forma de stocare a excesului să u.
2. Care sunt particularitățile metabolismul colesterolului la vegetarieni și persoanele ce consumă carne?
Termenul de „diete vegetariene“ se refera la dietele care includ produse din carne consumate mai putin
de o data pe luna, au fost asociate cu niveluri semnificativ mai scazute ale colesterolului total. Acelea
persoane care au urmat o dieta vegetariana perioade mai lungă de timp „pot avea compozitii
corporale mai sanatoase, precum si o mai buna aderare la o dieta vegetariana, ambele putand avea
un efect asupra lipidelor din sange.

Colesterolul se contine in alimente de origine animală ,de aici reiesă ca persoanele care
consumă carne au un nivel de colesterol mai ridicat

3. Completați tabelul:
Neimann-Pick Tay-Sachs
Enzima defectă Enzima lizozomică Beta-N-
acetilhexosaminidază -A
Compusul acumulat sfingolipide Gangliozidă GM2
Timpul declanșă rii Majoritatea pana la 18ani 3 luni-6luni
Semnele clinice Ataxie Convulsii
Disfagie Pierdera auzului
Distonie Incapacitatea de a se deplasa
Convulsii
Demență

Tipul defectului tipurile A și B,C,D,E,F

Posibilită ți de tratament Miglustat(Zavesca) Diagnostic prenatal


Tip A nu este tratament Diagnostic genetic pre-
Tip b transplant, transfuzii implantare
Selectia mate
4. Utilizarea aspirinei la unii pacienți induce bronhospasm și astm bronhic.
Care sunt cauzele acestor efecte adverse? Ce enzimă este inhibată de
aspirină și alte preparate antiinflamatorii nesteroidice?
Aspirina si toate celelalte antiinflamatoare au potentialul de a induce o criza de bronhospasm. Ele
trebuie
evitate in astm si inlocuite cu alte analgezice de tipul paracetamol. Este descrisa chiar si forma de
astm indus medicamentos ( aspirin induced asthma , AIA) , a carui prevalenta la testele de provocare
orala este de 5% la copii si 21% la la adulti . Clasic , a fost descrisa triada Vidal , care include
intoleranta la aspirina , astm bronsic . Aspirina ( medicamente antiinflamatoare nesteroide ) inhiba
ireversibil COX ( prin acetilarea grupelor hidroxil a resturilor de Ser localizate in situsul activ al
enzimelor )

Teste de autoevaluare
1. Selectați reacţia reglatoare a sintezei endogene de colesterol:
a) formarea beta-hidroxi-beta-metil-glutaril-CoA (HMG-CoA)
b) ciclizarea scualenului
c) formarea 5-pirofosfomevalonatului
d) sinteza acidului mevalonic din HMG-CoA
e) condensarea a 2 molecule de acetil-CoA

2. Selectați afirmațiile corecte referitoare la fosfatidilinozitoli:


a) sunt precursorii vitaminelor liposolubile
b) sunt precursori ai mesagerilor secunzi: inozitolfosfaţi şi diacilgliceroli
c) se depozitează în ţesutul adipos
d) intră în componența membranelor biologice
e) îndeplinesc funcţie energetică

3. Selectați și ordonați reacțiile de sinteză a lecitinei:


a) colină + CTP → CDP-colină + H3PO4
b) colină + ATP → fosforilcolină + ADP
c) fosforilcolină + CTP → CDP-colină + H4P2O7
d) colină + acid fosfatidic → lecitină
e) CDP-colină + diacilglicerol → lecitină + CMP

4. Selectați reacția de sinteză a sfingomielinelor:


a) sfingozină + acil-CoA → sfingomielină + HS-CoA
b) sfingozina + CDP-colină → sfingomielină + CMP
c) ceramidă + CDP-colină → sfingomielină + CDP
d) ceramidă + CDP-colină → sfingomielină + CMP
e) ceramidă + fosforilcolină → sfingomielină

5. Selectați reacția de sinteză a cerebrozidelor:


a) ceramidă + glucoza → glucocerebrozidă
b) ceramidă + UMP-glucoza → glucocerebrozidă + UMP
c) ceramidă + UMP-glucoza → glucocerebrozidă + uridină
d) ceramidă + UDP-glucoza → glucocerebrozidă + UDP
e) ceramidă + UDP-glucoza → glucocerebrozidă + UMP

7. Selectați intermediarii necesari pentru sinteza gangliozidelor:


a) ceramida
b) CDP-diacilglicerolul
c) UDP-glucoza
d) UMP-NANA
e) CDP-galactoza

8. Selectați intermediarii necesari pentru sinteza sulfatidelor:


a) CDP-colina
b) CDP-glucoza
c) ceramida
d) PAPS
e) UDP-galactoza

S-ar putea să vă placă și