Sunteți pe pagina 1din 85

1.

Indicaţi modul de scindare a mediului Kligler: CS


acid-A, acid și gaz-AG, -H2S-

2.Indicaţi modul de scindare a mediului Kligler: CM


acid-A
acid și gaz-AG
-H2S-

3.Indicaţi modul de scindare a mediului Kligler: CS


-glucoza AG, Lactoza -, H2S+

4.Numiţi reacţia serologică prezentată în imagine: CS

1. Reactia imunoenzimatica
2. Reactia immunoblot

5.Numiţi tehnica de colorare utilizată în micropreparat: CS

1-Impregnare argentică, treponeme


Buri Hins

Loeffler
Zielh Nielson Albert

6.Alegeţi afirmaţia care reprezintă profagul: CS


A. Forma vegetativă a fagului virulent
B. Forma vegetativă a fagului temperat
C. + Genomul unui fag virulent integrat în cromozomul bacterian
D. Genomul unui fag temperat integrat în cromozomul bacterian
E. Formă imatură de fag

7.Alegeți afirmația corectă despre fragmentul Fab: CS


a) Este produs în urma tratării moleculei de Ig cu pepsin
b) Este produs prin separarea lanțurilor grele de cele ușoare
c) + Este responsabil de legarea antigenului
d) Este constituit doar din lanțuri grele
e) Lipsesc punțile disulfidice

8.Alegeţi compuşii chimici utilizaţi în calitate de substanţe dezinfectante: CM


A. Soluţie apoasă de albastru de metilen
B. Permanganatul de potasiu
C. + Fenolul şi derivaţii lui
D. + Clorura de var
E. + Cloramina

9.Alegeți elementul de structură characteristic micetelor: CS


a) capsula
b) acizii teichoici
c) acizii lipoteichoici
d) flageli
e)+ membrane nucleară

10.Alegeți formele drepte de bacterii: CS


a) vibrio
b)+ clostridium
c) spirochete
d) tetracoci
e) micoplasme
11.Alegeţi grupele de medii de cultură compuse conform clasificării lor după destinaţie: CM
A. Uzuale
B.+ Elective
C.+ Diferenţial-diagnostice
D.+ De îmbogăţire
E. De aiternativă

12.Alegeţi grupele de medii de cultură compuse conform clasificării lor după destinaţie: CM
A. Uzuale
B.+ Elective
C+ Diferenţial-diagnostice
D.+ De îmbogăţire
E. De aiternativă

13.Alegeţi grupele de medii de cultură conform clasificării lor după compoziţie: CM


A. Dozate
B. Empirice
C.+ Simple
D.+ Compuse
E. Sintetice

15.Alegeți metoda complexă de evidențiere a granulațiilor de volutină: CS


A. Dozate
B. Empirice
C.+ Simple
D.+ Compuse
E. Sintetice

15.Alegeți metoda de fixare a frotiurilor din spută: CS


-între lama și lamelă

16.Alegeți metoda microscopică de studiere a fimbriilor: CS


-microscopia electronică

17.Alegeți metode de eliberare a virionilor din celula gazdă: CM


-excizie
-endoliză

18.Alegeţi obiectele care se sterilizează prin aer fierbinte: CM


A. Soluţii apoase
B. Obiecte din cauciuc
C.+ Pulberii
D.+ Obiectele din sticlă
E.+ Uleiurile

19.Alegeţi obiectele pentru dezinfectarea cărora se utilizează clorura de var: CM


A. Lengerie
B.+ Spută
C. Veselă
D.+ Fecale
E. Mâini

20.Alegeţi produsele metabolice prin evidenţierea cărora se determină activitatea peptolitică a bacteriilor: CM
A.+ Amoniac
B.+ Indol
C. Acizi organici
D.+ Hidrogen sulfurat
E. Bioxid de carbon

21.Alegeți tipurile de multiplicare a fungilor: CM


a)+ înmugurire
b)+ sporulare
c) germinare
d) biosinteza
e) transducție

22.Alegeți tipurile de multiplicare a fungilor: CM


a)+ înmugurire
b)+ sporulare
c) germinare
d) biosinteza
e) transducție

23.Enumerați fazele evolutive ale unui limfocit B naiv după interacțiunea cu un antigen specific: CM
A.+ Diferențierea în plasmocite
B. Diferențierea în celule efectoare Th și Tc
C.+ Proliferarea
D.+ Activarea
E.+ Producerea și secreția Ig

24.Enumerați fazele evolutive ale unui limfocit T naiv după interacțiunea cu un antigen specific: CM
A. Diferențierea în plasmocite
B.+ Diferențierea în celule efectoare Th și Tc
C.+ Activarea
D.+ Sinteza de Ig
E.+ Proliferarea

25.Enumerați fazele evolutive ale unui limfocit T naiv după interacțiunea cu un antigen specific: CM
A. Diferențierea în plasmocite
B.+ Diferențierea în celule efectoare Th și Tc
C.+ Activarea
D.+ Sinteza de Ig
E.+ Proliferarea

26.Enumerați funcțiile membranei citoplasmtice: CM


a) implicare in chemotaxie
b)+ implicare in sinteza fosfolipidelor
c) sinteza acizilor nucleici
d) asigură rezistența sporită in mediul extern
e)+ asigură transportul active

27.Enumerați funcțiile specifice capsulei: CM


a) împedică desicarea
b) rezervă nutritivă
c)+ specificitate antigenică(Ag H)
d) transfer de informație genetică
e)+ Asigură aderarea bacteriei la substrat

28.Enumerați funcțiile specifice capsulei: CM


a) împedică desicarea
b) rezervă nutritivă
c)+ specificitate antigenică(Ag H)
d) transfer de informație genetică
e)+ Asigură aderarea bacteriei la substrat

29.Enumerați metodele directe de evidențiere a membranei citoplasmatice: CM


a)+ microscopia electronica
b)+ plasmoliza
c)+ plasmoptiza
d) metoda Burri-Ginss
e) Foelgen

30.Identificați elementul de care se leagă C1 pentru a iniția calea clasică de activare a complementului: CS
a) Antigenul
b) Factorul B
c)+ Complexul antigen-IgG
d) Lipopolizaharidul bacterian
e) Agregate de IgG

31.Indicați cum se numește lipsa răspunsului imun la antigene proprii: CS


a)+ Toleranță
b) Anergie
c) Memorie
d) Imunitate naturală
e) Hipersensibilitate

32.Indicați funcția glicocalixului bacterian: CS


a)+ barieră protectoare față de complement
b) menține presiunea osmotica internă
c) mobilitatea
d) redă forma celulei
e) are rol in conjugare bacteriilor

33.Indicați funcția glicocalixului bacterian: CS


a)+ barieră protectoare față de complement
b) menține presiunea osmotica internă
c) mobilitatea
d) redă forma celulei
e) are rol in conjugare bacteriilor

34.Indicați afirmațiile adevărate despre Complexul Major de Compatibilitate (CMH): CM


A. Reprezintă un complex polizaharidic
B.+ Reprezintă un ansamblu de glicoproteine
C.+ Reprezintă un marker (antigen) individual de identitate
D.+ Participă la prezentarea antigenelor peptidice limfocitelor T
E. Participă la prezentarea antigenelor peptidice limfocitelor B

35.Indicaţi afirmaţiile corecte: CM


a) protozoarele sînt microorganisme monocelulare, celule de tip procariot
b) bacteriile sînt microorganisme unicelulare, celule de tip eucariot
c)+ fungii sînt microorganisme unicelulare de tip eucariot
d)+ virusurile conţin numai ARN sau AND
e) prionii sînt virusurile bacteriilor

36.Indicaţi afirmaţiile corecte: CM


a)+ prionii sînt proteine infecţioase
b) virusurile conţin ARN şi ADN
c)+ bacteriile sînt microorganisme unicelulare, celule de tip procariot
d) fungii sînt microorganisme unicelulare de tip procariot
e)+ protozoarele sînt microorganisme monocelulare, celule de tip eucariot

37.Indicaţi afirmaţiile corecte: CM


a) prionii sînt virusurile bacteriilor
b) virusurile conţin ARN şi AND
c)+ fungii sînt microorganisme unicelulare de tip eucariot
d)+ bacteriile sînt microorganisme unicelulare, celule de tip procariot
e) protozoarele sînt microorganisme monocelulare, celule de tip procariot
38.Indicaţi amplasarea sporului: CS

subterminală

39.Indicaţi amplasarea sporului: CS

terminală

40.Indicaţi amplasarea sporului: CS

centrală
41.Indicaţi antigenul termostabil caracteristic bacteriilor gramnegative: CS
a)+ Antigenul O
b) Antigenul K
c) Antigenul H
d) Antigenul Vi
e) Antigenul F

42.Indicaţi asupra căror grupe de microorganisme posedă activitate antibioticele polienice (nistatina, levorina): CM
A. Virusurilor
B. Bacteriilor gramnegative
C. Bacteriilor acidorezistente
D.+ Candidelor
E.+ Micetelor patogene

a) [ ] Micoplasmelor
b) [x] Micetelor levuriforme
c) [ ] Micobacteriilor
d) [x] Fungilor dimorfi
e) [ ] Enterobacteriilor

43.Indicați caracterele de bază ale imunității celulare: CM


A.+ Este realizată prin intermediul limfocitelor T
B. Este dirijată contra microorganismelor extracelulare
C.+ Exercită efect asupra paraziților intracelulari și a celulelor modificate
D. Se realizează prin intermediul anticorpilor (Ig)
E.+ Participă la activarea macrofagelor

44.Indicați caracterele de bază ale imunității umorale: CM


A.+ Se realizează prin intermediul anticorpilor (Ig)
B.+ Este dirijată contra microorganismelor extracelulare
C.+ Neutralizează toxinele și enzimele bacteriene
D. Exercită efect asupra paraziților intracelulari și a celulelor modificate
E. Efectorii principali sunt limfocitele Tc

45.Indicați caracterele exotoxinelor bacteriene: CM


a)+ Posedă specificitate (tropism) pentru anumite organe şi ţesuturi
b) Nu sunt imunogene
c)+ Pot fi transformate în anatoxine
d)+ Pot manifesta efect citolitic sau citotoxic
e) Sunt elaborate de toate speciile bacteriene patogene
46.Indicaţi caracteristicele citoplasmei bacteriene: CM

a)+ proteine
b) lipide
c)+ apa 80%
d) tionina
e)+ vitamine

-necompartimentată
-lipsesc organitele celulare
-consist. densă
-pH acid
-sediul tuturor proc. metabolice
47.Indicaţi care este aplicarea practică a bacteriofagilor: CM
A. Pentru obţinerea vaccinurilor.
B.+ Profilaxia şi tratamenul unor infecţii
C.+ Identificarea culturilor bacteriene
D.+ Servesc ca model experimental în genetică.
E. Stimulează răspunsul imun.

48.Indicaţi categoriile taxonomice ale regnului Procaryotae: CM


-tip
-clasă
-ordin
-familie
-gen
-specie

49.Indicaţi categoriile taxonomice ale regnului Procaryotae:


-tip
-clasă
-ordin
-familie
-gen
-specie

50.Indicați cauza eficienței mai înalte a unui răspuns imun secundar: CS


a) Determină protecție contra diferitor antigene
b) Anticorpii sunt produși de limfocitele T și B
c) Se produc anticorpi fixatori de complement
d) Nu necesită intervenția limfocitelor Th
e)+ Este mai intens și mai rapid

51.Indicați ce este spațiul periplasmic: CS


a)+ spatiu dintre membrana interna și externa ale bacteriilor gram-negative
b) spatiu dintre membrana interna și externa ale bacteriilor gram-pozitive
c) partea internă a citoplasmei
d) porțiunea interna a plasmidelor
e) spatiu dintre mezozomii laterali si mediali

52.Indicaţi ce secretă plasmocitele: CS


a)+ Anticorpi cu specificitate unică, identică cu cea a Ig de pe suprafața limfocitului B activat
b) Anticorpi cu două specificități
c) Anticorpi cu diferite specificități
d) Citokine
e) Lizozim

53.Indicați cele mai inofensive preparate biologice: CM


a) Serul antitoxic antidifteric ecvin
b)+ Imunoglobulina umană hiperimună antitetanică
c)+ Imunoglobulina standardă
d)+ Imunoglobulina antistafilococică umană
e) Serul heterolog antitetanic

54.Indicați celulele pe suprafața cărora pot fi prezente molecule MHC de clasa II: CS
a) Toate celulele macroorganismului
b)+ Limfocitele B, celulele dendritice, macrofagele
c) Doar celulele activate de interferon
d) Toate celulele nucleate ale macroorganismului
e) Celulele infectate cu virus

55.Indicaţi clasa de Ig care predomină in infecţia acută: CS


a) Ig A
b)+ IgM
c) Ig G
d) Ig E
e) Ig D

56.Indicaţi clasa de Ig care reprezintă structural un pentamer: CS


a) Ig A
b)+ IgM
c) Ig G
d) Ig E
e) Ig D

57.Indicaţi clasa de Ig care traversează bariera placentară: CS


a) Ig A
b) IgM
c)+ Ig G
d) Ig E
e) Ig D

58.Indicați clasa de imunoglobuline prezentă în sângele nou-născutului: CS


a) Ig A
b) IgM
c)+ Ig G
d) Ig E
e) Ig D

59.Indicaţi clasa imunoglobulinei din imagine: CS


Ig A – dimer Ig M – pentamer

60.Indicaţi clasificarea coloranţilor după caracterele chimice: CM


-acizi
-bazici
-neutri

61.Indicaţi clasificarea coloranţilor după natura lor: CM


-naturali (de or.vegetală-hexametoniu, safranina, de or. animală-carminul
-sintetici

