Sunteți pe pagina 1din 18

DOSARUL genei PAH

Denumire: Fenilalanina hidroxilază 

Locus: 12q23.2

Variante alelice: >200, Normomorfe, Amorfe, Hipermorfe, Neomorfe

Proprietățile genei:
Specificitate;
Discretie(sectiuni codante,necodante,reglatoare);
Integritate;
Ereditate autozomala recisivă;
Variabilitate mutațională;
Recombinare;
Polimorfism individual;
Stabilitate;
Pleiotropie secundară;
Interactiunea cu alte gene.

Rol biologic: Formarea fenilaninei în tirozină

Rol medical: Mutație – Fenilcetonurie (retard mental somatic, albinism, miros specific al urinei,
transpirație – de urină de șoarece.

Funcţiile:
- la nivel molecular – Sinteza sau codificarea Fenilaninahidrolazei.

- la nivel celular – Metabolizarea Phe – Tyr, sinteza melaninei, neurotransmitătorilor.

- la nivel de organism – Pigmentarea normală, Funcționarea normală a SNC

Consecințele mutaţiilor amorfe sau hipomorfe.

- la nivel molecular – Cantitați insuficiente sau lipsa enzimei.

- la nivel celular – Acumularea de fenilalanină/deficit de tirozină.

- la nivel de organism – Deficit de melanină, de neurotransmițători, albinism, retard


mintal+somatic.

Genotipul bolnavilor cu fenilcetonurie: AR, NN + Nn = sănătoși; nn = bolnavi

Metode genetice de depistare a purtătorilor de mutații:

a) pentru diagnosticul prenatal PCA

b) pentru diagnosticul postnatal PCR, RELPS

1
DOSARUL genei FBN1
Denumire: Friblina 1

Locus: 15q21.1

Variante alelice: >400; Normale:normomorfe si izomorfe; Patologice:neomorfe,amorfe,hipomorfe.

Proprietățile genei:
Specificitate;
Discretie(sectiuni codante,necodante,reglatoare);
Integritate;
Ereditate autozomala dominantă;
Variabilitate mutațională;
Recombinare;
Polimorfism individual;
Stabilitate;
Pleiotropie primară;
Interactiunea cu alte gene.

Rol biologic: Codifică sinteza Fibrilinei, care participă la formarea ț. conjuctiv din lig, oase, gl.
ocular, vase sanguine etc.

Rol medical: Mutație – Sindrom Marfan

Funcţiile:
- la nivel molecular – Codifică sinteza Fibrilinei

- la nivel celular – Formarea matricei extracelulare a tesutului conjuctiv

- la nivel de organism – Dezvoltarea normala a țesutului conjuctiv

Consecințele mutaţiilor neomorfe.

- la nivel molecular – Sinteza Fibrilinei defecte

- la nivel celular – Defectul matricei extracelulare a ț. conjuctiv

- la nivel de organism – sdr. Marfan; Anomalii scheletice; Anomalii oculare; Anomalii CVS

Genotipul bolnavilor cu sindrom Marfan: Anomalie autozamal recesiva(AR)


Fie: N-alela normala si n-alela bolnava NN,Nn-sanatos ; nn-bolnav

Metode genetice de depistare a purtătorilor de mutații:

a) pentru diagnosticul prenatal: PCR, secvențierea ADN-ului

b) pentru diagnosticul postnatal: PCR, FISH

2
DOSARUL genei PKD1
Denumire: Policistin 1

Locus: 16p.13.3

Variante alelice: Mii. Normale: Normomorfe, Izomorfe. Patologice: Amorfe, Neomorfe

Proprietățile genei:
Pleoiotropie primara (Rinichi, ficat, vase sangvine)
Specificitate
Discreție
Integritate
Ereditate autozomală
Variabilitate mutațională
Recombinare
Polimorfism
Stabilitate
Interacțiuni genice

Rol biologic: Codifică sinteza proteinei PKD1 a celulelor ce controlează proliferarea,


diferențierea, apoptoza celulelor (Activitatea tubilor renali).

Rol medical: Mutație – Boala polichistică renală ADPKD1

Funcţiile:
- la nivel molecular – Sinteza polichistinei 1

- la nivel celular – Reglarea diviziunii celulare ( proliferarea), mișcarea celulelor (migrație) și


interacțiunea cu alte celule

- la nivel de organism – Dezvoltarea normală și funcția rinichilor.

Consecințele mutaţiilor neoomorfe.

- la nivel molecular – Policistina 1 defectată, producerea unei versiuni extrem de mici.

