Sunteți pe pagina 1din 21

1.

Numiţi tehnica de colorare utilizată în micropreparat:

-Aujeszky

Coloratia Burri-Hins

Col. Ziehl Nielson

Coloratia Albert

Gram +


Gram +


Gram +


Gram -

Gram -
Gram-

Giemsa

t. Leoffler

2. Alegeţi afirmaţia care reprezintă profagul:


A. Forma vegetativă a fagului virulent
B. Forma vegetativă a fagului temperat
C. Genomul unui fag virulent integrat în cromozomul bacterian
D. Genomul unui fag temperat integrat în cromozomul bacterian
E. Formă imatură de fag
3. Alegeți elementul de structură characteristic micetelor:
a) [ ] acizii teichoici
b) [ ] capsula
c) [ ] acizii lipoteichoici
d) [x] membrana nucleară
e) [ ] flagelii
4.Alegeți formele drepte de bacterii:
a) [x] clostridium
b) [ ] vibrio
c) [ ] spirochete
d) [ ] tetracoci
e) [ ] micoplasme

5. Alegeți metoda complexă de evidențiere a granulațiilor de volutină:


a) [ ] Zeihl- Neelsen
b) [x] Albert
c) [ ] Burri-Ginss
d) [ ] Loeffler
e) [ ] Gram

6. Enumerați funcțiile specifice capsulei:


a) [ ] asigură multiplicarea bacteriei
b) [ ] transfer de informație genetică
c) [ ] specificitate antigenică (AgH)
d) [x] rezervă nutritivă
e) [x] împedică desicarea bacteriei

7. Enumerați metodele directe de evidențiere a membranei citoplasmatice:


a) [x] microscopia electronica
b) [x] plasmoliza
c) [x] plasmoptiza
d) [ ] metoda Burri-Ginss
e) [ ] metoda Foelgen

8. Indicați funcția glicocalixului bacterian:


a) [ ] redă forma celulei
b) [ ] menține presiunea osmotica internă
c) [x] barieră protectoare față de complement
d) [ ] asigură mobilitatea
e) [ ] rol în conjugarea bacteriilor

9. Indicaţi amplasarea sporului:


Central
10. Indicaţi amplasarea sporului:

Subterminal
11. Indicaţi amplasarea sporului:

Terminal

12. Indicaţi care este aplicarea practică a bacteriofagilor:


Tratament
Profilaxie
Diagnostic

13. Indicaţi categoriile taxonomice ale regnului Procaryotae:


a) [x] Diviziune
b) [ ] Ramură
c) [ ] Grad
d) [x] Ordin
e) [x] Clasă

14. Indicaţi categoriile taxonomice ale regnului Procaryotae:


a) [ ] Ramură
b) [ ] Încrengătură
c) [x] Gen
d) [x] Familie
e) [x] Clasă

15. Indicați ce este spațiul periplasmic: ***


a) [x] spaţiu dintre membrana internă și externă ale bacteriilor gram-negative
b) [ ] spaţiu dintre membrana internă și externă ale bacteriilor gram-pozitive
c) [ ] partea internă a citoplasmei
d) [ ] porțiunea internă a plasmidelor
e) [ ] spaţiu dintre mezozomii laterali şi mediali
16. Indicaţi clasificarea coloranţilor după caracterele chimice:
a) [ ] sintetici
b) [ ] naturali
c) [x] neutri
d) [x] bazici
e) [x] acizi

17. Indicaţi clasificarea coloranţilor după natura lor:


a) [x] sintetici
b) [x] naturali
c) [ ] neutri
d) [ ] bazici
e) [ ] acizi

18. Indicaţi cocii care se divid după un singur plan:


a) [ ] stafilococii
b) [ ] sarcinele
c) [ ] tetracocii
d) [x] streptococii
e) [x] diplococii

19. Indicaţi coloranţii de culoare galben-brună:


a) [x] vezuvina
b) [ ] cristal violet
c) [ ] fucsina acidă
d) [ ] safranina
e) [x] crizoidina

20. Indicați componența chimică a granulațiilor de volutină:


a) [ ] amidon
b) [ ] glicogen
c) [ ] sulf
d) [ ] lipide
e) [x] polimetafosfați

** Metafosfaţi sau polimetafosfaţi

21. Indicați compoziția chimică a citoplasmei:


a) proteine

b) lipide

c) apa 80%

d) tionina

e) vitamin
22. Indicați compoziția chimica a granulațiilor de volutină:
a)proteine

b) metafosfați
c) polimetafosfați

d) acizi teichoici

e) lipidul A

23. Indicați compoziția chimică care conferă rezistență sporilor:


a) [ ] lipide
b) [x] dipicolonat de calciu
c) [ ] fosfolipide
d) [ ] proteine
e) [ ] lipopolizaharide