62.In.dicaţi cocii care se divid după un singur plan: CM


a)+ Micrococcus
b)+ Diploccus
c) Tetracoccus
d)+ Streptococcus
e) Sarcina

63.Indicaţi coloranţii de culoare galben-brună: CM


-vezuvina
-chrizoidina

64.Indicați complexul de atac membranar:


a) Factorul B
b) Colicinele
c) C3b3b,Bb
d)+ C5b,6,7,8,9
e) Properdina

65.Indicați componența chimică a granulațiilor de volutină: CS


a) glicogen
b) amidon
c) sulf
d)+ polimetafosfați
e) lipide

66.Indicați compoziția chimică a citoplasmei: CM


a)+ proteine
b) lipide
c)+ apa 80%
d) tionina
e)+ vitamin

67.Indicați compoziția chimica a granulațiilor de volutină: CS / CM ?


a)+ proteine
b)+ metafosfați
c)+ polimetafosfați
d) acizi teichoici
e) lipidul A

68.Indicați compoziția chimică a moleculei de imunoglobulină: CS


a) Proteină
b) Carbohidrat
c)+ Glicoproteină
d) Acid gras
e) Complex lipopolizaharidic

69.Indicați compoziția chimică care conferă rezistență sporilor: CS /CM?


a) Conţinut sporit de lipoproteine
b)+ Conţinut sporit de săruri de Ca
c)+ Cantităţi considerabile de acid dipicolinic
d) Prezenţa polimetafosfaţilor
e)+ Lipsa apei libere

70.Indicați consecințele activării unui limfocit B de către un antigen T-independent: CM


A. Moarte prin apoptoză
B.+ Proliferare (expansiune clonală) directă
C.+ Diferențiere în plasmocite
D. Diferențiere în celule efectoare Tc
E. Inducerea memoriei imunologice

71.Indicați consecințele activării unui limfocit B de către un antigen T-dependent: CM


A.+ Proliferare doar prin interacțiunea dintre limfocitul B și limfocitul Th activate de același antigen
B. Moarte prin apoptoză
C. Diferențiere în celule efectoare Tc
D.+ Diferențiere în plasmocite
E.+ Inducerea memoriei imunologice
72.Indicaţi contribuţiile savantului german R. Koch în microbiologie: CM
-introducerea mediilor nutritive solide
-coloranții de alanină
-sistemul de imersiune
-condensatorul Abbe
-microfotografierea
-stabilirea etiologiei antraxului
-descoperirea agenților patogeni ai tuberculozei
-obținerea tuberculinei din micobacteriiletuberculozei
-elaborarea metodei de izolare în cultură pură a bacteriilor patogene

73.Indicaţi contribuţiile savantului german R. Koch în microbiologie: CM


-introducerea mediilor nutritive solide
-coloranții de alanină
-sistemul de imersiune
-condensatorul Abbe
-microfotografierea
-stabilirea etiologiei antraxului
-descoperirea agenților patogeni ai tuberculozei
-obținerea tuberculinei din micobacteriiletuberculozei
-elaborarea metodei de izolare în cultură pură a bacteriilor patogene

74.Indicaţi contribuţiile savantului L. Pasteur în microbiologie: CM


-demonstrarea naturii enzimatice a fermentării alcoolice, lactice și butirice
-stabilirea tipului anaerob de respirație
-aplicarea vaccinurilor preventive (contra pestei aviare, antraxului și rabiei)
-a pus bazele microbiologiei industriale

75.Indicaţi contribuţiile savantului L. Pasteur în microbiologie: CM


-demonstrarea naturii enzimatice a fermentării alcoolice, lactice și butirice
-stabilirea tipului anaerob de respirație
-aplicarea vaccinurilor preventive (contra pestei aviare, antraxului și rabiei)
-a pus bazele microbiologiei industriale

76.Indicaţi contribuţiile savantului L. Pasteur în microbiologie: CM


-demonstrarea naturii enzimatice a fermentării alcoolice, lactice și butirice
-stabilirea tipului anaerob de respirație
-aplicarea vaccinurilor preventive (contra pestei aviare, antraxului și rabiei)
-a pus bazele microbiologiei industriale

77.Indicați cu ce scop se utilizează reacţia de hemoliză: CM


a) Depistarea antigenelor virale
b) Depistarea antigenelor corpusculare
c)+ Titrarea complementului din serul sangvin
d) Determinarea anticorpilor incompleţi
e)+ Efectuarea reacției de fixare a complementului

78.Indicați denumirea ADN-ului extracromozomial: CS


a) particule Golgi
b) proteine
c)+ plasmide
d) lizozomi
e) sulfide

79.Indicaţi denumirea relaţiilor de concurenţă între membrii unei biocenoze: CS


A.+ Antagonism
B. Sinergism
C. Simbioză
D. Interferenţă
E. Metabioză

80.Indicați efectele biologice realizate de IgE: CM


a) Neutralizare toxinelor bacteriene
b)+ Opsonizarea helminților
c) Opsonizarea bacteriilor
d) Neutralizarea virusurilor
e)+ Degranularea mastocitelor

81.Indicați efectele biologice realizate de IgE: CM


a) Neutralizare toxinelor bacteriene
b)+ Opsonizarea helminților
c) Opsonizarea bacteriilor
d) Neutralizarea virusurilor
e)+ Degranularea mastocitelor

82.Indicați efectele biologice realizate de IgG: CM


a)+ Neutralizarea toxinelor bacteriene
b) Opsonizarea helminților
c)+ Opsonizarea bacteriilor
d)+ Neutralizarea virusurilor
e) Degranularea mastocitelor

83.Indicați efectele biologice realizate de IgM: CM


a)+ Neutralizarea toxinelor bacteriene
b) Opsonizarea helminților
c)+ Opsonizarea bacteriilor
d)+ Neutralizarea virusurilor
e) Degranularea mastocitelor

84.Indicați efectele biologice realizate de IgM: CM


a) Degranularea mastocitelor
b) Opsonizarea helminților
c)+ Opsonizarea bacteriilor
d)+ Activarea complementului
e)+ Aglutinarea bacteriilor

85.Indicați efectorii contra microorganismelor intracelulare: CS


a) Anticorpii
b)+ Limfocitele Tc
c) C3b
d) C1q
e) Complexul de atac membranar

86.Indicați efectul în care NU este implicată fracția C3b a complementului: CS


a) Alterează permeabilitatea vasculară
b) Stimulează fagocitoza
c)+ Induce formarea C3-convertazei
d) Induce formarea C5-convertazei
e) Opsonizează bacteriile

87.Indicaţi elementele utilizate în calitate de purtător pasiv al antigenelor moleculare: CM


a) Trombocite
b)+ Hematii
c) Leucocite
d)+ Particule de celuloză
e)+ Particule de latex

88.Indicați enzimele de patogenitate bacteriene: CM


A. Dehidrogenaza
B.+ ADN-aza
C.+ Neuraminidaza
D. Hemaglutinina
E.+ Elastaza

89.Indicați enzimele de patogenitate bacteriene: CM


A.+ IgA- proteaza
B.+ Colagenaza
C. Lizozima
D.+ Hialuronidaza
E.+ Fibrinolizina

90.Indicați esența opsonizării: CS


a) Degranularea lizosomei
b) Aglutinarea hematiilor
c)+ Acoperirea microorganismelor cu anticorpi sau/și complement
d) Adeziunea microorganismelor la celulele epiteliale
e) Inactivarea virusurilor

91.Indicați exotoxinele bacteriene citolitice: CM


A. Toxina botulinică
B. Toxina holerică
C.+ Lecitinaza
D.+ Hemolizina
E. Fibrinolizina
92.Indicați exotoxinele bacteriene citotoxice: CM
A. Hemolizina
B.+ Toxina tetanică
C. Leucocidina
D.+ Toxina holerică
E.+ Toxina difterică

93.Indicați factorii imunității naturale (rezistenței nespecifice) CM


A. Limfocitele B și T
B.+ Tegumentul și mucoasele intacte
C. Anticorpii normali
D.+ Sistemul complement
E.+ Lizozima

94.Indicați factorii structurali care asigură patogenitatea microorganismelor: CM


a) Granulațiile de volutină
b)+ Pilii
c)+ Glicocalixul
d)+ Antigenele de suprafaţă
e)+ Capsula

95.Indicaţi factorii umorali care asigură rezistenţa nespecifică (imunitatea înnăscută): CM


a) IgM
b) Limfocitele B
c)+ Sistemul complement
d)+ Properdina
e)+ β, x – lizinele

96.Indicați factorul care clivează fracția C3 a complementului: CS


a) C3b
b)+ C3bBb
c) Factorul B
d) Factorul H
e) Factorul D

97.Indicaţi formele alungite de bacterii: CM


a)+ Bacterium
b) Mycoplasma
c)+ Bacillus
d) Rickettsia
e)+ Clostridium

98.Indicaţi formele incurbate de bacterii: CM


-vibrio-Vibrio cholerae
-spirillum-Campylobacter jejuni
-spirocheta- Treponema, Leptospira, Borrelia

99.Indicaţi formele incurbate de bacterii: CM


-vibrio-Vibrio cholerae
-spirillum-Campylobacter jejuni
-spirocheta- Treponema, Leptospira, Borrelia

100.Indicați forțele intermoleculare care contribuie la interacțiunea dintre antigen și anticorp: CS


a) Doar forțe electrostatice
b) Doar forțe Van der Waals
c) Doar forțe hidrofobice
d) Doar legături de hidrogen
e)+ O combinație din toate forțele enumerate

101.Indicați fracția complementului care se fixează inițial pe anticorpii fixatori de complement:CS


a)+ C1q
b) C1s
c) C3b
d) C5a
e) C9

102.Indicați fracția de inițiere a activării complementului pe cale alternativă: CS


a) C2
b) C4
c) C4b
d) C5a
e)+ C3

103.Indicați funcția peretelui cellular: CS


a) conferă formă celulei
b) asigură proecția celulei
c) antigenitate
d) menține presiunea osmotică
d)+ toate de mai sus
104.Indicați funcția sporilor: CS
a) participă in diviziune
b)+ asigură termorezistența
c) asigură nutriția bacteriei
d) asigură sinteza enzimelor
e) este sediul metabolismului lipidic

105.Indicati funcțiile glicocalixului: CM


a)+ bariera protectoare
b)+ aderență la substrat
c) funcție antifagocitară
d) asigură mobilitatea bacteriilor
e)+ țintă de atac pentru antibiotic

106.Indicaţi în asociaţie cu care acid penicilinele pot fi protejate de beta-lactamaze: CS


A. Sulfanilamidic
B. Paraaminobenzoic
C. Folic
D.+ Clavulanic
E. Fenilpiruvic

107.Indicaţi incluziunile celulare cu importanță in diagnostic: CS


a)inccluziuni de sulf
b) incluziuni lipidice
c) incluziuni de glicogen
d)+ incluziuni de volutina
e) incluziuni de Ca

108.Indicaţi la ce grupă se atribuie mediul de cultură din imagine:CS

1. Mediu Endo
2. L+
3. Met. Diferential diag.

109.Indicaţi la ce grupă se atribuie mediul de cultură prezentat:CS


1. Fiurt 1. Otto
110.Indicați lanțul greu al carei clase de Ig va fi exprimat pe suprafața unui limfocit B: CS
a) IgA
b) sIgA
c) IgE
d) IgG
e)+ IgM

111.Indicați localizarea cromosomului bacterian: CS


a) nucleolul
b) nucleul
c)+ nucleoidul
d) nucleotide
e) plasmide

112.Indicați localizarea cromosomului bacterian: CS


a) nucleolul
b) nucleul
c)+ nucleoidul
d) nucleotide
e) plasmide

113.Indicați locul de amplasare a porinelor: CS


a)+ membrana externă a bacteriilor gram-negative
b) peptidoglicanulbacteriilor gram-pozitive
c) spatiul periplasmatic al bacteriilor gram-pozitive
d) aparatul genetic
e) incluziunile

114.Indicați manifestările clinice ale hipersensibilităţii imediate de tip I: CM


a)+ Astmul bronşic
b) Boala serului
c) Artrite reumatoide
d)+ Şocul anafilactic
e)+ Urticaria

115.Indicați manifestările clinice ale hipersensibilităţii imediate de tip I: CM


a)+ Astmul bronşic
b) Boala serului
c) Artrite reumatoide
d)+ Şocul anafilactic
e)+ Urticaria

116.Indicaţi markerii utilizaţi în reacţia imunoenzimatică: CM


a) Auramina
b)+ Fosfataza alcalină
c) Hialuronidaza
d)+ Peroxidaza
e) O – streptolizina

117.Indicaţi mecanismul de acţiune a substanţelor oxidante: CS


-acționează asupra grupurilor sulfhidrile ale proteinelor active

118.Indicaţi mecanismul de acţiune a substanţelor tensioactive: CS


-tulburarări de funcționare a peretelui celular și a MCP (prin scăderea tensiunii superficiale)

119.Indicaţi metoda de sterilizare a ansei bacteriologice: CS


-sterilizarea prin flambare

120.Indicaţi metoda indirectă de determinare a mobilității bacteriilor: CS


a) metoda Loeffler
b) metoda Ziehl-Neelsen
c) metoda Burri-Ginss
d) metoda Gram
e)+ preparatul umed intre lama si lamella

121.Indicaţi metodele de creare a condiţiilor de anaerobioză: CM


-metoda fizică – utilizarea anaerostatului
-metoda chimică – pirogalol+bază; utilizarea gas-pachetelor
-metoda biologică Fortner – cultivarea concomitentă a aerobilor şi anaerobilor

122.Indicaţi metodele de creare a condiţiilor de anaerobioză: CM


-metoda fizică – utilizarea anaerostatului
-metoda chimică – pirogalol+bază; utilizarea gas-pachetelor
-metoda biologică Fortner – cultivarea concomitentă a aerobilor şi anaerobilor

