Sunteți pe pagina 1din 2

1 Alegeți afirmația corectă despre fragmentul Fab: Simplu

Enumerați fazele evolutive ale unui limfocit T naiv după interacțiunea cu un antigen
2 Multiplu
specific:
3 Indicați afirmațiile adevărate despre Complexul Major de Compatibilitate (CMH): Multiplu
4 Indicați caracterele exotoxinelor bacteriene: Multiplu
5 Indicați cauza eficienței mai înalte a unui răspuns imun secundar: Simplu
6 Indicaţi ce secretă plasmocitele: Simplu
7 Indicați cele mai inofensive preparate biologice: Multiplu
8 Indicaţi clasa de Ig care predomină in infecţia acută: Simplu
9 Indicaţi clasa de Ig care reprezintă structural un pentamer: Simplu
10 Indicaţi clasa de Ig care traversează bariera placentară: Simplu
11 Indicați clasa de imunoglobuline prezentă în sângele nou-născutului: Simplu
12 Indicați complexul de atac membranar: Simplu
13 Indicați efectorii contra microorganismelor intracelulare: Simplu
14 Indicați exotoxinele bacteriene citotoxice: Multiplu
15 Indicați factorii structurali care asigură patogenitatea microorganismelor: Multiplu
16 Indicaţi factorii umorali care asigură rezistenţa nespecifică (imunitatea înnăscută): Multiplu
17 Indicați lanțul greu al carei clase de Ig va fi exprimat pe suprafața unui limfocit B: Simplu
18 Indicați manifestările clinice ale hipersensibilităţii imediate de tip I: Multiplu
19 Indicați manifestările clinice ale hipersensibilităţii imediate de tip I: Multiplu
20 Indicați natura majorității fracțiilor complementului: Simplu
21 Indicați organele centrale ale Sistemului Imun: Multiplu
22 Indicați organele periferice ale Sistemului Imun: Multiplu
23 Indicați particularitățile unui antigen complet: Multiplu
24 Indicați particularitățile unui antigen incomplet (haptenă): Multiplu
25 Indicați particularitățile unui răspuns imun umoral primar: Multiplu
26 Indicați particularitățile unui superantigen: Multiplu
27 Indicați perioadele maladiei infecţioase: Multiplu
28 Indicați proprietățile endotoxinei bacteriene: Multiplu
29 Indicați proprietățile limfocitelor B: Multiplu
30 Indicați proprietățile subpopulației de limfocite Th1: Multiplu
31 Indicaţi reacţia care se manifestă în prezenţa complementului: Simplu
32 Indicați reacțiile serologice cu participarea complementului: Multiplu
33 Indicați reacțiile serologice în care este utilizat un cromogen: Multiplu
34 Indicaţi serurile imune antitoxice: Multiplu
Indicați starea patologică care poate fi declanșată de administrarea unui ser
35 Simplu
heterolog:
36 Indicați substanța utilă în stimularea răspunsului imun: Simplu
37 Indicați tipul de celule care produc anticorpi: Simplu
38 Numiţi antigenul termolabil prezent la bacteriile mobile: Simplu
39 Numiţi clasa de Ig care manifestă activitate antimicrobiană la nivelul mucoaselor: Simplu
40 Numiţi criteriile de diferenţiere a răspunsului imun primar de cel secundar: Multiplu
Numiți molecula de suprafață prin intermediul căreia macrofagul recunoaște un
41 Simplu
agent străin:
42 Numiți partea antigenului care este recunoscută în cadrul imunității dobândite: Simplu
43 Numiți partea din structura IgE responsabilă de fixarea pe mastocite și bazofile: Simplu
44 Numiţi reacţia utilizată în depistarea antigenelor solubile: Simplu
45 Precizați afirmațiile adevărate despre exotoxinele bacteriene: Multiplu
46 Precizați afirmațiile corecte despre exotoxinele microbiene: Multiplu