- la nivel celular – Proliferarea anormală a epiteliilor, nondiferențierea lor. Perturbarea


funcției de semnalizare a proteinei în interiorul celulei și în cilii primari

- la nivel de organism – Insuficiență renală, HTA, AVC, Polichistoză Hepatică

Genotipul bolnavilor cu ADPKD1: AD: NN – Bolnavi; Nn- Bolnavi; nn-Sănătoși

Metode genetice de depistare a purtătorilor de mutații: Pentru testarea ADN

a) pentru diagnosticul prenatal PCR

b) pentru diagnosticul postnatal PCR

3
DOSARUL genei COL4A5
Denumire: Colagen 4 alpha 5

Locus: Xq22.3

Variante alelice: Mii. Normomorfe, Izomorfe, Neomorfe

Proprietățile genei:
Specificitate;
Discreție;
Integritate;
Ereditate dominant X-linkat 80 % [15% - AR] [5% - AD];
Variabilitate mutațională;
Recombinare;
Polimorfism;
Stabilitate;
Pleiotropie primară (rinichi, urechi, ochi);
Interacțiunea cu alte gene.

Rol biologic: Codifică proteina Colagen 4 alpha 5

Rol medical: Mutație – Sindrom Alport ( Insuficiență renală)

Funcţiile:
- la nivel molecular – Codifică proteina Colagen 4 alpha 5

- la nivel celular – Controlează calitatea mb renale, oculare, cohleare.

- la nivel de organism – Asigură funcționarea normală a rinichilor, urechii, nasului; filtrarea


glomerulară.

Consecințele mutaţiilor neomorfe.

- la nivel molecular – Impiedică producerea de Colagen 4 alpha 5

- la nivel celular – Deficiență de proteinp în mb bazale renale, oculare, urechii interne.

- la nivel de organism – ↓ Funcției renale; Hipocauzie; Colorarea anormală a retinei.

Genotipul bolnavilor cu sindrom Alport: X A X A ; X A X a; X A Y

Metode genetice de depistare a purtătorilor de mutații:

a) pentru diagnosticul prenatal - PCR

b) pentru diagnosticul postnatal - PCR

4
DOSARUL genei DMD
Denumire: Distrofin

Locus: Xp21.2-p21.1

Variante alelice: Mii-Milioane; Normomorfe, Neomorfe, Izomorfe

Proprietățile genei:
Specificitate;
Discreție;
Integritate;
Ereditate recisiv X-linkat;
Variabilitate mutațională;
Recombinare;
Polimorfism;
Stabilitate;
Pleiotropie primară (mușchi);
Interacțiunea cu alte gene.

Rol biologic: Codifică proteina Distrofină (controlează calitatea citoscheletului celulei musculare)

Rol medical: Mutație – Distrofia Duchene

Funcţiile:
- la nivel molecular – Codificatoare de proteina Distrofina

- la nivel celular – Conectează citoscheletul cu matricea extracelulară; semnalizarea


celulelor; funcția normală a sianpselor

- la nivel de organism – Protejarea fibrelor musculare de vătămări în timpul


contracției/relaxării.

Consecințele mutaţiilor neomorfe :

- la nivel molecular – deleții nucleotidice/duplicări anormale a genei/modificări de nucleotide


în genă – versiune anormală a distrofiei.

- la nivel celular – Insuficiență de Distrofină în celulă, care se deteriorează, slăbesc, mor.

- la nivel de organism – Slăbiciune musculară, atrofie musculară, cardiomiopatie dilatativă.

Genotipul bolnavilor cu distrofie musculară Duchenne: X a X a; X a Y

Metode genetice de depistare a purtătorilor de mutaţii:

a) pentru diagnosticul prenatal PCR

b) pentru diagnosticul postnatal PCR

5
DOSARUL genei F8
Denumire: Factorul de Coagulare VIII

Locus: Xq.28

Variante alelice: Sute. Hipermorfe, Neomore, Izomorfe, Normomorfe.

Proprietățile genei:
Specificitate;
Discreție;
Integritate;
Ereditate recisiv X-linkat;
Variabilitate mutațională;
Recombinare;
Polimorfism;
Stabilitate;
Pleiotropie secundară;
Interacțiunea cu alte gene.

Rol biologic: Codifică proteina Factorul de coagulare VIII.

Rol medical: Mutație – Hemofilia A

Funcţiile:
- la nivel molecular – Codifică proteina Factorul de coagulare VIII.

- la nivel celular – Formarea cheagurilor de sânge.

- la nivel de organism – Protecția de hemoragii.

Consecințele mutaţiilor amorfe sau hipomorfe.

- la nivel molecular – Lipsa sau deficiența proteinei.