123.Indicaţi metodele de creare a condiţiilor de anaerobioză: CM


-metoda fizică – utilizarea anaerostatului
-metoda chimică – pirogalol+bază; utilizarea gas-pachetelor
-metoda biologică Fortner – cultivarea concomitentă a aerobilor şi anaerobilor

124.Indicaţi metodele microbiologice de diagnostic: CM


-examenul microscopic
-examenul bacteriologic
-depistarea antigenelor microbiene în lichide biologice
-examenul biologic
-identifecarea ADN sau ARN
-serodiagnosticul (indirect)
-intradermoreacțiile (indirect)

125.Indicati modalitatile prin care se realizeaza transferul de material genetic la bacterii: CM


A.+ Transformaţie
B. Recombinare
C.+ Transducţie
D. Translocare
E.+ Conjugaţie

126.Indicaţi modificările în mediul lichid ce indică prezenţa culturii de bacteriofag: CS


A. Formarea unei pelicule la suprafaţa mediului
B. Fomarea unui sediment
C. Tulburarea difuză a mediului
D.+ Clarificarea mediului
E. Apariţia plagelor (coloniilor negative)

127.Indicaţi modificările în mediul solid ce indică prezenţa culturii de bacteriofag: CS


A. Colonii de tip “S”
B. Colonii de tip “R”
C. Colonii de tip “M”
D. Clarificarea mediului
E.+ Apariţia plagelor (coloniilor negative)

128.Indicaţi modul de aranjare a cocilor din imagine:CS


1.Neisserii 2.Diplococi

129.Indicaţi modul de aranjare a cocilor din imagine:CS

1. Neisserii
2. Diplococi

130.Indicaţi modul de aranjare a cocilor din imagine:CS

1. Streptococi
2. Gramm +

131.Indicaţi modul de scindare a mediului Kligler: CS


-glucoza A-G, Lactoza+ -H2S-

132.Indicaţi modul de scindare a mediului Kligler: CS


-glucoza AG, Lactoza -, H2S+
133.Indicaţi modul de scindare a mediului Kligler: CM
-glucoza AG
-Lactoza -
-H2S-

134.Indicaţi modul de scindare a mediului Kligler: CM


-glucoza AG
-Lactoza -
-H2S-

135.Indicaţi morfologia microorganismelor din imagine: CS

1. Diplobacili
1.Stafilococi 2.Gram + 3.Ag pathogen al infectiilor
Stafilococice

136.Indicaţi morfologia microorganismelor din imagine:CS

Stafilococi
Vibrioni
1. Neisserii
2. Gramm –
3. Diplococ
4. Ag pathogen al infectiilor meningo/ gonococice
1. Vibrioni 1. Coci lanceolate
2. Gramm - 2. Streptococus Pneumoniae

137.Indicați natura majorității fracțiilor complementului: CS


a) Glicolipide
b) Citokine
c)+ Enzime
d) Hormoni
e) Anticorpi

138.Indicaţi nivelul de risc pentru laboratoarele de nivelul I: CM


-individual redus
-colectiv redus

139.Indicaţi nivelul de risc pentru laboratoarele de nivelul III:CM


-individual mare
-colectiv redus

140.Indicaţi nivelul de risc pentru laboratoarele de nivelul IV:CM


-individual mare
-colectiv mare

141.Indicaţi obiectele care se supun sterilizarii cu aer cald: CS


A. Ţeseturi şi fibre din bumbac
B. Material contaminat din laborator
C.+ Obiecte din sticlă
D. Soluţii injectabile
E. Obiecte cu garnituri de cauciuc.
142.Indicaţi obiectele care se supun sterilizarii cu aer cald: CS
A. Ţeseturi şi fibre din bumbac
B. Material contaminat din laborator
C.+ Pulberi
D. Soluţii injectabile
E. Obiecte cu garnituri de cauciuc.

143.Indicaţi obiectele care se supun sterilizarii cu aer cald: CS


A. Ţeseturi şi fibre din bumbac
B. Material contaminat din laborator
C.+ Uleiuri
D. Soluţii injectabile
E. Obiecte cu garnituri de cauciuc.

144.Indicaţi obiectele supuse sterilizării prin metoda mecanică: CM


-seruri
-medii nutritive pentru culture celulare
-remedii medicamentoase

145.Indicaţi obiectele supuse sterilizării prin metoda mecanică: CS


-seruri
-medii nutritive pentru culture celulare
-remedii medicamentoase

146.Indicați organele centrale ale Sistemului Imun: CM


A. Splina
B.+ Maduva osoasă
C. Ganglionii limfatici
D. Plăcile Payer
E.+ Timusul

147.Indicați organele periferice ale Sistemului Imun: CM


A.+ Splina
B. Maduva osoasă
C.+ Ganglionii limfatici
D.+ Plăcile Payer
E. Timusul

148.Indicați particularitățile anatoxinelor: CM


a) Stimulează imunitate antimicrobiană
b)+ Stimulează imunitate antitoxică
c)+ Sunt imunogene
d) Nu posedă antigenitate
e)+ Sunt lipsite de toxicitate
149.Indicați particularitățile antigenului O: CM
a) Este de natură proteică
b)+ Este parte componentă a peretelui celular al bacteriilor gramnegative
c)+ Prezintă un compus lipopolizaharidic
d) Este termolabil
e)+ Este termostabil

150.Indicați particularitățile unui antigen complet: CM


A.+ Este de natură proteică sau complexă
B.+ Are greutate moleculară mai mare de 10kDa
C. Este neimunogen
D. Nu posedă antigenitate
E.+ Posedă antigenitate

151.Indicați particularitățile unui antigen incomplet (haptenă): CM


A.+ Are masă moleculară mică
B. Este imunogen
C.+ Nu este imunogen
D.+ Posedă antigenitate
E.+ Devine imunogen la combinarea cu o substanță carrier (purtătoare)

152.Indicați particularitățile unui răspuns imun umoral primar: CM


A.+ Faza de latență durează 4-7 zile
B. Faza de latență durează câteva ore
C.+ Inițial se sintetizează anticorpi reprezentați de IgM
D. Inițial se sintetizează anticorpi reprezentați de IgG
E. Este asigurat de limfocitele B-memorie

153.Indicați particularitățile unui superantigen: CM


A.+ Este de natură proteică
B.+ Este capabil să stimuleze 10-40% de limfocite T
C. Este capabil să stimuleze 10-40% de limfocite B
D.+ Determină procese imunopatologice
E. Induce o imunitate de lungă durată

154.Indicaţi pentru ce tipuri de microscopie este necesară camera obscură: CM


-microscopia cu fond negru
-microscopia cu fluorescență

155.Indicați perioadele maladiei infecţioase: CM


a) De infectare
b)+ De incubaţie
c)+ Prodromală
d)+ De stare
e)+ De reconvalescență

156.Indicaţi prin care procedeu se izolează în cultură pură bacteriile sporulate: CS


-încălzirea prealabilă a prelevatului 80º C – 20 min

157.Indicați principala diferență dintre reacția de hipersensibilitate de tip II (citototoxică) de reacția de hipersensibilitate de tip III (prin complexe imune): CS
a) Tipul de Ig care participă în reacție
b)+ Locul formării complexului antigen-anticorp
c) Participarea complementului
d) Participarea limfocitelor T
e) Participarea macrofagelor

158.Indicaţi procedeele utilizate pentru izolarea culturii pure de bacterii dintr-un amestec: CM
-îmbogăţirea prealabilă a florei patogene utilizând medii de îmbogăţire

159.Indicați proprietatea anticorpilor care NU este dependentă de structura fragmentului Fc: CS


a) Capacitatea de a traversa placenta
b) Capacitatea de a fixa complementul
c) Izotipul
d)+ Afinitatea pentru antigen
e) Afinitatea pentru mastocite

160.Indicați proprietățile endotoxinei bacteriene: CM


a) Este termosensibilă
b)+ Nu se inactivează sub acţiunea formolului
c) Posedă imunogenitate pronunţată
d)+ Este eliberată în urma lizei celulei bacteriene
e)+ Acţionează prin inducerea secreţiei unor citokine de către macrofage

161.Indicați proprietățile limfocitelor B: CM


a) Proliferează și se diferențiază în celule citotoxice
b)+ Răspund la activarea de către un antigen prin producerea anticorpilor
c)+ Pot acționa ca o CPA
d) Pot recunoaște doar antigene prezentate de CMH
e) BCR este constituit din molecule de IgG

162.Indicați proprietățile subpopulației de limfocite Th1: CM


A.+ Diferențierea în Th1 este favorizată de IL-12, secretată de macrofage și celule dendritice
B. Secretă citokinele IL-4,IL-5, IL-10
C.+ Secretă citokinele IFN-gamma, IL-2, TNF
D.+ Citokinele secretate determină activarea macrofagelor, stimularea proliferării și diferențierii limfocitelor Tc
E. Citokinele secretate determină reacții anafilactice și eliminarea helminților

163.Indicați proprietățile subpopulației de limfocite Th1: CM


A.+ Diferențierea în Th1 este favorizată de IL-12, secretată de macrofage și celule dendritice
B. Secretă citokinele IL-4,IL-5, IL-10
C.+ Secretă citokinele IFN-gamma, IL-2, TNF
D.+ Citokinele secretate determină activarea macrofagelor, stimularea proliferării și diferențierii limfocitelor Tc
E. Citokinele secretate determină reacții anafilactice și eliminarea helminților

164.Indicați proprietățile subpopulației de limfocite Th2: CM


A.+ Secretă citokinele IL-4,IL-5, IL-10. IL-13
B. Secretă citokinele IFN-gamma, IL-2, TNF
C. Citokinele secretate determină activarea macrofagelor, stimularea proliferării și diferențierii limfocitelor Tc
D.+ Citokinele secretate determină reacții anafilactice și eliminarea helminților
E.+ Recunosc antigene prezentate de limfocite B

165.Indicați proprietățile subpopulației de limfocite Th2: CM


A.+ Secretă citokinele IL-4,IL-5, IL-10. IL-13
B. Secretă citokinele IFN-gamma, IL-2, TNF
C. Citokinele secretate determină activarea macrofagelor, stimularea proliferării și diferențierii limfocitelor Tc
D.+ Citokinele secretate determină reacții anafilactice și eliminarea helminților
E.+ Recunosc antigene prezentate de limfocite B

166.Indicaţi punctul de topire a acidului benzoic: CS


-122.10C

167.Indicaţi punctul de topire a fenacetinei: CS


-134-1370C

168.Indicaţi punctul de topire a floarei de sulf: CS


-115,20C

169.Indicaţi punctul de topire a tioureei: CS


-1820C

170.Indicaţi reacţia care se manifestă în prezenţa complementului: CS


a) Hemaglutinare
b) Imunofluorescență
c)+ Hemoliză
d) Precipitare
e) Inhibare a hemaglutinării

171.Indicaţi reacţia serologică, mecanismul căreia este redat în imagine:CS

1. Elisa 1. Testul Elisa 1.Test Elisa


2. Indirect 2.Test Indirect

172.Indicați reacțiile serologice cu participarea complementului: CM


a) Hemaglutinare indirectă
b)+ Hemoliză
c) Imunofluorescenţă indirectă
d)+ Fixare a complementului
e)+ Bacterioliză

173.Indicați reacțiile serologice în care este utilizat un cromogen: CM


a)+ Reacția imunoenzimatică directă
b)+ Reacția imunoenzimatică indirectă
c)+ Reacția Western blot
d) RFC
e) Analiza radioimună

174.Indicaţi regimul la care se realizează sterilizarea cu căldură uscată: CS


A. 30 minute la 1800 C
B.+ 60 minute la 1800 C
C. 180 minute la 1400 C
D. 90 minute la 1200 C
E. 120 minute la 1100 C.

175.Indicaţi scopul cultivăii bacteriilor în geloză în coloană înaltă: CS


A. Studierea caracterelor peptolitice
B. Studierea activităţii zaharolitice
C.+ Acumularea culturii pure
D. Izolarea anaerobilor
E. Identificarea speciei

176.Indicaţi scopul cultivării culturii pure în bulion peptonat: CS


A.+ Obţinerea culturii pure
B. Obţinerii coloniilor izolate
C. Determinării activităţii peptolitice
D. Fagotipizării
E. Determinării oxidoreductazelor

177.Indicaţi serurile imune antitoxice: CM


a) Antileptospirozic
b)+ Antibotulinic
c) Antiantrax
d)+ Antitetanic
e)+ Antidifteric

178.Indicați starea patologică care poate fi declanșată de administrarea unui ser heterolog: CS
a) Reacție citotoxică
b) Șoc endotoxinic
c)+ Șoc anafilactic
d) Dermonecroză
e) Paralizii

179.Indicaţi structurile pe care se află receptorii specifici de care se fixează bacteriofagii: CM


A.+ Peretele celular al bacteriilor
B. Capsulă
C.+ Pili
D.+ Flageli
E. Membrana citoplasmatică

180.Indicați substanța în prezența căreia paraziții intracelulari din macrofage sunt distruși mai eficient:CS
a) Anticorpi
b) Kinine
c) Properdină
d)+ Interferon gamma
e) Anafilatoxine
181.Indicați substanța utilă în stimularea răspunsului imun: CS
a) Adjuvantul
b) Antiserul
c)+ Antigenul purificat
d) Haptena
e) Imunoglobulina

