Sunteți pe pagina 1din 18

1.

Indicaţi modul de scindare a mediului Kligler: CS


acid-A, acid și gaz-AG, -H2S-

2.Indicaţi modul de scindare a mediului Kligler: CM


acid-A
acid și gaz-AG
-H2S-

3.Indicaţi modul de scindare a mediului Kligler: CS


-glucoza AG, Lactoza -, H2S+

4.Numiţi reacţia serologică prezentată în imagine: CS

1. Reactia imunoenzimatica
2. Reactia immunoblot

5.Numiţi tehnica de colorare utilizată în micropreparat: CS

1-Impregnare argentică, treponeme


Buri Hins

Loeffler

Zielh Nielson Albert

6.Alegeţi afirmaţia care reprezintă profagul: CS


A. Forma vegetativă a fagului virulent
B. Forma vegetativă a fagului temperat
C. + Genomul unui fag virulent integrat în cromozomul bacterian
D. Genomul unui fag temperat integrat în cromozomul bacterian
E. Formă imatură de fag

9.Alegeți elementul de structură characteristic micetelor: CS


a) capsula
b) acizii teichoici
c) acizii lipoteichoici
d) flageli
e)+ membrane nucleară

10.Alegeți formele drepte de bacterii: CS


a) vibrio
b)+ clostridium
c) spirochete
d) tetracoci
e) micoplasme

11.Alegeţi grupele de medii de cultură compuse conform clasificării lor după destinaţie: CM
A. Uzuale
B.+ Elective
C.+ Diferenţial-diagnostice
D.+ De îmbogăţire
E. De aiternativă

12.Alegeţi grupele de medii de cultură compuse conform clasificării lor după destinaţie: CM
A. Uzuale
B.+ Elective
C+ Diferenţial-diagnostice
D.+ De îmbogăţire
E. De aiternativă

13.Alegeţi grupele de medii de cultură conform clasificării lor după compoziţie: CM


A. Dozate
B. Empirice
C.+ Simple
D.+ Compuse
E. Sintetice

15.Alegeți metoda complexă de evidențiere a granulațiilor de volutină: CS


A. Dozate
B. Empirice
C.+ Simple
D.+ Compuse
E. Sintetice

16.Alegeți metoda microscopică de studiere a fimbriilor: CS


-microscopia electronică

21.Alegeți tipurile de multiplicare a fungilor: CM


a)+ înmugurire
b)+ sporulare
c) germinare
d) biosinteza
e) transducție

22.Alegeți tipurile de multiplicare a fungilor: CM


a)+ înmugurire
b)+ sporulare
c) germinare
d) biosinteza
e) transducție
26.Enumerați funcțiile membranei citoplasmtice: CM
a) implicare in chemotaxie
b)+ implicare in sinteza fosfolipidelor
c) sinteza acizilor nucleici
d) asigură rezistența sporită in mediul extern
e)+ asigură transportul active

27.Enumerați funcțiile specifice capsulei: CM


a) împedică desicarea
b) rezervă nutritivă
c)+ specificitate antigenică(Ag H)
d) transfer de informație genetică
e)+ Asigură aderarea bacteriei la substrat

28.Enumerați funcțiile specifice capsulei: CM


a) împedică desicarea
b) rezervă nutritivă
c)+ specificitate antigenică(Ag H)
d) transfer de informație genetică
e)+ Asigură aderarea bacteriei la substrat

29.Enumerați metodele directe de evidențiere a membranei citoplasmatice: CM


a)+ microscopia electronica
b)+ plasmoliza
c)+ plasmoptiza
d) metoda Burri-Ginss
e) Foelgen

32.Indicați funcția glicocalixului bacterian: CS


a)+ barieră protectoare față de complement
b) menține presiunea osmotica internă
c) mobilitatea
d) redă forma celulei
e) are rol in conjugare bacteriilor

33.Indicați funcția glicocalixului bacterian: CS


a)+ barieră protectoare față de complement
b) menține presiunea osmotica internă
c) mobilitatea
d) redă forma celulei
e) are rol in conjugare bacteriilor