- la nivel celular – Coagularea este slabă.

- la nivel de organism – Hemoragie masivă, dificil de stopat.

Genotipul bolnavilor cu hemofilie A: X a X a; X a Y

Metode genetice de depistare a purtătorilor de mutaţii:

- pentru diagnosticul prenatal PCR

- pentru diagnosticul postnatal PCR

6
DOSARUL genei F9
Denumire: Factorul de coagulare IX

Locus: Xq27.1

Variante alelice: Sute. Normomorfe, Hipomorfe, Amorfe.

Proprietățile genei:
Pleoiotropie secundară
Specificitate
Discreție
Integritate
Ereditate recisiv x-linkat
Variabilitate mutațională
Recombinare
Polimorfism
Stabilitate
Interacțiuni genice

Rol biologic: Codificatoare de proteina Factorul de coagulare IX

Rol medical: Mutație – Hemofilia B

Funcţiile:
- la nivel molecular – Codifică Factorul de coagulare IX

- la nivel celular – Coagularea sângelui

- la nivel de organism – Previne hemoragiile, protecția vaselor sanguine.

Consecințele mutaţiilor amorfe sau hipomorfe.

- la nivel molecular – Versiuni anormale sau reducerea cantității de proteină.

- la nivel celular – Coagularea nu este răspuns la traume.

- la nivel de organism – Hemoragii masive.

Genotipul bolnavilor cu hemofilie B: X a X a X a Y

Metode genetice de depistare a purtătorilor de mutații:

a) pentru diagnosticul prenatal PCR

b) pentru diagnosticul postnatal PCR

7
DOSARUL genei HBA
Denumire: Alpha Globină

Locus: 16p13.3

Variante alelice: Sute-mii. Normorfe, Amorfe.

Proprietățile genei:

Pleoiotropie secundară
Specificitate
Discreție
Integritate
Ereditate autosomal recesivă
Variabilitate mutațională
Recombinare
Polimorfism
Stabilitate
Interacțiuni genice

Rol biologic: Codificătoare de proteina Alpha Globină (componentă a Hb)

Rol medical: Mutație – α – talasemie

Funcţiile:
- la nivel molecular –Codificătoare de proteina Alpha Globină

- la nivel celular – Componentă a Hb, eritrocitelor

- la nivel de organism – Fixează O2 și îl transportă spre organe și țesuturi.

Consecințele mutaţiilor amorfe.

- la nivel molecular – Pierderea tuturor (trei alpha-alele globine)

- la nivel celular – Hb anormală, eritrocite mici, culoare roz-pală

- la nivel de organism – Hipoxie, Anemie.

Genotipul bolnavilor cu α - talasemie: AR. AA, Aa = sănătoși; aa = bolnavi.

a) pentru diagnosticul prenatal PCR

b) pentru diagnosticul postnatal PCR, MLPA

8
DOSARUL genei HBB
Denumire:

Locus: 11p15.4

Variante alelice:

Proprietățile genei:

Rol biologic:

Rol medical:

Funcţiile:
- la nivel molecular –

- la nivel celular –

- la nivel de organism –

Consecințele mutaţiei E6V:

- la nivel molecular –

- la nivel celular –

- la nivel de organism –

Genotipul bolnavilor cu anemia S (drepanocitoză):

Metode genetice de depistare a purtătorilor de mutații:

a) pentru diagnosticul prenatal

b) pentru diagnosticul postnatal

9
DOSARUL genei TP53

Denumire:

Locus:

Variante alelice:

Proprietățile genei:

Rol biologic:

Rol medical:

Funcţiile:
- la nivel molecular –

- la nivel celular –

- la nivel de organism –

Consecințele mutaţiilor amorfe.

- la nivel molecular –

- la nivel celular –

- la nivel de organism –

Metode genetice de depistare a purtătorilor de mutații:

10
DOSARUL genei CFTR

Denumire: Gena regulatorului transmembranar al fibrozei chistice

Locus: 7q31.2

Variante alelice:

Proprietățile genei:
Pleoiotropie
Specificitate
Discreție
Integritate
Ereditate autosomal recesivă
Variabilitate mutațională
Recombinare
Polimorfism
Stabilitate
Interacțiuni genice

Rol biologic: codifică proteina genei CFTR implicată în transportul ionilor de clor prin membrana
celulară.

Rol medical: Mutație – Fibroza chistică

Funcţiile:
- la nivel molecular – Codifică proteina CFTR
- la nivel celular – Prezența canalelor de clor pe suprafața membranei celulare

- la nivel de organism – Controlează secreția glandelor exocrine este numeroase


organe

Consecințele mutaţiilor neomorfe.