182.Indicaţi taxonii intraspecifici: CM


-biovar
-serovar
-patovar
-lizovar
-antibiovar

183.Indicaţi taxonii intraspecifici: CM


-biovar
-serovar
-patovar
-lizovar
-antibiovar

184.Indicaţi tehnica de însămânţare:CS

1. Metoda Drigalschi 1. Met. De insamintare Clasica

185.Indicaţi tehnica de însămânţare:CS


1. Tehnica de insamintare Gauld

186.Indicati tipul de bacterii care se va dezvolta în produsele conservate dacă procedura de conservare nu a fost respectată: CS
-patogene

187.Indicați tipul de celule care produc anticorpi: CS


a) Macrofagele
b) Limfocitele T
c)+ Plasmocitele
d) Eozinofilele
e) Celulele NK

188.Indicaţi tipul de colonii: CS

1. Colonii tip S

189.Indicaţi tipul de colonii: CS

1. Colonii M

190.Indicaţi tipul de colonii: CS


1. Intermedius

191.Indicaţi tipul de hemoliză: CS

1. Mediu geloza singe


2. Tip hemoliza β

192.Indicaţi tipul de hemoliză:CS


- hemoliza alfa
193.Indicaţi tipul de hemoliză: CS
- hemoliza gama

194.Izotipurile de Ig prezintă variații în structura: CS


a) Regiunii variabile a catenei ușoare (Lv)
b) Regiunii constante a catenei ușoare (Lc)
c) Regiunii variabile a catenei grele (Hv)
d)+ Regiunii constante a catenei grele (Hc)
e) Regiunii balama

195.Numiţi imunoglobulina din imagine:CS


Ig A – dimer Ig M – pentamer

196.Numiţi acceptorul final al electronilor de hidrogen în respiraţia aerobă a bacteriilor: CS


A. Sulful
B. Azotul
C.+ Oxigenul
D. Fierul
E. Carbonul

197.Numiţi acceptorul final al electronilor de hidrogen în respiraţia anaerobă a bacteriilor: CS


A. Oxigenul
B.+ Sulful
C. Magneziu
D. Clor
E. Natriu

198.Numiţi antibioticele care realizează efectul antimicrobian prin inhibiţia sintezei acizilor nucleici: CM
A. Poliene
B. Sulfamide
C.+ Chinolone
D.+ Rifampicină
E. Beta-lactamice

199.Numiţi antibioticele care realizează efectul antimicrobian prin inhibiţia sintezei proteice: CM
A.+ Tetracicline
B. Aminoglicozide
C.+ Macrolide
D. Chinolone
E. Sulfanilamide

200.Numiţi antibioticele care realizează efectul antimicrobian prin alterarea permeabilităţii membranei citoplasmatice: CM
A.+ Polimixine
B. Poliene
C. Gramicidică
D. Cloramfenicol
E.+ Peniciline

201.Numiţi antibioticele care realizează efectul antimicrobian prin inhibarea sintezei peretelui celular: CM
A. Tetracicline
B.+ Beta-lactamice
C.+ Cefalosporinele
D. Acidul clavulanic
E. Sulfanilamide
202.Numiţi antigenul termolabil prezent la bacteriile mobile: CS
a) Antigenul O
b) Antigenul K
c)+ Antigenul H
d) Antigenul Vi
e) Antigenul R

203.Numiţi aparatul din imagine:CS

1. Anaerostat

204.Numiţi aparatul din imagine:CS

1. Autoclav

205.Numiţi bacteriile cu o rezistenţă mai sporită la acţiunea factorilor mediului ambiant: CS


A. Patogene
B. Cultivate în laborator
C.+ Sporulate
D. Mobile peritriche
E. Cu glicocalix la suprafaţă

206.Numiţi bacteriile cu o rezistenţă relativ mai înaltă la acţiunea factorilor de mediu: CS


A. Patogene
B.+ Saprofite
C. Cultivate special în laborator
D. Cu granulaţii de volutină care determină difteria
E. Imobile care cauzează dizenteria.

207.Numiţi cerinţele cărora mediile de cultură trebuie să corespundă: CM


A. Să posede o reacţie slab acidă
B.+ Să fie sterile
C.+ Să posede un anumit redox potenţial
D. Să fie hipotonice
E.+ Să fie nutritive

208.Numiţi cerinţele cărora mediile de cultură trebuie să corespundă: CM


A. Să conţină antibiotice
B.+ Să fie izotonice
C.+ Să posede o anumită viscozitate
D. Să fie hipotonice
E.+ Să posede un anumit grad de umeditate

209.Numiţi clasa de Ig care manifestă activitate antimicrobiană la nivelul mucoaselor: CS


a)+ Ig A
b) Ig M
c) Ig G
d) Ig E
e) Ig D

210.Numiți cocii care se divid în două planuri reciproc perpendiculare: CS


a) Micrococii
b) Diplococii
c)+ Tetracocii
d) Sarcina
e) Staphylococii

211.Numiți cocii care se divid în trei planuri reciproc perpendiculare: CS


a) Micrococcus
b) Diplococcus
c) Tetracoccus
d)+ Sarcina
e) Staphylococcus

212.Numiţi compuşii proteici prezenţi în peptonele comerciale: CM


A. Gelatină
B. Lipoproteine
C.+ Albumoze
D.+ Aminoacizi
E.+ Polipeptide

213.Numiţi criteriile de diferenţiere a răspunsului imun primar de cel secundar: CM


a) Originea antigenului
b)+ Durata perioadei latente
c)+ Viteza sintezei anticorpilor specifici
d)+ Titrul anticorpilor sintetizaţi
e)+ Izotipul de imunoglobuline sintetizat inițial

214.Numiţi elementele de structură a bacteriofagului cu numărul 1, 2 şi 5: CM

1-Capsidă 2-ADN 5-Coadă

215.Numiţi elementele de structură a bacteriofagului cu numărul 3 şi 6:CM

3-Baza 6-Gîtul

216.Numiţi elementul de structură a bacteriofagului cu numărul 1:CS


1-Capsida

217.Numiţi elementul de structură a bacteriofagului cu numărul 4:CS

4-fibrele cozii

218.Numiţi elementul de structură a bacteriofagului cu numărul 5:CS

5-Coada

219.Numiţi elementul de structură cu numărul 11:CS


11-Mezozom

220.Numiţi elementul de structură cu numărul 1:CS

1-Capsula

221.Numiţi elementul de structură cu numărul 1:CS

1-Pilii / Fimbrii

222.Numiţi elementul de structură cu numărul 2:CS


2-Nucleoid
223.Numiţi elementul de structură cu numărul 5:CS

5-Perete celular

224.Numiţi elementul de structură cu numărul 6:CS

6-Membrana citoplasmatică

225.Numiţi elementul de structură cu numărul 8:CS


8-Flagel

226.Numiţi forma morfologică prezentă în micropreparat:CS

Diplobacili

227.Numiţi forma morfologică prezentă în micropreparat:CS

1. Forme filamentoase
2. Actinomicete
3. Provoaca actinomicoze
4. Gramm +

228.Numiţi forma morfologică prezentă în micropreparat:CS

1. Enterobacterii
2. Ag pathogen al salmonelozei, dizinteriei, escherihiozei…
229.Numiţi forma morfologică prezentă în micropreparat:CS

1. Vibrioni
2. Gramm -
230.Numiţi forma morfologică prezentă în micropreparat:CS

1. Coci lanceolate
2. St. pneumoniae

231.Numiţi genul la care se atribuie micetele din micropeparat:CS


1-Aspergilius

232.Numiţi genul la care se atribuie micetele din micropeparat:CS

1-Mucor

233.Numiţi genul la care se atribuie micetele din micropeparat:CS

1-Penicilinum

234.Numiţi grupele de medii de cultură în dependenţă de originea lor: CM


A. Comerciale
B.+ Empirice
C. Artificiale
D. Anorganice
E.+ Sintetice

235.Numiţi grupul de bacterii după numărul şi amplasarea flagelilor:CS

Monotriche
236.Numiţi grupul de bacterii după numărul şi amplasarea flagelilor:CS

Peritrichi

237.Numiţi grupul de bacterii după numărul şi amplasarea flagelilor:CS

Lofotrichi

238.Numiţi grupul de bacterii după numărul şi amplasarea flagelilor:CS

Amfitrichi

239.Numiţi imunoglobulina din imagine:CS


IgA-dimer IgM-pentamer

240.Numiţi mecanismele care asigură transportul nutrienţilor prin membrana citoplasmatică: CM


A.+ Difuzie simplă
B.+ Difuzie facilitară
C.+ Transport activ
D.+ Translocare
E. Transducţie

241.Numiţi mediul de cultură din imagine: CS

1. Geloza hipersalina cu galbenus de ou Fiurt


2. Lecitinaza +
Otto

242.Numiţi metoda care permite păstrarea îndelungată a microorganismelor prin congelarea acestora cu deshidratare în vid: CS
A. Tyndalizare
B. Pasteurizare
C. Sterilizare
D. Congelare
E.+ Liofilizare

243.Numiţi metoda ce permite păstrarea microorganismelor prin răcirea bruscă la –70 grade C: CS
A. Tyndalizare
B. Pasteurizare
C. Sterilizare
D.+ Congelare
E. Liofilizare

244.Numiţi metoda de determinare a sensibilitaţii la antibiotice reprezentată în imagine:CS

Metoda diluțiilor succesive

245.Numiţi metoda de determinare a sensibilităţii la antibiotice reprezentată în imagine:CS


E-Testul

246.Numiţi metoda de determinare a sensibilităţii microorganismelor la antibiotice:CS

Metoda difuzimetrică

247.Numiţi metoda de distrugere a formelor vegetative de microorganisme din substrat: CS


A. Tyndalizare
B.+ Pasteurizare
C. Sterilizare
D. Congelare
E. Liofilizare.

248.Numiţi metoda de sterilizare care se efectuează la 160 – 180 grade C: CS


A. Sterilizare în aparatul Koch
B.+ Sterilizare cu vapori sub presiune
C. Liofilizare
D. Sterilizare cu căldură uscată
E. Tyndalizare

249.Numiţi metoda utilizată pentru distrugerea completă a microorganismelor din substrat la temperaturi mai mici de 60 grade C: CS
A.+ Tyndalizare
B. Pasteurizare
C. Sterilizare
D. Congelare
E. Liofilizare.
250.Numiţi metodele de obţinere a peptonelor din produse proteice: CM
A.+ Digestie peptică
B.+ Digestie triptică
C. Hidroliză alcalină
D. Fermentare
E.+ Hidroliză aicdă

251.Numiţi metodele de obţinere a peptonelor din produse proteice:


! A.Digestie peptică
! B.Digestie triptică
C.Hidroliză alcalină
D.Fermentare
! E.Hidroliză aicdă

252.Numiţi micropreparatul din imagine:

253.Numiți molecula de suprafață prin intermediul căreia macrofagul recunoaște un agent străin:
A.Anticorpul
B.TCR
C.BCR
!D.Receptorul toll-like (TLR)
E.Complexul de atac membranar al complementului

254.Numiți partea antigenului care este recunoscută în cadrul imunității dobândite:


!A.Epitop
B.Izotip
C.Paratop
D.Citokină
E.Chemokină

255.Numiți partea din structura IgE responsabilă de fixarea pe mastocite și bazofile:


A.Lanțul ușor
B.Fab
!C.Fc
D.Zona-balama
E.Locul de fixare a complementului

256.Numiţi particularităţile bacteriofagilor:


A.Sunt celule capabile să fagociteze bacteriile
! B.Sunt constituiţi din acid nucleic şi înveliş proteic
! C.Conţin enzime metabolice
D.Conţin enzime de reproducere
E.Sunt sensibili la antibiotice
! F Se reproduc doar intracelular
257.Numiţi particularităţile ce caracterizează tipul R de colonii:
A.Au dimensiuni punctiforme
B.Sunt transparente sau semitransparente
C.Suprafaţa este umedă şi lucioasă
!D.Marginle sunt neregulate
!E.Au structură neomogenă

258.Numiţi particularităţile ce caracterizează tipul R de colonii:


A.Au dimensiuni punctiforme
B.Sunt transparente sau semitransparente
!C.Suprafaţa este mată şi uscată
!D.Marginle sunt neregulate
!E.Au structură neomogenă

Numiţi particularităţile ce caracterizează tipul R de colonii:


!A.Sunt plate
B.Sunt transparente sau semitransparente
!C.Uşor se detaşează de la mediu
D.Reânsămânţate în mediul lichid formează sediment granular
!E.Au structură granulară

259.Numiţi particularităţile ce caracterizează tipul S de colonii:


!A.Au dimensiuni punctiforme
!B.Sunt transparente sau semitransparente
!C.Suprafaţa este umedă şi lucioasă
D.Marginle sunt neregulate
E.Au structură neomogenă

Numiţi particularităţile ce caracterizează coloniile forma S:


!A.Au o formă de cupolă
!B.Sunt transparente sau semitransparente
!C.Uşor se detaşează de la mediu
D.Marginle sunt neregulate
E.Au structură granulară

260.Numiţi particularităţile tulpinii microbiene:


!A.Sunt culturi de microorganisme de aceeaşi specie
B. Sunt culturi microbiene de diferite specii
!C.Sunt culturi de microorganisme de aceeaşi specie izolate din diferite surse
!D.Sunt culturi microbiene de aceeaşi specie izolate din aceeaşi sursă în diferite intervale de timp
E.Sunt culturi microbiene de diferite specii izolate din aceeaşi sursă simultan
261.Numiţi procedeele care se efectuează la etapa I de izolare a culturii pure de bacterii aerobe:
A.Determinarea activităţii biochimice
B.Studierea caracterelor morfo-tinctoriale
C.Studierea caracterelor de cultură
! D.Însămânţarea pe placa de geloză
! E.Însămânţarea în bulion peptonat
! Însămânţarea pe medii în plăci
! Studierea caracterelor morfo-tinctoriale