35.Indicaţi afirmaţiile corecte: CM


a) protozoarele sînt microorganisme monocelulare, celule de tip procariot
b) bacteriile sînt microorganisme unicelulare, celule de tip eucariot
c)+ fungii sînt microorganisme unicelulare de tip eucariot
d)+ virusurile conţin numai ARN sau AND
e) prionii sînt virusurile bacteriilor

36.Indicaţi afirmaţiile corecte: CM


a)+ prionii sînt proteine infecţioase
b) virusurile conţin ARN şi ADN
c)+ bacteriile sînt microorganisme unicelulare, celule de tip procariot
d) fungii sînt microorganisme unicelulare de tip procariot
e)+ protozoarele sînt microorganisme monocelulare, celule de tip eucariot

37.Indicaţi afirmaţiile corecte: CM


a) prionii sînt virusurile bacteriilor
b) virusurile conţin ARN şi AND
c)+ fungii sînt microorganisme unicelulare de tip eucariot
d)+ bacteriile sînt microorganisme unicelulare, celule de tip procariot
e) protozoarele sînt microorganisme monocelulare, celule de tip procariot

38.Indicaţi amplasarea sporului: CS

subterminală

39.Indicaţi amplasarea sporului: CS

terminală

40.Indicaţi amplasarea sporului: CS

centrală

46.Indicaţi caracteristicele citoplasmei bacteriene: CM

a)+ proteine
b) lipide
c)+ apa 80%
d) tionina
e)+ vitamine
-necompartimentată
-lipsesc organitele celulare
-consist. densă
-pH acid
-sediul tuturor proc. metabolice

47.Indicaţi care este aplicarea practică a bacteriofagilor: CM


A. Pentru obţinerea vaccinurilor.
B.+ Profilaxia şi tratamenul unor infecţii
C.+ Identificarea culturilor bacteriene
D.+ Servesc ca model experimental în genetică.
E. Stimulează răspunsul imun.

48.Indicaţi categoriile taxonomice ale regnului Procaryotae: CM


-tip
-clasă
-ordin
-familie
-gen
-specie

60.Indicaţi clasificarea coloranţilor după caracterele chimice: CM


-acizi
-bazici
-neutri

61.Indicaţi clasificarea coloranţilor după natura lor: CM


-naturali (de or.vegetală-hexametoniu, safranina, de or. animală-carminul
-sintetici

62.In.dicaţi cocii care se divid după un singur plan: CM


a)+ Micrococcus
b)+ Diploccus
c) Tetracoccus
d)+ Streptococcus
e) Sarcina

65.Indicați componența chimică a granulațiilor de volutină: CS


a) glicogen
b) amidon
c) sulf
d)+ polimetafosfați
e) lipide

66.Indicați compoziția chimică a citoplasmei: CM


a)+ proteine
b) lipide
c)+ apa 80%
d) tionina
e)+ vitamin

72.Indicaţi contribuţiile savantului german R. Koch în microbiologie: CM


-introducerea mediilor nutritive solide
-coloranții de alanină
-sistemul de imersiune
-condensatorul Abbe
-microfotografierea
-stabilirea etiologiei antraxului
-descoperirea agenților patogeni ai tuberculozei
-obținerea tuberculinei din micobacteriiletuberculozei
-elaborarea metodei de izolare în cultură pură a bacteriilor patogene

73.Indicaţi contribuţiile savantului german R. Koch în microbiologie: CM


-introducerea mediilor nutritive solide
-coloranții de alanină
-sistemul de imersiune
-condensatorul Abbe
-microfotografierea
-stabilirea etiologiei antraxului
-descoperirea agenților patogeni ai tuberculozei
-obținerea tuberculinei din micobacteriiletuberculozei
-elaborarea metodei de izolare în cultură pură a bacteriilor patogene

74.Indicaţi contribuţiile savantului L. Pasteur în microbiologie: CM


-demonstrarea naturii enzimatice a fermentării alcoolice, lactice și butirice
-stabilirea tipului anaerob de respirație
-aplicarea vaccinurilor preventive (contra pestei aviare, antraxului și rabiei)
-a pus bazele microbiologiei industriale