- la nivel molecular – Schimbarea unui singur aminoacid din proteina CFTR sau ștergerea
unei cantități mici de ADN din gena CFTR
- la nivel celular – Modifică producția, structura stau stabilitatea canalului de clor, se
afectează transportul ionilor de clor și mișcarea apei în interiorul și înafara celulei.
- la nivel de organism – Producerea mucusului anormal de vâscos și lipicios.

Genotipul bolnavilor cu mucoviscidoza: Aa, AA – bolnav; aa- sănătos

Metode genetice de depistare a purtătorilor de mutații:

a) pentru diagnosticul prenatal PCR, Amniocentezam, Biopsia vilozităților corionice

b) pentru diagnosticul postnatal PCR, Screening

11
DOSARUL genei LDLR

Proprietățile genei:

Rol biologic:

Rol medical:

Funcţiile:
- la nivel molecular –

- la nivel celular –

- la nivel de organism –

Consecințele mutaţiilor neomorfe.

- la nivel molecular –

- la nivel celular –

- la nivel de organism –

Genotipul bolnavilor cu hipercolesterolemie familiala:

Metode genetice de depistare a purtătorilor de mutații:

a) pentru diagnosticul prenatal

b) pentru diagnosticul postnatal

12
DOSARUL genei HD

Denumire: Huntingtin

Locus: 4p16.3

Variante alelice: Normomorfe, Izomorfe, Neomorfe

Proprietățile genei:
Ereditatea autosomal dominant
Variabilitatea mutațională,
Recombinare,
Interacțiune cu alte gene,
Discreție,
Specificitate,
Stabilitate,
Polimorfism individual.

Rol biologic: Codifică Proteina Hunting

Rol medical: Mutația – Boala Hunting

Funcţiile:
- la nivel molecular – Codificatoare de proteina Hunting, Dețin, Păstrează, Transmit IG;
- la nivel celular – Rol în transportul mediatizat de microtubuli sau în funcția veziculelor.
Formarea veziculelor autofage.
- la nivel de organism – Dezvoltarea normală a neuronilor, respectiv a SNC

Consecințele mutaţiilor neomorfe.

- la nivel molecular – Modificarea secvenței aminoacizilor în moleculele polipetidice.

- la nivel celular – Defectul microtubulilor și funcția veziculelor.

- la nivel de organism – Tulburare neurodegenerativă caracterizată prin pierderea neuronilor


striatali.

Genotipul bolnavilor cu corea Huntington: X A X B

Metode genetice de depistare a purtătorilor de mutaţii: PCR

13
DOSARUL genei COL1A1
Denumire:

Locus:

Variante alelice:

Proprietățile genei:

Rol biologic:

Rol medical:

Funcţiile:
- la nivel molecular –

- la nivel celular –

- la nivel de organism –

Consecințele mutaţiilor amorfe, hipomorfe sau neomorfe.

- la nivel molecular –

- la nivel celular –

- la nivel de organism –

Genotipul bolnavilor cu Osteogeneza imperfecta:

Metode genetice de depistare a purtătorilor de mutații:

a) pentru diagnosticul prenatal

b) pentru diagnosticul postnatal

14
DOSARUL genei ABL
Denumire: ABL 1

Locus: 9q.34.12

Variante alelice: Sute. Normomorfe, Neomorfe, Hipermorfe

Proprietățile genei:
Specificitatea - codifică doar proteina ABL1.
Discreție - conține secvențe reglatoare, codificătoare, modulatoare.
Integritatea.
Ereditatea autosomală.
Variabilitatea.
Recombinarea.
Polimorfism.
Stabilitate.
Pleiotropie.
Interacțiune cu alte gene.

Rol biologic: Codifică o proteină protoneogenică.

Rol medical: Mutație - cancer,leucemie mieloidă cronică.

Funcţiile:
- la nivel molecular – codifică pentru o proteină ABL
- la nivel celular – este implicată într-o mare varietate de procese celulare inclusiv creșterea
și proliferarea,diferențierea,migrarea celulei,schimbă activitatea acestei proteine.
- la nivel de organism – asigură starea normală a organismului fără dereglări oncologice.

Consecințele mutaţiilor hipermorfe.