262.Numiţi procedeele care se efectuează la etapa I de izolare a culturii pure de bacterii anaerobe:
A.Determinarea activităţii biochimice
!B.Studierea caracterelor morfo-tinctoriale
!C.Studierea caracterelor de cultură
D.Însămânşarea în mediul Zeissler
!E.Însămânţarea în mediul Kitt – Tarozzi

263.Numiţi procedeele care se efectuează la etapa II de izolare a culturii pure de bacterii anaerobe:
A.Determinarea activităţii biochimice
B.Studierea caracterelor morfo-tinctoriale
!C.Studierea caracterelor de cultură
!D.Însămânşarea în mediul Zeissler
E.Însămânţarea în mediul Kitt – Tarozzi

264.Numiţi procedeele care se efectuează la etapa II de izolare a culturii pure de bacterii aerobe:
A.Determinarea activităţii biochimice
!B.Studierea caracterelor morfo-tinctoriale
!C.Studierea caracterelor de cultură
D.Însămânţarea pe placa de geloză
!E.Însămânţarea pe geloză înclinată

265.Numiţi procedeele care se efectuează la etapa III de izolare a culturii pure de bacterii aerobe:
! A.Determinarea activităţii biochimice
! B.Studierea caracterelor morfo-tinctoriale
? C.Studierea caracterelor de cultură
! D.Antibioticograma
E.Însămânţarea pe geloză înclinată

266.Numiţi procedeele care se efectuează la etapa III de izolare a culturii pure de bacterii anaerobe:
A. Determinarea activităţii biochimice
!B. Studierea caracterelor morfo-tinctoriale
!C. Studierea caracterelor de cultură
D. Însămânşarea în mediul Zeissler
!E. Însămânţarea în mediul Kitt – Tarozzi

267.Numiţi procedeele care se efectuează la etapa IV de izolare a culturii pure de bacterii anaerobe:
! A .Determinarea activităţii biochimice
! B .Studierea caracterelor morfo-tinctoriale
! C. Studierea caracterelor de cultură
D Însămânşarea în mediul Zeissler
! E Identificarea exotoxinelor bacteriene

268.Numiţi produsul scindării peptonelor, prin evidenţierea căruia se face identificarea bacteriilor :
A.Nitraţi
B.Acizi graşi
C.Nitriţi
! D.Indol
E.Acizi organic i

269.Numiţi produsul scindării peptonelor, prin evidenţierea căruia se face identificarea bacteriilor:
! A.Amoniacul
B.Nitriţi
C.Nitraţi
D.Acizi graşi
E.Acizi organici.

270.Numiţi proprietatea biochimică? a bacteriilor determinată pe mediul de cultură prezentat în imagine:


1. CS. Numiţi proprietatea biologică a bacteriilor determină pe mediul de cultură prezentat în imagine:
Hemolitică

271.Numiţi proprietăţile complementului:


! A.Constituie un complex de proteine care se conţine în serul sangvin proaspăt
B.Constituie un complex de lipopolizaharide
C.Stimulează reproducerea virusurilor
! D.Participă în unele reacţii imunologice
! E.Este un factor nespecific de rezistenţă
272.Numiţi reacţia serologică demonstrată în imagine:
273.Numiţi reacţia serologică reprezentată în imagine:

274.Numiţi reacţia utilizată în depistarea antigenelor solubile:


A.Bacterioliză
B.Imobilizare
C.Hemaglutinare
D.Imunofluorescență
! E.Precipitare

275.Numiţi reacţie serologică reprezentată în imagine:


276.Numiţi reacţie serologică reprezentată în imagine:

277.Numiţi starea patologică caracterizată prin persistenţa şi multiplicarea bacteriilor în sânge:


A.Virusemie
! B.Septicemie
C.Bacteriemie
D.Toxinemie
E.Septicopiemie

289.Numiţi tipurile de bacterii patogene:


carboxifile
facultative anaerobe

290.Numiţi tipurile de bacterii patogene:


aerobe
anaerobe

291.Precizați afirmația corectă despre virulenţă:


A. Este un caracter de specie
B. Este un caracter stabil
! C .Este determinată genetic
! D. Reprezintă gradul de patogenitate al unei tulpini bacteriene
! E. Virulenţa poate fi diminuată

292.Precizați afirmațiile adevărate despre exotoxinele bacteriene


A.Sunt parte componentă a peretelui celular bacterian
! B.Sunt de natură proteică
! C.Se inactivează la temperaturi înalte
! D.Manifestă tropism (selectivitate de acţiune)
! E.Pot fi transformate în anatoxine

293.Precizați afirmațiile corecte despre exotoxinele microbiene:


! A.Sunt secretate în mediul extracelular
B.Sunt de natură lipopolizaharidică
! C.Pierd toxicitatea sub acţiunea formolului
D.Acționează imediat
! E.Sunt imunogene

294.Precizați afirmațiile corecte despre patogenitate:


! A.Este un caracter de specie
B.Este un caracter de tulpină
! C.Este un caracter determinat genetic
D.Gradul de patogenitate se măsoară în unităţi de patogenitate
! E.Reprezintă capacitatea potenţială a unei specii bacteriene de a declanşa o infecţie

295.Precizaţi afirmaţiile corecte: O anatoxină este o exotoxină modificată care:


A.Şi-a pierdut imunogenitatea
! B.Şi-a păstrat imunogenitatea
C.Şi-a păstrat toxicitatea
! D.Şi-a pierdut toxicitatea
E.Şi-a păstrat antigenitatea

297.Precizați avantajele vaccinurilor vii atenuate:


A. Nu există restricţii în utilizare
B. Pot fi păstrate timp îndelungat
!C. Induc imunitate eficientă şi de lungă durată
!D. Se multiplică în organismul vaccinat
E. Induc doar imunitate locală

298.Precizaţi calea de activare a complementului:


A.Butilen-glicolică
B.Fermentativă
C.Acidă mixtă
!D.Clasică
E.Oxidativă

299.Precizați ce reprezintă un receptor TCR:


A.Un monomer de Ig
B.Un tetramer
C.Un homodimer
! D.Un heterodimer
E.O moleculă monocatenară

300.Precizați ce stă la baza răspunsului imun secundar:


! A.Memoria imunologică
B.Efectul multivalent al măduvei osoase
C.Activarea complementului
D.Degranularea mastocitelor
E.Selecția clonală

301.Precizaţi etapa utilizată uneori în examenul bacteriologic pentru culturi aerobe:


! A.Îmbogăţirea
B.Izolarea
C.Acumularea
D.Identificarea
E.Citirea rezultatelor şi formularea răspunsului

302.Precizați în baza căror particularități fizice uleiul de imersie este utilizat în microscopia optică:
A.Măreşte puterea de rezoluţie a microscopului
B.Asigură un contrast mai bun al obiectului studiat
! C.Posedă un coeficient de refracţie egal cu al sticlei
D.Concentrază razele de lumină în obiectiv
E.Posedă un coeficient de refracţie egal cu al aerului

303.Precizați indicațiile vaccinărilor:


A.În perioada de stare a infecţiilor acute
! B.După indicaţii epidemiologice
! C.Selectiv individual
D.În perioada de convalescenţă
! E.Planificat conform Calendarului vaccinărilor

304.Precizați la ce vârstă se inoculează pentru prima dată vaccinul contra hepatitei virale B:
A.2 – 4 zile
! B.24 ore
C.O lună
D.Două luni
E.12 luni

305.Precizați manifestarea unei stări de hipersensibilitate de tipul IV (tardivă):


A.Edem fără infiltrat celular
B.Infiltrat celular leucocitar
! C.Infiltrat din limfocite T și macrofage
D.Infiltrat din eozinofile
E.Hiperemie fără infiltrat

306.Precizaţi noţiunea care indică prezenţa tranzitorie a bacteriilor în sânge fără multiplicare:
! A.Bacteriemie
B.Toxinemie
C.Septicopiemie
D.Virusemie
E.Septicemie

307.Precizați particularitățile imunității umorale:


A.Efectorii de bază sunt limfocitele Tc
! B.Efectorii de bază sunt anticorpii (Ig)
! C.Elimină microbii extracelulari și neutralizează toxinele
D.Distruge celulele infectate cu microorganisme intracelulare
! E.În răspunsul imun umoral participă limfocitele T CD4 și B

308.Precizați particularitățile reacțiilor de hipersensibilitate de tip IV:


! A.Fenomenele reacţiei se manifestă tardiv (48-72 ore)
! B.Nu se transferă prin seruri imune
! C.Leziunile sunt situate la nivelul inoculării antigenului (dermatită de contact, granulom)
D.Se manifestă prin urticarie difuză
E.Se manifestă după 4-5 ore de la inocularea antigenului

309.Precizați particularitățile reacţiilor de hipersensibilitate:


A.Se declanşează după contactul primar cu antigenul
! B.Se declanşează după contacte repetate cu antigenul
! C.Hipersensibilitatea poartă un caracter individual
D.IgD reprezintă efectorii reacţiilor anafilactice
! E.Sunt alergen-specifice

310.Precizați perioada de timp în care devin detectabili în ser anticorpii specifici după un stimul antigenic primar:
A.10 min
B.1 oră
! C.5-7 zile
D.3-4 săptămâni
E.Doar după un contact repetat cu antigenul

311.Precizați perioadele indicate pentru imunizarea primară cu vaccinul ADTP:


A.O lună
B.2 luni
C.3 luni
! D.4 luni
! E.6 luni

312.Precizați posibilele efecte ale interacțiunii dintre antigen și anticorpi in vivo:


! A.Neutralizarea toxinelor bacteriene
B.Distrugerea directă a celulelor infectate cu virus
! C.Citotoxicitatea mediată celular anticorp-dependentă
! D.Opsonizarea bacteriilor
E.Neutralizarea intracelulară a virusurilor

313.Precizați reacțiile serologice utilizate pentru depistarea antigenelor solubile:


! A.Precipitare inelară
! B.Imunodifuzie simplă (Mancini)
! C.Imunoelectroforeză
D.Aglutinare pe lamă
E.Aglutinare în tuburi
315.Precizați receptorii care apar pe suprafața limfocitelor T în curs de maturizare:
! A.TCR
B.BCR
! C.CD3
! D.CD4
! E.CD8

316.Precizați rolul biologic al fracțiilor complementului C3a și C5a:


A.Liza bacteriilor
! B.Creșterea permeabilității vasculare
C.Fagocitoza bacteriilor acoperite cu Ig E
D.Agregarea fracțiilor C4 și C2
E.Scindarea fracției C3

317.Precizați rolul fracției C3b a complementului:


A.Este un chemotactic
B.Este o anafilatoxină
! C.Opsonizează bacteria
D.Distruge celula bacteriană
E.Este o formă inactivă a fracției C3

318.Precizați substanţele biologic active care se elimină în organismul uman sensibilizat în urma administrării serurilor imune heteroloage:
A.Complementul
B.Lizozimul
! C.Histamina
! D.Serotonina
! E.Prostaglandine

319.Selectați adjuvanţii utilizați în componența vaccinurilor:


A.Eritrocite de berbec
! B.Fosfat de aluminiu
! C.Hidroxid de aluminiu
D.Particule de latex
! E.Ribozomi bacterieni

320.Selectaţi afimatia corectă despre culturile bacteriene în faza de declin:


A.Rata cu creştere nulă
B.Numărul bacteriilor inoculate rămâne staţionar
C.Numărul bacteriilor creşte în progresie geometrică
! D.Progresiv creşte viteza de pieire a bacteriilor
E.Sensibilitatea la antibiotice este maximală
321.Selectaţi afirmaţia ce corectă despre culturile bacteriene în faza exponenţială:
A.Rata de creştere este minimă
B.Numărul bacteriilor inoculate rămâne staţionar
! C.Numărul bacteriilor creşte în progresie geometrică
D.Progresiv creşte viteza de pieire a bacteriilor
E.Bacteriile manifestă înaltă activitate biochimică

322.Selectați afirmația corectă despre ce reprezintă titrul anticorpilor:


A.Cantitatea absolută de anticorpi specifici
B.Afinitatea anticorilor
C.Aviditatea anticorpilor
D.Concentrația anticorpilor specifici
! E.Diluția maximă a anticorpilor care încă manifestă rezultat pozitiv (cel puțin +++) într-o test-sistemă

323.Selectați afirmația corectă despre epitop:


! A.Este suprafața unui antigen prin intermediul careia interacționează cu anticorpul
B.Este suprafața unui anticorp prin intermediul careia interacționează cu antigenul
C.Solicită ambele fragmente Fab ale unei molecule de Ig pentru recunoașterea sa
D.Este uzual compus dintr-o secvență liniară de aminoacizi
E.Este uzual asociat cu o regiune concavă a antigenului

324.Selectați afirmația corectă despre legătura/interacțiunea dintre un antigen și un anticorp:


A.Nu este afectată de rigiditatea moleculei
B.Nu este afectată de prezența sau absența apei
C.Implică legături covalente
! D.Este optimizată de complementaritatea spațială
E.Nu este afectată de nivelul pH-ului

325.Selectați afirmația corectă despre superantigene:


A.Se leagă de situsul antigen-specific al CMH clasa I
B.Se leagă de situsul antigen-specific al CMH clasa II
! C.Se leagă de situsuri antigen-nespecifice ale CMH și TCR
D.Determină anergie clonală
E.Activează limfocitele Th1

326.Selectați afirmațiile adevărate despre limfocitele T CD4:


! A.Recunosc peptide antigenice combinate cu molecule CMH clasa II
B.Recunosc peptide antigenice combinate cu molecule CMH clasa I
! C.La un stimul antigenic, urmare a activării, se diferențiază în celule efectoare Th
D.La un stimul antigenic, urmare a activării, se diferențiază în celule efectoare Tc
! E.Participă în instaurarea răspunsului imun umoral și celular