75.Indicaţi contribuţiile savantului L. Pasteur în microbiologie: CM


-demonstrarea naturii enzimatice a fermentării alcoolice, lactice și butirice
-stabilirea tipului anaerob de respirație
-aplicarea vaccinurilor preventive (contra pestei aviare, antraxului și rabiei)
-a pus bazele microbiologiei industriale

97.Indicaţi formele alungite de bacterii: CM


a)+ Bacterium
b) Mycoplasma
c)+ Bacillus
d) Rickettsia
e)+ Clostridium

98.Indicaţi formele incurbate de bacterii: CM


-vibrio-Vibrio cholerae
-spirillum-Campylobacter jejuni
-spirocheta- Treponema, Leptospira, Borrelia

103.Indicați funcția peretelui cellular: CS


a) conferă formă celulei
b) asigură proecția celulei
c) antigenitate
d) menține presiunea osmotică
d)+ toate de mai sus

104.Indicați funcția sporilor: CS


a) participă in diviziune
b)+ asigură termorezistența
c) asigură nutriția bacteriei
d) asigură sinteza enzimelor
e) este sediul metabolismului lipidic

128.Indicaţi modul de aranjare a cocilor din imagine:CS

1.Neisserii 2.Diplococi

129.Indicaţi modul de aranjare a cocilor din imagine:CS


1. Neisserii
2. Diplococi

135.Indicaţi morfologia microorganismelor din imagine: CS

1. Diplobacili
1.Stafilococi 2.Gram +
Stafilococice

138.Indicaţi nivelul de risc pentru laboratoarele de nivelul I: CM


-individual redus
-colectiv redus

139.Indicaţi nivelul de risc pentru laboratoarele de nivelul III:CM


-individual mare
-colectiv redus

210.Numiți cocii care se divid în două planuri reciproc perpendiculare: CS


a) Micrococii
b) Diplococii
c)+ Tetracocii
d) Sarcina
e) Staphylococii

214.Numiţi elementele de structură a bacteriofagului cu numărul 1, 2 şi 5: CM

1-Capsidă 2-ADN 5-Coadă

215.Numiţi elementele de structură a bacteriofagului cu numărul 3 şi 6:CM


3-Baza 6-Gîtul

216.Numiţi elementul de structură a bacteriofagului cu numărul 1:CS

1-Capsida

217.Numiţi elementul de structură a bacteriofagului cu numărul 4:CS

4-fibrele cozii

219.Numiţi elementul de structură cu numărul 11:CS

11-Mezozom

220.Numiţi elementul de structură cu numărul 1:CS

1-Capsula
221.Numiţi elementul de structură cu numărul 1:CS

1-Pilii / Fimbrii

222.Numiţi elementul de structură cu numărul 2:CS

2-Nucleoid
223.Numiţi elementul de structură cu numărul 5:CS

5-Perete celular

224.Numiţi elementul de structură cu numărul 6:CS

6-Membrana citoplasmatică

225.Numiţi elementul de structură cu numărul 8:CS

8-Flagel

226.Numiţi forma morfologică prezentă în micropreparat:CS


Diplobacili

227.Numiţi forma morfologică prezentă în micropreparat:CS

1. Forme filamentoase
2. Actinomicete
3. Provoaca actinomicoze
4. Gramm +

228.Numiţi forma morfologică prezentă în micropreparat:CS

1. Enterobacterii
2. Ag pathogen al salmonelozei, dizinteriei, escherihiozei…

229.Numiţi forma morfologică prezentă în micropreparat:CS

1. Vibrioni
2. Gramm -
230.Numiţi forma morfologică prezentă în micropreparat:CS
1. Coci lanceolate
2. St. pneumoniae

231.Numiţi genul la care se atribuie micetele din micropeparat:CS

1-Aspergilius

232.Numiţi genul la care se atribuie micetele din micropeparat:CS

1-Mucor

233.Numiţi genul la care se atribuie micetele din micropeparat:CS

1-Penicilinum

234.Numiţi grupele de medii de cultură în dependenţă de originea lor: CM


A. Comerciale
B.+ Empirice
C. Artificiale
D. Anorganice
E.+ Sintetice

235.Numiţi grupul de bacterii după numărul şi amplasarea flagelilor:CS

Monotriche

338.Selectaţi agentii infectiosi compusi din acid nucleic:


viroid
339.Selectaţi agentii infectiosi compusi din proteine:
prion
341.Selectați bacteriile ce posedă mobilitate:
a) [x] vibrionii
b) [ ] clostridiile
c) [ ] micoplasmele
d) [ ] chlamidiile
e) [ ] rickettsiile