24. Indicaţi contribuţiile savantului german R. Koch în microbiologie:


a) [ ] a studiat procesul digestiei intracelulare
b) [x] a introdus condensatorul Abbe
c) [x] a introdus sistemul de imersie
d) [ ] a introdus mediile nutritive lichide
e) [x] a introdus microfotografierea

25. Indicaţi contribuţiile savantului german R. Koch în microbiologie:


a) [x] a introdus coloranţii de anilină
b) [x] a introdus sistemul de imersie
c) [x] a introdus mediile nutritive solide
d) [ ] a introdus mediile nutritive cromogene
e) [ ] a pus baza teoriei despre fagocitoză

26. Indicaţi contribuţiile savantului L. Pasteur în microbiologie:


a) [x] a demonstrat natura enzimatică a fermentării butirice
b) [x] a demonstrat natura enzimatică a fermentării alcoolice
c) [ ] a obţinut vaccinul contra febrei tifoide
d) [ ] a introdus mediile nutritive semisolide
e) [ ] a introdus coloranţii de anilină

27.Indicaţi contribuţiile savantului L. Pasteur în microbiologie:


a) [ ] a studiat procesul digestiei intracelulare
b) [ ] a obţinut vaccinul contra tuberculozei
c) [ ] a obţinut vaccinul contra brucelozei
d) [x] a obţinut vaccinul contra rabiei
e) [x] a demonstrat natura enzimatică a fermentării lactice

28.Indicaţi contribuţiile savantului L. Pasteur în microbiologie:


a) [x] a stabilit respiraţia anaerobă
b) [x] a obţinut vaccinul contra pestei aviare
c) [x] a obţinut vaccinul contra antraxului
d) [ ] a obţinut vaccinul contra variolei
e) [ ] a introdus microfotografierea

29. Indicați denumirea ADN-ului extracromozomial:


a) particule Golgi
b) proteine

c) plasmide

d) lizozomi

e) sulfide

30. Indicaţi formele alungite de bacterii:


a) [ ] vibrionii
b) [ ] spirilele
c) [x] clostridiile
d) [ ] sarcinele
e) [x] streptobacteriile

31. Indicaţi formele incurbate de bacterii:


a) [ ] actinomicetele
b) [ ] streptobacteriile
c) [ ] streptococii
d) [x] spirilele
e) [x] spirochetele

32. Indicaţi formele incurbate de bacterii:


a) [x] vibrionii
b) [ ] clostridiile
c) [x] spirilele
d) [ ] sarcinele
e) [ ] streptobacteriile

33. Indicați funcția peretelui cellular:


a) [ ] funcție antifagocitară
b) [ ] asigură mobilitatea bacteriilor
c) [x] funcție de receptor
d) [x] reprezintă ținta de atc a unor enzime
e) [x] determină toxicitatea bacteriilor

34. Indicați funcția sporilor:


a) [ ] asigură nutriția bacteriei
b) [ ] asigură sinteza enzimelor
c) [ ] este sediul metabolismului lipidic
d) [ ] asigură sinteza enzimelor
e) [x] de perpetuare a speciei

35. Indicati funcțiile glicocalixului:


a) [ ] redă forma celulei
b) [ ] menține presiunea osmotica internă
c) [x] barieră protectoare față de complement
d) [ ] asigură mobilitatea
e) [ ] rol în conjugarea bacteriilor
36.
37. Indicaţi incluziunile celulare cu importanță in diagnostic:
a) [ ] inccluziuni de sulf
b) [ ] incluziuni lipidice
c) [ ] incluziuni de glicogen
d) [x] incluziuni de volutina
e) [ ] incluziuni de Ca

38. Indicați localizarea cromosomului bacterian:


a) [ ] nucleolul
b) [ ] nucleul
c) [ ] plasmide
d) [x] nucleoidul
e) [ ] nucleotide

39. Indicați locul de amplasare a porinelor:


a)membrana externă a bacteriilor gram-negative

b) peptidoglicanulbacteriilor gram-pozitive

c)spatiul periplasmatic al bacteriilor gram-pozitive

d) aparatul genetic

e) incluziunile

40. Indicaţi metodele microbiologice de diagnostic:


a) [ ] chimică
b) [x] biologică
c) [x] bacteriologică
d) [ ] histologică
e) [x] microscopică