328.Selectați afirmațiile adevărate despre limfocitele T CD8:


A.Recunosc peptide antigenice combinate cu molecule CMH clasa II
! B.Recunosc peptide antigenice combinate cu molecule CMH clasa I
C.La un stimul antigenic, urmare a activării, se diferențiază în celule efectoare Th
! D.La un stimul antigenic, urmare a activării, se diferențiază în celule efectoare Tc
! E.Reprezintă aproximativ 40% din numărul total de limfocite

329.Selectați afirmațiile adevărate despre limfocitele T CD8:

330.Selectați afirmațiile corecte despre anticorpi (Ig):


A.Reprezintă molecule glicoproteice plasmatice din clasa α-globulinelor
! B.Reprezintă molecule glicoproteice plasmatice din clasa γ-globulinelor
C.Reprezintă complexe lipopolizaharidice
! D.Sunt produși de plasmocitele derivate din limfocitele B activate de un antigen
E.Sunt produși de limfocitele Th2 activate de un antigen

331.Selectați afirmațiile corecte despre anticorpi (Ig):

332.Selectați afirmațiile corecte despre BCR:


! A.Este un receptor pentru antigen prezent pe limfocite B mature
B.Este un receptor pentru antigen prezent pe limfocite T mature
C.Este reprezentat de pentameri de IgM
! D.Este reprezentat de monomeri de IgM și IgD
! E.Recunoaște și interacționează cu antigene solubile sau membranare

333.Selectați afirmațiile corecte despre epitopii unui antigen:


!A.Determină antigenitatea
!B.Reprezintă locul de interacțiune specifică cu paratopul anticorpului sau cu receptorul unui limfocit
C.Antigenele polizaharidice sunt constituite din epitopi liniari și conformaționali
!D.Antigenele proteice sunt constituite din epitopi liniari și conformaționali
E.Epitopii liniari pot fi recunoscuți de receptorii BCR de pe suprafața limfocitelor B

334.Selectați afirmațiile corecte despre lizozim:


A.Este o structură citoplasmatică
B.Activează complementul
C.Este o enzimă proteolitică
! D.Descompune catena glicanică din peptidoglican
E.Este eliberat de mastocite

335.Selectaţi afirmaţiile corecte despre reacţia de precipitare:


A.Se utilizează precipitinogen corpuscular
! B.Se utilizează precipitinogen în stare coloidală
! C.Reacţia are loc în mediul lichid
! D.Reacţia are loc în mediul gelifiat
E.Complementul este un component obligatoriu al reacției

336.Selectați afirmațiile corecte despre TCR:


A.Este un receptor pentru antigen prezent pe limfocite B mature
! B.Este un receptor pentru antigen prezent pe limfocite T mature
C.Recunoaște și interacționează cu antigene solubile
! D.Recunoaște doar peptide asociate cu molecule CMH de pe suprafața CPA
! E.Este constituit din două catene proteice

337.Selectați afirmațiile corecte despre vaccinuri:


A.Sunt preparate biologice utilizate în scop de serodiagnostic
! B.Se utilizează pentru imunizarea activă a populaţiei
! C.Conţin microorganisme vii atenuate, omorâte sau componente extrase din celula microbiană
! D.Se administrează conform Calendarului de vaccinări
E.Sunt indicate în terapia unor infecţii acute

338.Selectaţi agentii infectiosi compusi din acid nucleic:


viroid
339.Selectaţi agentii infectiosi compusi din proteine:
prion
340.Selectați avantajele reacţiei de hemaglutinare indirectă în raport cu reacţia de aglutinare:
A.Se efectuează pe lamă
! B.Este mai sensibilă
! C.Este mai rapidă
D.Se citeşte peste 3 - 5 minute
! E.Este mai demonstrativă

341.Selectați bacteriile ce posedă mobilitate:


a) [x] vibrionii
b) [ ] clostridiile
c) [ ] micoplasmele
d) [ ] chlamidiile
e) [ ] rickettsiile

342.Selectaţi bacteriile cu perete defectiv:


! A.protoplaști
! B.sferoplaști
C.spirochete
D.sarcina
! E.forme L

344.Selectați caracterele de bază ale clasei de imunoglobuline IgA:


A.IgA reprezintă 75% din totalul de imunoglobuline umane
! B.Molecula de sIgA este un dimer
C.Participă la activarea complementului pe cale clasică
D.Fracția sIgA se întâlnește în serul sangvin
! E.Fracția sIgA asigură protecția mucoaselor

345.Selectați caracterele de bază ale clasei de imunoglobuline IgG:


A.Molecula de IgG este un dimer
B.Molecula de IgG este un pentamer
C.Reprezintă un indicator al unei infecții recente
! D.Este unica clasă de Ig, capabilă să traverseze bariera placentară
! E.Manifestă activitate opsonizantă și fixatoare de complement

346.Selectați caracterele de bază ale clasei de imunoglobuline IgM:


A.Molecula de IgM este un dimer
! B.Molecula de IgM este un pentamer
! C.Reprezintă un indicator al unei infecții recente
D.Este unica clasă de Ig, capabilă să traverseze bariera placentară
! E.Manifestă activitate opsonizantă și fixatoare de complement

347.Selectați caracterele specifice endotoxinei bacteriene:


! A.Este prezentă doar la bacterii G-
! B.Este secretată în urma lizei celulei bacteriene
C.Este de origine proteică
! D.Determină efecte generale
E.Este înalt imunogenă

348.Selectați caracterele specifice exotoxinelor bacteriene:


A.Sunt elaborate doar de bacterii G+
! B.Sunt de origine proteică
! C.Manifestă specificitate de acțiune
! D.Sunt imunogene
E.Acționează local

349.Selectați caracterele specifice imunității dobândite:


A.Capacitatea de a interveni imediat după întâlnirea cu un antigen
! B.Toleranță la antigenele proprii
! C.Recunoașterea specifică a antigenelor
! D.Imunitate la reinfecții
! E.Memorie imunologică

350.Selectați caracterele specifice moleculelor CMH de clasa I:


A.Sunt exprimate doar pe suprafața CPA profesioniste
B.Participă la prezentarea antigenelor exogene (procesate în fagolizosome)
! C.Participă la prezentarea antigenelor endogene (procesate în citoplasmă)
D.Recunoaște și interacționează cu receptorul CD4 de pe limfocitele T
! E.Recunoaște și interacționează cu receptorul CD8 de pe limfocitele T

350. Selectați caracterele specifice moleculelor CMH de clasa I:


A. Sunt exprimate doar pe suprafața CPA profesioniste
B. Participă la prezentarea antigenelor exogene (procesate în fagolizosome)
C. ! Participă la prezentarea antigenelor endogene (procesate în citoplasmă)
D. Recunosc și interacționează cu receptorul CD4 de pe limfocitele T
E. ! Recunosc și interacționează cu receptorul CD8 de pe limfocitele T

351. Selectați caracterele specifice moleculelor CMH de clasa I:


-sunt exprimate pe toate celulele nucleate ale organismului (inclusiv CPA “profesioniste”).
- participă la prezentarea peptidelor antigenice scurte (9 AA) provenite din proteine antigenice citoplasmatice
-Peptidele sunt obţinute în cursul degradării in citoplasma (de către proteasome) a proteinelor mentionate mai sus (antigene endogene).
-recunoaste si interacţionează cu receptorul CD8 de pe T-limfocite.
- Complexul peptid/CMH I de pe suprafaţa Celulelor Prezentatoare de Antigen “profesioniste” poate fi recunoscut de complexul TCR/CD8 complementar de pe limfocite T CD8 naive (rezultă
activarea limfocitelor, diferenţierea lor în limfocite Tc - iniţierea răspunsului imun celular)
- Complexul peptid /CMH I de pe suprafaţa celulelor infectate sau a celulelor tumorale (CPA “neprofesioniste”) poate fi recunoscut de complexul TCR/CD8 complementar de pe limfocitele
efectoare Tc (rezultă distrugerea celulelor ce conţin antigenul endogen)

352. Selectați caracterele specifice moleculelor CMH de clasa II: 3.34


A. ! Sunt exprimate doar pe suprafața CPA profesioniste
B. ! Participă la prezentarea antigenelor exogene (procesate în fagolizosome)
C. Participă la prezentarea antigenelor endogene (procesate în citoplasmă)
D. ! Recunosc și interacționează cu receptorul CD4 de pe limfocitele T
E. Recunosc și interacționează cu receptorul CD8 de pe limfocitele
350. Selectați caracterele specifice moleculelor CMH de clasa II:
-sunt exprimate doar pe CPA “profesioniste”, specializate în prezentarea Ag limfocitelor TCD4
-Ele pot prezenta peptide din 12-30 AA derivate din degradarea în fagolizosome a Ag exogene (bacterii, protozoare, fungi, virioni liberi).
-Complexul peptid/CMH II de pe celulele prezentatoare de Ag interacţionează cu complexul TCR/CD4 de pe limfocitele TCD4 naive, determinand activarea limfocitelor B si
diferentierea limf TCD4 in Th.
-Complexul peptid/CMH II de pe limf B activat va interactiona cu complexul TCR/CD4 de pe celulele efectoare (Th1, Th2, etc), determinand transformarea limf B in plasmocite
secretoare de anticorpi.
354. Selectați caracterele unui răspuns imun secundar (anamnestic): 3.72
a) Este intens
b) Este rapid
c) Este eficient
d) Memorie rapidă
e)! Toate de mai sus

355.
Selectați caracteristici specifice genului Aspergillus:
a)! miceliu septat
b)! exospori
c)! conidiospor unicellular
d) miceliu neseptat
e) pili conjugativi

356. Selectați caracteristici specifice genului Aspergillus


– miceliu septat
- conidiospor unicelular
-Pe capatul lui superior se situeaza sterigme scurte
-De la sterigme deviaza lanturi de spori-conidii
-Exospori
- Cunoscut ca mucegai stropit
- Specia tipica e Aspergillus niger
- Unele mucegaiuri patogene produc alfa-toxina
-Aspergillus patogen e intilnit des la morari

357.
Selectați caracteristici specifice genului Mucor: 1.46
a) miceliu neseptat
b) prezența sporangiilor
c) endospori
d) exospor
e) miceliu septat

358. Selectați caracteristici specifice genului Mucor


–din clasa Phycomycetes
Denumit si mucegaiul clavelat
Miceliu neseptat
Miceliu sub forma de celula arborescenta
De la miceliu pornesc hife carpofore, denumite sporangii
Endospori
Multiplicare si pe cale sexuata
Pot cauza mucoromicoze

359. Selectați caracteristici specifice genului Penicillium: 1.48


a)! miceliu pluricelular
b)! conidioforul ramificat
c)! formează sterigme
d) formeză microcapsule
e) prezența endosporilor

360. Selectați caracteristici specifice genului Penicillium


–carpofor sub aspect de perie
Conidiofor ramificat, pluricelular
De la sterigme pornesc conidii moniliforme (sub formă de mătănii)
Tip specific e Penicillium glaucum
Specii patogene: P. Crustaceum, P.glaucum, P.niger

361. Selectați caracterul specific pentru IgA de la nivelul mucoaselor (sIgA): 3.21
a) Nu are catena de legătură J
b) Nu are component secretor
c)! Este un dimer
d) Activează complementul pe cale clasică
e) Traversează bariera placentară

362. Selectați caracterul specific pentru IgD: 3.23


a) Este un pentamer
b) Este rezistentă la degradarea proteolitică
c)! Este prezentă în componența BCR de pe suprafața limfocitelor B
d) Este prezentă frecvent la suprafața mucoaselor
e) Se conține în lapte

363. Selectați caracterul specific pentru IgE: 3.24


a) Este abundență în salivă
b)! Se fixează de mastocite prin fragmentul Fc
c) Nu se leagă de macrofage
d) Activează complementul
e) Nu joacă niciun rol în infecții parazitare

364. Selectați caracterul specific pentru IgM: 3.22


a) Posedă afinitate înaltă
b) Este un tetramer
c) Manifestă activitate aglutinantă slabă
d) Nu activează complementul
e)! Are până la 10 centre active (paratopi)

365. Selectați care din următoarele m/o posedă fimbrii: 1.63


a) bacterii gram-pozitive
b)! bacterii gram-negative
c) bacterii acido-rezistente
d) bacterii mobile
e) cocii

366. Selectaţi care element de structură nu este prezent la procariote: 1.59


a) flagelii
b) capsula
c) ribosomii
d)! aparat Golgi
e) mezozomii

367. Selectaţi care reagent suplimentar spre deosebire de restul mediilor multitest, conţine mediul Olkeniţki:
Russel –geloză+1% lactoză, 0,1% glucoză, indicator
Kligler – identic Russel+sulfat de Fe pentru detectarea producerii de H2S
Olkeniţki – identic Kligler+1% zaharoză+uree

368. Selectaţi cărui grup de microorganisme aparţin bacteriile patogene :


-chemoorganotrofe
369.Selectaţi celulele implicate în răspunsul imun umoral: 3.106
a) Limfocitele Tc
b)! Limfocitele Th
c)! Limfocitele B
d)! Plasmocitele
e) Celulele NK

370.Selectați celulele imunocompetente: 3.107


a) ! Limfocitele T
b) ! Limfocitele B
c) Macrofagele
d) Celulele K
e) Celulele NK

371. Selectați celulele prezentatoare de antigen (CPA) „neprofesioniste”: 3.31


A.! Hepatocitele
B. Hematiile
C.! Celulele epiteliale
D. Limfocitele T și B
E.! Celulele endoteliale