342.Selectaţi bacteriile cu perete defectiv:


! A.protoplaști
! B.sferoplaști
C.spirochete
D.sarcina
! E.forme L

Selectați caracteristici specifice genului Aspergillus:


a)! miceliu septat
b)! exospori
c)! conidiospor unicellular
d) miceliu neseptat
e) pili conjugativi

356. Selectați caracteristici specifice genului Aspergillus


– miceliu septat
- conidiospor unicelular
-Pe capatul lui superior se situeaza sterigme scurte
-De la sterigme deviaza lanturi de spori-conidii
-Exospori
- Cunoscut ca mucegai stropit
- Specia tipica e Aspergillus niger
- Unele mucegaiuri patogene produc alfa-toxina
-Aspergillus patogen e intilnit des la morari

Selectați caracteristici specifice genului Mucor: 1.46


a) miceliu neseptat
b) prezența sporangiilor
c) endospori
d) exospor
e) miceliu septat

358. Selectați caracteristici specifice genului Mucor


–din clasa Phycomycetes
Denumit si mucegaiul clavelat
Miceliu neseptat
Miceliu sub forma de celula arborescenta
De la miceliu pornesc hife carpofore, denumite sporangii
Endospori
Multiplicare si pe cale sexuata
Pot cauza mucoromicoze

359. Selectați caracteristici specifice genului Penicillium: 1.48


a)! miceliu pluricelular
b)! conidioforul ramificat
c)! formează sterigme
d) formeză microcapsule
e) prezența endosporilor

360. Selectați caracteristici specifice genului Penicillium


–carpofor sub aspect de perie
Conidiofor ramificat, pluricelular
De la sterigme pornesc conidii moniliforme (sub formă de mătănii)
Tip specific e Penicillium glaucum
Specii patogene: P. Crustaceum, P.glaucum, P.niger

365. Selectați care din următoarele m/o posedă fimbrii: 1.63


a) bacterii gram-pozitive
b)! bacterii gram-negative
c) bacterii acido-rezistente
d) bacterii mobile
e) cocii

366. Selectaţi care element de structură nu este prezent la procariote: 1.59


a) flagelii
b) capsula
c) ribosomii
d)! aparat Golgi
e) mezozomii

377. Selectați coloranții bazici utilizați în microbiologie: 1.12


a)! fucsina apoasă
b) fucsina acidă
c)! crizoidină
d)! albastru de metilen
e) metionina

378. . Selectați coloranții bazici utilizați în microbiologie


– fucsina bazica
-albastru de metilen
-violet de metilen
- violetul de genţiană
-vezuvina,
-chrizoidina

380. Selectați componentele de structură ale sporului: 1.7


a) perete sporal
b)! membrane citoplasmatică
c)! cortexul
d)! tunică proteică
e)! membrana externă

384.Selectaţi compoziția chimică a peretelui celular:


a)! Peptidoglicanul
b) Lipoproteine
c) Lipopolizaharide
d)! Acizi teichoici
e) Sulfolipide

385. Selectaţi compoziția chimică a peretelui celular :


Grampozitiv : -peptidoglican
-acizi teichoici (polimeri de glicerol sau ribitol fosfat)
-acizi lipoteichoici
-proteina A
Coagulaza legata
Gramneg :-Peptidoglican
Membrana externa
Porine
Lipoproteine
Lopipolizaharid : lipid A, polizaharide complexe(antigen R), subunitati oligozaharidice (antigen O)

386.Selectați compoziția chimică a supercapsidei virale:


a)! glicoproteine
b)! lipide
c) protein transmembranare
d) acizi teichoici
e) proteaze