41. Indicaţi modul de aranjare a cocilor din imagine:

Streptococ

42. Indicaţi modul de aranjare a cocilor din imagine:


Stafilococi


43. Indicaţi modul de aranjare a cocilor din imagine:

Diplococ


44. Indicaţi morfologia microorganismelor din imagine:


45. Indicaţi morfologia microorganismelor din imagine:
46. Indicaţi nivelul de risc pentru laboratoarele de nivelul I:
individual redus
colectiv redus

47. Indicaţi nivelul de risc pentru laboratoarele de nivelul III:


individual mare
colectiv redus

48. Indicaţi nivelul de risc pentru laboratoarele de nivelul IV:


individual mare
colectiv mare

49. Indicaţi pentru ce tipuri de microscopie este necesară camera obscură:


-microscopia cu fond negru
-microscopia cu fluorescenta

50. Indicaţi structurile pe care se află receptorii specifici de care se fixează


bacteriofagii:
A. Peretele celular al bacteriilor
B. Capsulă
C. Pili
D. Flageli
E. Membrana citoplasmatică

51. Indicaţi taxonii intraspecifici:


52. Indicaţi taxonii intraspecifici:
53. Numiți cocii care se divid în două planuri reciproc -perpendiculare:
a) [ ] Micrococii
b) [ ] Diplococii
c) [x] Tetracocii
d) [ ] Sarcina
e) [ ] Staphylococii

54. Numiți cocii care se divid în trei planuri reciproc perpendiculare:


a) [ ] Micrococii
b) [ ] Diplococii
c) [x] Tetracocii
d) [ ] Sarcina
e) [ ] Staphylococii

55. Numiţi elementele de structură a bacteriofagului cu numărul 1, 2 şi 5:


56. Numiţi elementele de structură a bacteriofagului cu numărul 3 şi 6:
57. Numiţi elementul de structură a bacteriofagului cu numărul 1:
58. Numiţi elementul de structură a bacteriofagului cu numărul 4:
59. Numiţi elementul de structură a bacteriofagului cu numărul 5:
60. Numiţi elementul de structură cu numărul 11:

1. Capsula


2. Nucleoid


3. Ribozom (nu trebuie)


4. Microcapsula


5. Perete cellular


6. Membrana citoplasmatica

7. Corp bazal (nu trebuie)8. Flagel


9. Polisoma (nu trebuie)


10. Granula (nu trebuie)


11. Mezozom

61. Numiţi elementul de structură cu numărul 1:


62. Numiţi elementul de structură cu numărul 1:
63. Numiţi elementul de structură cu numărul 2:
64. Numiţi elementul de structură cu numărul 5:
65. Numiţi elementul de structură cu numărul 6:
66. Numiţi elementul de structură cu numărul 8:

67. Numiţi forma morfologică prezentă în micropreparat:

Diplobacili

68. Numiţi forma morfologică prezentă în micropreparat:

Streptococ

69. Numiţi forma morfologică prezentă în micropreparat:


70. Numiţi forma morfologică prezentă în micropreparat:
71. Numiţi forma morfologică prezentă în micropreparat:
72. Numiţi genul la care se atribuie micetele din micropeparat:
Aspergilius

73. Numiţi genul la care se atribuie micetele din micropeparat:

Mucor

74. Numiţi genul la care se atribuie micetele din micropeparat:

Penicilium

75. Numiţi grupul de bacterii după numărul şi amplasarea flagelilor:

Monotrich

76. Numiţi grupul de bacterii după numărul şi amplasarea flagelilor:


Lofotrich

77. Numiţi grupul de bacterii după numărul şi amplasarea flagelilor:

Amfitrich

78. Numiţi grupul de bacterii după numărul şi amplasarea flagelilor:

Peritrich

79. Numiţi micropreparatul din imagine:

Picătură suspendată

80. Numiţi particularităţile bacteriofagilor:


A. Sunt celule capabile să fagociteze bacteriile
B. Sunt constituiţi din acid nucleic şi înveliş proteic
C. Conţin enzime metabolice
D. Conţin enzime de reproducere
E. Sunt sensibili la antibiotice

81. Numiţi tehnica de colorare utilizată în micropreparat:


82. Numiţi tehnica de colorare utilizată în micropreparat:
83. Numiţi tehnica de colorare utilizată în micropreparat:
84. Numiţi tehnica de colorare utilizată în micropreparat:
85. Numiţi tehnica de colorare utilizată în micropreparat:
86. Numiţi tehnica de colorare utilizată în micropreparat:
87. Numiţi tehnica de colorare utilizată în micropreparat:
88. Numiţi tehnica de colorare utilizată în micropreparat:
89. Numiţi tehnica de colorare utilizată în micropreparat:
90. Numiţi tehnica de colorare utilizată în micropreparat:
91. Precizați în baza căror particularități fizice uleiul de imersie este utilizat în
microscopia optică:
a) [ ] Măreşte puterea de rezoluţie a microscopului
b) [ ] Asigură un contrast mai bun al obiectului studiat
c) [x] Posedă un coeficient de refracţie egal cu al sticlei
d) [ ] Concentrază razele de lumină în obiectiv
e) [ ] Posedă un coeficient de refracţie egal cu al aerului

92. Selectaţi agentii infectiosi compusi din acid nucleic:


93. Selectaţi agentii infectiosi compusi din proteine:

94. Selectați caracteristici specifice genului Aspergillus:


a) [x] miceliu septat
b) [x] exospori
c) [x] conidiospor unicellular
d) [ ] miceliu neseptat
e) [ ] pili conjugative

95. Selectați caracteristici specifice genului Aspergillus:


96. Selectați caracteristici specifice genului Mucor:
a) [x] endospori
b) [ ] exospori
c) [ ] miceliu septat
d) [x] miceliu neseptat
e) [x] prezența sporangiilor

P
97. Selectați caracteristici specifice genului Mucor:
98. Selectați caracteristici specifice genului Penicillium:
a) [ ] formeză microcapsule
b) [ ] prezența endosporilor
c) [x] formează sterigme
d) [x] conidioforul ramificat
e) [x] miceliu pluricelular

99. Selectați caracteristici specifice genului Penicillium:


100. Selectați componentele de structură ale sporului:
a) [ ] memembrana nucleară
b) [x] tunica proteică
c) [x] cortexul
d) [ ] membrana citoplasmatică
e) [x] peretele sporal

101. Selectaţi compoziția chimică a peretelui celular:


a) [ ] polimetafosfaţi
b) [ ] acid glucuronic
c) [ ] polimeri ai glucozei
d) [x] acizi teichoici
e) [x] peptidoglican

102. Selectati compoziția chimica a peretelui celular:


a)peptidoglycan

b) acizi teichoici

c) sulf

d)asparagine

e) fosfolipide

103. Selectați compoziția chimică a supercapsidei virale:


a) [ ] acizi teichoici
b) [ ] proteinе transmembranare
c) [x] lipide
d) [x] glicoproteine
e) [ ] proteaze

104. Selectați compoziția chimică a supercapsidei virale:


105. Selectaţi disciplinile microbiologice:
106. Selectați elemente de structură caracteristice fungilor:
a) [ ] endoflageli
b) [x] complex Golgi
c) [ ] microcapsulă
d) [x] mitocondrii
e) [x] nucleu diferențiat

107. Selectați elemente de structură caracteristice fungilor:


108. Selectați elemente de structură caracteristice fungilor:
109. Selectați elemente facultative ale celulei bacteriene:
sunt 6 :
capsula
spor
flageli
pili
plasmide
incluziuni celulare

110. Selectați elemente specifice celulelor eucariote:


a) [x] ribosomii 80S
b) [ ] perete cellular
c) [x] mitocondrii
d) [ ] granulaţii de volutină
e) [ ] plasmide

111. Selectați elemente specifice celulelor procariote:


a) [x] perete cellular
b) [ ] aparat Golgi
c) [x] membrană citoplasmatică
d) [ ] mitocondrii
e) [ ] membrană nucleară
112. Selectaţi elementul de structură ce manifestă fenomenul de metacromazie:
a) [ ] incluziunile de sulf
b) [ ] incluziunile de glicogen
c) [x] incluziunile de volutină
d) [ ] incluziunile proteice
e) [ ] incluziunile lipidice

113. Selectati elementul de structură ce NU este specific pentru celulele procariote:


a) [ ] mezozomii
b) [x] aparatul Golgi
c) [ ] ribosomii
d) [ ] capsula
e) [ ] flagelii

a) [ ] peretele celular
b) [ ] plasmidele
c) [ ] granulaţiile de volutină
d) [x] membrana nucleară
e) [ ] membrana celulară

114. Selectați elementul permanent al celulei procariote:


a) [ ] mitocondriile
b) [ ] reticul endiplasmatic
c) [x] peretele celular
d) [ ] aparatul Golgi
e) [ ] lizosomii

115. Selectați esența metodei simple de colorare:


a) [ ] evidențiază sporii bacteriilor
b) [ ] evidențiază peretele cellular
c) [ ] determină aranjarea in frotiu
d) [x] determină proprietațile tinctoriale ale bacteriilor
e) [x] determină forma bacteriei

116. Selectați etapele de interacţiune a virusului cu celula gazdă:


a) [ ] creşterea
b) [x] asamblarea
c) [x] decapsidarea
d) [x] penetrarea
e) [x] adsorbția

117. Selectați etapele de interacţiune a virusului cu celula gazdă:


a)inmugurire

b) liza celulei

c) translocare

d) eflux
e) fuziune

118. Selectaţi forma acelulara de microorganisme:


a) [x] virusurile
b) [ ] bacteriile grampozitive
c) [ ] fungii
d) [ ] micetele levuriforme
e) [ ] bacteriile gramnegative

119. Selectați forma spiralata de bacterii:


a) [ ] Sarcina
b) [ ] Bacillus
c) [ ] Bacterium
d) [x] Borrelia
e) [ ] Clostridium

120. Selectați forme sferice de bacterii:


a) [ ] actinomicetele
b) [x] tetracoci
c) [ ] clostridii
d) [ ] bacilli
e) [x] sarcine

121. Selectați funcțiile flagelilor:


a) [ ] participă la diviziune
b) [ ] țintă de atac pentru antibioticе
c) [x] asigură mobilitatea
d) [x] funcție antigenică
e) [x] asigură chemotaxisul bacterian

122. Selectați funcțiile specifice acizilor lipotechoici:


a) [ ] participă la respirația bacteriei
b) [ ] sinteza acizilor nucleici
c) [x] adeziunea la cellule
d) [ ] sinteza proteinelor
e) [x] efect toxic slab

123. Selectați microorganismele procariote:


124. Selectați microorganismele procariote:
125. Selectați particularitațile bacteriilor gramnpozitive:
126. Selectați particularitațile bacteriilor grampozitive:
127. Selectați primul reactiv utilizat în colorația Ziehl-Neelsen:
a) [x] fucsina carbolică
b) [ ] fucsina apoasă
c) [ ] crizoidina
d) [ ] albastru de metilen
e) [ ] HCl
128. Selectați proteina specifică flagelilor:
a) [ ] cheratina
b) [ ] gelatina
c) [ ] pielina
d) [x] flagelina
e) [ ] properdina

129. Selectați reactivele utilizate in colorația Gram:


130. Selectați reactivele utilizate în colorația Gram:
131. Selectați reactivul care NU se utilizeză in colorația Aujeszky:
a) [ ] fucsină carbolică
b) [ ] H2SO4
c) [x] tuș de China
d) [ ] albastru de metilen
e) [ ] HCl
132. Selectați structura responsabilă de adeziunea bacteriilor:
a) [ ] plasmidele
b) [ ] flagelii
c) [ ] sporul
d) [x] pilii
e) [ ] ribosomii

133. Selectați structurile ce asigură fixarea flagelului la bacteriile Gram negative:


a)membrana citoplasmatica

b) capsula

c)spațiu periplasmatic

d) peptidoglicanul

e) membrane externă

134 .Selectați structurile ce asigura fixarea flagelului la bacteriile Gram pozitive:


a) membrane externă

b) peptidoglicanul

c) spațiu periplasmatic

d) membrana citoplasmatica

e) capsula
135. Selectaţi tipul de bacterii cu peretele celular din imagine:

gram pozitiv

136. Selectaţi tipul de bacterii cu peretele celular din imagine:

gram negative

137. Selectați tipurile de laboratoare microbiologice în funcţie de destinația lor:


a) [x] virusologice
b) [x] bacteriologice
c) [ ] clinico-diagnostice
d) [ ] de studii
e) [ ] de producere

138. Selectați tipurile de pili bacterieni:


a) [x] pili conjugativi
b) [ ] pili parietali
c) [x] pili comuni
d) [ ] pili laterali
e) [ ] pili transversali

139. Selectați unitățile de masură utilizate pentru microorganisme:


a) [ ] picometri (pm)
b) [ ] decimetri (dc)
c) [x] nanometri (nm)
d) [x] micrometri (µm)
e) [ ] milimetri (mm)

140. Selectați valorea practica a metodei simple de colorare:


Studierea formei bacteriilor