372.Selectați celulele prezentatoare de antigen (CPA) „profesioniste”: 3.30


A. Hematiile
B.! Macrofagele
C. Leucocitele
D.! Celulele dendritice
E.! Limfocitele B

373.Selectați clasa de Ig care are cea mai joasă rată de prezență în serul sangvin:
a) IgA
b) IgG
c) IgD
d) IgM
e)! IgE

374.Selectaţi clasa de Ig care indică un răspuns imun secundar:


a) Ig A
b) Ig M
c)! Ig G
d) Ig E
e) Ig D

375. Selectaţi clasa de Ig care participă în reacţiile anafilactice: 3.59


a) Ig A
b)! Ig E
c) Ig D
d) Ig M
e) Ig G

376. Selectați clasa de Ig care prevalează cantitativ în serul sangvin: 3.75


a) IgA
b)! IgG
c) IgD
d) IgM
e) IgE

377. Selectați coloranții bazici utilizați în microbiologie: 1.12


a)! fucsina apoasă
b) fucsina acidă
c)! crizoidină
d)! albastru de metilen
e) metionina

378. . Selectați coloranții bazici utilizați în microbiologie


– fucsina bazica
-albastru de metilen
-violet de metilen
- violetul de genţiană
-vezuvina,
-chrizoidina

379.Selectaţi componentele care se conţin în mediul de cultură Endo: 2.149


A. ! Lactoză
B. Glucoză
C. ! Fucsină
D. Roşu neutru
E. ! Geloză

380. Selectați componentele de structură ale sporului: 1.7


a) perete sporal
b)! membrane citoplasmatică
c)! cortexul
d)! tunică proteică
e)! membrana externă

381. Selectaţi componentele necesare pentu efectuarea reacţiei de fixare a complementului cu scop de serodiagnostic:

382. Selectaţi componentele necesare pentu efectuarea reacţiei de fixare a complementului cu scop de seroidentificare:

383. Selectaţi componentele necesare pentu efectuarea reacţiei de hemaglutinare indirectă cu scop de serodiagnostic:
384.Selectaţi compoziția chimică a peretelui celular:
a)! Peptidoglicanul
b) Lipoproteine
c) Lipopolizaharide
d)! Acizi teichoici
e) Sulfolipide

385. Selectaţi compoziția chimică a peretelui celular :


Grampozitiv : -peptidoglican
-acizi teichoici (polimeri de glicerol sau ribitol fosfat)
-acizi lipoteichoici
-proteina A
Coagulaza legata
Gramneg :-Peptidoglican
Membrana externa
Porine
Lipoproteine
Lopipolizaharid : lipid A, polizaharide complexe(antigen R), subunitati oligozaharidice (antigen O)

386.Selectați compoziția chimică a supercapsidei virale:


a)! glicoproteine
b)! lipide
c) protein transmembranare
d) acizi teichoici
e) proteaze

387. Selectați compoziția chimică a supercapsidei virale:


-glicoproteine : hemaglutinina, neuraminidaza)
-lipide

388.Selectaţi condiţiile optime de cultivare a bacteriilor carboxifile: 2.85


A. Aerobe
B. Anaerobe
C. 5 – 10 % azot
D. ! 5 – 10 % bioxid de carbon
E. 5 – 10 % oxid de etilen

389.Selectaţi denumirea măsurilor orientate spre nimicirea microorganismelor patogene în diferite obiecte ale mediului şi produse patologice de la bolnavi:
A. Sterilizare
B. Antisepsie
C. Asepsie
D. ! Dezinfecţie
E. Tyndalizare.
390. . Selectaţi disciplinile care au derivat de la microbiologie:
a) [x] imunologia
b) [x] biologia moleculară
c) [x] micologia
d) [x] parazitologia
e) [ ] creatologia

-virusologia
-ingineria genelor
-ingineria enzimelor
-biotehnologia

391.Selectaţi efectorul în reacţiile de hipersensibilitate de tip I (anafilactice): 3.46


a) Ig A
b) Ig M
c) Ig G
d)! Ig E
e) Ig D

392. Selectaţi efectorul în reacţiile de hipersensibilitate de tip IV: 3.45


a) Limfocitele B
b)! Limfocitele T
c) Ig A
d) Ig G
e) Ig M

393. Selectați efectul care NU se produce la pătrunderea repetată a unui alergen în cazul unei reacții de hipersensibilitate de tipul I:
a)! Legarea IgG de mastocite prin intermediul Fc
b) Degranularea mastocitelor sensibilizate
c) Eliberarea/secreția histaminei
d) Contracția musculaturii netede
e) Vasodilatare

394.Selectați elemente de structură caracteristice fungilor: 1.44


a)! nucleu diferențiat
b)! mitocondrii
c) microcapsulă
d)! complex Golgi
e) endoflageli

395, 396. Selectați elemente de structură caracteristice fungilor:


-perete cellular
Membrane citoplasmatica
Vacuole
Incluziuni ( glycogen, volutina, lipide, pigmenti, cistale de sarurui organice)
Miceliu
Hife
Nucleu diferentiat

397.Selectați elemente facultative ale celulei bacteriene: 1.38


a) acizi nucleici
b)! sporul bacterian
c)! capsula
d) membrana citoplasmatică
e) ribosomii

398.Selectați elemente specifice celulelor eucariote: 1.22


a)! ribosomii 80S
b) perete cellular
c)! mitocondrii
d) plasmide
e)! reticul endoplasmatic

399.Selectați elemente specifice celulelor procariote: 1.21


a)! perete cellular
b) aparat Golgi
c)! membrana citoplasmatica
d) nucleolul
e) nucleoplasma

400.Selectați elementele de structură ale unui monomer de Ig: 3.19


a)! 2 catene identice ușoare și 2 catene identice grele
b) 2 catene identice ușoare și 2 catene diferite grele
c) 2 catene diferite ușoare și 2 catene identice grele
d) 2 catene diferire ușoare și 2 catene diferite grele
e) 2 catene peptidice unite prin legături necovalente

401.Selectați elementele de structură ale virusurilor complexe: 1.29


a)! nucleocapsida
b)! supercapsida
c) capsula
d) perete cellular
e)! acizi nucleici

402.Selectați elementele de structură ce asigură adeziunea bacteriilor: 1.33 ???


a)!perete cellular
b)! capsula
c)! fimbrii
d) sporii
e) membrana citoplasmatică
403.Selectați elementele de structura specifice celulelor eucariote: 1.22
a)! ribosomii 80S
b) perete cellular
c)! mitocondrii
d) plasmide
e)! reticul endoplasmatic

404.Selectați elementele de structura specifice celulelor procariote: 1.21


a)! perete cellular
b) aparat Golgi
c)! membrana citoplasmatica
d) nucleolul
e) nucleoplasma

405.Selectați elementele facultative ale celulei bacteriene: 1.38


a) acizi nucleici
b)! sporul bacterian
c)! capsula
d) membrana citoplasmatică
e) ribosomii

406.Selectaţi elementul de structură ce manifestă fenomenul de metacromazie: 1.82


a) incluziuni de glicogen
b) incluziuni de sulf
c) incluziuni proteice
d)! incluziuni de volutină
e) incluziuni lipidice

407.Selectati elementul de structură ce NU este specific pentru celulele procariote: 1.38


a) membrana celulara
b) plasmide
c)! membrana nucleara
d) perete celular
e) granulații de volutina

408.Selectați elementul permanent al celulei procariote: 1.55


a) mitocondriile
b) lizosomii
c) aparatul Golgi
d) reticul endiplasmatic
e)! peretele celular

409.Selectaţi enzimele care participă în reacţiile de oxidare biologică: 2.22


A.! Oxidoreductaze
B. Hidrolaze
C. Transferaze
D. Ligaze
E. Izomeraze.

410.Selectați enzimele de patogenitate caracteristice microorganismelor patogene: 3.74


a) Oxidoreductaza
b)! Plasmocoagulaza
c) Citocromoxidaza
d)! Fibrinolizina
e)! Neuraminidaza

411.Selectați esența metodei simple de colorare: 1.27


a)! determină forma bacteriei
b) evidențiază peretele cellular
c)! determină aranjarea in frotiu
d) determină proprietațile tinctoriuale ale bacteriilor
e) evidențiază sporii bacteriilor

412. Selectați etapele de interacţiune a virusului cu celula gazdă:


a) [ ] creşterea
b) [x] asamblarea
c) [x] decapsidarea
d) [x] penetrarea
e) [x] adsorbția

413.Selectați etapele de interacţiune a virusului cu celula gazdă:


a) [ ] creşterea
b) [x] asamblarea
c) [x] decapsidarea
d) [x] penetrarea
e) [x] adsorbția

414.Selectați factorii de patogenitate ai bacteriilor: 3.1


A.! Factori de structură
B. Factori biochimici
C.! Factori enzimatici
D.! Factori toxici
E. Factori de transport

415.Selectați factorii structurali de patogenitate ai bacteriilor: 3.2


A. Membrana externă
B.! Capsula
C.! Fragmente de peptidoglican
D. Mezozomii
E.! Fimbriile

416.Selectați factorii structurali de patogenitate ai bacteriilor: 3.3


A.! Acizii lipoteichoici
B.! Proteina A la S.aureus
C. Sporul
D.! Sisteme de secreție
E.! Proteina M la S.pyogenes

417.Selectaţi factorii umorali ai imunităţii înnăscute (de rezistenţă nespecifică): 3.82


a)! Anticorpii naturali
b)! Complementul
c)! Interferonul
d) Imunoglobulinele Ig M
e) Imunoglobulinele Ig G

418.Selectați factorul care NU are funcție de barieră antimicrobiană: 3.1


a) Tegumentul
b) Mucusul
c) Acidul gastric
d)! Amilaza salivară
e) Microflora intestinală

419.Selectaţi forma acelulara de microorganisme: 1.62


a) mycoplasma
b) chlamidia
c) rickettsia
d)! virusuri
e) fungi

420. Selectati forma spiralata de bacterii:


-Vibrio
-Spirrilum : Campylobacter, Helicobacter
-Spirochaeta ( Treponema, Leptospira, Borrelia)

421.Selectați forme sferice de bacterii: 1.23


a)! sarcine
b)! diplococi lanceolați
c)! tetracoci
d) clostridii
e) bacilli

422.Selectați funcțiile flagelilor: 1.3


a)! funcție antigenică
b)! asigură mobilitatea
c) țintă de atac pentru antibiotic
d) participa la diviziune
e)! asigură chemotaxisul bacterian

423.Selectați funcțiile peretelui celular: 1.16


a) determină toxicitatea bacteriilor
b)! reprezintă ținta de atc aunor enzyme
c)! funcție de receptor
d) asigură mobilitatea bacteriilor
e) funcție antifagocitară

424. Selectați funcțiile pililor: 1.34


a)! adeziune
b) asigură virulența
c) pastrează informația genetică
d)! participă la conjugarea bacteriilor
e)! asigură mobilitatea

425. Selectati functiile pililor :


Asigura adeziunea bacteriilor la suprafete inerte, celule ,alte bacterii
Reprezinta antigenul F
Transfer de ADN prin conjugare

426.Selectați funcțiile specifice acizilor lipotechoici: 1.13


a) sinteza proteinelor
b)! adeziunea la cellule
c) efect toxic slab
d)! crează sarcină electrică negativă
e) participă la respirația bacteriei

427.Selectaţi grupe în care se clasifică bacteriile în dependenţă de sursa de energie şi carbon: 2.122
A. ! Fotolitotrofe
B. Microaerofile
C. ! Fotoorganotrofe
D. ! Chemolitotrofe
E. Carboxifile

428. Selectaţi grupe în care se clasifică bacteriile în dependenţă de sursa de energie şi carbon :
-fotolitotrofe
- chemolitotrofe
Chemotrofe
Chemoorganotrofe
Autotrofe
Heterotrofe
429.Selectaţi grupele de medii de cultură după consistenţă: 2.128
A. Viscoase
B. ! Lichide
C. Artificiale
D. ! Semilichide
E. ! Solide

430.Selectaţi ingredientele care se conţin în mediul Hiss: 2.151


A. ! Glucoză
B. ! Lactoză
C. Manitol
D. Acetat de fier
E. Acetat de plumb

431.Selectaţi ingredientele care se conţin în mediul Hiss: 2.152


A. Acetat de fier
B. Acetat de plumb
C. Manitol
D. ! Zaharoză
E.! Maltoză

432. Selectaţi ingredientele care se conţin în mediul Hiss:


-glucoza
Lactoza
Zaharoza
Maltoza

433.Selectaţi ingredientele care se conţin în mediul Kligler: 2.154


A. ! Glucoza
B.! Lactoza
C.! Sulfat de fier
D. Ureea
E. Acetat de plumb

434.Selectaţi ingredientele care se conţin în mediul Levine: 2.150


A. ! Lactoză
B. Glucoză
C.! Albastru de metilen
D. Albastru de bromtimol
E.! Geloză

435.Selectaţi limitele de temperaturi la care bacteriile mezofile cresc şi se multiplică: 2.40


A. 0 - +300 C
B. ! 20 - +400C
C. 45 - +600C
D. – 10 - +100C
E. >600C.

436.Selectaţi limitele de temperaturi la care bacteriile termofile cresc şi se multiplică: 2.42


A. 0 - +300 C
B. +20 - +400C
C.! +45 - +600C
D. – 10 - +100C
E. >950C.

437.Selectați mecanismul prin care leucocitele polimorfonucleare atacă bacteria: 3.6


a) În exclusivitate prin mecanisme oxigen-dependente
b) În exclusivitate prin mecanisme oxigen-independente
c)! Prin fagocitoză
d) Prin secreția complementului
e) Prin secreția interferonilor

438.Selectaţi mediile de cultură de îmbogăţire: 2.81 ????CM


Mueller
Kauffman
Bulion cu selenit
Apă peptonată alcalină
Kitt-Tarrozzi

439.Selectaţi mediile de cultură de îmbogăţire: 2.147


A.! Muller
B.! Kauffmann
C.! Kitt – Tarozzi
D. Zeissler
E. Hiss

440.Selectaţi mediile de cultură diferenţial-diagnostice: 2.145


A. Kitt – Tarozzi
B.! Levine
C.! Endo
D. Zeissler
E.! Ploskirev

441.Selectaţi mediile de cultură elective: 2.146


A. Gelatina peptonată
B.! Bulionul glucozat
C.! Bulionul biliat
D.! Serul coagulat
E.! Geloză-sânge
442.Selectaţi mediile de cultura utilizate pentru studierea activitatăţii enzimatice a bacteriilor: 2,16
A. Elective
B. Selective
C.! Diferenţial diagnostice
D. Uzuale
E. De transport.