47 Precizaţi afirmaţiile corecte: O anatoxină este o exotoxină modificată care: Multiplu
48 Precizaţi calea de activare a complementului: Simplu
49 Precizați ce stă la baza răspunsului imun secundar: Simplu
Precizați la ce vârstă se inoculează pentru prima dată vaccinul contra hepatitei
50 Simplu
virale B:
Precizaţi noţiunea care indică prezenţa tranzitorie a bacteriilor în sânge fără
51 Simplu
multiplicare:
Precizați perioada de timp în care devin detectabili în ser anticorpii specifici după un
52 Simplu
stimul antigenic primar:
53 Precizați perioadele indicate pentru imunizarea primară cu vaccinul ADTP: Multiplu
54 Precizați receptorii care apar pe suprafața limfocitelor T în curs de maturizare: Multiplu
55 Precizați rolul biologic al fracțiilor complementului C3a și C5a: Simplu
56 Precizați rolul fracției C3b a complementului: Simplu
57 Selectați adjuvanţii utilizați în componența vaccinurilor: Multiplu
58 Selectați afirmația corectă despre epitop: Simplu
59 Selectați afirmația corectă despre superantigene: Simplu
60 Selectați afirmațiile corecte despre BCR: Multiplu
61 Selectați afirmațiile corecte despre epitopii unui antigen: Multiplu
62 Selectați afirmațiile corecte despre lizozim: Simplu
63 Selectați afirmațiile corecte despre TCR: Multiplu
64 Selectați afirmațiile corecte despre vaccinuri: Multiplu
65 Selectați caracterele de bază ale clasei de imunoglobuline IgA: Multiplu
66 Selectați caracterele de bază ale clasei de imunoglobuline IgG: Multiplu
67 Selectați caracterele de bază ale clasei de imunoglobuline IgM: Multiplu
68 Selectați caracterele specifice endotoxinei bacteriene: Multiplu
69 Selectați caracterele specifice exotoxinelor bacteriene: Multiplu
70 Selectați caracterele specifice imunității dobândite: Multiplu
71 Selectați caracterul specific pentru IgA de la nivelul mucoaselor (sIgA): Simplu
72 Selectați caracterul specific pentru IgD: Simplu
73 Selectați caracterul specific pentru IgE: Simplu
74 Selectați caracterul specific pentru IgM: Simplu
75 Selectați celulele imunocompetente: Multiplu
76 Selectați celulele prezentatoare de antigen (CPA) „profesioniste”: Multiplu
77 Selectați clasa de Ig care are cea mai joasă rată de prezență în serul sangvin: Simplu
78 Selectaţi clasa de Ig care indică un răspuns imun secundar: Simplu
79 Selectaţi clasa de Ig care participă în reacţiile anafilactice: Simplu
80 Selectați clasa de Ig care prevalează cantitativ în serul sangvin: Simplu
Selectați efectul care NU se produce la pătrunderea repetată a unui alergen în cazul
81 Simplu
unei reacții de hipersensibilitate de tipul I:
82 Selectați enzimele de patogenitate caracteristice microorganismelor patogene: Multiplu
83 Selectați factorii de patogenitate ai bacteriilor: Multiplu
84 Selectați factorii structurali de patogenitate ai bacteriilor: Multiplu
85 Selectaţi factorii umorali ai imunităţii înnăscute (de rezistenţă nespecifică): Multiplu
86 Selectați factorul care NU are funcție de barieră antimicrobiană: Simplu
87 Selectați particularitățile imunității artificiale pasive: Multiplu
88 Selectaţi proprietăţile unui antigen incomplet: Multiplu
89 Selectați proprietățile unui vaccin atenuat: Multiplu
90 Selectați tipurile de seruri imune curative după destinație: Multiplu
91 Selectați tipurile serurilor imune curative după destinație: Multiplu
92 Selectați vaccinul care NU este inclus în Calendarul de vaccinări obligatorii: Simplu
93 Selectați vaccinurile vii atenuate: