Sunteți pe pagina 1din 40

TANATOLOGIE MEDICO-LEGALĂ

(prelegere)

Autor: Vasile Șarpe


dr.șt.med, conferențiar universitar

Catedra Medicina Legală


PLAN

• Noțiuni și clasificări
• Probleme principale ale tanatologiei
medico-legale
• Modificări cadaverice precoce
• Modificări cadaverice tardive
• Determinarea vechimii morții
• Expertiza medico-legală a cadavrului
2
NOȚIUNI, CLASIFICARE

Viața celui care se teme de moarte


Tanatologia este știința este tot un fel de moarte
care studiază procesul
instalării morții,
modificările
postmortem, condițiile,
cauzele, natura morții.
(din greacă - Tanatos
(θάνατος: „moarte") și - logos
(-λόγος: ”știință”).

3
NOȚIUNI, CLASIFICARE

Clasificarea medico-biologică
• naturală
• nenaturală (patologică, violentă)

Clasificarea juridică (2 categorii)


• violentă
• neviolentă

4
NOȚIUNI, CLASIFICARE

Genul morții violente


• Accident
• Suicid
• Omucidere

!!! Stabilirea genului morții violente


nu este competența medicului legist

5
PROBLEME ALE TANATOLOGIEI

• Diagnosticul pozitiv al morții reale


• Estimarea vechimii morții
• Determinarea cauzei morții și a
tanatogenezei
• Aprecierea circumstanțelor și
împrejurărilor în care a avut loc moartea
• Aprecierea raportului de cauzalitate (cauză-
efect)
• Îmbălsămarea (tanatopraxia) 6
STĂRILE TERMINALE

• Preagonia – diminuarea conștiinței, pulsul filiform, piele


pată sau pătată, respirație superficială și frecventă, scade
TA. Durează până la câteva ore
• Pauza terminală – oprirea tranzitorie a respirației
(durează până la 2-4 minute)
• Agonia – conștiința lipsește, respirație rară și
superficială/profundă, inhibiția treptată a SNC
• Moartea clinică – oprirea respirației și a activității
cardiace (4-7 minute)
• Moartea biologică – proces ireversibil – moartea
propriu-zisă
7
DIAGNOSTICUL POZITIV AL MORȚII

Semne negative de viață (probabile)


– lipsa conștientei
– poziția pasivă a corpului
– tegumente pale
– absența mișcărilor respiratorii
– absența contracțiilor cardiace și a pulsului
– lipsa răspunsului la excitanți dolori, termici,
odoriferi
– lipsa reflexelor
8
DIAGNOSTICUL POZITIV AL MORȚII

Semne pozitive ale morții


modificările cadaverice (tanatomorfoza)
– Precoce
– Tardive

Probe de diagnostic
• Magnus
• Beloglazov
9
MODIFICĂRI CADAVERICE PRECOCE

• Răcirea cadaverică (algor mortis)


• Deshidratarea
• Lividitățile cadaverice (livor mortis)
• Rigiditatea cadaverică (rigor mortis)
• Autoliza

10
MODIFICĂRI CADAVERICE PRECOCE

Răcirea cadaverică – scăderea temperaturii corpului după deces


Depinde de mai mulți factori:
Externi
• - temperatura mediului ambiant
• - umiditate
• - mișcarea aerului
• - hainele și caracterul lor
• - mediul de aflare a cadavrului (în apă sau aer)
Interni sau individuali
• - grosimea stratului celuloadipos subcutanat
• - vârsta
• - cauza morții 11
MODIFICĂRI CADAVERICE PRECOCE

Deshidratarea
Se usucă structurile fine și/sau umezite ale pielii și corpului (buzele, sclera,
genitalele (labiile, scrotul))
Semne ale deshidratării
• pete pergamentoase (consistență dură, inițial galbene, apoi
brune)
• pete triunghiulare pe sclera ochilor deschiși sau
întredeschiși (petele L’Arche)
Depind de factori
• externi: temperatura și ventilarea, haine
• individuali: nutriție, gradul de deshidratare

12
MODIFICĂRI CADAVERICE PRECOCE

Deshidratarea

13
MODIFICĂRI CADAVERICE PRECOCE

Lividitățile cadaverice
• hipostază
• stază
• imbibiție

14
MODIFICĂRI CADAVERICE PRECOCE

Rigiditatea cadaverică – contracția postmortem a


mușchilor
Poate fi mai rapidă și pronunțată în caz de
• temperaturi ridicate
• convulsii
Poate fi mai puțin pronunțată sau să lipsească în caz de
• intoxicații (substanțe hemolitice, ciuperci, narcotice)
• malnutriție
• sepsis
• prunci
15
MODIFICĂRI CADAVERICE PRECOCE

Rigiditatea cadaverică

16
MODIFICĂRI CADAVERICE PRECOCE

Autoliza – destrucția țesuturilor și


organelor de către enzimele proprii
Depind de
• saturația țesuturilor cu enzime
• temperatura mediului ambiant
• acidoza tisulară
mai repede apare în pancreas,
suprarenale, splină, stomac, ficat 17
IMPORTANȚA MEDICO-LEGALĂ A MODIFICĂRILOR
CADAVERICE PRECOCE

• diagnosticul pozitiv al morții


• estimarea vechimii morții
• stabilirea cauzei probabile a morții (ex.:
culoarea roșu-aprinsă a lividităților – CO)
• tempoul instalării morții
• stabilirea poziției inițiale a corpului și
dacă aceasta a fost schimbată
• determinarea reliefului lojei cadavrului
18
IMPORTANȚA MEDICO-LEGALĂ A MODIFICĂRILOR
CADAVERICE PRECOCE

19
MODIFICĂRI CADAVERICE TARDIVE

Destructive
– putrefacția
– destrucția cadavrului de către animale (insecte,
pești, păsări, mamifere)
Conservative
– mumificare
– lignificare
– saponificare
– congelare
20
MODIFICĂRI CADAVERICE TARDIVE

Putrefacția – dezintegrarea țesuturilor


și organelor de către microorganisme
(aerobe sau anaerobe)

Condiții ale putrefacții


• temperatura
• aerație
• umiditatea
21
MODIFICĂRI CADAVERICE TARDIVE

Tipuri ale putrefacției


1. uscată, când sunt puține lichide
(hemoragii masive, cașexie) și
umiditatea este joasă
2. umedă: exces de lichide (ex. edem)
3. gazoasă: infecții, putrefacția anaerobă
(ex. sepsis, înec)
22
MODIFICĂRI CADAVERICE TARDIVE

Semne ale putrefacției:


Verdeața de putrefacție (pata verde de putrefacție)

23
MODIFICĂRI CADAVERICE TARDIVE

Semne ale putrefacției:


Verdeața de putrefacție (pata verde de putrefacție)

24
MODIFICĂRI CADAVERICE TARDIVE

Semne ale putrefacției:


Colorare roz a dinților

25
MODIFICĂRI CADAVERICE TARDIVE

Semne ale putrefacției:


Rețeaua venoasă

26
MODIFICĂRI CADAVERICE TARDIVE

Semne ale putrefacției:


Vezicule de putrefacție

27
MODIFICĂRI CADAVERICE TARDIVE

Semne ale putrefacției:


Emfizem cadaveric

28
MODIFICĂRI CADAVERICE TARDIVE

Semne ale putrefacției:


Miros rânced (fetid)

29
MODIFICĂRI CADAVERICE TARDIVE

Mumificarea este deshidratarea completă a


țesuturilor în condiții de aer uscat, temperatură
înaltă și ventilație bună.

30
MODIFICĂRI CADAVERICE TARDIVE

Saponificarea (adipoceara) se dezvoltă în condiții


de umiditate înaltă și acces limitat de oxigen

31
MODIFICĂRI CADAVERICE TARDIVE

Lignificarea se dezvoltă în mediu acid, bogat în acizi


tanic și humic (ex. mlaștini)

32
IMPORTANȚA MEDICO-LEGALĂ A MODIFICĂRILOR
CADAVERICE TARDIVE

Avantaje:
• estimarea vechimii morții
• păstrarea îndelungată a leziunilor (modificările conservatoare)
• aprecierea condițiilor de păstrare a cadavrului
Dezavantaje:
• dificultăți de:
– identificare
– stabilirea a vechimii morții
– estimare vitalității leziunilor
• scârbos pentru procesul de examinare
Starea de putrefacție nu poate servi drept motiv de refuz al
autopsiei medico-legală 33
DETERMINAREA VECHIMII MORȚII

Se utilizează
• reacțiile supravitale
• modificările cadaverice precoce
• modificările cadaverice tardive
• marcheri biochimici