443.Selectati mediul de cultura de imbogatire:


Mueller
Kauffman
Bulion cu selenit
Apă peptonată alcalină
Kitt-Tarrozzi
444.Selectaţi mediul de cultură de transport: 2.83
A. Hiss
B.! Soluţie fosfat-tampon
C. Bulion biliat
D. Kitt-Tarozzi
E. Geloză-sânge

445.Selectaţi mediul de cultură diferenţial-diagnostic: 2,82


A.! Hiss
B. Ser coagulat
C. Bulion biliat
D. Kitt-Tarozzi
E. Geloză-sânge

446.Selectaţi mediul de cultură special: 2.79


A.! Klauberg
B. Kligler
C. Endo
D. Muller
E. Kauffmann

447.Selectaţi mediul de cultură utilizat pentru determinarea activitatii proteolitice: 2.89


A. Kitt-Tarozzi
B. Hiss
C.! Gelatină peptonată în coloană
D. Geloză peptonată în coloană
E. Geloză-sânge

448.Selectaţi mediul de cultură utilizat pentru evidenţierea activităţii zaharolitice a bacteriilor: 2.91
A. Bulion biliat
B. Geloză-sânge
C. Mediul Kauffmann
D. Geloză în coloană
E.! Mediul Hiss

449.Selectați metoda de evidențiere a sporilor: 1.13


a) Neisser
b) Burri-Hins
c) Loeffler
d)! Aujeszki
e) Morozov

450.Selectați metoda directă de diagnostic a maladiilor infecțioase:1.78


a) metoda biochimica
b)! examenul microscopic
c) intradermoreacțiile
d) serodiagnosticul
e) metoda biofizica

451.Selectați metoda indirectă de diagnostic а maladiilor infecțioase: 2,79


a)! serodiagnosticul
b) identificarea ADN sau ARN microbian
c) examenul bacteriologic
d) examenul microscopic
e) examenul biologic

452.Selectați metodele complexe de colorare: 1.28


a)! Gram
b)! Aujeszky
c)! Zeihl-Neelsen
d) Loeffler(granulații de volutină)
e) nici una de mai sus

453. Selectați metodele complexe de colorare :


Gram,
Ziehl-Neelson
Neisser
Romanovski-Giemsa

454.Selectaţi metodele de eliberare a virionilor din celula gazdă: 1.32


a)! inmugurire
b)! liza celulei
c) translocare
d) eflux
e) fuziune

455.Selectați metodele de evidențiere a peretelui celular: 1.14


a)microscopia electronica
b) metoda Neisser
c)! plasmoliză
d)! plasmoptiză
e) metoda Loeffler

456. Selectați metodele de evidențiere a peretelui celular :


Microscopia electronica
Metode speciale de colorare,
Plasmoliza
Plasmoptiza

457.Selectaţi metodele de izolare a anaerobilor: 2.184


A.! Zeissler
B. Otto
C. Furt
D. Fischer
E.! Weinberg

458.Selectaţi metodele de sterilizare a mediilor de cultură care nu suportă temperaturi înalte: 2.170
A. Fracţionată cu vapori fluenţi
B. ! Pasteurizare
C. ! Prin filtre bacteriene
D. ! Tyndalizare
E. Cu căldură uscată

459. Selectati mi/o care este dependent absolut de oxigenul din aer pentru crestere :
Brucellele
Micrococii
Mycobacteriile tuberculozei

460. Selectati mi/o care pot oxida substraţele în prezenţa oxigenului şi fermenta în absenţa lui :
Actinomicete
Leptospire
Neisseria,
Brucella,
Campylobacter

461 Selectaţi microorganismele care conțin un strat gros de peptidoglican in peretele celular :?????????????????

462, 463. Selectați microorganismele procariote (formele celulare) 1.80


a) virusuri
b) viroizi
c) prioni
d)! eubacterii
e) fungi

464, 465.Selectați moleculele care NU participă la prezentarea antigenelor: 3.118


a) CMH clasa I
b) CMH clasa II
c)! CMH clasa III
d)! C3b
e)! C5a

466, 467.Selectați particularitațile bacteriilor gramnpozitive:


Peptidoglicanul contine punti interpeptidice(structura tridimensionala)
Perete celular uniform
Grosimea 20-80 nm, gros
Contine : acizi teichoici, acizi lipoteichoici, proteina A, coagulaza legata
In coloratia Gram apar colorate in violet

468.Selectați particularitățile imunității artificiale active: 3.104


a) Poate fi indusă prin administrarea serurilor imune
b)! Poate fi indusă prin administrarea vaccinurilor
c)! Asigură protecţie de lungă durată (luni, ani)
d) Asigură protecţie de scurtă durată (2-3 săptămâni)
e) Se transmite ereditar

469.Selectați particularitățile imunității artificiale pasive: 3.105


a)! Poate fi indusă prin administrarea serurilor imune
b) Poate fi indusă prin administrarea vaccinurilor
c) Asigură protecţie de lungă durată (luni, ani)
d)! Asigură protecţie de scurtă durată (2-3 săptămâni)
e) Se transmite ereditar

470. Selectaţi particularităţile infecţiei litice: 2,226


A. ! Este cauzată de fagi virulenţi
B. Este cauzată de fagi moderaţi
C. ! La finele ciclului de replicare celula infectată se lizează eliberând fagii formaţi
D. Cauzează aparenţa culturilor lizogene
E. Evoluează mai activ în mediul acid

471.Selectaţi pH optim al mediilor de cultură:


A. 6,2 – 6,8
B. 6,9 – 7,1
C.! 7,2 – 7,6
D. 7,8 – 8,1
E. 8,2 – 8,6

472.Selectaţi preparatele biologice - eubiotice: 2.229


A.! Lactobacterina
B. Penicilina
C. Colibacterina
D.! Bificolul
E. Stafilobacterina

473.Selectați primul reactiv utilizat în colorația Ziehl-Neelsen: 1.77


a) fucsina apoasă
b) HCl
c)! fucsina carbolică
d) albastru de metilen
e) alcool

474.Selectați proprietatea lipidului A: 1.83


a) determină efect toxic la bacteriile Gram+
b)! determină efect toxic la bacteriile Gram –
c) funcție antigenică
d) favorizează fagocitoza
e) asigură metabolismul proteic

475.Selectaţi proprietăţile unui antigen incomplet: 3.51


a)! Nu posedă imunogenitate
b) Este de natură proteică
c)! Masă moleculară mai mică de 10 kD
d) Posedă imunogenitate
e)! Posedă antigenitate

476.Selectați proprietățile unui vaccin atenuat: 3.67


a)! Conține microorganisme vii
b)! Conține microorganisme cu virulență redusă/avirulente
c) Stimuleaza doar imunitatea umorala
d)! Conține exotoxină modificată
e) Produce antigene prezentate în asociație cu CMH clasa I si II

477.Selectați proteina specifică flagelilor: 1.47


a) cheratina
b)! flagelina
c) gelatina
d) ceazeina
e) toate de mai sus

478.Selectați reactivele utilizate in colorația Gram: 1.54


a) Albastru de metilen
b) Vezuvina
c) Fucsina Pfeiffer
d)! Soluţia Lugol
e)! Alcool cu iod

479.Selectați reactivele utilizate în colorația Gram: 1.53


a)! Violet de gentiană
b) Acidul clorhidric de 0,5%
c) Fucsină fenicată
d)! Fucsină apoasă
e)! Soluţia Lugol

480.Selectați reactivul care NU se utilizeză in colorația Aujeszky: 1.73


a)! tuș de China
b) albastru de metilen
c) HCl
d) fucsină carbolică
e) H2SO4

481.Selectaţi reagentul utilizat pentru evidenţierea hidrogenului sulfurat format de către bacterii:
A. Hârtie de turnesol
B. Mediul Russel cu acetate de fier
C. ! Acetat de plumb îmbibat in banda de hârtie
D. Acid oxalic îmbibat in banda de hârtie
E. Fenolftaleina îmbibată in banda de hârtie

482.Selectaţi regimul la care se efectuează tindalizarea: 2.64


A. 1000 C – 30 minute 3 zile
B. 900 C – 60 minute
C. 1100 C – 15 minute
D. ! 56 – 580 C – 30 minute 5 – 6 zile
E. 450 C – 120 minute.

483.Selectaţi regimurile de temperaturi la care se realizează sterilizarea în autoclav: 2.169


A. ! 100 C
B. ! 110C
C. ! 120 C
D. ! 134 C
E. 160 C

484.Selectați serurile imune care se dozează în unităţi de acțiune: 3.66(La asem trebu)
a) Antipertussis
b)! Antibotulinic
c)! Antigangrenos
d)! Antidifteric
e) Antigripal de tip A
485. Selectați structura la nivelul căreia se localizează lanţul respirator:
MCP-membrana citoplasmatica

486.Selectați structura responsabilă de adeziunea bacteriilor: 1.54


a) flagelii
b) sporii
c) plasmidele
d) ribosomii
e)! pilii

487.Selectați structurile ce asigură fixarea flagelului la bacteriile Gram negative: 1.6


a)! membrana citoplasmatica
b) capsula
c)! spațiu periplasmatic
d)! peptidoglicanul
e)! membrane externă

488.Selectați structurile ce asigura fixarea flagelului la bacteriile Gram pozitive: 1.5


a) membrane externă
b)! peptidoglicanul
c) spațiu periplasmatic
d)! membrana citoplasmatica
e) capsula

489.Selectați substanța care NU este secretată de limfocitul Th activat: 3.42


a)! Interleukina 1
b) Interleukina 2
c) Interleukina 4
d) Interleukina 10
e) Interferonul gamma

490.Selectați sursa de anticorpi monoclonali: 3.78


a) Limfocitele
b) Plasmocitele
c) Mielocitele
d)! Hibridomul
e) Celulele splinei

491.Selectați ținta de atac a lizozimului:


a) Este o structură citoplasmatică
b) Activează complementul
c) Este o enzimă proteolitică
d)! Descompune catena glicanică din peptidoglican
e) Este eliberat de mastocite

492.Selectați tipul cel mai frecvent de anticorpi protectivi contra agenților infecțioși:
a) Autoanticorpi
b)! Opsonine
c) Toxoizi
d) Killeri naturali
e) Nespecifici

493.

Gramm negativ

494.Selectati tipul de bacterii cu peretele celular din imagine :

gram pozitive

495.Selectați tipurile de laboratoare microbiologice în funcţie de destinația lor: 1.9


a)! clinico-diagnostice
b)! de studii
c)! de producere
d) bacteriologice
e) virusologice

496.Selectați tipurile de pili bacterieni: 1.20


a)! pili comuni (fimbrii)
b)! pili conjugative
c) pili parietali
d) pili laterali
e) pili transversali

497.Selectați tipurile de seruri imune curative după destinație: 3.62


a) Antihelmintice
b) Antitumorale
c)! Antibacteriene
d)! Antivirale
e)! Antitoxice

498.Selectați tipurile serurilor imune curative după destinație: 3.99


a) Antigenice
b)! Antitoxice
c)! Antivirale
d)! Antibacteriene
e) Antiprionice

499.Selectați unitățile de masură utilizate pentru microorganisme: posibil 1.25


Selectați subunitați de masură utilizate pentru m/o:
a) milimetri(mm)
b)! micrometri
c)! nanometri( nm)
d) decimetri (dc)
e)! picometri (pm)

500. Selectați vaccinul care NU este inclus în Calendarul de vaccinări obligatorii: 3.69
a)! Anti hepatita A
b) Anti hepatita B
c) Anti poliomielită
d) Anti pneumococ
e) Anti rujeolă

501.Selectați vaccinurile vii atenuate: 3.117


a)! BCG
b) Anti-hepatita B
c)! Anti-oreion
d)! Anti-rujeolă
e) Anti-pneumococic

502.Selectați valorea practica a metodei simple de colorare: 1,27 (esenta)


a)! determină forma bacteriei
b) evidențiază peretele cellular
c)! determină aranjarea in frotiu
d) determină proprietațile tinctoriuale ale bacteriilor
e) evidențiază sporii bacteriilor

503.Utilizând curba dezvoltării unei culturi bacteriene periodice selectaţi faza în care nr celulelor care mor este mai mare decat nr celulelor care se divid – declin
-faza de declin

504.Utilizând curba dezvoltării unei culturi bacteriene periodice selectaţi faza în care celulele bacteriene cresc în dimensiuni, dar nu se multiplică:
-faza de lag

505.Utilizând curba dezvoltării unei culturi bacteriene periodice selectati faza optimă pentru identificarea culturii:
- faza stationară

506.Utilizând curba dezvoltarii unei culturi bacteriene periodice selectaţi faza în care celulele manifestă sensibilitate maxima la antibiotice:
-faza logaritmică

507.Utilizand curba dezvoltarii unei culturi bacteriene periodice selectaţi faza în care celulele au rata maximă de diviziune:
-faza logaritmică

S-ar putea să vă placă și