387. Selectați compoziția chimică a supercapsidei virale:


-glicoproteine : hemaglutinina, neuraminidaza)
-lipide

390. . Selectaţi disciplinile care au derivat de la microbiologie:


a) [x] imunologia
b) [x] biologia moleculară
c) [x] micologia
d) [x] parazitologia
e) [ ] creatologia

-virusologia
-ingineria genelor
-ingineria enzimelor
-biotehnologia

394.Selectați elemente de structură caracteristice fungilor: 1.44


a)! nucleu diferențiat
b)! mitocondrii
c) microcapsulă d)! complex Golgi
e) endoflageli

395, 396. Selectați elemente de structură caracteristice fungilor:


-perete cellular
Membrane citoplasmatica
Vacuole
Incluziuni ( glycogen, volutina, lipide, pigmenti, cistale de sarurui organice)
Miceliu
Hife
Nucleu diferentiat

397.Selectați elemente facultative ale celulei bacteriene: 1.38


a) acizi nucleici
b)! sporul bacterian
c)! capsula
d) membrana citoplasmatică
e) ribosomii

398.Selectați elemente specifice celulelor eucariote: 1.22


a)! ribosomii 80S
b) perete cellular
c)! mitocondrii
d) plasmide
e)! reticul endoplasmatic

399.Selectați elemente specifice celulelor procariote: 1.21


a)! perete cellular
b) aparat Golgi
c)! membrana citoplasmatica
d) nucleolul

)! acizi nucleici

402.Selectați elementele de structură ce asigură adeziunea bacteriilor: 1.33 ???


a)!perete cellular
b)! capsula
c)! fimbrii
d) sporii
e) membrana citoplasmatică

403.Selectați elementele de structura specifice celulelor eucariote: 1.22


a)! ribosomii 80S
b) perete cellular
c)! mitocondrii
d) plasmide
e)! reticul endoplasmatic

404.Selectați elementele de structura specifice celulelor procariote: 1.21


a)! perete cellular
b) aparat Golgi
c)! membrana citoplasmatica
d) nucleolul
e) nucleoplasma

405.Selectați elementele facultative ale celulei bacteriene: 1.38


a) acizi nucleici
b)! sporul bacterian
c)! capsula
d) membrana citoplasmatică
e) ribosomii

407.Selectati elementul de structură ce NU este specific pentru celulele procariote: 1.38


a) membrana celulara
b) plasmide
c)! membrana nucleara
d) perete celular
e) granulații de volutina

408.Selectați elementul permanent al celulei procariote: 1.55


a) mitocondriile
b) lizosomii
c) aparatul Golgi
d) reticul endiplasmatic
e)! peretele celular

411.Selectați esența metodei simple de colorare: 1.27


a)! determină forma bacteriei
b) evidențiază peretele cellular
c)! determină aranjarea in frotiu
d) determină proprietațile tinctoriuale ale bacteriilor
e) evidențiază sporii bacteriilor

420. Selectati forma spiralata de bacterii:


-Vibrio
-Spirrilum : Campylobacter, Helicobacter
-Spirochaeta ( Treponema, Leptospira, Borrelia)

421.Selectați forme sferice de bacterii: 1.23


a)! sarcine
b)! diplococi lanceolați
c)! tetracoci
d) clostridii
e) bacilli

422.Selectați funcțiile flagelilor: 1.3


a)! funcție antigenică
b)! asigură mobilitatea
c) țintă de atac pentru antibiotic
d) participa la diviziune
e)! asigură chemotaxisul bacterian

423.Selectați funcțiile peretelui celular: 1.16


a) determină toxicitatea bacteriilor
b)! reprezintă ținta de atc aunor enzyme
c)! funcție de receptor
d) asigură mobilitatea bacteriilor
e) funcție antifagocitară

424. Selectați funcțiile pililor: 1.34


a)! adeziune
b) asigură virulența
c) pastrează informația genetică
d)! participă la conjugarea bacteriilor
e)! asigură mobilitatea