34
DETERMINAREA VECHIMII MORȚII

Reacțiile supravitate
• Proba Beloglazov este pozitivă în 10-15
minute după deces.
• Excitarea mecanică a mușchilor
– Reacția tendinoasă (Zsako) - 1.5-2.5 ore
– Contracția idiomusculară – până la 10 ore
• Excitarea electrică a mușchilor scheletali
• Excitarea chimică (farmacologică) a
mușchilor (irisul)
35
DETERMINAREA VECHIMII MORȚII

Modificări cadaverice precoce:


• petele L’Arche apar după 5-6 ore
• temperatura corpului scade în mediu cu 10C pe oră la temperatura
aerului de 16-180C
• Lividitățile cadaverice
– hipostaza 1,5-2ore - 8-12ore
– staza – 8-12ore – 24-36ore
– imbibiție – peste 24-36 ore
• Rigiditatea cadaverică
– apare în 3-4 ore
– prezentă în toți mușchii după 8-14 ore
– nu se restabilește după 10-12 ore dacă a fost distrusă
– la 24 ore instalarea maximă
– Rezoluția completă și independentă după 3-4 zile
36
DETERMINAREA VECHIMII MORȚII

Pata verde de putrefacție


În regiunea iliacă dreaptă
vara la aer liber aproximativ o zi
la temperatura mediului ambiant de 16 -18°C 2-3 zile
În regiunea iliacă stângă 12 ore mai târziu decât pe dreapta
Pe toată suprafața abdomenului 3-5 zile
Pe toată suprafața pielii (în lipsa muștelor) 8-12 zile
Rețeaua venoasă de putrefacție 3-4 zile
Culoare verde-surie a lividităților cadaverice 3-5 zile
Tensionarea evidentă a abdomenului de gazele de 4-5 zile
putrefacție
Emfizem cadaveric pronunțat 2nd săptămâni
Apariția veziculelor de putrefacție 2nd săptămâni
Destrucția organelor și țesuturilor (în lipsa 3 luni
muștelor)
Sceletizarea (păstrate ligamentele)
vara, la aer liber ≈ 2 luni
Iarna, la aer liber ≈ 1 ani
37
Scheletizarea fragmentată ≈ 1-3 ani
DETERMINAREA VECHIMII MORȚII

Muște (entomologia medico-legală):


prezența ovipozitoarelor 1-3 zile
prezența ovipozitoarelor și a 2-3 zile
larvelor
predominarea larvelor 3 zile – 2,5 zile
apariția pupelor mai mult de 2 săptămâni
apariția muștelor
la 15-200C 20-30 zile.
la 20-250C 15-20 zile.
la 25-300C 9-15 zile.
Primele semne de mumificare și 2 săptămâni până la 2
saponificare lini
Mumificare și saponificare 6 luni până la 1 an
completă 38
MOTIVELE EXAMINĂRII MEDICO-LEGALE A
CADAVRULUI

• moartea violentă (omor, suicid, accident);


• moartea subită (suspectă, lipsa evidenței medicului,
etc.);
• cadavrele persoanelor necunoscute, inclusiv nou-
născuți;
• decesul în primele 24 ore de spitalizare (lipsa
diagnosticului clinic);
• moartea în spital în rezultatul unui proces patologic
după 24 ore de spitalizare, dacă sunt obiecții sau
solicitări ale rudelor
• malpractica (eroarea medicală, greșeala, boli iatrogene,
etc.) 39
AUTOPSIA MEDICO-LEGALĂ versus
MORFOPATOLOGICĂ
Particularități Autopsia medico-legală Autopsia morfopatologică
Consimțământul Nu se cere Consimțământul rudelor e necesar
Solicitant Organele de drept sau reprezentatul legal Medicul (curant, de familie, șef secție,
(în scris) spital)
Procedura Autopsia este completă, standardizată Poate fi completă sau incompletă, în raport
cu scopul
Scopul - Stabilirea cauzei morții Pentru a confirma diagnosticul clinic
- Estimarea vechimii morții
- Aprecierea circumstanțelor, naturii,
genului morții
- Colectarea mostrelor și corpurilor
delicte, etc.
Cercetare la fața Este inclusă Nu se include
locului
Examinarea hainelor Frecvent este o parte esențială în Nu se include
examinarea cadavrului
40
Examinarea leziunilor Este obligatorie Nu se include

S-ar putea să vă placă și