- la nivel molecular – exces de proteine, formarea unei gene anormale de fuziune BCR-ABL1
- la nivel celular – diviziunea anormală a celulelor și incapacitatea de a se autodistruge.

la nivel de organism – apariția unei boli - leucemie mieloidă cronică, caracterizată prin oboseală,
febră, splină mărită.
-

Metode genetice de depistare a purtătorilor de mutații: Mutații somatrice, Tanslații 9/22, Testul
Philadephie

15
DOSARUL genei PAX3
Denumire:

Locus:

Variante alelice:

Proprietățile genei:

Rol biologic:

Rol medical:

Funcţiile:
- la nivel molecular –

- la nivel celular –

- la nivel de organism –

Consecințele mutaţiilor amorfe:

- la nivel molecular –

- la nivel celular –

- la nivel de organism –

Consecințele mutaţiilor hipermorfe somatice:

- la nivel molecular –

- la nivel celular –

- la nivel de organism –

Genotipul bolnavilor cu sdr. Waardenburg:

Metode genetice de depistare a purtătorilor de mutații:

16
DOSARUL genei FMR1
Denumire: Fragile X mental retardation 1

Locus: Xq27.3

Variante alelice: 45-44 CGG-alelă intermediară asociată cu fenotip normal şi risc de amplificare la
generaţiile următoare; 55-200 CGG-alelă asociată cu insuficienţă ovariană şi risc de copii cu
SFX(sindrom X fragil) în cazul transmiterii materne; peste 200 CGC-alelă asociată cu mutaţie
completă cu SFX.

Proprietățile genei:
Specificitate;
Discreţie(secţiuni codante,necodante,reglatoare);
Integritate;
Ereditate dominantă legată de X;
Variabilitate mutaţională;
Recombinare;
Polimorfism individual;
Stabilitate;
Interacţiunea cu alte gene.

Rol biologic: Codifică pentru proteina FMR1,implicată în dezvoltarea neuronală şi transmiterea


sinaptică;formarea circuitelor neuronale ce asigură procesul de învăţare şi memorizare.

Rol medical: Mutație - Fragile X mental retardation 1, Sdr X-FRA

Funcţiile:
- la nivel molecular – Codifică pentru proteina FMR1

- la nivel celular – Asigură dezvoltarea axonilor,formarea sinapselor şi circuitelor neuronale;

- la nivel de organism – Asigură dezvoltarea intelectuală şi eficacitatea proceselor de


învăţare-memorizare.

Consecințele mutaţiilor amorfe.

- la nivel molecular – Blocarea expresiei genei şi sintezei proteinei FMR1

- la nivel celular – Dereglări în procesul formării circuitelor neuronale;

- la nivel de organism – Sereglări asociate cu insuficienţă ovariană şi apariţia Sindromului X


fragil.

Genotipul bolnavilor cu Sdr X-FRA: NN-bolnav, Nn-bolnav, nn-sănătos

Metode genetice de depistare a purtătorilor de mutații:

a) pentru diagnosticul prenatal: PCR, Amnioceneză, Biopsia vilozităților corionice.

17
DOSARUL genei IGF2
Denumire: Factorul de creștere Insulin2

Locus: 11p15.5

Variante alelice: Normomorfe, Izomorfe, Neomorfe

Proprietățile genei:
Specificitate(pentru celulele pancreasului)
Discreţie(secţiuni codante,necodante,reglatoare)
Ereditate dominantă legată de X
Variabilitate mutaţională
Polimorfism individual
Stabilitate
Interacţiunea cu alte gene nedominante

Rol biologic: Codifică un membru al familiei polipeptidelor de insulină a factorilor de creștere, care
sunt implicați în dezvoltare și creștere.

Rol medical: Mutație - Sindromul Silver-Rusell

Funcţiile:
- la nivel molecular – Sinteza proteinei insulinei de crestere 2
- la nivel celular – IGF-2 promovează proliferarea celulelor granuloase în faza foliculară a
ciclului menstrual, acționând în combinație cu hormonul stimulator al foliculilor (FSH).
- la nivel de organism – De a promova creșterea în timpul sarcinii. Stimulează proliferarea și
creșterea celulelor la făt.

Consecințele mutaţiilor hipermorfe, defectelor de amprentare sau DUP11:

- la nivel molecular – represor al genei WT1 astfel inactivitatea genei WT1 impiedica
proliferarea celulelor responsabile de factorul de represiune a tumorilor Wilms.

- la nivel celular – Deoarece IGF2 promovează dezvoltarea celulelor beta pancreatice fetale,
este legat de unele forme de diabet zaharat.

- la nivel de organism – Sindromul Beckwith-Wiedemann, afecțiune caracterizată prin


dezvoltare excesiva.
-

Consecințele mutaţiilor amorfe sau DUM11:

- la nivel molecular – sdr Doege-Potter

- la nivel celular – Hipoglicemie

- la nivel de organism – Cancer de prostată

Metode genetice de depistare a purtătorilor de mutații: PCR


18