425. Selectati functiile pililor :


Asigura adeziunea bacteriilor la suprafete inerte, celule ,alte bacterii
Reprezinta antigenul F
Transfer de ADN prin conjugare

426.Selectați funcțiile specifice acizilor lipotechoici: 1.13


a) sinteza proteinelor
b)! adeziunea la cellule
c) efect toxic slab
d)! crează sarcină electrică negativă
e) participă la respirația bacteriei

453. Selectați metodele complexe de colorare :


Gram,
Ziehl-Neelson
Neisser
Romanovski-Giemsa
449.Selectați metoda de evidențiere a sporilor: 1.13
a) Neisser
b) Burri-Hins
c) Loeffler
d)! Aujeszki
e) Morozov
452.Selectați metodele complexe de colorare: 1.28
a)! Gram
b)! Aujeszky
c)! Zeihl-Neelsen
d) Loeffler(granulații de volutină)
e) nici una de mai sus
455.Selectați metodele de evidențiere a peretelui celular: 1.14
a)microscopia electronica
b) metoda Neisser
c)! plasmoliză
d)! plasmoptiză
e) metoda Loeffler
456. Selectați metodele de evidențiere a peretelui celular :
Microscopia electronica
Metode speciale de colorare,
Plasmoliza
Plasmoptiza

, 467.Selectați particularitațile bacteriilor gramnpozitive:


Peptidoglicanul contine punti interpeptidice(structura tridimensionala)
Perete celular uniform
Grosimea 20-80 nm, gros
Contine : acizi teichoici, acizi lipoteichoici, proteina A, coagulaza legata
In coloratia Gram apar colorate in violet
473.Selectați primul reactiv utilizat în colorația Ziehl-Neelsen: 1.77
a) fucsina apoasă
b) HCl
c)! fucsina carbolică
d) albastru de metilen
e) alcool

477.Selectați proteina specifică flagelilor: 1.47


a) cheratina
b)! flagelina
c) gelatina
d) ceazeina
e) toate de mai sus

478.Selectați reactivele utilizate in colorația Gram: 1.54


a) Albastru de metilen
b) Vezuvina
c) Fucsina Pfeiffer
d)! Soluţia Lugol
e)! Alcool cu iod

479.Selectați reactivele utilizate în colorația Gram: 1.53


a)! Violet de gentiană
b) Acidul clorhidric de 0,5%
c) Fucsină fenicată
d)! Fucsină apoasă
e)! Soluţia Lugol

480.Selectați reactivul care NU se utilizeză in colorația Aujeszky: 1.73


a)! tuș de China
b) albastru de metilen
c) HCl
d) fucsină carbolică
e) H2SO4
486.Selectați structura responsabilă de adeziunea bacteriilor: 1.54
a) flagelii
b) sporii
c) plasmidele
d) ribosomii
e)! pilii

487.Selectați structurile ce asigură fixarea flagelului la bacteriile Gram negative: 1.6


a)! membrana citoplasmatica
b) capsula
c)! spațiu periplasmatic
d)! peptidoglicanul
e)! membrane externă

488.Selectați structurile ce asigura fixarea flagelului la bacteriile Gram pozitive: 1.5


a) membrane externă
b)! peptidoglicanul
c) spațiu periplasmatic
d)! membrana citoplasmatica
e) capsula

493.

Gramm negativ

494.Selectati tipul de bacterii cu peretele celular din imagine :

gram pozitive
495.Selectați tipurile de laboratoare microbiologice în funcţie de destinația lor: 1.9
a)! clinico-diagnostice
b)! de studii
c)! de producere
d) bacteriologice
e) virusologice

496.Selectați tipurile de pili bacterieni: 1.20


a)! pili comuni (fimbrii)
b)! pili conjugative
c) pili parietali
d) pili laterali
e) pili transversali

502.Selectați valorea practica a metodei simple de colorare: 1,27 (esenta)


a)! determină forma bacteriei
b) evidențiază peretele cellular
c)! determină aranjarea in frotiu
d) determină proprietațile tinctoriuale ale bacteriilor
e) evidențiază sporii bacteriilor

S-ar putea să vă placă și